Children, Families & Schools

Tuesday, 10 July, 2018 - 10:30

Sioe sy'n llawn hwyl am e-ddiogelwch, wedi'i seilio ar y llyfr lluniau llwyddiannus gan Stuart Spendlow, a ddarluniwyd gan Amy Bradley.
 
Mae Sophie yn darllen am greadur cyffrous o'r enw Penguinpig ar y Rhyngrwyd. Wedi'i llenwi â hyfrydwch a chynllwyn, mae hi'n ymadael ar ei ben ei hun ar antur i ddod o hyd i'r creadur swynol, gan ei harwain i'r sw. Ond beth fydd hi'n ei chanfod y tu mewn? 
 
Dyma stori rybuddiol llawn hwyl wedi ei hadrodd â phypedwaith hardd, caneuon cofiadwy ac â chyfeiliant sgôr gerddorol wreiddiol, mae gan Penguinpig ddigon o swyn tra'n cario neges bwysig i blant hŷn i'w hystyried gyda'u hoedolion.
A fun-flled show about e-safety, based on the best-selling picture book by Stuart Spendlow, illustrated by Amy Bradley.
 
Sophie reads about an exciting creature called a Penguinpig on the Internet. Filled with delight and intrigue she sets off alone on an adventure to find the adorable creature, leading her to the zoo. But what will she find inside? 
 
A fun-filled cautionary tale told with beautiful puppetry, catchy songs and accompanied by an original music score, Penguinpig has plenty of engaging charm whilst carrying an important message for older children to consider with their grown-ups.
 
TOCYNNAU | TICKETS: £5.50, (£4.50)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
Amser rhedeg 55 munud / Running Time 55 mins
OED / AGE 3 - 8
 

Tuesday, 10 July, 2018 - 13:30

Sioe sy'n llawn hwyl am e-ddiogelwch, wedi'i seilio ar y llyfr lluniau llwyddiannus gan Stuart Spendlow, a ddarluniwyd gan Amy Bradley.
 
Mae Sophie yn darllen am greadur cyffrous o'r enw Penguinpig ar y Rhyngrwyd. Wedi'i llenwi â hyfrydwch a chynllwyn, mae hi'n ymadael ar ei ben ei hun ar antur i ddod o hyd i'r creadur swynol, gan ei harwain i'r sw. Ond beth fydd hi'n ei chanfod y tu mewn? 
 
Dyma stori rybuddiol llawn hwyl wedi ei hadrodd â phypedwaith hardd, caneuon cofiadwy ac â chyfeiliant sgôr gerddorol wreiddiol, mae gan Penguinpig ddigon o swyn tra'n cario neges bwysig i blant hŷn i'w hystyried gyda'u hoedolion.
A fun-flled show about e-safety, based on the best-selling picture book by Stuart Spendlow, illustrated by Amy Bradley.
 
Sophie reads about an exciting creature called a Penguinpig on the Internet. Filled with delight and intrigue she sets off alone on an adventure to find the adorable creature, leading her to the zoo. But what will she find inside? 
 
A fun-filled cautionary tale told with beautiful puppetry, catchy songs and accompanied by an original music score, Penguinpig has plenty of engaging charm whilst carrying an important message for older children to consider with their grown-ups.
 
TOCYNNAU | TICKETS: £5.50, (£4.50)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
Amser rhedeg 55 munud / Running Time 55 mins
OED / AGE 3 - 8