Children, Families & Schools

Saturday, 26 May, 2018 - 14:00

Yn ddwfn yn fowtiau priordy hynafol, mae creadur arswydus yn deffro. Mae ceiliog neidr marwol yn cael ei eni! Mae marchogion dewr yn ffoi mewn dychryn... A all lleian ostyngedig drechu'r bwystfil? 
 
Mae Theatr Mumblecrust aml-arobryn yn cyflwyno dau adroddwr straeon cymysglyd, chwedl Brydeinig dywyll, pypedwaith aruthrol a cherddoriaeth fyw wefreiddiol yn y stori dywyll a throellog hon ar gyfer pobl ifanc ac hen sy'n hoff o anghenfilod. 
 
Yn wych i bawb 4+ oed, mae'r sioe hon yn berffaith i blant 7-12 oed, a bydd yn diddanu rhieni a neiniau a theidiau hefyd.
Deep in the vaults of an ancient priory a hideous creature awakens. A deadly cockatrice is born! Bold knights flee in terror... Can a humble nun defeat the beast? 
Multi-Award-Winning Mumblecrust Theatre present two muddle-headed storytellers, an obscure British legend, breath-taking puppetry and spine-tingling live music in this dark and winding fable for monster-lovers young and old. 
 
Great for everyone aged 4+, this show is perfect for 7-12 year olds, and will entertain parents and grandparents too.
 
★★★★★- “a genuine work of art” - The Voice
 
TOCYNNAU | TICKETS £5.50, (£4.50)
 
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
 

Friday, 1 June, 2018 - 13:00

HIKAPEE THEATRE COMPANY
 
Ymunwch â thywysoges unigryw wrth iddi gychwyn ar daith fwyaf ei bywyd - i'r Lleuad! Mae'r stori ysgafn a difyr hon yn cyfuno syrcas awyrol, comedi gorfforol ac adrodd stori hudolus i ddod â hanes y dywysoges ddiflas, ei brawd y tywysog a'r lleuad yn fyw. 
 
Sioe theatr syrcas hudolus, hwyliog a hyfryd o ddifyr ar gyfer teuluoedd.
Join a princess like no other as she embarks on the biggest journey of her life – to the Moon! This light hearted and comical story combines aerial circus, physical comedy and enchanting story-telling to bring to life the story of a fed-up princess, her brother the prince and the Moon. 
 
A magical, playful and charmingly entertaining circus theatre show for families.
 
"The perfect introduction to circus." 
Children's Theatre Reviews
Amser Rhedeg | Running Time 45 mins
 
Oed | Age 4+
TOCYNNAU | TICKETS £5 (£3.50)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

Friday, 1 June, 2018 - 15:00

HIKAPEE THEATRE COMPANY
 
Ymunwch â thywysoges unigryw wrth iddi gychwyn ar daith fwyaf ei bywyd - i'r Lleuad! Mae'r stori ysgafn a difyr hon yn cyfuno syrcas awyrol, comedi gorfforol ac adrodd stori hudolus i ddod â hanes y dywysoges ddiflas, ei brawd y tywysog a'r lleuad yn fyw. 
 
Sioe theatr syrcas hudolus, hwyliog a hyfryd o ddifyr ar gyfer teuluoedd.
Join a princess like no other as she embarks on the biggest journey of her life – to the Moon! This light hearted and comical story combines aerial circus, physical comedy and enchanting story-telling to bring to life the story of a fed-up princess, her brother the prince and the Moon. 
 
A magical, playful and charmingly entertaining circus theatre show for families.
 
"The perfect introduction to circus." 
Children's Theatre Reviews
Amser Rhedeg | Running Time 45 mins
 
Oed | Age 4+
TOCYNNAU | TICKETS £5 (£3.50)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

Saturday, 9 June, 2018 - 11:00

11.00pm & *2.00pm 
 
Fersiwn ddychmygus o'r llyfr darluniadol hyfryd gan Nicola Davies a Cathy Fisher.
 
Mae bachgen ifanc yn aros am enedigaeth ei chwaer fach newydd ... Mae ei gyffro yn byrlymu drosodd wrth feddwl am ffrind newydd i rasio ac ymlid â hi. Mae ar bigau drain i ddweud wrthi am y gwenoliaid duon sy'n nythu'n agos i ffenestr uchaf eu tŷ pigfain ... mae'r amser bron wedi cyrraedd, mae hi bron yma.
 
'Perfect yw stori gyffrous bachgen sy'n cwrdd â'i chwaer anabl am y tro cyntaf, â phypedwaith syfrdanol, cerddoriaeth fyw wreiddiol a theatr gorfforol gan yr arobryn Tessa Bide ( A Strange New Space’ a The Tap Dancing Mermaid).
An imaginative retelling of the beautiful illustrated book by Nicola Davies and Cathy Fisher.
 
A young boy waits for the birth of his new baby sister… His excitement bubbling over at the thought of a new playmate to race and chase. He can’t wait to tell her all about the swifts which nest not far from the top window of their pointy house… it’s nearly time, she’s nearly here.
 
Perfect is the touching story of a boy meeting his disabled sister for the first time, with stunning puppetry, original live music and physical theatre from the award-winning Tessa Bide ( A Strange New Space’ and ‘The Tap Dancing Mermaid).
 
TOCYNNAU | TICKETS £5 (£4)
 
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
* Perfformiad Hamddenol - Wedi’u gynllunio’n benodol ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag awtistiaeth, anableddau dysgu a synhwyraidd ac anhwylderau cyfathrebu AC ar gyfer eu teuluoedd hefyd.
 
Relaxed performance – Specifically designed for children and young people with autism, learning disabilities and sensory and communication disorders AND their families.
 
 
 

Saturday, 9 June, 2018 - 14:00

11.00pm & *2.00pm 
 
Fersiwn ddychmygus o'r llyfr darluniadol hyfryd gan Nicola Davies a Cathy Fisher.
 
Mae bachgen ifanc yn aros am enedigaeth ei chwaer fach newydd ... Mae ei gyffro yn byrlymu drosodd wrth feddwl am ffrind newydd i rasio ac ymlid â hi. Mae ar bigau drain i ddweud wrthi am y gwenoliaid duon sy'n nythu'n agos i ffenestr uchaf eu tŷ pigfain ... mae'r amser bron wedi cyrraedd, mae hi bron yma.
 
'Perfect yw stori gyffrous bachgen sy'n cwrdd â'i chwaer anabl am y tro cyntaf, â phypedwaith syfrdanol, cerddoriaeth fyw wreiddiol a theatr gorfforol gan yr arobryn Tessa Bide ( A Strange New Space’ a The Tap Dancing Mermaid).
An imaginative retelling of the beautiful illustrated book by Nicola Davies and Cathy Fisher.
 
A young boy waits for the birth of his new baby sister… His excitement bubbling over at the thought of a new playmate to race and chase. He can’t wait to tell her all about the swifts which nest not far from the top window of their pointy house… it’s nearly time, she’s nearly here.
 
Perfect is the touching story of a boy meeting his disabled sister for the first time, with stunning puppetry, original live music and physical theatre from the award-winning Tessa Bide ( A Strange New Space’ and ‘The Tap Dancing Mermaid).
 
TOCYNNAU | TICKETS £5 (£4)
 
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
* Perfformiad Hamddenol - Wedi’u gynllunio’n benodol ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag awtistiaeth, anableddau dysgu a synhwyraidd ac anhwylderau cyfathrebu AC ar gyfer eu teuluoedd hefyd.
 
Relaxed performance – Specifically designed for children and young people with autism, learning disabilities and sensory and communication disorders AND their families.
 
 
 

Tuesday, 10 July, 2018 - 10:30

Sioe sy'n llawn hwyl am e-ddiogelwch, wedi'i seilio ar y llyfr lluniau llwyddiannus gan Stuart Spendlow, a ddarluniwyd gan Amy Bradley.
 
Mae Sophie yn darllen am greadur cyffrous o'r enw Penguinpig ar y Rhyngrwyd. Wedi'i llenwi â hyfrydwch a chynllwyn, mae hi'n ymadael ar ei ben ei hun ar antur i ddod o hyd i'r creadur swynol, gan ei harwain i'r sw. Ond beth fydd hi'n ei chanfod y tu mewn? 
 
Dyma stori rybuddiol llawn hwyl wedi ei hadrodd â phypedwaith hardd, caneuon cofiadwy ac â chyfeiliant sgôr gerddorol wreiddiol, mae gan Penguinpig ddigon o swyn tra'n cario neges bwysig i blant hŷn i'w hystyried gyda'u hoedolion.
A fun-flled show about e-safety, based on the best-selling picture book by Stuart Spendlow, illustrated by Amy Bradley.
 
Sophie reads about an exciting creature called a Penguinpig on the Internet. Filled with delight and intrigue she sets off alone on an adventure to find the adorable creature, leading her to the zoo. But what will she find inside? 
 
A fun-filled cautionary tale told with beautiful puppetry, catchy songs and accompanied by an original music score, Penguinpig has plenty of engaging charm whilst carrying an important message for older children to consider with their grown-ups.
 
TOCYNNAU | TICKETS: £5.50, (£4.50)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
Amser rhedeg 55 munud / Running Time 55 mins
OED / AGE 3 - 8
 

Tuesday, 10 July, 2018 - 13:30

Sioe sy'n llawn hwyl am e-ddiogelwch, wedi'i seilio ar y llyfr lluniau llwyddiannus gan Stuart Spendlow, a ddarluniwyd gan Amy Bradley.
 
Mae Sophie yn darllen am greadur cyffrous o'r enw Penguinpig ar y Rhyngrwyd. Wedi'i llenwi â hyfrydwch a chynllwyn, mae hi'n ymadael ar ei ben ei hun ar antur i ddod o hyd i'r creadur swynol, gan ei harwain i'r sw. Ond beth fydd hi'n ei chanfod y tu mewn? 
 
Dyma stori rybuddiol llawn hwyl wedi ei hadrodd â phypedwaith hardd, caneuon cofiadwy ac â chyfeiliant sgôr gerddorol wreiddiol, mae gan Penguinpig ddigon o swyn tra'n cario neges bwysig i blant hŷn i'w hystyried gyda'u hoedolion.
A fun-flled show about e-safety, based on the best-selling picture book by Stuart Spendlow, illustrated by Amy Bradley.
 
Sophie reads about an exciting creature called a Penguinpig on the Internet. Filled with delight and intrigue she sets off alone on an adventure to find the adorable creature, leading her to the zoo. But what will she find inside? 
 
A fun-filled cautionary tale told with beautiful puppetry, catchy songs and accompanied by an original music score, Penguinpig has plenty of engaging charm whilst carrying an important message for older children to consider with their grown-ups.
 
TOCYNNAU | TICKETS: £5.50, (£4.50)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
Amser rhedeg 55 munud / Running Time 55 mins
OED / AGE 3 - 8