Drama & Plays

Wednesday, 21 November, 2018 - 19:30

Ventoux yw’r mynydd mwyaf ofnadwy a wynebir ar y Tour de France. Ventoux hefyd yw stori Lance Armstrong a Marco Pantani – dau rasiwr sy’n defnyddio cyffuriau. Eu brwydr yng nghysgod y mynydd yn 2000 yw’r seiclo gorau a welwyd erioed. 
 
Mae Cwmni Theatr 2Magpies yn ail-lwyfannu’r ras gan ddefnyddio fideo anhygoel a phâr o feiciau ffordd, gan gofnodi bywydau cyfochrog y pencampwyr a oroesodd anawsterau mawr, gan ofyn y cwestiwn - pa mor bell y byddwn ni’n mynd er mwyn llwyddo?

Ventoux is the most fearsome mountain encountered on the Tour de France. Ventoux is also the story of Lance Armstrong and Marco Pantani – two drug-fuelled racers whose rivalry in the mountain’s shadow in 2000 was the greatest cycling had ever seen. 
 
Theatre Company 2Magpies re-stage the race using breathtaking video accompaniment and a pair of road bikes, charting the parallel lives of these champions who overcame great adversity and asking the question - just how far will we go to succeed?
 
Oed / Age 12+
 
£12.50 / £10.50 / £8.00 Bwndeli dramâu | Drama Bundle)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket