Comedy & Light Entertainment

Friday, 3 March, 2017 - 20:00

IN THE 'STUTE BAR

Dewch i gael noson llawn hwyl a chwerthin ar gomedi o’r radd flaenaf yn un o nosweithiau comedi misol Sefydliad y Glowyr Coed Duon.
Heb fod o’r blaen? Mae’r noson yn fargen, gyda thri o’r comedïwyr mwyaf poblogaidd sy’n teithio o amgylch llwyfannau’r Deyrnas Unedig.Ymunwch â’r e-restr gomedi ar www.blackwoodminersinstitute.com neu dilynwch ni ar Facebook i gael gwybod pwy fydd yn perfformio cyn gynted ag y byddwn wedi cyhoeddi eu henwau. Cynhelir y Nosweithiau Comedi ar nos Wener gyntaf y mis fel arfer.
ARCHEBWCH YN FUAN - MAE’R TOCYNNAU’N GWERTHU ALLAN BOB MIS!

 

Treat yourself to a hilarious evening of top class comedy at one of Blackwood Miners’ Institute’s monthly Comedy Nights. Not been before? This great value night features three top comedians touring the UK circuit.  Join the comedy e-list at www.blackwoodminersinstitute.com or follow us on Facebook to hear the latest line-ups as soon as they’re announced. Comedy Nights are usually held on the first Friday of the month. BOOK EARLY – EVERY MONTH IS A SELL-OUT!  
 
TOCYNNAU £11.50 / £12.50 AR Y DYDD
TICKETS £11.50 IN ADVANCE / £12.50 ON THE DAY 
* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
AGE 16+
 
 

BOOK TICKETS...

Saturday, 18 March, 2017 (All day)

 
Important Notice!
Due to circumstances beyond our control Michael George’s London Varieties has unfortunately been cancelled at Blackwood Miners' Institute on Saturday 18th March 2017. Please accept our apologies with regards to this unfortunate matter. For refunds please contact the Box Office on 01495 227206.

Friday, 24 March, 2017 - 19:30

Mae Max Boyce wedi bod yn teithio’r byd am fwy na 30 mlynedd yn diddanu pobl yn ei arddull unigryw ei hun.
Mae ei recordiau, rhaglenni teledu a’i DVD’s wedi gwerthu yn eu miliynau ond mae ei gariad go iawn yw perfformio’n fyw. Mae ei
egni, brwdfrydedd a’i angerdd ar y llwyfan yn creu awyrgylch mewn cyngerdd sydd braidd byth yn cael ei gweld gan ddiddanwyr eraill.
Peidiwch â cholli allan ar y profiad unigryw hwn o weld Max Boyce yn fyw a’r gallu i ddweud “Roeddwn i Yno”.
 
Max Boyce has been touring the world for more than 30 years entertaining people in his own inimitable style.
His records, TV shows and DVD’s have been sold in their millions but his real love is performing live. His energy, enthusiasm and warmth
on stage produce an atmosphere in a concert rarely achieved by other entertainers.
Don’t miss out on this unique experience of seeing Max Boyce live in
concert and being able to say “I Was There”
TOCYNNAU / TICKETS £25
 
Tocynnau ar werth Dydd Llun 18 Gorffennaf 10am
 
Tickets on sale Monday 18 July 10am

ARCHEBWCH AR LEIN  |  BOOK ONLINE

Friday, 31 March, 2017 - 20:00

IN THE 'STUTE BAR

Dewch i gael noson llawn hwyl a chwerthin ar gomedi o’r radd flaenaf yn un o nosweithiau comedi misol Sefydliad y Glowyr Coed Duon.
Heb fod o’r blaen? Mae’r noson yn fargen, gyda thri o’r comedïwyr mwyaf poblogaidd sy’n teithio o amgylch llwyfannau’r Deyrnas Unedig.Ymunwch â’r e-restr gomedi ar www.blackwoodminersinstitute.com neu dilynwch ni ar Facebook i gael gwybod pwy fydd yn perfformio cyn gynted ag y byddwn wedi cyhoeddi eu henwau. Cynhelir y Nosweithiau Comedi ar nos Wener gyntaf y mis fel arfer.
ARCHEBWCH YN FUAN - MAE’R TOCYNNAU’N GWERTHU ALLAN BOB MIS!

 

Treat yourself to a hilarious evening of top class comedy at one of Blackwood Miners’ Institute’s monthly Comedy Nights. Not been before? This great value night features three top comedians touring the UK circuit.  Join the comedy e-list at www.blackwoodminersinstitute.com or follow us on Facebook to hear the latest line-ups as soon as they’re announced. Comedy Nights are usually held on the first Friday of the month. BOOK EARLY – EVERY MONTH IS A SELL-OUT!  
 
TOCYNNAU £11.50 / £12.50 AR Y DYDD
TICKETS £11.50 IN ADVANCE / £12.50 ON THE DAY 
* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
AGE 16+
 
 

BOOK TICKETS...

Thursday, 1 June, 2017 - 19:30

*** RINGSIDE SEATS AVAILABLE FROM BOX OFFICE ONLY. CALL 01495 227206***

"Witness the thrills and spills of live Welsh Wrestling – Don’t miss the hottest ticket in town, book now and LET’S GET READY TO RUMBLE!!!

Come join us for an evening of glitz, glamour and bodyslam mayhem as the Welsh Wrestling roadshow invades for one night only! Come see the over the top stars of the wrestling world collide in a night of super slamming action at this fun, crazy, family entertainment show."

TOCYNNAU | TICKETS £12 / £9 i blant | for children / £35 teulu | family
* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket