Comedy & Light Entertainment

Friday, 26 April, 2019 - 19:30

Rainbow Valley Productions
Buttons Undone
Y Panto i Oedolion gydag Owen Money
 
"... a bu pawb yn byw’n hapus byth ar ôl hynny!"
 
Dyna sut y mae'r rhan fwyaf o straeon tylwyth teg yn dod i ben-ar ôl i'r ddihiryn gael ei fanio a'r arwr a'r arwres yn briod. 
 
Ond fel rydym yn gwybod, mae gan bob priodas ei gyfnodau dringo a disgyn, a blwyddyn ar ôl eu priodas mae Sinderela a'r Tywysog Charming o hyd mewn cariad mawr. Yn anffodus, mae gan y Tywysog broblem ...

Rainbow Valley Productions

Buttons Undone
The Adult Panto starring Owen Money
 
“...and they all lived happily ever after!”
 
That’s how most fairy stories end - after the villain has been vanquished and the hero and heroine are married. 
 
But as we all know, every marriage has its ups and downs and, a year after their wedding, Cinderella and Prince Charming are still very much in love. Unfortunately, the Prince has a problem...
 
Oed / Age 18+
 
TOCYNNAU | TICKETS £18.50
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
PLEASE NOTE THAT DUE TO UNFORSEEN CIRCUMSTANCES, ROY NOBLE WILL BE UNABLE TO PERFORM. tHE ROLE OF BARRON WILL NOW BE PLAYED BY 
RUPERT MOON. WE APOLOGISE FOR ANY INCONVENIENCE.
 

Saturday, 27 April, 2019 - 19:30

Rainbow Valley Productions
Buttons Undone
Y Panto i Oedolion gydag Owen Money
 
"... a bu pawb yn byw’n hapus byth ar ôl hynny!"
 
Dyna sut y mae'r rhan fwyaf o straeon tylwyth teg yn dod i ben-ar ôl i'r ddihiryn gael ei fanio a'r arwr a'r arwres yn briod. 
 
Ond fel rydym yn gwybod, mae gan bob priodas ei gyfnodau dringo a disgyn, a blwyddyn ar ôl eu priodas mae Sinderela a'r Tywysog Charming o hyd mewn cariad mawr. Yn anffodus, mae gan y Tywysog broblem ...

Rainbow Valley Productions

Buttons Undone
The Adult Panto starring Owen Money
 
“...and they all lived happily ever after!”
 
That’s how most fairy stories end - after the villain has been vanquished and the hero and heroine are married. 
 
But as we all know, every marriage has its ups and downs and, a year after their wedding, Cinderella and Prince Charming are still very much in love. Unfortunately, the Prince has a problem...
 
Oed / Age 18+
 
TOCYNNAU | TICKETS £18.50
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
PLEASE NOTE THAT DUE TO UNFORSEEN CIRCUMSTANCES, ROY NOBLE WILL BE UNABLE TO PERFORM. tHE ROLE OF BARRON WILL NOW BE PLAYED BY 
RUPERT MOON. WE APOLOGISE FOR ANY INCONVENIENCE.
 

Friday, 3 May, 2019 - 19:30

Beth am ddod i Noson Gomedi’r ’Stiwt' a chwerthin yn afreolaidd. Mae'r digwyddiad misol hwn yn cynnwys tri o’r digrifwyr gorau sy'n teithio’r DU ac mae bob amser yn noson allan gwerth eich arian. Ymunwch â'r e-restr gomedi ar www.blackwoodminersinstitute.com neu dilynwch ni ar Facebook i gael y rhestrau perfformwyr diweddaraf cyn gynted ag y byddant yn cael eu cyhoeddi. Cynhelir Nosweithiau Comedi fel arfer ar ddydd Gwener cyntaf y mis.

Give yourself a laugh and come along to the hilarious ‘Stute Comedy Night.  This monthly event features three top comedians touring the UK circuit and is always a great value evening out.  Join the comedy e-list at www.blackwoodminersinstitute.com or follow us on Facebook to hear the latest line-ups as soon as they’re announced.  Comedy Nights are usually held on the first Friday of the month.

TOCYNNAU £11.50 / £12.50 AR Y DYDD
TICKETS £11.50 IN ADVANCE / £12.50 ON THE DAY 
* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
Seddi heb eu cadw | Unreserved seating
AGE 16+
 

 

Tuesday, 21 May, 2019 - 19:30

Yn y sgwrs hynod o ddiddorol hon, bydd Iolo Williams, cyflwynydd bywyd gwyllt ar y teledu, yn disgrifio gyda hiwmor a ffraethineb yr anturiaethau a gafodd a'r bobl y bu'n cyfarfod ag hwy fel Swyddog Rhywogaeth i'r Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar - o ffermwr bu’n dâl casglwr wyau dros glogwyn o 40 troedfedd i'r bioden môr a stopiodd drên y Tywysog Siarl.

Sgwrs addysgiadol a difyr sy'n disgrifio nid yn unig ei anturiaethau bywyd gwyllt ond hefyd y bygythiadau y mae ein bywyd gwyllt yn eu hwynebu heddiw.


In this fascinating talk, TV wildlife presenter Iolo Williams describes with humour and wit the adventures he had and the people he met as a Species Officer for the RSPB – from a farmer who held an egg collector over a 40-foot cliff to the oystercatcher who held up Prince Charles’ train.

An informative and entertaining talk which describes not only his wildlife adventures but also the threats our wildlife faces today.
 
TOCYNNAU | TICKETS £15 (£13.00)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 75c y tocyn | Prices include a booking fee of 75p per ticket

 

Thursday, 30 May, 2019 - 19:00

*** RINGSIDE SEATS AVAILABLE FROM BOX OFFICE ONLY. CALL 01495 227206***

Paratowch ar gyfer cyffro a sbri sioe reslo fyw!!!

Ymunwch â ni am noson drawiadol, llawn swyn ac anrhefn, wrth i sioe deithiol Reslo Cymru dorri’r llonyddwch am un noson yn unig!   Dewch i weld sêr dros ben llestri’r byd reslo yn gwrthdaro yn ystod y sioe adloniant llawn hwyl a gwallgof hon i’r teulu.

Let’s Get Ready To Rumble!!!

Join us for an evening of glitz, glamour and bodyslam mayhem as the Welsh Wrestling roadshow invades for one night only! Come see the over the top stars of the wrestling world collide in a night of super slamming action at this fun, crazy, family entertainment show.
 
TOCYNNAU | TICKETS £12 / £9 i blant | for children / £35 teulu | family
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 

Friday, 7 June, 2019 - 19:30

Beth am ddod i Noson Gomedi’r ’Stiwt' a chwerthin yn afreolaidd. Mae'r digwyddiad misol hwn yn cynnwys tri o’r digrifwyr gorau sy'n teithio’r DU ac mae bob amser yn noson allan gwerth eich arian. Ymunwch â'r e-restr gomedi ar www.blackwoodminersinstitute.com neu dilynwch ni ar Facebook i gael y rhestrau perfformwyr diweddaraf cyn gynted ag y byddant yn cael eu cyhoeddi. Cynhelir Nosweithiau Comedi fel arfer ar ddydd Gwener cyntaf y mis.

Give yourself a laugh and come along to the hilarious ‘Stute Comedy Night.  This monthly event features three top comedians touring the UK circuit and is always a great value evening out.  Join the comedy e-list at www.blackwoodminersinstitute.com or follow us on Facebook to hear the latest line-ups as soon as they’re announced.  Comedy Nights are usually held on the first Friday of the month.

TOCYNNAU £11.50 / £12.50 AR Y DYDD
TICKETS £11.50 IN ADVANCE / £12.50 ON THE DAY 
* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
Seddi heb eu cadw | Unreserved seating
AGE 16+
 

 

Friday, 21 June, 2019 - 19:30

The Noise Next Door leave audiences everywhere in awe of their lightning-quick wit and totally original comedic talents.
 
Transforming audience suggestions into ferociously funny scenes and songs in the blink of an eye, the undisputed masters of off-the-cuff comedy deliver ludicrous characters, witty one-liners and explosive physicality.
 
Eleven time sell-out veterans of the Edinburgh Fringe Festival and one of the country’s most sought after comedy club headliners, they have appeared on BBC One, BBC Three, ITV1, BBC Radio 1 and BBC Radio 4, and have performed alongside the likes of Michael McIntyre, Al Murray, and Harry Hill. 
 
‘Comedy gold’
The Guardian
 
thenoisenextdoor.co.uk
 
Tocynnau | Tickets: £13 (£11)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket