Drama & Plays

Wednesday, 21 February, 2018 - 19:30

21 Chwefror / 21 February

We Are The Lions, Mr. Manager!’ yw stori hynod  Jayaben Desai, arweinydd ysbrydoledig Streic Grunwick 1976-78.

Yn ddiweddar roedd hi ymhlith y menywod sydd wedi cael yr effaith fwyaf ar fywydau menywod dros y 70 mlynedd diwethaf fel rhan o Restr Pŵer Women’s Hour Radio 4.

Roedd hi nid yn unig yn sefyll i fyny am hawliau gweithwyr ac yn erbyn gormes gydag ymroddiad anhunanol, ond gyda'i phenderfyniad cadarn, trodd yr anghydfod yn fudiad cenedlaethol dros hawliau ac urddas dynol gan ysbrydoli cenedlaethau'r dyfodol.

We Are The Lions, Mr. Manager!’ is the remarkable story of Jayaben Desai the inspirational leader of the 1976-78 Grunwick Strike.

She was recently amongst the women who have had the biggest impact on women’s lives over the past 70 years as part of the Radio 4 Women’s Hour Power List.

She not only stood up for workers’ rights and against oppression with selfless dedication, but with her steadfast resolve, she turned the dispute into a national movement for human rights and dignity inspiring future generations.

Townsend Productions: ‘...a company making a name for delivering  vivid, politically committed theatre’ - The Observer.

7.30pm

£14.50 (£12.50)

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn / Prices include a booking fee of 50p per ticket

Tickets online / Tocyn ar-lein