Drama & Plays

Friday, 21 October, 2016 - 14:00

Ysgrifennwyd gan Neil Anthony Docking ( 'Casualty', 'Emmerdale')
Cyfarwyddwyd gan Maxine Evans ( 'Stella', 'Call the Midwife')
 
Yn dilyn canmoliaeth uchel ar ôl ei llwyfannu yn y West End yn Llundain mae'r ddrama deimladwy a myfyrgar hon yn dod adref i Gymru.
 
Yn seiliedig ar ddigwyddiadau go iawn yn dilyn trychineb Aberfan ym 1966, mae The Revlon Girl yn adrodd stori grŵp o famau mewn profedigaeth a gynhaliodd gyfarfodydd yn dilyn y drychineb i wylo a rhannu a hyd yn oed chwerthin.
 
Ond mewn un cyfarfod mae’r mamau’n sylweddoli faint maen nhw wedi gadael i’w hunain fynd. Gan ofni y byddan nhw’n cael eu gweld yn wamal gan y pentref, maen nhw wedi trefnu’n gyfrinachol i gynrychiolydd o Revlon ddod i roi arddangosiad ...
 
 
Written by Neil Anthony Docking (‘Casualty’, ‘Emmerdale’) 
Directed by Maxine Evans (‘Stella’, ‘Call The Midwife’)
 
Critically acclaimed in London’s West End, this sensitive, thought-provoking and deeply moving play is now coming home to Wales.
 
Based on real-life events following the Aberfan mining disaster of 1966, The Revlon Girl tells the story of a group of bereaved mothers who held meetings in the aftermath of the disaster to cry and share and even laugh. 
 
But at one meeting the mothers realize how much they had let themselves go. Afraid they would be thought frivolous by the village, they secretly arranged for a representative from Revlon to come and give a demonstration…
‘The Revlon Girl must surely rank as one of the best pieces of new writing in London at the moment’. 
Ian Foster, There Ought To Be Clowns
 
‘Anyone who questions the ability of theatre to shine a light on the human condition should be afforded the privilege of sitting through a performance of this seminal work’.
Geraint Thomas, South Wales Evening Post

TOCYNNAU / TICKETS £14 / £12

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...

 

 

Friday, 21 October, 2016 - 19:30

Ysgrifennwyd gan Neil Anthony Docking ( 'Casualty', 'Emmerdale')
Cyfarwyddwyd gan Maxine Evans ( 'Stella', 'Call the Midwife')
 
Yn dilyn canmoliaeth uchel ar ôl ei llwyfannu yn y West End yn Llundain mae'r ddrama deimladwy a myfyrgar hon yn dod adref i Gymru.
 
Yn seiliedig ar ddigwyddiadau go iawn yn dilyn trychineb Aberfan ym 1966, mae The Revlon Girl yn adrodd stori grŵp o famau mewn profedigaeth a gynhaliodd gyfarfodydd yn dilyn y drychineb i wylo a rhannu a hyd yn oed chwerthin.
 
Ond mewn un cyfarfod mae’r mamau’n sylweddoli faint maen nhw wedi gadael i’w hunain fynd. Gan ofni y byddan nhw’n cael eu gweld yn wamal gan y pentref, maen nhw wedi trefnu’n gyfrinachol i gynrychiolydd o Revlon ddod i roi arddangosiad ...
 
 
Written by Neil Anthony Docking (‘Casualty’, ‘Emmerdale’) 
Directed by Maxine Evans (‘Stella’, ‘Call The Midwife’)
 
Critically acclaimed in London’s West End, this sensitive, thought-provoking and deeply moving play is now coming home to Wales.
 
Based on real-life events following the Aberfan mining disaster of 1966, The Revlon Girl tells the story of a group of bereaved mothers who held meetings in the aftermath of the disaster to cry and share and even laugh. 
 
But at one meeting the mothers realize how much they had let themselves go. Afraid they would be thought frivolous by the village, they secretly arranged for a representative from Revlon to come and give a demonstration…
‘The Revlon Girl must surely rank as one of the best pieces of new writing in London at the moment’. 
Ian Foster, There Ought To Be Clowns
 
‘Anyone who questions the ability of theatre to shine a light on the human condition should be afforded the privilege of sitting through a performance of this seminal work’.
Geraint Thomas, South Wales Evening Post

TOCYNNAU / TICKETS £14 / £12

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...

 

 

Saturday, 22 October, 2016 - 19:30

Ysgrifennwyd gan Neil Anthony Docking ( 'Casualty', 'Emmerdale')
Cyfarwyddwyd gan Maxine Evans ( 'Stella', 'Call the Midwife')
 
Yn dilyn canmoliaeth uchel ar ôl ei llwyfannu yn y West End yn Llundain mae'r ddrama deimladwy a myfyrgar hon yn dod adref i Gymru.
 
Yn seiliedig ar ddigwyddiadau go iawn yn dilyn trychineb Aberfan ym 1966, mae The Revlon Girl yn adrodd stori grŵp o famau mewn profedigaeth a gynhaliodd gyfarfodydd yn dilyn y drychineb i wylo a rhannu a hyd yn oed chwerthin.
 
Ond mewn un cyfarfod mae’r mamau’n sylweddoli faint maen nhw wedi gadael i’w hunain fynd. Gan ofni y byddan nhw’n cael eu gweld yn wamal gan y pentref, maen nhw wedi trefnu’n gyfrinachol i gynrychiolydd o Revlon ddod i roi arddangosiad ...
 
 
Written by Neil Anthony Docking (‘Casualty’, ‘Emmerdale’) 
Directed by Maxine Evans (‘Stella’, ‘Call The Midwife’)
 
Critically acclaimed in London’s West End, this sensitive, thought-provoking and deeply moving play is now coming home to Wales.
 
Based on real-life events following the Aberfan mining disaster of 1966, The Revlon Girl tells the story of a group of bereaved mothers who held meetings in the aftermath of the disaster to cry and share and even laugh. 
 
But at one meeting the mothers realize how much they had let themselves go. Afraid they would be thought frivolous by the village, they secretly arranged for a representative from Revlon to come and give a demonstration…
‘The Revlon Girl must surely rank as one of the best pieces of new writing in London at the moment’. 
Ian Foster, There Ought To Be Clowns
 
‘Anyone who questions the ability of theatre to shine a light on the human condition should be afforded the privilege of sitting through a performance of this seminal work’.
Geraint Thomas, South Wales Evening Post

TOCYNNAU / TICKETS £14 / £12

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...

 

 

Friday, 18 November, 2016 - 19:30

Gan/ By Mandy Carpenter
 
Diwrnod ysgol arall, athro llanw arall, ond mae gan yr athro yma dipyn o syrpreis i'w ddisgyblion. Gan ddefnyddio rhai dulliau addysgu anarferol, mae'n defnyddio grym dychymyg i'w cludo nôl i faes y gad yn y Rhyfel Byd Cyntaf.
 
Mewn portread o wrthdaro cenhedlaeth, mae'r grŵp yn dysgu gwersi ac etifeddiaeth rhyfel, mantais heddwch a sut i ddod ymlaen a mynd ymlaen.
 
Another school day, another supply teacher but this one has a surprise in store. Using some unusual teaching methods, he uses the power of imagination to transport them back to the battlefields of World War One. 
 
In a portrait of a conflicted generation, the group learn the lesson and legacy of war, the advantage of peace and of how to get along and get on.

Tocynnau / Tickets £10 / £8.00

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...

 

Thursday, 24 November, 2016 - 19:30

I ddathlu 30 mlynedd ers diwedd Streic y Glowyr yn 1984/85, mae’r coreograffydd arobryn Gary Clarke yn falch o gyflwyno COAL, sioe theatr dawns bwerus ac emosiynol am fywyd ar y talcen glo. Mae’n cynnwys cyfuniad o iaith drawiadol corff Clarke a berfformir gan 7 o ddawnswyr proffesiynol, cast o fenywod
lleol a yn cynnwys aelodau Band Tref Tredegar, mewn stori am gymuned, undod a goroesiad.
I weld fideos, cyfweliadau, lluniau a mwy o wybodaeth am y sioe ewch i www.coaltour.co.uk.
 
Sgwrs ar ôl y sioe Dydd Iau 24 Tachwedd.
 
Marking the 30th anniversary of the end of the 1984/85 British Miners’ strike, award winning choreographer Gary Clarke proudly presents COAL, a powerful and emotional dance theatre show about life at the coal face. It brings together Clarke’s striking physical language performed by 7 professional dancers, a local cast of
women and featuring members of Tredegar Town Band, in a story about community, solidarity and survival.
For videos, interviews, photos and full info about the show visit www.coaltour.co.uk
 
Post show talk Thursday 24 November.
 
TOCYNNAU / TICKETS £14 /£12
OED / AGE 12+
★★★★★ The Big Issue 
 
★★★★ The Stage
 
“An absorbing, immediate slice of history rendered with the kind of emotional truth that deepens its impact as popular entertainment.”
★★★★ The Times
 

Friday, 25 November, 2016 - 19:30

I ddathlu 30 mlynedd ers diwedd Streic y Glowyr yn 1984/85, mae’r coreograffydd arobryn Gary Clarke yn falch o gyflwyno COAL, sioe theatr dawns bwerus ac emosiynol am fywyd ar y talcen glo. Mae’n cynnwys cyfuniad o iaith drawiadol corff Clarke a berfformir gan 7 o ddawnswyr proffesiynol, cast o fenywod
lleol a yn cynnwys aelodau Band Tref Tredegar, mewn stori am gymuned, undod a goroesiad.
I weld fideos, cyfweliadau, lluniau a mwy o wybodaeth am y sioe ewch i www.coaltour.co.uk.
 
Sgwrs ar ôl y sioe Dydd Iau 24 Tachwedd.
 
Marking the 30th anniversary of the end of the 1984/85 British Miners’ strike, award winning choreographer Gary Clarke proudly presents COAL, a powerful and emotional dance theatre show about life at the coal face. It brings together Clarke’s striking physical language performed by 7 professional dancers, a local cast of
women and featuring members of Tredegar Town Band, in a story about community, solidarity and survival.
For videos, interviews, photos and full info about the show visit www.coaltour.co.uk
 
Post show talk Thursday 24 November.
 
TOCYNNAU / TICKETS £14 /£12
OED / AGE 12+
★★★★★ The Big Issue 
 
★★★★ The Stage
 
“An absorbing, immediate slice of history rendered with the kind of emotional truth that deepens its impact as popular entertainment.”
★★★★ The Times