Comedy & Light Entertainment

Friday, 2 March, 2018 - 19:30

Ymunwch â Mike Doyle a'i fand byw gwych am noson syfrdanol o'i frand unigryw o gomedi a cherddoriaeth, sy'n sicr o'ch difyrru a'ch diddanu. 
 
Bydd y digrifwr, sydd wedi ennill yn y British Comedy Awards, yn ogystal â serennu ar lwyfan y West End ac ar y BBC, yn cyflwyno noson o ragoriaeth gerddorol a llond bol o chwerthin, a fydd yn sicr o'ch diddanu.

Join Mike Doyle and his fabulous live band for a sensational evening of his unique brand of comedy and music, guaranteed to delight and entertain in equal measure. 

 
The British Comedy award-winning comic, West End star and BBC TV sensation delivers a night of pure musical excellence and belly - aching laughter that will refresh parts you never knew you had.
 
TICKETS £16.50 / £15.50 
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
THE MIKE DOYLE SHOW
 

Friday, 9 March, 2018 - 20:00

Beth am ddod i Noson Gomedi’r ’Stiwt' a chwerthin yn afreolaidd. Mae'r digwyddiad misol hwn yn cynnwys tri o’r digrifwyr gorau sy'n teithio’r DU ac mae bob amser yn noson allan gwerth eich arian. Ymunwch â'r e-restr gomedi ar www.blackwoodminersinstitute.com neu dilynwch ni ar Facebook i gael y rhestrau perfformwyr diweddaraf cyn gynted ag y byddant yn cael eu cyhoeddi. Cynhelir Nosweithiau Comedi fel arfer ar ddydd Gwener cyntaf y mis.

Give yourself a laugh and come along to the hilarious ‘Stute Comedy Night.  This monthly event features three top comedians touring the UK circuit and is always a great value evening out.  Join the comedy e-list at www.blackwoodminersinstitute.com or follow us on Facebook to hear the latest line-ups as soon as they’re announced.  Comedy Nights are usually held on the first Friday of the month.

TOCYNNAU £11.50 / £12.50 AR Y DYDD
TICKETS £11.50 IN ADVANCE / £12.50 ON THE DAY 
* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
AGE 16+
 

BOOK TICKETS...

Friday, 6 April, 2018 - 20:00

Beth am ddod i Noson Gomedi’r ’Stiwt' a chwerthin yn afreolaidd. Mae'r digwyddiad misol hwn yn cynnwys tri o’r digrifwyr gorau sy'n teithio’r DU ac mae bob amser yn noson allan gwerth eich arian. Ymunwch â'r e-restr gomedi ar www.blackwoodminersinstitute.com neu dilynwch ni ar Facebook i gael y rhestrau perfformwyr diweddaraf cyn gynted ag y byddant yn cael eu cyhoeddi. Cynhelir Nosweithiau Comedi fel arfer ar ddydd Gwener cyntaf y mis.

Give yourself a laugh and come along to the hilarious ‘Stute Comedy Night.  This monthly event features three top comedians touring the UK circuit and is always a great value evening out.  Join the comedy e-list at www.blackwoodminersinstitute.com or follow us on Facebook to hear the latest line-ups as soon as they’re announced.  Comedy Nights are usually held on the first Friday of the month.

TOCYNNAU £11.50 / £12.50 AR Y DYDD
TICKETS £11.50 IN ADVANCE / £12.50 ON THE DAY 
* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
AGE 16+
 

BOOK TICKETS...

Wednesday, 18 April, 2018 - 19:00

18th to 21st Ebrill/April, 7pm

Blackwood Musical Theatre Society presents Fiddler on the Roof.

Mae Cymdeithas Theatr Gerddorol Coed Duon yn dychwelyd i'r Stiwt gyda'i sioe Wanwyn ysblennydd.  Eleni maent yn adrodd stori Tevye a'i ferched yn y 'Fiddler on the Roof' gwefreiddiol.  Bydd y clasur o sioe gerdd hon, sydd wedi bod yn llwyddiant ysgubol yn Broadway, yn sicr o'ch cael yn hymian yn hir wedi i chi adael y theatr.

Blackwood Musical Theatre Society return to the ‘Stute with their Springtime spectacular.  This year they tell the story of Tevye and his daughters in the life-affirming Fiddler on the Roof.  Full of classic tunes, this Broadway smash hit musical is sure to have you humming long after you’ve left the theatre.

7.00pm
Mer/Wed  £8.00
Iau/Thurs – Sad/Sat  £10 (£9.00)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket

Tickets online / Tocyn ar-lein

Thursday, 19 April, 2018 - 19:00

18th to 21st Ebrill/April, 7pm

Blackwood Musical Theatre Society presents Fiddler on the Roof.

Mae Cymdeithas Theatr Gerddorol Coed Duon yn dychwelyd i'r Stiwt gyda'i sioe Wanwyn ysblennydd.  Eleni maent yn adrodd stori Tevye a'i ferched yn y 'Fiddler on the Roof' gwefreiddiol.  Bydd y clasur o sioe gerdd hon, sydd wedi bod yn llwyddiant ysgubol yn Broadway, yn sicr o'ch cael yn hymian yn hir wedi i chi adael y theatr.

Blackwood Musical Theatre Society return to the ‘Stute with their Springtime spectacular.  This year they tell the story of Tevye and his daughters in the life-affirming Fiddler on the Roof.  Full of classic tunes, this Broadway smash hit musical is sure to have you humming long after you’ve left the theatre.

7.00pm
Mer/Wed  £8.00
Iau/Thurs – Sad/Sat  £10 (£9.00)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket

Tickets online / Tocyn ar-lein

Friday, 20 April, 2018 - 19:00

18th to 21st Ebrill/April, 7pm

Blackwood Musical Theatre Society presents Fiddler on the Roof.

Mae Cymdeithas Theatr Gerddorol Coed Duon yn dychwelyd i'r Stiwt gyda'i sioe Wanwyn ysblennydd.  Eleni maent yn adrodd stori Tevye a'i ferched yn y 'Fiddler on the Roof' gwefreiddiol.  Bydd y clasur o sioe gerdd hon, sydd wedi bod yn llwyddiant ysgubol yn Broadway, yn sicr o'ch cael yn hymian yn hir wedi i chi adael y theatr.

Blackwood Musical Theatre Society return to the ‘Stute with their Springtime spectacular.  This year they tell the story of Tevye and his daughters in the life-affirming Fiddler on the Roof.  Full of classic tunes, this Broadway smash hit musical is sure to have you humming long after you’ve left the theatre.

7.00pm
Mer/Wed  £8.00
Iau/Thurs – Sad/Sat  £10 (£9.00)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket

Tickets online / Tocyn ar-lein

Saturday, 21 April, 2018 - 19:00

18th to 21st Ebrill/April, 7pm

Blackwood Musical Theatre Society presents Fiddler on the Roof.

Mae Cymdeithas Theatr Gerddorol Coed Duon yn dychwelyd i'r Stiwt gyda'i sioe Wanwyn ysblennydd.  Eleni maent yn adrodd stori Tevye a'i ferched yn y 'Fiddler on the Roof' gwefreiddiol.  Bydd y clasur o sioe gerdd hon, sydd wedi bod yn llwyddiant ysgubol yn Broadway, yn sicr o'ch cael yn hymian yn hir wedi i chi adael y theatr.

Blackwood Musical Theatre Society return to the ‘Stute with their Springtime spectacular.  This year they tell the story of Tevye and his daughters in the life-affirming Fiddler on the Roof.  Full of classic tunes, this Broadway smash hit musical is sure to have you humming long after you’ve left the theatre.

7.00pm
Mer/Wed  £8.00
Iau/Thurs – Sad/Sat  £10 (£9.00)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket

Tickets online / Tocyn ar-lein

Friday, 15 June, 2018 - 19:30

Yn dilyn ei ymddangosiad syfrdanol ar ‘Celebrity Big Brother’, mae 2018 yn gweld y cyfryngwr mwyaf poblogaidd ym Mhrydain ar y llwyfan gyda thaith newydd sbon.
 
Dyma'ch cyfle ichi brofi yr hyn sy'n peri fod Derek yn un o'r enwau mwyaf blaenllaw ym myd ffenomena seicig, yn ogystal â bod yn enwog, yn awdur ac yn berfformiwr unigryw.
 
Mae’n gyfryngwr trylwyr fodern sydd a’i apêl yn croesi'r cenedlaethau i bobl ifanc ac hen fel ei gilydd, mae'n parhau i fod yn ragflaenydd ym maes materion paranormal ac ysbrydol. Lle bynnag y mae Derek yn mynd, mae eraill wastad wedi dilyn.
 
* Nid yw nosweithiau cyfryngiaeth wedi eu profi'n wyddonol ac fe'u cyflwynir at ddibenion addysgol ac adloniant yn unig.
 
Following his captivating appearance on Celebrity Big Brother, 2018 sees Britain’s best loved medium take to the stage with a brand new tour.
 
This is your chance to experience just what makes Derek one of the foremost names in the world of psychic phenomena, as well as a celebrity, author and performer like no other. 
 
A thoroughly modern medium whose appeal crosses the generations to young and old alike, he remains the forerunner in the field of paranormal and spiritual matters. Wherever Derek goes, others have always followed.
 
* Evenings of mediumship are not scientifically proven and are presented for educational and entertainment purposes only.

 

TOCYNNAU | TICKETS £20.00

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn / Prices include a booking fee of 50p per ticket