Drama & Plays

Thursday, 9 February, 2017 - 19:30

Cyd-gynhyrchiad gyda Chreu Cymru a ddatblygwyd gyda Gwasanaethau Trais yn y Cartref De Gwynedd. 
 
Mae pump o fenywod yn cwrdd ar y traeth mewn tref glan môr am ginio picnic. Wrth i'r diwrnod fynd yn ei flaen mae eu cyfeillgarwch a'r profiadau maent yn rhannu yn datgelu gwirioneddau aruthrol o gorneli cudd eu bywydau.
 
Mae'r ddrama optimistaidd a phwerus hon yn bortread didwyll o'r hyn a all fod yn straeon sydd heb eu hadrodd, a'r gwirionedd dyrchafol a chadarnhaol o'r hyn sydd yn bosib pan dorrir y distawrwydd.
 
Rhybudd: Yn cynnwys iaith gref iawn gyda chynnwys a themâu y gall beri gofid i rai cynulleidfaoedd.
Co-produced with Creu Cymru and developed with South Gwynedd Domestic Abuse Services. 
 
Five women meet on the beach in a seaside town for a picnic lunch. As the day progresses their friendship and shared experiences reveal devastating truths from the hidden corners of their lives.
 
This optimistic and powerful drama is an honest portrayal of what can all too often be untold stories, and the life-affirming and positive truth of what is possible when the silence is broken.
 
Warning: Contains very strong language with content and themes which some audiences may find upsetting.
 
TOCYNNAU / TICKETS £8.50
* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
OED / AGE 15+
 
 

Wednesday, 22 February, 2017 - 19:30

 
GAN NEIL GORE
 
Yn Sbaen yn 1936 mae gan ffasgiaeth ei grafangau am wddf y bobl, gan fygwth rhyfel yn Ewrop. Mae Clem 'Dare Devil' Beckett yn ymuno â gwirfoddolwyr i ymladd dros ryddid yn y Brigadau Rhyngwladol. Fe'i carwyd gan y bobl gyffredin am ei feiddgarwch, ei ddewrder a'i fedr ar y trac 'speedway', aeth i Sbaen i amddiffyn democratiaeth yn erbyn twf byddin Franco.
 
Mae'r ddrama newydd hon gan Neil Gore a gomisiynwyd gan yr International Brigades Memorial Trust yn dathlu 80 mlynedd ers ffurfio'r brigadau. Gyda chaneuon cynhyrfus, cerddoriaeth byw a barddoniaeth, mae'r ddrama hon yn cyfleu'r angerdd a'r emosiwn a greir gan Ryfel Cartref Sbaen.
BY NEIL GORE
 
It’s Spain 1936 and fascism clutches the throat of the people, threatening war in Europe. Clem 'Dare Devil' Beckett joins volunteers to fight for freedom in the International Brigades. Loved by the masses for his great daring, courage and skill on the speedway track, he took his fighting spirit to Spain to defend democracy against Franco's rising army.
 
Commissioned by the International Brigades Memorial Trust, this new play by Neil Gore commemorates the 80th anniversary of the brigades. With stirring songs, live music and poetry, the play captures the raw passion and emotion generated by the Spanish Civil War.
 
TOCYNNAU £12.50 / £10.50 / £8.50 AELODAU UNDEB
TICKETS £12.50 / £10.50 / £8.50 TU MEMBERS
 
* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 

 

Tuesday, 14 March, 2017 - 19:30

Cynhyrchiad Gonzo Moose mewn cydweithrediad â The Pound Arts Centre a Pegasus Theatre.
 
Antur gomedi afieithus, wedi ysbrydoli gan ffilmiau arswyd y 1950au. Mae The Thing That Came From Over There yn reid garlamus sy'n cymysgu paranoia, ing a marwolaethau sy'n chwerthinllyd o waedlyd.
 
Ymunwch â'r tri actor dewr wrth iddynt chwarae dros bymtheg o rannau mewn 85 munud o gomedi cynhyrfus. Gyda sioc, gwiriondeb arswydus a braw i oeri'r gwaed, mae'r sioe yn cynnwys jôcs gweledol, ffraethineb geiriol, pypedau anferth a hyd yn oed ychydig o gerddoriaeth fyw.

A rip-roaring comedy adventure, inspired by the horror movies of the 1950s. Mixing paranoia, suspense and hilariously gruesome deaths, The Thing That Came From Over There is a fast-paced rollicking ride,

Join three daring actors as they play over fifteen roles in 85 minutes of comedy and thrills galore. With shocks, spine tingling silliness, and blood curdling terror, the show features visual gags, verbal wit, giant puppetry, and even a little bit of live music.

TOCYNNAU £12.50 / £10.50

TICKETS £12.50 / £10.50

* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

Friday, 17 March, 2017 - 19:30

Wedi'i ysbrydoli gan dystiolaeth glowyr, mae'r sioe un dyn hon yn archwilio hiwmor a brwydrau Streic y Glowyr 1984 drwy adrodd straeon egnïol a gafaelgar.
 
Gyda chlasur o drac sain, cadair a pheint o gwrw, mae Danny Mellor yn cyflwyno agwedd ifanc a chyfoes i un o anghydfodau mwyaf dadleuol Prydain. Mae Undermined yn ein hatgoffa o sut mae pethau wedi a heb newid.
Inspired by the accounts of miners, this one man show explores the humour and struggles of the 1984 Miners’ Strike through energetic and gripping storytelling.
 
With a classic soundtrack, one chair and a pint of beer, Danny Mellor presents a youthful and contemporary approach to one of Britain’s most controversial disputes. Undermined is a reminder of how things have and haven’t changed.
 
TOCYNNAU: £10.50 / £8.50
TICKETS: £10.50 / £8.50
 
* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket

OED / AGE 14 +

SEDDI HEB EU CADW / UNRESERVED SEATING

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...

Wednesday, 19 April, 2017 - 19:30

Mae'r ddrama bwerus hon yn cyflwyno bywyd yr actor Cymreig enwog, Richard Burton, yn ei eiriau ei hun, o'i ddechreuad ddiymhongar at enwogrwydd byd eang yn Hollywood. Merched hardd, alcohol, cyfoeth, y llwyfan a'r sgrîn yw'r edafedd sy'n rhedeg drwy'r sioe un dyn trist, hapus, afieithus sydd yn aml yn ddoniol. Mae'n serennu Rhodri Miles  (Game Of Thrones, Eastern Promises, Atlantis).


This powerful play vividly presents the life of the great Welsh actor Richard Burton in his own words, from his humble beginnings to Hollywood mega-stardom. Beautiful women, alcohol, wealth, stage and screen are the threads woven into this sad, happy, exuberant and often hilarious one-man show starring Rhodri Miles (Game Of Thrones, Eastern Promises, Atlantis).

'A masterful performance'

British Theatre Guide

TOCYNNAU £12.50 / £10.50

TICKETS £12.50 / £10.50

* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket