Children, Families & Schools

Tuesday, 20 February, 2018 - 19:00

20 Chwefror / 20 February
Rargian Fawr! Daw'r consuriwyr Morgan a West o'r gorffennol i ddod â swae hudol i fileniwm yn agos atoch chi! Ddim yn fodlon â'u statws fel deuawd hud gorau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, mae'r pâr mawreddog hyn yn cyflwyno sioe gonsurio gyffrous i gynulleidfaoedd heddiw.

Ni fydd unrhyw ddyfodol yn ddirgel na llinell amser heb ei newid wrth i'r twyllwyr tymhorol hyn rwygo i mewn i'r unfed ganrif ar hugain gyda sioe'n gorlifo â hud dirgel, pwerau rhagwybodol heb eu hail, a gallu hollol wirioneddol i deithio drwy amser! Noson fythgofiadwy o hud, dirgelwch, a'r anhysbys.

Great Scott! Time-travelling magicians Morgan & West bring a magical extravaganza to a millennium near you! Not content with their lot as the nineteenth century’s greatest magic duo, this prestidigitatory pair present a conjuring spectacular to the audiences of the modern day.

No future is left unseen and no timeline left unaltered as these temporal tricksters burst into the twenty-first century with a show brimming over with baffling magic, unparalleled precognitive powers, and a totally genuine ability to travel through time! An unforgettable evening of magic, mystery, and the unexplainable.

7.00pm

£12.50 (£10.50, £7.50 for children, £34.00 for a family of 4)

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn / Prices include a booking fee of 50p per ticket.

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...

Friday, 23 February, 2018 - 11:00

11.00am & 2.00pm*

Mae Cwmni Theatr Plant ‘Squashbox’ yn dod â'u sioe ddeniadol i deuluoedd i Sefydliad y Glowyr Coed Duon. Mae 'Tales from the Trees' yn sioe i godi calon ac yn un addysgol ar gyfer plant 5+ oed a'u teuluoedd.
 
Ymunwch â Craig, y Gwarchodwr Coedwig cyfeillgar ac arbenigwr coed breswyl. Ei waith yw sicrhau bod y goedwig yn lle heddychlon a hapus, ond mae e’n cael amser caled ohoni heddiw! Mae gwiwerod haerllug wedi dwyn ei ‘Snack Bar’ Cneuog wedi'i Orchuddio â Siocled, mae ei nith Hugan Fach Goch wedi crwydro oddi ar y llwybr ar ei ffordd i dŷ Mamgu, mae hen Ddewin y Goedwig rhyfedd yn chwarae triciau eto, ac mae hyd yn oed sibrydion am Flaidd mawr drwg yn y goedwig!
 
A fydd Craig yn achub y dydd? Dewch i ddarganfod, ac ar hyd y ffordd, dysgu sut i adnabod gwahanol goed, darganfod rhyfeddod ffotosynthesis, rhyfeddu at blanhigion cigfwytaol marwol, a chyfarfod  cymeriadau gwallgof o lên gwerin a straeon tylwyth teg!
 
Mae 'Tales from the Trees' yn gymysgedd gwych o bypedau, adrodd straeon, cerddoriaeth fyw a chomedi, gyda thema sy'n cynnwys hanes naturiol, llên gwerin ac ecoleg. 
 

Mae 'Tales from the Trees' yn 50 munud o hyd ac yn addas i blant 5+ oed a'u teuluoedd. 


 
Children’s Theatre Company Squashbox Theatre bring their captivating show for families to Blackwood Miners’ Institute. ‘Tales from the Trees’ is an uplifting and educational show for ages 5+ and their families.
 
Join Craig, the friendly Forest Ranger and resident tree expert. It’s his job to make sure the woods are a peaceful and happy place, but he’s having a tough time of it today! A cheeky squirrel has stolen his Chocolate Covered Nutty Snack Bar, his niece Little Red has wandered off the path on her way to Granny’s house, the mysterious old Wizard of the Woods is playing tricks again, and there are even rumours of a big bad Wolf in the forest!   
 
Will Craig save the day? Come and find out, and along the way learn how to identify different trees, discover the wonder of photosynthesis, gasp at deadly carnivorous plants, and encounter crazy characters from folklore and fairy tales!
 
‘Tales from the Trees’ is a terrific tangle of puppetry, storytelling, live music and comedy, with a theme that embraces natural history, folklore and ecology. 
 

‘Tales from theTrees’ is 50 minutes long and suitable for children aged 5+ and their families.

11am & 2pm
£5.00 (£4.00)

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn / Prices include a booking fee of 50p per ticket

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...


* Perfformiad Hamddenol - Wedi’u gynllunio’n benodol ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag awtistiaeth, anableddau dysgu a synhwyraidd ac anhwylderau cyfathrebu AC ar gyfer eu teuluoedd hefyd.

Relaxed performance – Specifically designed for children and young people with autism, learning disabilities and sensory and communication disorders AND their families.

Friday, 23 February, 2018 - 14:00

11.00am & 2.00pm*

Mae Cwmni Theatr Plant ‘Squashbox’ yn dod â'u sioe ddeniadol i deuluoedd i Sefydliad y Glowyr Coed Duon. Mae 'Tales from the Trees' yn sioe i godi calon ac yn un addysgol ar gyfer plant 5+ oed a'u teuluoedd.
 
Ymunwch â Craig, y Gwarchodwr Coedwig cyfeillgar ac arbenigwr coed breswyl. Ei waith yw sicrhau bod y goedwig yn lle heddychlon a hapus, ond mae e’n cael amser caled ohoni heddiw! Mae gwiwerod haerllug wedi dwyn ei ‘Snack Bar’ Cneuog wedi'i Orchuddio â Siocled, mae ei nith Hugan Fach Goch wedi crwydro oddi ar y llwybr ar ei ffordd i dŷ Mamgu, mae hen Ddewin y Goedwig rhyfedd yn chwarae triciau eto, ac mae hyd yn oed sibrydion am Flaidd mawr drwg yn y goedwig!
 
A fydd Craig yn achub y dydd? Dewch i ddarganfod, ac ar hyd y ffordd, dysgu sut i adnabod gwahanol goed, darganfod rhyfeddod ffotosynthesis, rhyfeddu at blanhigion cigfwytaol marwol, a chyfarfod  cymeriadau gwallgof o lên gwerin a straeon tylwyth teg!
 
Mae 'Tales from the Trees' yn gymysgedd gwych o bypedau, adrodd straeon, cerddoriaeth fyw a chomedi, gyda thema sy'n cynnwys hanes naturiol, llên gwerin ac ecoleg. 
 

Mae 'Tales from the Trees' yn 50 munud o hyd ac yn addas i blant 5+ oed a'u teuluoedd. 


 
Children’s Theatre Company Squashbox Theatre bring their captivating show for families to Blackwood Miners’ Institute. ‘Tales from the Trees’ is an uplifting and educational show for ages 5+ and their families.
 
Join Craig, the friendly Forest Ranger and resident tree expert. It’s his job to make sure the woods are a peaceful and happy place, but he’s having a tough time of it today! A cheeky squirrel has stolen his Chocolate Covered Nutty Snack Bar, his niece Little Red has wandered off the path on her way to Granny’s house, the mysterious old Wizard of the Woods is playing tricks again, and there are even rumours of a big bad Wolf in the forest!   
 
Will Craig save the day? Come and find out, and along the way learn how to identify different trees, discover the wonder of photosynthesis, gasp at deadly carnivorous plants, and encounter crazy characters from folklore and fairy tales!
 
‘Tales from the Trees’ is a terrific tangle of puppetry, storytelling, live music and comedy, with a theme that embraces natural history, folklore and ecology. 
 

‘Tales from theTrees’ is 50 minutes long and suitable for children aged 5+ and their families.

11am & 2pm
£5.00 (£4.00)

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn / Prices include a booking fee of 50p per ticket

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...


* Perfformiad Hamddenol - Wedi’u gynllunio’n benodol ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag awtistiaeth, anableddau dysgu a synhwyraidd ac anhwylderau cyfathrebu AC ar gyfer eu teuluoedd hefyd.

Relaxed performance – Specifically designed for children and young people with autism, learning disabilities and sensory and communication disorders AND their families.

Wednesday, 4 April, 2018 - 16:00

Dydd Mercher 4 Ebrill | Wednesday 4 April - 4.00pm
Dydd Iau 5 Ebrill | Thursday 5 April - 11am & 3.00pm
Dyll Gwener 6 Ebrill | Friday 6 April 11.00am (* Perfformiad Hamddenol | Relaxed Performance)
 
We Made This mewn partneriaeth gyda Sefydliad y Coed Duon a Chanolfan Mileniwm Cymru.   
 
Ydych erioed wedi meddwl pa mor hir y gallech dyfu eich gwallt, wedi potelu eich mêl eich hun neu geisio gosod record byd newydd?
 
Y Pasg hwn, ymunwch â Rapunzel, ei mam, a’i chyfaill newydd, Daf, yn y goedwig wrth iddynt ddechrau ar antur y bydd angen eich help chi ar ei chyfer.
Wedi’i hysbrydoli gan stori Rapunzel, bydd The Girl With Incredibly Long Hair yn eich tywys i ganol y goedwig i ymdrochi yn ei golygfeydd, ei seiniau a’i harogleuon, gyda’r stori’n  datod o’ch cwmpas.
 
Sioe newydd i’r teulu yw The Girl with Incredibly Long Hair gan We Made This sy’n ailddychmygu stori Rapunzel ar gyfer ein hoes ni.  
“...intelligent and poetic […] sensitive and beautifully innovative” 
 
British Theatre Guide ar Light Waves Dark Skies
 
Cefnogwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Sefydliad y Coed Duon, Creu Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru.  
 
We Made This in partnership with Blackwood Miners' Institute and Wales Millennium Centre.        
 
Have you ever wondered how long you can grow your hair, bottled your own honey, or tried to set a new world record?
 
This Easter join Rapunzel, her Mam, and her new friend Daf in the forest as they set off on an adventure, for which they’ll need your help. 
Inspired by the story of Rapunzel, The Girl With Incredibly Long Hair will take you to the heart of the forest, to be immersed in its sights, sounds and smells, with the story unfolding all around you. 
 
The Girl with Incredibly Long Hair is a new family show from We Made This which reimagines the story of Rapunzel for our times, and promises an unforgettable experience for the whole family.
 
“...intelligent and poetic […] sensitive and beautifully innovative” 
British Theatre Guide on Light Waves Dark Skies
 
Supported by Arts Council of Wales, Blackwood Miners' Institute, Creu Cymru and Wales Millennium Centre.

TOCYNNAU | TICKETS £5.00, £3.50

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...

* Perfformiad Hamddenol - Wedi’u gynllunio’n benodol ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag awtistiaeth, anableddau dysgu a synhwyraidd ac anhwylderau cyfathrebu AC ar gyfer eu teuluoedd hefyd.
 
Relaxed performance – Specifically designed for children and young people with autism, learning disabilities and sensory and communication disorders AND their families.
 
 
 

Thursday, 5 April, 2018 - 11:00

Dydd Mercher 4 Ebrill | Wednesday 4 April - 4.00pm
Dydd Iau 5 Ebrill | Thursday 5 April - 11am & 3.00pm
Dyll Gwener 6 Ebrill | Friday 6 April 11.00am (* Perfformiad Hamddenol | Relaxed Performance)
 
We Made This mewn partneriaeth gyda Sefydliad y Coed Duon a Chanolfan Mileniwm Cymru.   
 
Ydych erioed wedi meddwl pa mor hir y gallech dyfu eich gwallt, wedi potelu eich mêl eich hun neu geisio gosod record byd newydd?
 
Y Pasg hwn, ymunwch â Rapunzel, ei mam, a’i chyfaill newydd, Daf, yn y goedwig wrth iddynt ddechrau ar antur y bydd angen eich help chi ar ei chyfer.
Wedi’i hysbrydoli gan stori Rapunzel, bydd The Girl With Incredibly Long Hair yn eich tywys i ganol y goedwig i ymdrochi yn ei golygfeydd, ei seiniau a’i harogleuon, gyda’r stori’n  datod o’ch cwmpas.
 
Sioe newydd i’r teulu yw The Girl with Incredibly Long Hair gan We Made This sy’n ailddychmygu stori Rapunzel ar gyfer ein hoes ni.  
“...intelligent and poetic […] sensitive and beautifully innovative” 
 
British Theatre Guide ar Light Waves Dark Skies
 
Cefnogwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Sefydliad y Coed Duon, Creu Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru.  
 
We Made This in partnership with Blackwood Miners' Institute and Wales Millennium Centre.        
 
Have you ever wondered how long you can grow your hair, bottled your own honey, or tried to set a new world record?
 
This Easter join Rapunzel, her Mam, and her new friend Daf in the forest as they set off on an adventure, for which they’ll need your help. 
Inspired by the story of Rapunzel, The Girl With Incredibly Long Hair will take you to the heart of the forest, to be immersed in its sights, sounds and smells, with the story unfolding all around you. 
 
The Girl with Incredibly Long Hair is a new family show from We Made This which reimagines the story of Rapunzel for our times, and promises an unforgettable experience for the whole family.
 
“...intelligent and poetic […] sensitive and beautifully innovative” 
British Theatre Guide on Light Waves Dark Skies
 
Supported by Arts Council of Wales, Blackwood Miners' Institute, Creu Cymru and Wales Millennium Centre.

TOCYNNAU | TICKETS £5.00, £3.50

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...

* Perfformiad Hamddenol - Wedi’u gynllunio’n benodol ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag awtistiaeth, anableddau dysgu a synhwyraidd ac anhwylderau cyfathrebu AC ar gyfer eu teuluoedd hefyd.
 
Relaxed performance – Specifically designed for children and young people with autism, learning disabilities and sensory and communication disorders AND their families.
 
 
 

Thursday, 5 April, 2018 - 11:00

Dydd Mercher 4 Ebrill | Wednesday 4 April - 4.00pm
Dydd Iau 5 Ebrill | Thursday 5 April - 11am & 3.00pm
Dyll Gwener 6 Ebrill | Friday 6 April 11.00am (* Perfformiad Hamddenol | Relaxed Performance)
 
We Made This mewn partneriaeth gyda Sefydliad y Coed Duon a Chanolfan Mileniwm Cymru.   
 
Ydych erioed wedi meddwl pa mor hir y gallech dyfu eich gwallt, wedi potelu eich mêl eich hun neu geisio gosod record byd newydd?
 
Y Pasg hwn, ymunwch â Rapunzel, ei mam, a’i chyfaill newydd, Daf, yn y goedwig wrth iddynt ddechrau ar antur y bydd angen eich help chi ar ei chyfer.
Wedi’i hysbrydoli gan stori Rapunzel, bydd The Girl With Incredibly Long Hair yn eich tywys i ganol y goedwig i ymdrochi yn ei golygfeydd, ei seiniau a’i harogleuon, gyda’r stori’n  datod o’ch cwmpas.
 
Sioe newydd i’r teulu yw The Girl with Incredibly Long Hair gan We Made This sy’n ailddychmygu stori Rapunzel ar gyfer ein hoes ni.  
“...intelligent and poetic […] sensitive and beautifully innovative” 
 
British Theatre Guide ar Light Waves Dark Skies
 
Cefnogwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Sefydliad y Coed Duon, Creu Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru.  
 
We Made This in partnership with Blackwood Miners' Institute and Wales Millennium Centre.        
 
Have you ever wondered how long you can grow your hair, bottled your own honey, or tried to set a new world record?
 
This Easter join Rapunzel, her Mam, and her new friend Daf in the forest as they set off on an adventure, for which they’ll need your help. 
Inspired by the story of Rapunzel, The Girl With Incredibly Long Hair will take you to the heart of the forest, to be immersed in its sights, sounds and smells, with the story unfolding all around you. 
 
The Girl with Incredibly Long Hair is a new family show from We Made This which reimagines the story of Rapunzel for our times, and promises an unforgettable experience for the whole family.
 
“...intelligent and poetic […] sensitive and beautifully innovative” 
British Theatre Guide on Light Waves Dark Skies
 
Supported by Arts Council of Wales, Blackwood Miners' Institute, Creu Cymru and Wales Millennium Centre.

TOCYNNAU | TICKETS £5.00, £3.50

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...

* Perfformiad Hamddenol - Wedi’u gynllunio’n benodol ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag awtistiaeth, anableddau dysgu a synhwyraidd ac anhwylderau cyfathrebu AC ar gyfer eu teuluoedd hefyd.
 
Relaxed performance – Specifically designed for children and young people with autism, learning disabilities and sensory and communication disorders AND their families.
 
 
 

Friday, 6 April, 2018 - 11:00

Dydd Mercher 4 Ebrill | Wednesday 4 April - 4.00pm
Dydd Iau 5 Ebrill | Thursday 5 April - 11am & 3.00pm
Dyll Gwener 6 Ebrill | Friday 6 April 11.00am (* Perfformiad Hamddenol | Relaxed Performance)
 
We Made This mewn partneriaeth gyda Sefydliad y Coed Duon a Chanolfan Mileniwm Cymru.   
 
Ydych erioed wedi meddwl pa mor hir y gallech dyfu eich gwallt, wedi potelu eich mêl eich hun neu geisio gosod record byd newydd?
 
Y Pasg hwn, ymunwch â Rapunzel, ei mam, a’i chyfaill newydd, Daf, yn y goedwig wrth iddynt ddechrau ar antur y bydd angen eich help chi ar ei chyfer.
Wedi’i hysbrydoli gan stori Rapunzel, bydd The Girl With Incredibly Long Hair yn eich tywys i ganol y goedwig i ymdrochi yn ei golygfeydd, ei seiniau a’i harogleuon, gyda’r stori’n  datod o’ch cwmpas.
 
Sioe newydd i’r teulu yw The Girl with Incredibly Long Hair gan We Made This sy’n ailddychmygu stori Rapunzel ar gyfer ein hoes ni.  
“...intelligent and poetic […] sensitive and beautifully innovative” 
 
British Theatre Guide ar Light Waves Dark Skies
 
Cefnogwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Sefydliad y Coed Duon, Creu Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru.  
 
We Made This in partnership with Blackwood Miners' Institute and Wales Millennium Centre.        
 
Have you ever wondered how long you can grow your hair, bottled your own honey, or tried to set a new world record?
 
This Easter join Rapunzel, her Mam, and her new friend Daf in the forest as they set off on an adventure, for which they’ll need your help. 
Inspired by the story of Rapunzel, The Girl With Incredibly Long Hair will take you to the heart of the forest, to be immersed in its sights, sounds and smells, with the story unfolding all around you. 
 
The Girl with Incredibly Long Hair is a new family show from We Made This which reimagines the story of Rapunzel for our times, and promises an unforgettable experience for the whole family.
 
“...intelligent and poetic […] sensitive and beautifully innovative” 
British Theatre Guide on Light Waves Dark Skies
 
Supported by Arts Council of Wales, Blackwood Miners' Institute, Creu Cymru and Wales Millennium Centre.

TOCYNNAU | TICKETS £5.00, £3.50

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...

* Perfformiad Hamddenol - Wedi’u gynllunio’n benodol ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag awtistiaeth, anableddau dysgu a synhwyraidd ac anhwylderau cyfathrebu AC ar gyfer eu teuluoedd hefyd.
 
Relaxed performance – Specifically designed for children and young people with autism, learning disabilities and sensory and communication disorders AND their families.