Children, Families & Schools

Monday, 20 February, 2017 - 13:00

Mae Little Light Dance a Digital Theatre Company yn cyflwyno
THE FLYING BEDROOM 
yn seilieidig ar y llyfr i blant gan Heather Dyer
 
"Mae ystafell wely Elinor yn edrych yn gyffredin ond dydy hi ddim. 
Pan mae Elinor yn cysgu, mae ei hystafell wely'n hedfan."
 
Ymunwch ag Elinor a'i hystafell wely ar antur mewn tiroedd pellenig, o dan y môr ac yn y gofod.  Dewch o hyd i ffrindiau newydd, môr ladron ymladdgar a gofodwyr anffodus.
 

Mae Little Light a'r awdur gwobrwyol Heather Dyer yn ymuno i gyflwyno clasur o stori  antur drwy theatr ddawns, tafluniadau a phrofiadau synhwyraidd y gallwch ymgolli ynddynt.

Mae pris y tocynnau yn cynnwys gweithdy am ddim ar ôl y sioe.

*3.30pm Perfformiad Hamddenol - Wedi’u gynllunio’n benodol ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag awtistiaeth, anableddau dysgu a synhwyraidd ac anhwylderau cyfathrebu AC ar gyfer eu teuluoedd hefyd.


Little Light Dance and Digital Theatre Company presents
THE FLYING BEDROOM 
based on the children’s book by Heather Dyer
 
“Elinor’s bedroom looks ordinary but it isn’t. 
When Elinor is asleep, her bedroom can fly.”
 
Join Elinor and her bedroom on an adventure to far-off lands, under the sea and outer space.  Discover new friends, battling pirates and hapless astronauts.
 
Little Light and award-winning author Heather Dyer join forces to present this classic adventure tale through dance theatre, projection and immersive sensory experiences.
 
Ticket price includesfree post-show workshop.
 
*3.30pm Relaxed performance – Specifically designed for children and young people with autism, learning disabilities and sensory and communication disorders AND their families.
 
TOCYNNAU £3.50 / £4.50 / £14 teulu
TICKETS £3.50 / £4.50 / £14 family
* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
Amser Rheded: Perfformiad 45 mun / Egwyl 15 mun / Gweithdy 45 mun 
Running time: Performance 45 mins / Break 15 min / Workshop 45 mins
 
OED / AGE 4 - 7
 
 
 

Monday, 20 February, 2017 - 15:30

Mae Little Light Dance a Digital Theatre Company yn cyflwyno
THE FLYING BEDROOM 
yn seilieidig ar y llyfr i blant gan Heather Dyer
 
"Mae ystafell wely Elinor yn edrych yn gyffredin ond dydy hi ddim. 
Pan mae Elinor yn cysgu, mae ei hystafell wely'n hedfan."
 
Ymunwch ag Elinor a'i hystafell wely ar antur mewn tiroedd pellenig, o dan y môr ac yn y gofod.  Dewch o hyd i ffrindiau newydd, môr ladron ymladdgar a gofodwyr anffodus.
 

Mae Little Light a'r awdur gwobrwyol Heather Dyer yn ymuno i gyflwyno clasur o stori  antur drwy theatr ddawns, tafluniadau a phrofiadau synhwyraidd y gallwch ymgolli ynddynt.

Mae pris y tocynnau yn cynnwys gweithdy am ddim ar ôl y sioe.

*3.30pm Perfformiad Hamddenol - Wedi’u gynllunio’n benodol ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag awtistiaeth, anableddau dysgu a synhwyraidd ac anhwylderau cyfathrebu AC ar gyfer eu teuluoedd hefyd.


Little Light Dance and Digital Theatre Company presents
THE FLYING BEDROOM 
based on the children’s book by Heather Dyer
 
“Elinor’s bedroom looks ordinary but it isn’t. 
When Elinor is asleep, her bedroom can fly.”
 
Join Elinor and her bedroom on an adventure to far-off lands, under the sea and outer space.  Discover new friends, battling pirates and hapless astronauts.
 
Little Light and award-winning author Heather Dyer join forces to present this classic adventure tale through dance theatre, projection and immersive sensory experiences.
 
Ticket price includesfree post-show workshop.
 
*3.30pm Relaxed performance – Specifically designed for children and young people with autism, learning disabilities and sensory and communication disorders AND their families.
 
TOCYNNAU £3.50 / £4.50 / £14 teulu
TICKETS £3.50 / £4.50 / £14 family
* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
Amser Rheded: Perfformiad 45 mun / Egwyl 15 mun / Gweithdy 45 mun 
Running time: Performance 45 mins / Break 15 min / Workshop 45 mins
 
OED / AGE 4 - 7
 
 
 

Thursday, 23 February, 2017 - 13:00

 
Stori gyffrous o hud, arwriaeth, cariad a brad.
 
Addaswyd o'r nofel Arthur: High King of Britain, gan Michael Morpurgo, awdur War Horse a Private Peaceful. 
 
Achubir bachgen rhag boddi gan ffigur hynod sydd yn honni mai ef yw Arthur Pendragon. Wrth i'r hen ddyn adrodd ei straeon, caiff ei gludo'n ôl i ddyddiau cynhyrfus Camelod, y Ford Gron, Myrddin, Caledfwlch, Lawnslot a Gwenhwyfar. 
 
Ymunwch â'r Story Pocket Theatre gwobrwyol wrth iddynt adrodd straeon cyffrous am farchogion dewr, brwydrau epig a'r cwest am y Greal Sanctaidd yn yr antur garlamus hon i'r teulu.

A thrilling tale of magic, heroism, love and betrayal.

Adapted from the novel Arthur: High King of Britain, by Michael Morpurgo, the author of War Horse and Private Peaceful.

A drowning boy is rescued by a mysterious figure who claims to be Arthur Pendragon. As the old man tells his stories, he is transported back to the heady days of Camelot, the Round Table, Merlin, Excalibur, Lancelot and Guinevere.

Join award-winning Story Pocket Theatre as they tell exciting stories of brave knights, epic battles and the search for the Holy Grail in this fast-moving family adventure.

TOCYNNAU: £9.50 / £7.50 / £30 Teulu

TICKETS: £9.50 / £7.50 / £30 Family

* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
OED / AGE 7+
 

 

Thursday, 23 February, 2017 - 16:00

 
Stori gyffrous o hud, arwriaeth, cariad a brad.
 
Addaswyd o'r nofel Arthur: High King of Britain, gan Michael Morpurgo, awdur War Horse a Private Peaceful. 
 
Achubir bachgen rhag boddi gan ffigur hynod sydd yn honni mai ef yw Arthur Pendragon. Wrth i'r hen ddyn adrodd ei straeon, caiff ei gludo'n ôl i ddyddiau cynhyrfus Camelod, y Ford Gron, Myrddin, Caledfwlch, Lawnslot a Gwenhwyfar. 
 
Ymunwch â'r Story Pocket Theatre gwobrwyol wrth iddynt adrodd straeon cyffrous am farchogion dewr, brwydrau epig a'r cwest am y Greal Sanctaidd yn yr antur garlamus hon i'r teulu.

A thrilling tale of magic, heroism, love and betrayal.

Adapted from the novel Arthur: High King of Britain, by Michael Morpurgo, the author of War Horse and Private Peaceful.

A drowning boy is rescued by a mysterious figure who claims to be Arthur Pendragon. As the old man tells his stories, he is transported back to the heady days of Camelot, the Round Table, Merlin, Excalibur, Lancelot and Guinevere.

Join award-winning Story Pocket Theatre as they tell exciting stories of brave knights, epic battles and the search for the Holy Grail in this fast-moving family adventure.

TOCYNNAU: £9.50 / £7.50 / £30 Teulu

TICKETS: £9.50 / £7.50 / £30 Family

* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
OED / AGE 7+
 

 

Saturday, 11 March, 2017 - 11:00

O'r llyfr han Raymond Briggs, addaswyd gan Pins and Needles.

Ydych chi erioed wedi meddwl sut beth fyddai hi i eistedd ar lin arth wen? Neu farchogaeth ar ei chefn? Ydych chi erioed wedi ceisio ymolchi arth? Neu lanhau ar ei hôl?! Mae edrych ar ôl arth yn waith caled. Un noson, pan mae hi'n cysgu'n sownd, daw arth wen enfawr i mewn i ystafell wely Tilly. Mae ganddi dafod fawr ddu ac mae'n dylyfu gên mor fawr â'ch pen. Ond nid oes ofn ar Tilly.
 
Mae 'The Bear' yn stori aeafol ddoniol sy'n codi'r galon, felly dewch ag arth, ac ymunwch â Tilly a'i ffrind mawr wen ar antur wyllt a hudol.

From the book by Raymond Briggs, adapted by Pins and Needles

Ever wondered what it would be like to sit on a polar bear's lap? Or ride on its back? Have you ever tried to give a bear a bath? Or clear up its poo?! Looking after a bear is exhausting stuff. One night when she's fast asleep, an enormous snowy white bear climbs into Tilly's bedroom. It has a big black tongue and a yawn as big as your head. But Tilly's not scared.
 
The Bear is a heart-warming and humorous wintry tale so bring a bear, and join Tilly and her great big white friend on a wild and magical adventure.
 
"Move over War Horse, this polar puppet is magic"
The Guardian
 
TOCYNNAU: £4 / £5 / £16 teulu
TICKETS £4 / £5 / £16 family
* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
OED / AGE 3 +
 
Amser Rhedeg 55 munud
Running time 55 mins
 
 
 
 

 

 

Saturday, 11 March, 2017 - 14:00

O'r llyfr han Raymond Briggs, addaswyd gan Pins and Needles.

Ydych chi erioed wedi meddwl sut beth fyddai hi i eistedd ar lin arth wen? Neu farchogaeth ar ei chefn? Ydych chi erioed wedi ceisio ymolchi arth? Neu lanhau ar ei hôl?! Mae edrych ar ôl arth yn waith caled. Un noson, pan mae hi'n cysgu'n sownd, daw arth wen enfawr i mewn i ystafell wely Tilly. Mae ganddi dafod fawr ddu ac mae'n dylyfu gên mor fawr â'ch pen. Ond nid oes ofn ar Tilly.
 
Mae 'The Bear' yn stori aeafol ddoniol sy'n codi'r galon, felly dewch ag arth, ac ymunwch â Tilly a'i ffrind mawr wen ar antur wyllt a hudol.

From the book by Raymond Briggs, adapted by Pins and Needles

Ever wondered what it would be like to sit on a polar bear's lap? Or ride on its back? Have you ever tried to give a bear a bath? Or clear up its poo?! Looking after a bear is exhausting stuff. One night when she's fast asleep, an enormous snowy white bear climbs into Tilly's bedroom. It has a big black tongue and a yawn as big as your head. But Tilly's not scared.
 
The Bear is a heart-warming and humorous wintry tale so bring a bear, and join Tilly and her great big white friend on a wild and magical adventure.
 
"Move over War Horse, this polar puppet is magic"
The Guardian
 
TOCYNNAU: £4 / £5 / £16 teulu
TICKETS £4 / £5 / £16 family
* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
OED / AGE 3 +
 
Amser Rhedeg 55 munud
Running time 55 mins
 
 
 
 

 

 

Saturday, 1 April, 2017 - 11:00

Gyda'i dedi ffyddlon a'i fasged hudol, mae Christian yn barod am ddiwrnod hyfryd ar lan y môr, pan mae'r diwrnod yn troi ac nid yw pethau'n gweithio allan fel y bwriadwyd.... Dewch i fyd hudol o anrhefn gyda'r perfformiwr gwobrwyol, Christian Lee. Mae'n llawn o gymryd rhan gan y gynulleidfa, swigod enfawr, plu eira sy'n disgyn a balŵn anferth!

Dyma sioe sy'n llawn o hud i ymhyfrydu ynddo a swyno'r ifanc a'r ifanc o galon.


With his faithful teddy bear and magical basket Christian is set for a lovely day at the seaside, when the day takes a turn and things don’t quite work out as planned...Enter a magical world of mayhem with award winning performer Christian Lee, full of audience participation, massive bubbles, floating snowflakes and a giant balloon!

This is a show full of magical delight to keep both young, and young at heart, enthralled.


TOCYNNAU: £4 / £5 / £16 Teulu

TICKETS: £4 / £5 / £16 Family

* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket

OED / AGE 3 - 8

Amser rhedeg 50 munud

Running time 50 mins

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...

Saturday, 1 April, 2017 - 14:00

Gyda'i dedi ffyddlon a'i fasged hudol, mae Christian yn barod am ddiwrnod hyfryd ar lan y môr, pan mae'r diwrnod yn troi ac nid yw pethau'n gweithio allan fel y bwriadwyd.... Dewch i fyd hudol o anrhefn gyda'r perfformiwr gwobrwyol, Christian Lee. Mae'n llawn o gymryd rhan gan y gynulleidfa, swigod enfawr, plu eira sy'n disgyn a balŵn anferth!

Dyma sioe sy'n llawn o hud i ymhyfrydu ynddo a swyno'r ifanc a'r ifanc o galon.


With his faithful teddy bear and magical basket Christian is set for a lovely day at the seaside, when the day takes a turn and things don’t quite work out as planned...Enter a magical world of mayhem with award winning performer Christian Lee, full of audience participation, massive bubbles, floating snowflakes and a giant balloon!

This is a show full of magical delight to keep both young, and young at heart, enthralled.


TOCYNNAU: £4 / £5 / £16 Teulu

TICKETS: £4 / £5 / £16 Family

* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket

OED / AGE 3 - 8

Amser rhedeg 50 munud

Running time 50 mins

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...

Thursday, 13 April, 2017 - 13:00

Addaswyd gan Mark Williams 
Cynhyrchiad ar y cyd rhwng Sefydliad y Glowyr Coed Duon a Theatrau Rhondda Cynon Taf
 
Mae Jason yn fod dynol cyffredin mewn byd sy'n llawn duwiau, bwystfilod ag uwcharwyr. Mae'n dod a thîm o Argonawtiaid nerthol ynghyd a mynd ar y llong wych, yr Argo, ar antur enfawr - y cwest am y Cnu Aur. 
 
Ond ni fydd yn hawdd. Ar hyd y daith bydd yn cwrdd â Brenhinoedd Gwallgo, Ellyllon dychrynllyd, Seirieniad drygionys... a byddin o sgerbydion 
Mae Jason & The Argonauts yn fersiwn newydd sbon o'r chwedl glasurol - profiad theatrig sy'n llawn o obaith, calon a hiwmor ar gyfer y teulu cyfan.
Adapted By Mark Williams 
A Blackwood Miners’ Institute & Rct Theatres Co-Production
 
Jason is an ordinary human in a world bursting with gods, monsters and superheroes. Assembling a team of mighty Argonauts, he takes the fabulous ship Argo on the ultimate adventure – the quest for the Golden Fleece. 
 
But it won’t be easy. Along the way, he’ll meet crazy Kings, horrific Harpies, sinister Sirens… and the skeleton army of the Earthborn Dead…
Jason & The Argonauts is a brand new version of the classic legend – a thrilling theatrical experience full of hope, heart and humour for the whole family. 
 
TOCYNNAU £4 / £5.00 / £16.00 Teulu
TICKETS: £4 / £5.00 / £16.00 Teulu
* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
OED / AGE 7+
 
 

Thursday, 13 April, 2017 - 16:00

Addaswyd gan Mark Williams 
Cynhyrchiad ar y cyd rhwng Sefydliad y Glowyr Coed Duon a Theatrau Rhondda Cynon Taf
 
Mae Jason yn fod dynol cyffredin mewn byd sy'n llawn duwiau, bwystfilod ag uwcharwyr. Mae'n dod a thîm o Argonawtiaid nerthol ynghyd a mynd ar y llong wych, yr Argo, ar antur enfawr - y cwest am y Cnu Aur. 
 
Ond ni fydd yn hawdd. Ar hyd y daith bydd yn cwrdd â Brenhinoedd Gwallgo, Ellyllon dychrynllyd, Seirieniad drygionys... a byddin o sgerbydion 
Mae Jason & The Argonauts yn fersiwn newydd sbon o'r chwedl glasurol - profiad theatrig sy'n llawn o obaith, calon a hiwmor ar gyfer y teulu cyfan.
Adapted By Mark Williams 
A Blackwood Miners’ Institute & Rct Theatres Co-Production
 
Jason is an ordinary human in a world bursting with gods, monsters and superheroes. Assembling a team of mighty Argonauts, he takes the fabulous ship Argo on the ultimate adventure – the quest for the Golden Fleece. 
 
But it won’t be easy. Along the way, he’ll meet crazy Kings, horrific Harpies, sinister Sirens… and the skeleton army of the Earthborn Dead…
Jason & The Argonauts is a brand new version of the classic legend – a thrilling theatrical experience full of hope, heart and humour for the whole family. 
 
TOCYNNAU £4 / £5.00 / £16.00 Teulu
TICKETS: £4 / £5.00 / £16.00 Teulu
* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
OED / AGE 7+