Drama & Plays

Tuesday, 14 March, 2017 - 19:30

Cynhyrchiad Gonzo Moose mewn cydweithrediad â The Pound Arts Centre a Pegasus Theatre.
 
Antur gomedi afieithus, wedi ysbrydoli gan ffilmiau arswyd y 1950au. Mae The Thing That Came From Over There yn reid garlamus sy'n cymysgu paranoia, ing a marwolaethau sy'n chwerthinllyd o waedlyd.
 
Ymunwch â'r tri actor dewr wrth iddynt chwarae dros bymtheg o rannau mewn 85 munud o gomedi cynhyrfus. Gyda sioc, gwiriondeb arswydus a braw i oeri'r gwaed, mae'r sioe yn cynnwys jôcs gweledol, ffraethineb geiriol, pypedau anferth a hyd yn oed ychydig o gerddoriaeth fyw.

A rip-roaring comedy adventure, inspired by the horror movies of the 1950s. Mixing paranoia, suspense and hilariously gruesome deaths, The Thing That Came From Over There is a fast-paced rollicking ride,

Join three daring actors as they play over fifteen roles in 85 minutes of comedy and thrills galore. With shocks, spine tingling silliness, and blood curdling terror, the show features visual gags, verbal wit, giant puppetry, and even a little bit of live music.

TOCYNNAU £12.50 / £10.50

TICKETS £12.50 / £10.50

* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

Friday, 17 March, 2017 - 19:30

Wedi'i ysbrydoli gan dystiolaeth glowyr, mae'r sioe un dyn hon yn archwilio hiwmor a brwydrau Streic y Glowyr 1984 drwy adrodd straeon egnïol a gafaelgar.
 
Gyda chlasur o drac sain, cadair a pheint o gwrw, mae Danny Mellor yn cyflwyno agwedd ifanc a chyfoes i un o anghydfodau mwyaf dadleuol Prydain. Mae Undermined yn ein hatgoffa o sut mae pethau wedi a heb newid.
Inspired by the accounts of miners, this one man show explores the humour and struggles of the 1984 Miners’ Strike through energetic and gripping storytelling.
 
With a classic soundtrack, one chair and a pint of beer, Danny Mellor presents a youthful and contemporary approach to one of Britain’s most controversial disputes. Undermined is a reminder of how things have and haven’t changed.
 
TOCYNNAU: £10.50 / £8.50
TICKETS: £10.50 / £8.50
 
* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket

OED / AGE 14 +

SEDDI HEB EU CADW / UNRESERVED SEATING

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...

Wednesday, 19 April, 2017 - 19:30

Mae'r ddrama bwerus hon yn cyflwyno bywyd yr actor Cymreig enwog, Richard Burton, yn ei eiriau ei hun, o'i ddechreuad ddiymhongar at enwogrwydd byd eang yn Hollywood. Merched hardd, alcohol, cyfoeth, y llwyfan a'r sgrîn yw'r edafedd sy'n rhedeg drwy'r sioe un dyn trist, hapus, afieithus sydd yn aml yn ddoniol. Mae'n serennu Rhodri Miles  (Game Of Thrones, Eastern Promises, Atlantis).


This powerful play vividly presents the life of the great Welsh actor Richard Burton in his own words, from his humble beginnings to Hollywood mega-stardom. Beautiful women, alcohol, wealth, stage and screen are the threads woven into this sad, happy, exuberant and often hilarious one-man show starring Rhodri Miles (Game Of Thrones, Eastern Promises, Atlantis).

'A masterful performance'

British Theatre Guide

TOCYNNAU £12.50 / £10.50

TICKETS £12.50 / £10.50

* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket