Drama & Plays

Wednesday, 11 October, 2017 - 19:30

Gan Katori Hall
Stiwdio Stepni
 
Mae The Mountaintop bortread ffuglen o noson olaf Martin Luther King ar y ddaear. Yn ei ystafell motel yn Memphis, caiff King ymweliad gan Camae, morwyn ar genhadaeth llawer mwy na gweini ei goffi. Yn afaelgar, yn berthnasol ac yn aml yn ddoniol, cipiodd The Mountaintop gan Katori Hall Wobr Oliver am y Ddrama Newydd Orau. 
 
Cyflwynir gan Fio, cwmni sy'n benderfynol o arallgyfeirio byd y theatr yng Nghymru Cynhyrchwyd yn wreiddiol yn The Other Room.
 
Bydd Fio yn cynnig gweithdai addysgol ar gyfer ysgolion a cholegau. Am ragor o wybodaeth: Education@wearefio.co.uk
 
£10.50 pecyn ysgolion a gweithdy

By Katori Hall

Stiwdio Stepni
 
The Mountaintop is the fictional depiction of Martin Luther King's last night on Earth. In his motel room in Memphis, King is visited by Camae, a maid on a much greater mission than delivering his coffee. Gripping, relevant and often humorous Katori Hall's The Mountaintop won an Olivier for Best New Drama. 
 
Presented by Fio a company intent on diversifying Welsh Theatre. Originally produced at The Other Room. '
 
Fio will be offering educational workshops for schools and college audiences. For More Information: education@wearefio.co.uk
 
'The Mountaintop' is a truly inspiring, moving and compelling performance. Do not miss this – it’ll stay with you for a very long time.' ★★★★½, The Reviews Hub
 
TOCYNNAU | TICKETS £12.50, 10.50 
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

Thursday, 12 October, 2017 - 19:30

Gan Katori Hall
Stiwdio Stepni
 
Mae The Mountaintop bortread ffuglen o noson olaf Martin Luther King ar y ddaear. Yn ei ystafell motel yn Memphis, caiff King ymweliad gan Camae, morwyn ar genhadaeth llawer mwy na gweini ei goffi. Yn afaelgar, yn berthnasol ac yn aml yn ddoniol, cipiodd The Mountaintop gan Katori Hall Wobr Oliver am y Ddrama Newydd Orau. 
 
Cyflwynir gan Fio, cwmni sy'n benderfynol o arallgyfeirio byd y theatr yng Nghymru Cynhyrchwyd yn wreiddiol yn The Other Room.
 
Bydd Fio yn cynnig gweithdai addysgol ar gyfer ysgolion a cholegau. Am ragor o wybodaeth: Education@wearefio.co.uk
 
£10.50 pecyn ysgolion a gweithdy

By Katori Hall

Stiwdio Stepni
 
The Mountaintop is the fictional depiction of Martin Luther King's last night on Earth. In his motel room in Memphis, King is visited by Camae, a maid on a much greater mission than delivering his coffee. Gripping, relevant and often humorous Katori Hall's The Mountaintop won an Olivier for Best New Drama. 
 
Presented by Fio a company intent on diversifying Welsh Theatre. Originally produced at The Other Room. '
 
Fio will be offering educational workshops for schools and college audiences. For More Information: education@wearefio.co.uk
 
'The Mountaintop' is a truly inspiring, moving and compelling performance. Do not miss this – it’ll stay with you for a very long time.' ★★★★½, The Reviews Hub
 
TOCYNNAU | TICKETS £12.50, 10.50 
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

Friday, 13 October, 2017 - 19:30

Gan Katori Hall
Stiwdio Stepni
 
Mae The Mountaintop bortread ffuglen o noson olaf Martin Luther King ar y ddaear. Yn ei ystafell motel yn Memphis, caiff King ymweliad gan Camae, morwyn ar genhadaeth llawer mwy na gweini ei goffi. Yn afaelgar, yn berthnasol ac yn aml yn ddoniol, cipiodd The Mountaintop gan Katori Hall Wobr Oliver am y Ddrama Newydd Orau. 
 
Cyflwynir gan Fio, cwmni sy'n benderfynol o arallgyfeirio byd y theatr yng Nghymru Cynhyrchwyd yn wreiddiol yn The Other Room.
 
Bydd Fio yn cynnig gweithdai addysgol ar gyfer ysgolion a cholegau. Am ragor o wybodaeth: Education@wearefio.co.uk
 
£10.50 pecyn ysgolion a gweithdy

By Katori Hall

Stiwdio Stepni
 
The Mountaintop is the fictional depiction of Martin Luther King's last night on Earth. In his motel room in Memphis, King is visited by Camae, a maid on a much greater mission than delivering his coffee. Gripping, relevant and often humorous Katori Hall's The Mountaintop won an Olivier for Best New Drama. 
 
Presented by Fio a company intent on diversifying Welsh Theatre. Originally produced at The Other Room. '
 
Fio will be offering educational workshops for schools and college audiences. For More Information: education@wearefio.co.uk
 
'The Mountaintop' is a truly inspiring, moving and compelling performance. Do not miss this – it’ll stay with you for a very long time.' ★★★★½, The Reviews Hub
 
TOCYNNAU | TICKETS £12.50, 10.50 
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

Monday, 30 October, 2017 - 19:30

Camwch yn ôl ganrif ac ymgollwch yn y profiad diddorol hwn sy'n archwilio bywydau pobl gyffredin a fu'n rhan o'r Rhyfel Mawr. Gwelir yr adeg hollbwysig hon yn ein hanes trwy lygaid Gwilym, negesydd telegram ifanc. Rydym yn rhannu llawenydd a thristwch, chwerthin a chaneuon y bobl y mae'n cyfarfod â nhw.
 
Wedi'i dyfeisio a'i pherfformio gan gast o bobl leol rhwng 5 a 92 oed, mae'r ddrama'n cyfuno drama, cerddoriaeth a ffilmiau.
 
Byddwch yn rhan o'r profiad! Gwisgwch i fyny mewn gwisgoedd cyfnod (yn debyg i “The Good Old Days”). Gwobrau am y gwisgoedd gorau!
 
Mae rhagor o wybodaeth ar gael gan Head4Arts 01495 357816 (info@head4arts.org.uk)
Step back a century and be part of this immersive experience exploring the lives of ordinary people caught up in The Great War. This pivotal time in our history is seen through the eyes of Gwilym, a telegram messenger boy. We share in the joy and sadness, the laughter and songs of the people he meets.
 
Devised and performed by a cast of local people aged from 5 to 92, the play combines drama, music and films.
 
Be part of the action! Dress up in period costume (a bit like “The Good Old Days”). Prizes for the best outfits!
 
Find out more from Head4Arts 01495 357816 (info@head4arts.org.uk)
 
TOCYNNAU | TICKETS £5 / £4 / £15 teulu o 4 (family of 4)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

Thursday, 16 November, 2017 - 19:30

LIPSERVICE THEATRE
 
Os ydych chi erioed wedi profi ffolineb gwych LipService, dyma eich cyfle i fwynhau clasur comedi diweddaraf y cwmni theatr. 
Mae Jane Austen wrthi'n creu a breuddwydio am Darcy, creadigaeth falch, olygus mewn trowsus tynn iawn. Ond yna, mae'r drws yn gwichian ac mae yna ymwelydd yn nesáu at Jane, wrth iddi geisio cuddio ei gwaith ar frys. 'Nawr, ac yntau'n rhydd i wneud fel y mynn, mae Darcy'n llunio ei linell stori ei hun, tra bo'i greawdwr yn brodio ei doilis. 
 
Mae byd yr awdur benywaidd yn cael ei ddatod mewn cynhyrchiad eithriadol o ddoniol, llawn parodïau. 
 
Mae'r set yn cynnwys gwaith cwilt a grëwyd yn arbennig gan grwpiau cymunedol ar gyfer y cynhyrchiad hwn. I gael gwaith cwilt, ewch i www.lipservicetheatre.co.uk
If you’ve never experienced the sublime silliness of LipService, now’s your opportunity to enjoy their latest comedy classic.
Jane Austen is dreaming up Darcy, a proud, lip curling, handsome creation in very tight pants. But then a door squeaks, a visitor approaches and Jane hastily hides her work. Now left to his own devices, Darcy embroiders his own storyline whilst his creator embroiders her doilies. 
 
Deliciously tongue-in-cheek, the world of the female writer is deconstructed in a hilarious parody mash-up.
 
The set features quilt work specially created by community groups for this production. To get quilting visit www.lipservicetheatre.co.uk
 
“On leaving the venue you feel a hundred times more invigorated than when you went in, with the chuckle muscles positively aching at the glorious lunacy”  
Yorkshire Post
 
TOCYNNAU | TICKETS £14 / £12
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket