Children, Families & Schools

Saturday, 11 March, 2017 - 11:00

O'r llyfr han Raymond Briggs, addaswyd gan Pins and Needles.

Ydych chi erioed wedi meddwl sut beth fyddai hi i eistedd ar lin arth wen? Neu farchogaeth ar ei chefn? Ydych chi erioed wedi ceisio ymolchi arth? Neu lanhau ar ei hôl?! Mae edrych ar ôl arth yn waith caled. Un noson, pan mae hi'n cysgu'n sownd, daw arth wen enfawr i mewn i ystafell wely Tilly. Mae ganddi dafod fawr ddu ac mae'n dylyfu gên mor fawr â'ch pen. Ond nid oes ofn ar Tilly.
 
Mae 'The Bear' yn stori aeafol ddoniol sy'n codi'r galon, felly dewch ag arth, ac ymunwch â Tilly a'i ffrind mawr wen ar antur wyllt a hudol.

From the book by Raymond Briggs, adapted by Pins and Needles

Ever wondered what it would be like to sit on a polar bear's lap? Or ride on its back? Have you ever tried to give a bear a bath? Or clear up its poo?! Looking after a bear is exhausting stuff. One night when she's fast asleep, an enormous snowy white bear climbs into Tilly's bedroom. It has a big black tongue and a yawn as big as your head. But Tilly's not scared.
 
The Bear is a heart-warming and humorous wintry tale so bring a bear, and join Tilly and her great big white friend on a wild and magical adventure.
 
"Move over War Horse, this polar puppet is magic"
The Guardian
 
TOCYNNAU: £4 / £5 / £16 teulu
TICKETS £4 / £5 / £16 family
* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
OED / AGE 3 +
 
Amser Rhedeg 55 munud
Running time 55 mins
 
 
 
 

 

 

Saturday, 11 March, 2017 - 14:00

O'r llyfr han Raymond Briggs, addaswyd gan Pins and Needles.

Ydych chi erioed wedi meddwl sut beth fyddai hi i eistedd ar lin arth wen? Neu farchogaeth ar ei chefn? Ydych chi erioed wedi ceisio ymolchi arth? Neu lanhau ar ei hôl?! Mae edrych ar ôl arth yn waith caled. Un noson, pan mae hi'n cysgu'n sownd, daw arth wen enfawr i mewn i ystafell wely Tilly. Mae ganddi dafod fawr ddu ac mae'n dylyfu gên mor fawr â'ch pen. Ond nid oes ofn ar Tilly.
 
Mae 'The Bear' yn stori aeafol ddoniol sy'n codi'r galon, felly dewch ag arth, ac ymunwch â Tilly a'i ffrind mawr wen ar antur wyllt a hudol.

From the book by Raymond Briggs, adapted by Pins and Needles

Ever wondered what it would be like to sit on a polar bear's lap? Or ride on its back? Have you ever tried to give a bear a bath? Or clear up its poo?! Looking after a bear is exhausting stuff. One night when she's fast asleep, an enormous snowy white bear climbs into Tilly's bedroom. It has a big black tongue and a yawn as big as your head. But Tilly's not scared.
 
The Bear is a heart-warming and humorous wintry tale so bring a bear, and join Tilly and her great big white friend on a wild and magical adventure.
 
"Move over War Horse, this polar puppet is magic"
The Guardian
 
TOCYNNAU: £4 / £5 / £16 teulu
TICKETS £4 / £5 / £16 family
* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
OED / AGE 3 +
 
Amser Rhedeg 55 munud
Running time 55 mins
 
 
 
 

 

 

Tuesday, 28 March, 2017 - 10:00

Mae Theatr Taking Flight yn cyflwyno addasiad cynhwysol a chyraeddadwy o lyfr arbennig Kathryn Cave.
 
“Mae dreigiau'n dod yn annisgwyl. Rydych y troi eich golwg.. a dyna nhw."
Gofidion, ofnau, pryderon ... maent i gyd yn ddreigiau ac maent yn sleifio i fyny ar y rhan fwyaf ohonom ar ryw adeg neu'i gilydd. Mae llawer o bobl yn eu cael. Mae hyd yn oed pobl dda iawn yn eu cael. Ac weithiau maent yn anodd cael gwared ohonynt. Felly beth gall plentyn ifanc gydag achos gwael o ddreigiau ei wneud?
 
Perfformiad IAP integredig gyda sain ddisgrifiad sy'n addas ar gyfer plant a phenawdau fideo wedi'u hintegreiddio drwy gydol y perfformiad.

Award Winning Taking Flight Theatre presents an inclusive and accessible take on Kathryn Cave’s exceptional book.

“Dragons come when you least expect them. You turn around... and there they are." 
Worries, fears, anxieties... they are all dragons and they sneak up on most of us at one time or another. Lots of people get them. Even really really good people get them. And sometimes they are hard to get rid of. So what can a young child with a bad case of the dragons do?
 
A BSL integrated performance with age appropriate audio description and video captioning wonderfully integrated throughout the action.
 
TOCYNNAU / TICKETS £5.00
Oed / Age 4+
 
 
 

Tuesday, 28 March, 2017 - 13:00

Mae Theatr Taking Flight yn cyflwyno addasiad cynhwysol a chyraeddadwy o lyfr arbennig Kathryn Cave.
 
“Mae dreigiau'n dod yn annisgwyl. Rydych y troi eich golwg.. a dyna nhw."
Gofidion, ofnau, pryderon ... maent i gyd yn ddreigiau ac maent yn sleifio i fyny ar y rhan fwyaf ohonom ar ryw adeg neu'i gilydd. Mae llawer o bobl yn eu cael. Mae hyd yn oed pobl dda iawn yn eu cael. Ac weithiau maent yn anodd cael gwared ohonynt. Felly beth gall plentyn ifanc gydag achos gwael o ddreigiau ei wneud?
 
Perfformiad IAP integredig gyda sain ddisgrifiad sy'n addas ar gyfer plant a phenawdau fideo wedi'u hintegreiddio drwy gydol y perfformiad.

Award Winning Taking Flight Theatre presents an inclusive and accessible take on Kathryn Cave’s exceptional book.

“Dragons come when you least expect them. You turn around... and there they are." 
Worries, fears, anxieties... they are all dragons and they sneak up on most of us at one time or another. Lots of people get them. Even really really good people get them. And sometimes they are hard to get rid of. So what can a young child with a bad case of the dragons do?
 
A BSL integrated performance with age appropriate audio description and video captioning wonderfully integrated throughout the action.
 
TOCYNNAU / TICKETS £5.00
Oed / Age 4+
 
 
 

Saturday, 1 April, 2017 - 11:00

Gyda'i dedi ffyddlon a'i fasged hudol, mae Christian yn barod am ddiwrnod hyfryd ar lan y môr, pan mae'r diwrnod yn troi ac nid yw pethau'n gweithio allan fel y bwriadwyd.... Dewch i fyd hudol o anrhefn gyda'r perfformiwr gwobrwyol, Christian Lee. Mae'n llawn o gymryd rhan gan y gynulleidfa, swigod enfawr, plu eira sy'n disgyn a balŵn anferth!

Dyma sioe sy'n llawn o hud i ymhyfrydu ynddo a swyno'r ifanc a'r ifanc o galon.


With his faithful teddy bear and magical basket Christian is set for a lovely day at the seaside, when the day takes a turn and things don’t quite work out as planned...Enter a magical world of mayhem with award winning performer Christian Lee, full of audience participation, massive bubbles, floating snowflakes and a giant balloon!

This is a show full of magical delight to keep both young, and young at heart, enthralled.


TOCYNNAU: £4 / £5 / £16 Teulu

TICKETS: £4 / £5 / £16 Family

* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket

OED / AGE 3 - 8

Amser rhedeg 50 munud

Running time 50 mins

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...

Saturday, 1 April, 2017 - 14:00

Gyda'i dedi ffyddlon a'i fasged hudol, mae Christian yn barod am ddiwrnod hyfryd ar lan y môr, pan mae'r diwrnod yn troi ac nid yw pethau'n gweithio allan fel y bwriadwyd.... Dewch i fyd hudol o anrhefn gyda'r perfformiwr gwobrwyol, Christian Lee. Mae'n llawn o gymryd rhan gan y gynulleidfa, swigod enfawr, plu eira sy'n disgyn a balŵn anferth!

Dyma sioe sy'n llawn o hud i ymhyfrydu ynddo a swyno'r ifanc a'r ifanc o galon.


With his faithful teddy bear and magical basket Christian is set for a lovely day at the seaside, when the day takes a turn and things don’t quite work out as planned...Enter a magical world of mayhem with award winning performer Christian Lee, full of audience participation, massive bubbles, floating snowflakes and a giant balloon!

This is a show full of magical delight to keep both young, and young at heart, enthralled.


TOCYNNAU: £4 / £5 / £16 Teulu

TICKETS: £4 / £5 / £16 Family

* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket

OED / AGE 3 - 8

Amser rhedeg 50 munud

Running time 50 mins

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...

Thursday, 13 April, 2017 - 13:00

Addaswyd gan Mark Williams 
Cynhyrchiad ar y cyd rhwng Sefydliad y Glowyr Coed Duon a Theatrau Rhondda Cynon Taf
 
Mae Jason yn fod dynol cyffredin mewn byd sy'n llawn duwiau, bwystfilod ag uwcharwyr. Mae'n dod a thîm o Argonawtiaid nerthol ynghyd a mynd ar y llong wych, yr Argo, ar antur enfawr - y cwest am y Cnu Aur. 
 
Ond ni fydd yn hawdd. Ar hyd y daith bydd yn cwrdd â Brenhinoedd Gwallgo, Ellyllon dychrynllyd, Seirieniad drygionys... a byddin o sgerbydion 
Mae Jason & The Argonauts yn fersiwn newydd sbon o'r chwedl glasurol - profiad theatrig sy'n llawn o obaith, calon a hiwmor ar gyfer y teulu cyfan.
Adapted By Mark Williams 
A Blackwood Miners’ Institute & Rct Theatres Co-Production
 
Jason is an ordinary human in a world bursting with gods, monsters and superheroes. Assembling a team of mighty Argonauts, he takes the fabulous ship Argo on the ultimate adventure – the quest for the Golden Fleece. 
 
But it won’t be easy. Along the way, he’ll meet crazy Kings, horrific Harpies, sinister Sirens… and the skeleton army of the Earthborn Dead…
Jason & The Argonauts is a brand new version of the classic legend – a thrilling theatrical experience full of hope, heart and humour for the whole family. 
 
TOCYNNAU £4 / £5.00 / £16.00 Teulu
TICKETS: £4 / £5.00 / £16.00 Teulu
* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
OED / AGE 7+
 
 

Thursday, 13 April, 2017 - 16:00

Addaswyd gan Mark Williams 
Cynhyrchiad ar y cyd rhwng Sefydliad y Glowyr Coed Duon a Theatrau Rhondda Cynon Taf
 
Mae Jason yn fod dynol cyffredin mewn byd sy'n llawn duwiau, bwystfilod ag uwcharwyr. Mae'n dod a thîm o Argonawtiaid nerthol ynghyd a mynd ar y llong wych, yr Argo, ar antur enfawr - y cwest am y Cnu Aur. 
 
Ond ni fydd yn hawdd. Ar hyd y daith bydd yn cwrdd â Brenhinoedd Gwallgo, Ellyllon dychrynllyd, Seirieniad drygionys... a byddin o sgerbydion 
Mae Jason & The Argonauts yn fersiwn newydd sbon o'r chwedl glasurol - profiad theatrig sy'n llawn o obaith, calon a hiwmor ar gyfer y teulu cyfan.
Adapted By Mark Williams 
A Blackwood Miners’ Institute & Rct Theatres Co-Production
 
Jason is an ordinary human in a world bursting with gods, monsters and superheroes. Assembling a team of mighty Argonauts, he takes the fabulous ship Argo on the ultimate adventure – the quest for the Golden Fleece. 
 
But it won’t be easy. Along the way, he’ll meet crazy Kings, horrific Harpies, sinister Sirens… and the skeleton army of the Earthborn Dead…
Jason & The Argonauts is a brand new version of the classic legend – a thrilling theatrical experience full of hope, heart and humour for the whole family. 
 
TOCYNNAU £4 / £5.00 / £16.00 Teulu
TICKETS: £4 / £5.00 / £16.00 Teulu
* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
OED / AGE 7+
 
 

Tuesday, 16 May, 2017 - 16:30

LIVE ON STAGE!
 
A musical play adapted and directed by DAVID WOOD, based on the book by JUDITH KERR 
 
Direct from a SMASH-HIT WEST END season
 
The doorbell rings just as Sophie and her mummy are sitting down to tea. Who could it possibly be? What they certainly don’t expect to see at the
door is a big, stripy tiger!
 
Following a smash-hit West End season, the tea-guzzling tiger is back on the road in this
delightful family show; packed with oodles of magic, sing-a-long songs and clumsy chaos! A stunning stage adaptation of the classic tale of teatime mayhem...,expect to be surprised!
 
David Wood OBE is undisputedly the country’s leading writer and director of plays and musicals for children. His many successes include The Gingerbread Man, BFG, The Witches, Meg and Mog, Spot and Babe the Sheep Pig.
 
For children aged three and above.
Running time: approx 55 minutes (no interval).
 
TICKETS £13 / (£10.50 Groups of 10+)
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
Watch a sneak preview at TigersTeaLive.com
 
“This Tiger is the cat’s meow”
★★★★ The Times
 
“A rare and grrreat achievement”
★★★★ Mail on Sunday
See star ratings and review document for more!