Comedy & Light Entertainment

Thursday, 20 October, 2016 - 19:30

*CHANGE OF DATE*
 
Scintillating, titillating, mesmerising, fantasizing, a place you’ve never seen, a world you’ve never been…..all in one evening……..An Evening of Burlesque!!
 
Come with us to a world unlike any other, where up is down where left is right, where dark is bright and where the ladies tease at night!!! You’ll cheer for the amazing visual spectacles you’ll see, you’ll witness the Ladies of Burlesque and you’ll leave….breathless!!
 
Burlesque is the ultimate parody, it’s an escape from everything we accept as reality, it’s brash, it’s glamorous, it’s lude it’s a little bit rude!!! This is one of the oldest forms of classic variety and here at Easy Theatres we see the importance in keeping this art form alive. If life is all about experience then this is an experience unlike any other and not to be missed. It’s an Evening for excess, it’s an Evening of Burlesque!! Over 18s 
 
TICKETS £20.00
 
 
 

Tuesday, 29 November, 2016 - 19:30

Stori am streiciau, gwragedd cinio a chomiwnyddion. Cwrw gwael, cwrw da, byrgyrs a thaflwyr byrgyrs. Picedi, placardiau, cyfeillgarwch, cariad, hanes, breuddwydion ac yn bwysicach na dim cofio. 
 
Yn rhannol yn theatr, comedi stand up, newyddiaduraeth, gweithredu, dyma stori’r frwydr dros obaith a pharhad cymuned. 
 
Mewn cydweithrediad â West Yorkshire Playhouse. 
 
Cyfarwyddwyd gan Joe Douglas. 
 
 
A story of strikes, dinner ladies and commies. Crap beer, great beer, burgers and burger slingers. Pickets, placards, friendship, love, history, dreams and above all remembering.
 
Part theatre, stand up, journalism, activism, it’s the story of the battle for hope and the survival of a community.
 
In association with West Yorkshire Playhouse
 
Directed by Joe Douglas.

TOCYNNAU / TICKETS £15 / £10 (digyflog a myfyrwyr / unwaged and students)

Oed / Age 16+

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...

 

 
 

Friday, 24 March, 2017 - 19:30

Mae Max Boyce wedi bod yn teithio’r byd am fwy na 30 mlynedd yn diddanu pobl yn ei arddull unigryw ei hun.
Mae ei recordiau, rhaglenni teledu a’i DVD’s wedi gwerthu yn eu miliynau ond mae ei gariad go iawn yw perfformio’n fyw. Mae ei
egni, brwdfrydedd a’i angerdd ar y llwyfan yn creu awyrgylch mewn cyngerdd sydd braidd byth yn cael ei gweld gan ddiddanwyr eraill.
Peidiwch â cholli allan ar y profiad unigryw hwn o weld Max Boyce yn fyw a’r gallu i ddweud “Roeddwn i Yno”.
 
Max Boyce has been touring the world for more than 30 years entertaining people in his own inimitable style.
His records, TV shows and DVD’s have been sold in their millions but his real love is performing live. His energy, enthusiasm and warmth
on stage produce an atmosphere in a concert rarely achieved by other entertainers.
Don’t miss out on this unique experience of seeing Max Boyce live in
concert and being able to say “I Was There”
TOCYNNAU / TICKETS £25
 
Tocynnau ar werth Dydd Llun 18 Gorffennaf 10am
 
Tickets on sale Monday 18 July 10am

ARCHEBWCH AR LEIN  |  BOOK ONLINE