Comedy & Light Entertainment

Friday, 1 March, 2019 - 20:00

Beth am ddod i Noson Gomedi’r ’Stiwt' a chwerthin yn afreolaidd. Mae'r digwyddiad misol hwn yn cynnwys tri o’r digrifwyr gorau sy'n teithio’r DU ac mae bob amser yn noson allan gwerth eich arian. Ymunwch â'r e-restr gomedi ar www.blackwoodminersinstitute.com neu dilynwch ni ar Facebook i gael y rhestrau perfformwyr diweddaraf cyn gynted ag y byddant yn cael eu cyhoeddi. Cynhelir Nosweithiau Comedi fel arfer ar ddydd Gwener cyntaf y mis.

Give yourself a laugh and come along to the hilarious ‘Stute Comedy Night.  This monthly event features three top comedians touring the UK circuit and is always a great value evening out.  Join the comedy e-list at www.blackwoodminersinstitute.com or follow us on Facebook to hear the latest line-ups as soon as they’re announced.  Comedy Nights are usually held on the first Friday of the month.

TOCYNNAU £11.50 / £12.50 AR Y DYDD
TICKETS £11.50 IN ADVANCE / £12.50 ON THE DAY 
* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
Seddi heb eu cadw | Unreserved seating
AGE 16+
 

 

Tuesday, 19 March, 2019 - 19:30

Doniol, difyr, emosiynol, dadleuol, ysbrydoledig a chraff - mae sioe lwyfan ryngweithiol Luke Jermay yn llawn dop o arddangosiadau syfrdanol o reddf, telepathi a rhagfynegiad na fyddwch byth yn anghofio.
 
Paratowch i'ch meddwl cael ei ddarllen, eich dewisiadau’n cael eu rhagweld a'ch dyfodol yn cael ei ddatgelu...
 
Nodwch na fydd cyfryngiaeth ysbrydol yn rhan o sioe ‘Intuition’.

Funny, entertaining, emotional, controversial, uplifting and insightful - Luke Jermay's interactive stage show jam is packed with phenomenal jaw dropping demonstrations of intuition, telepathy and prediction that you will never forget.

Prepare for your mind to be read, your choices predicted and your future revealed...
 
Please note that no spirit mediumship will be presented in Intuition.
 
OED / AGE 14+
 
TOCYNNAU | TICKETS £12.00 / £10.00
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

Friday, 5 April, 2019 - 20:00

Beth am ddod i Noson Gomedi’r ’Stiwt' a chwerthin yn afreolaidd. Mae'r digwyddiad misol hwn yn cynnwys tri o’r digrifwyr gorau sy'n teithio’r DU ac mae bob amser yn noson allan gwerth eich arian. Ymunwch â'r e-restr gomedi ar www.blackwoodminersinstitute.com neu dilynwch ni ar Facebook i gael y rhestrau perfformwyr diweddaraf cyn gynted ag y byddant yn cael eu cyhoeddi. Cynhelir Nosweithiau Comedi fel arfer ar ddydd Gwener cyntaf y mis.

Give yourself a laugh and come along to the hilarious ‘Stute Comedy Night.  This monthly event features three top comedians touring the UK circuit and is always a great value evening out.  Join the comedy e-list at www.blackwoodminersinstitute.com or follow us on Facebook to hear the latest line-ups as soon as they’re announced.  Comedy Nights are usually held on the first Friday of the month.

TOCYNNAU £11.50 / £12.50 AR Y DYDD
TICKETS £11.50 IN ADVANCE / £12.50 ON THE DAY 
* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
Seddi heb eu cadw | Unreserved seating
AGE 16+
 

 

Friday, 12 April, 2019 - 19:30

I'm Not Being Funny But…
 
Ac yntau'n un o ddiddanwyr y wlad sydd brysur ar eu cynnydd, ac yn enillydd cystadleuaeth y BBC, Funny Business, mae'r digrifwr o Gymru, Rod Woodward, yn dilyn ei gyfraniad at y Royal Variety Performance 2018 drwy gynnal noson fythgofiadwy a llawn hwyl a chwerthin yn y ’Stiwt.
One of the country’s fastest-rising entertainers and winner of BBC's Funny Business, Welsh comedian Rod Woodward follows up his barnstorming contribution to the Royal Variety Performance 2018 with an unforgettable fun-filled evening of laughter at The 'Stute.
 
OED | AGE 14+

Tocynnau | Tickets £20.50

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

Friday, 26 April, 2019 - 19:30

Rainbow Valley Productions
Buttons Undone
Y Panto i Oedolion gydag Owen Money
 
"... a bu pawb yn byw’n hapus byth ar ôl hynny!"
 
Dyna sut y mae'r rhan fwyaf o straeon tylwyth teg yn dod i ben-ar ôl i'r ddihiryn gael ei fanio a'r arwr a'r arwres yn briod. 
 
Ond fel rydym yn gwybod, mae gan bob priodas ei gyfnodau dringo a disgyn, a blwyddyn ar ôl eu priodas mae Sinderela a'r Tywysog Charming o hyd mewn cariad mawr. Yn anffodus, mae gan y Tywysog broblem ...

Rainbow Valley Productions

Buttons Undone
The Adult Panto starring Owen Money
 
“...and they all lived happily ever after!”
 
That’s how most fairy stories end - after the villain has been vanquished and the hero and heroine are married. 
 
But as we all know, every marriage has its ups and downs and, a year after their wedding, Cinderella and Prince Charming are still very much in love. Unfortunately, the Prince has a problem...
 
Oed / Age 18+
 
TOCYNNAU | TICKETS £18.50
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
 

Saturday, 27 April, 2019 - 19:30

Rainbow Valley Productions
Buttons Undone
Y Panto i Oedolion gydag Owen Money
 
"... a bu pawb yn byw’n hapus byth ar ôl hynny!"
 
Dyna sut y mae'r rhan fwyaf o straeon tylwyth teg yn dod i ben-ar ôl i'r ddihiryn gael ei fanio a'r arwr a'r arwres yn briod. 
 
Ond fel rydym yn gwybod, mae gan bob priodas ei gyfnodau dringo a disgyn, a blwyddyn ar ôl eu priodas mae Sinderela a'r Tywysog Charming o hyd mewn cariad mawr. Yn anffodus, mae gan y Tywysog broblem ...

Rainbow Valley Productions

Buttons Undone
The Adult Panto starring Owen Money
 
“...and they all lived happily ever after!”
 
That’s how most fairy stories end - after the villain has been vanquished and the hero and heroine are married. 
 
But as we all know, every marriage has its ups and downs and, a year after their wedding, Cinderella and Prince Charming are still very much in love. Unfortunately, the Prince has a problem...
 
Oed / Age 18+
 
TOCYNNAU | TICKETS £18.50
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
 

Friday, 21 June, 2019 - 19:30

The Noise Next Door leave audiences everywhere in awe of their lightning-quick wit and totally original comedic talents.
 
Transforming audience suggestions into ferociously funny scenes and songs in the blink of an eye, the undisputed masters of off-the-cuff comedy deliver ludicrous characters, witty one-liners and explosive physicality.
 
Eleven time sell-out veterans of the Edinburgh Fringe Festival and one of the country’s most sought after comedy club headliners, they have appeared on BBC One, BBC Three, ITV1, BBC Radio 1 and BBC Radio 4, and have performed alongside the likes of Michael McIntyre, Al Murray, and Harry Hill. 
 
‘Comedy gold’
The Guardian
 
thenoisenextdoor.co.uk
 
Tocynnau | Tickets: £13 (£11)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket