Drama & Plays

Tuesday, 13 June, 2017 - 19:30

Gan Nick Payne. 
 
Wedi’i pherfformio’n gyntaf yn Llundain yn 2012, ac wedi ennill  Drama orau yr Evening Standard.
Trosglwyddodd i Broadway yn 2015 a chafodd ei henwebu ar gyfer Gwobrau Drama League a Tony am y Ddrama, Actor ac Actores orau. Mae wedi teithio o amgylch y DU, ond byth wedi ei pherfformio yng Nghymru!
 
Mae'r ddrama am Roland ac Marianne - un berthynas, posibiliadau diddiwedd sy’n deimladwy ac yn ddoniol. Mae'n ymwneud ag ewyllys rydd, cyfeillgarwch, theori gwantwm aml-bydysawd, cariad a mêl.
By Nick Payne. 
 
First performed in London in 2012, winning the Evening Standard's Best Play Award. It transferred to Broadway in 2015 and was nominated for Tony and Drama League Awards for Best Play, Actor and Actress. It has toured the UK, but never been performed in Wales!
 
The play is about Roland and Marianne- one relationship, infinite possibilities. Touching and funny. It is about free will, friendship, quantum multiverse theory, love and honey.
 
TOCYNNAU | TICKETS £12.50 / £10.50
* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket