Comedy & Light Entertainment

Friday, 3 February, 2017 - 20:00

IN THE 'STUTE BAR

Dewch i gael noson llawn hwyl a chwerthin ar gomedi o’r radd flaenaf yn un o nosweithiau comedi misol Sefydliad y Glowyr Coed Duon.
Heb fod o’r blaen? Mae’r noson yn fargen, gyda thri o’r comedïwyr mwyaf poblogaidd sy’n teithio o amgylch llwyfannau’r Deyrnas Unedig.Ymunwch â’r e-restr gomedi ar www.blackwoodminersinstitute.com neu dilynwch ni ar Facebook i gael gwybod pwy fydd yn perfformio cyn gynted ag y byddwn wedi cyhoeddi eu henwau. Cynhelir y Nosweithiau Comedi ar nos Wener gyntaf y mis fel arfer.
ARCHEBWCH YN FUAN - MAE’R TOCYNNAU’N GWERTHU ALLAN BOB MIS!

 

Treat yourself to a hilarious evening of top class comedy at one of Blackwood Miners’ Institute’s monthly Comedy Nights. Not been before? This great value night features three top comedians touring the UK circuit.  Join the comedy e-list at www.blackwoodminersinstitute.com or follow us on Facebook to hear the latest line-ups as soon as they’re announced. Comedy Nights are usually held on the first Friday of the month. BOOK EARLY – EVERY MONTH IS A SELL-OUT!  
 
TOCYNNAU £11.50 / £12.50 AR Y DYDD
TICKETS £11.50 IN ADVANCE / £12.50 ON THE DAY 
* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
AGE 16+
 
 

BOOK TICKETS...

Friday, 17 February, 2017 - 20:00

Mae un o ddigrifwyr gorau Cymru (Wales Online) yn mynd ar daith am y tro cyntaf gyda chasgliad a fydd yn plesio'r dorf o ddetholiad o'i ddarnau gorau hyd yn hyn. Ni ddylid ei golli. 
 
Gellir clywed Bubbins "chwerthinllyd o ddawnus, yn wirioneddol ddoniol" (Rhod Gilbert) ar BBC Radio Wales yn rheolaidd ac ef yw seren sioe radio a phodleidad 'The Unexplainers' (gyda Eggsy o GLC). Bydd dull arsylwadol Mike wedi ei gyfuno â'i ddawn naturiol am adrodd straeon yn gwneud noson wych o gomedi! 
One of Wales’ finest comedians (Wales Online) heads out on tour for the first time with an unmissable crowd-pleasing compilation of his best bits so far. 
 
The “hilariously gifted, truly funny” (Rhod Gilbert) Bubbins can regularly be heard on BBC Radio Wales and is the star of hit radio show and podcast The Unexplainers (with GLC’s Eggsy). Mike’s observational style combined with a natural flair for storytelling will make for a fantastic night of comedy! 
 
OED AGE 18+
 
TOCYNNAU £12.50 / £10.50
* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 

Friday, 3 March, 2017 - 20:00

IN THE 'STUTE BAR

Dewch i gael noson llawn hwyl a chwerthin ar gomedi o’r radd flaenaf yn un o nosweithiau comedi misol Sefydliad y Glowyr Coed Duon.
Heb fod o’r blaen? Mae’r noson yn fargen, gyda thri o’r comedïwyr mwyaf poblogaidd sy’n teithio o amgylch llwyfannau’r Deyrnas Unedig.Ymunwch â’r e-restr gomedi ar www.blackwoodminersinstitute.com neu dilynwch ni ar Facebook i gael gwybod pwy fydd yn perfformio cyn gynted ag y byddwn wedi cyhoeddi eu henwau. Cynhelir y Nosweithiau Comedi ar nos Wener gyntaf y mis fel arfer.
ARCHEBWCH YN FUAN - MAE’R TOCYNNAU’N GWERTHU ALLAN BOB MIS!

 

Treat yourself to a hilarious evening of top class comedy at one of Blackwood Miners’ Institute’s monthly Comedy Nights. Not been before? This great value night features three top comedians touring the UK circuit.  Join the comedy e-list at www.blackwoodminersinstitute.com or follow us on Facebook to hear the latest line-ups as soon as they’re announced. Comedy Nights are usually held on the first Friday of the month. BOOK EARLY – EVERY MONTH IS A SELL-OUT!  
 
TOCYNNAU £11.50 / £12.50 AR Y DYDD
TICKETS £11.50 IN ADVANCE / £12.50 ON THE DAY 
* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
AGE 16+
 
 

BOOK TICKETS...

Saturday, 18 March, 2017 - 19:30

Starring: Comedy Legend “Chase me” DUNCAN NORVELLE 
 
Featuring: Michael George, West-end Singers, Variety Acts 
and the London Varieties Showgirls plus a live eight piece Band.
 
 
Matthew Revell-Griffiths for Black Box Productions Ltd in association with Michael George Productions, well known for their high standards and incredible shows, brings to Blackwood Miners’ Institute the only true variety show in the UK, and what a true variety it is!
Michael George’s London Varieties takes its inspiration from older variety shows, and offers you the their audience a rocking, rolling good time through a series of traditional acts that will have you either laughing or on the edge of your seat with anticipation! If you’d like to enjoy a show that takes the best of a blast from the past and merges it with the very cutting edge of modern performance culture, Michael George’s London Varieties is for you!
So BOOK NOW and join us for a fun-filled evening of British Music Hall and Variety!
 
£16.50 / £15.50

Friday, 24 March, 2017 - 19:30

Mae Max Boyce wedi bod yn teithio’r byd am fwy na 30 mlynedd yn diddanu pobl yn ei arddull unigryw ei hun.
Mae ei recordiau, rhaglenni teledu a’i DVD’s wedi gwerthu yn eu miliynau ond mae ei gariad go iawn yw perfformio’n fyw. Mae ei
egni, brwdfrydedd a’i angerdd ar y llwyfan yn creu awyrgylch mewn cyngerdd sydd braidd byth yn cael ei gweld gan ddiddanwyr eraill.
Peidiwch â cholli allan ar y profiad unigryw hwn o weld Max Boyce yn fyw a’r gallu i ddweud “Roeddwn i Yno”.
 
Max Boyce has been touring the world for more than 30 years entertaining people in his own inimitable style.
His records, TV shows and DVD’s have been sold in their millions but his real love is performing live. His energy, enthusiasm and warmth
on stage produce an atmosphere in a concert rarely achieved by other entertainers.
Don’t miss out on this unique experience of seeing Max Boyce live in
concert and being able to say “I Was There”
TOCYNNAU / TICKETS £25
 
Tocynnau ar werth Dydd Llun 18 Gorffennaf 10am
 
Tickets on sale Monday 18 July 10am

ARCHEBWCH AR LEIN  |  BOOK ONLINE

Friday, 31 March, 2017 - 20:00

IN THE 'STUTE BAR

Dewch i gael noson llawn hwyl a chwerthin ar gomedi o’r radd flaenaf yn un o nosweithiau comedi misol Sefydliad y Glowyr Coed Duon.
Heb fod o’r blaen? Mae’r noson yn fargen, gyda thri o’r comedïwyr mwyaf poblogaidd sy’n teithio o amgylch llwyfannau’r Deyrnas Unedig.Ymunwch â’r e-restr gomedi ar www.blackwoodminersinstitute.com neu dilynwch ni ar Facebook i gael gwybod pwy fydd yn perfformio cyn gynted ag y byddwn wedi cyhoeddi eu henwau. Cynhelir y Nosweithiau Comedi ar nos Wener gyntaf y mis fel arfer.
ARCHEBWCH YN FUAN - MAE’R TOCYNNAU’N GWERTHU ALLAN BOB MIS!

 

Treat yourself to a hilarious evening of top class comedy at one of Blackwood Miners’ Institute’s monthly Comedy Nights. Not been before? This great value night features three top comedians touring the UK circuit.  Join the comedy e-list at www.blackwoodminersinstitute.com or follow us on Facebook to hear the latest line-ups as soon as they’re announced. Comedy Nights are usually held on the first Friday of the month. BOOK EARLY – EVERY MONTH IS A SELL-OUT!  
 
TOCYNNAU £11.50 / £12.50 AR Y DYDD
TICKETS £11.50 IN ADVANCE / £12.50 ON THE DAY 
* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
AGE 16+
 
 

BOOK TICKETS...