Drama & Plays

Wednesday, 12 September, 2018 - 19:30

Caerphilly Youth Theatre present
EDUCATION, EDUCATION, EDUCATION
Gan | By The Wardrobe Ensemble
PLEASE NOTE: THIS PRODUCTION CONTAINS STRONG LANGUAGE AND HAS AN AGE GUIDE OF 14+
 
Theatr Ieuenctid Caerffili yn cyflwyno | Caerphilly Youth Theatre Presents
 
Mae hi’n fis Mai 1997. Mae Tony Blair wedi ennill yr etholiad ac mae Katrina and the Waves wedi ennill Eurovision. Mae Channel 5 yn fis oed. Does neb yn gwybod pwy yw Harry Potter. Prydain yw’r lle gorau yn y byd. 
Yn yr ysgol uwchradd leol, mae’n stori wahanol...
Cyflwynir mewn arddull feiddgar, gorfforol ac wedi ei osod i ganeuon anhygoel o’r nawdegau. Bydd eich ochrau yn brifo wrth chwerthin ar y llythyr cariadus, pleserus a doniol hwn i ysgolion y 1990au, ond byddwch hefyd yn cwestiynu beth fydd dyfodol ein system addysg. 

It's May 1997. Tony Blair has won the election and Katrina and the Waves have won Eurovision. Channel 5 is a month old. No one knows who Harry Potter is. Britain is the coolest place in the world.

At the local secondary school it's a different story…
Told in a bold, physical style and set to an amazing nineties soundtrack, this funny and poignant love letter to schools of the 1990’s will have you in stitches but ultimately questioning what the future holds for our education system.
 
TOCYNNAU | TICKETS £10.50 (£7.50, £5.50 under 16’s)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

Thursday, 13 September, 2018 - 19:30

Caerphilly Youth Theatre present
EDUCATION, EDUCATION, EDUCATION
Gan | By The Wardrobe Ensemble
PLEASE NOTE: THIS PRODUCTION CONTAINS STRONG LANGUAGE AND HAS AN AGE GUIDE OF 14+
 
Theatr Ieuenctid Caerffili yn cyflwyno | Caerphilly Youth Theatre Presents
 
Mae hi’n fis Mai 1997. Mae Tony Blair wedi ennill yr etholiad ac mae Katrina and the Waves wedi ennill Eurovision. Mae Channel 5 yn fis oed. Does neb yn gwybod pwy yw Harry Potter. Prydain yw’r lle gorau yn y byd. 
Yn yr ysgol uwchradd leol, mae’n stori wahanol...
Cyflwynir mewn arddull feiddgar, gorfforol ac wedi ei osod i ganeuon anhygoel o’r nawdegau. Bydd eich ochrau yn brifo wrth chwerthin ar y llythyr cariadus, pleserus a doniol hwn i ysgolion y 1990au, ond byddwch hefyd yn cwestiynu beth fydd dyfodol ein system addysg. 

It's May 1997. Tony Blair has won the election and Katrina and the Waves have won Eurovision. Channel 5 is a month old. No one knows who Harry Potter is. Britain is the coolest place in the world.

At the local secondary school it's a different story…
Told in a bold, physical style and set to an amazing nineties soundtrack, this funny and poignant love letter to schools of the 1990’s will have you in stitches but ultimately questioning what the future holds for our education system.
 
TOCYNNAU | TICKETS £10.50 (£7.50, £5.50 under 16’s)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

Monday, 17 September, 2018 - 19:00

Mae Boreau Coffi Jules yn lle i fod yn greadigol,
i ludo cerfluniau balŵn llinynnog, i ddysgu walts a chodi llais. Wedi’i ysbrydoli gan brofiadau go iawn nifer o fenywod dewr, ymunwch â chwech sydd wedi dod o hyd i’w lleisiau.Nid dim ond te a bisgedi yw e. 
 
Rydym yn gwybod beth rydych yn meddwl amdanom.Rydym yn gwybod fel rydym nawr. Dyna pam rydym yma... rydym yn ceisio cydweithio ar sut y gallwn symud ymlaen. Sut rydym yn goroesi.
 
Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Theatrâu RCT.
 
Yn cynnwys themâu i oedolion a iaith gryf.

Jules’s Coffee Mornings are a place to get creative, to glue stringy balloon sculptures,to learn a waltz and to speak out. Inspired by the real experiences of many brave Women, join six who are now finding their voices. It’s not all just tea and biscuits. 

 
So you see, we know what you think of us, we know what we've become. That's why we're here... we're trying to work out together how we move on. How we survive.
 
Supported by the Arts Council of Wales and RCT Theatres.
 
Contains adult themes and use of strong language
 
TOCYNNAU | TICKETS: £12.50 (£10.50, £8 Bwndeli dramâu | Drama Bundle)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket
 

 

Tuesday, 2 October, 2018 - 19:30

Black RAT Productions a Sefydliad y Glowyr Coed Duon yn cyflwyno cyd-gynhyrchiad o
 
LOOT
 
Gan Joe Orton
Cyfarwyddwyd gan Richard Tunley
Dyluniwyd gan Sean Crowley
 
Mae'r tîm a oedd tu ôl i One Man, Two Guvnors y llynedd yn cyflwyno fersiwn wreiddiol, ddiddorol a direidus o gampwaith comig tywyll Joe Orton.
 
Mae Dennis yn gweithio i drefnydd angladdau. Mae mam Hal newydd farw. Mae slapstic digrif yn cwrdd â moesau amheus wrth i'r ddau ffrind ifanc cuddio enillion lladrad banc yn arch y Fam, a hi ynddi, a hyn i gyd wrth geisio osgoi plismon gwallgof, nyrs ariangar a gŵr gweddw galarus.
 
Gyda'r arian wedi’i guddio'n ddiogel, nid oes lle i Mam ac mae ei chorff yn ail-ymddangos ar yr adegau mwyaf anffodus ac mae ein lladron teilwng o gerydd yn baglu’u ffordd trwy ganlyniadau mwyaf rhyfeddol.
 
Mae ffars glasurol Orton yn gymysgedd gogoneddus o wallgofrwydd, anghywirdeb gwleidyddol a hiwmor tywyll. Weithiau'n syfrdanol, weithiau'n ddryslyd, ond bob amser yn ddoniol iawn, mae hwn yn brofiad theatrig i chi beidio â cholli!
 
Oedrannau 14+
 
Yn cynnwys themâu oedolion a chyfeiriadau rhywiol
 
Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru
 
____________________________________________________________________________________________________________
 
Black RAT Productions and Blackwood Miners’ Institute present a co-production of
LOOT
By Joe Orton
Directed by Richard Tunley
Designed by Sean Crowley
 
The team behind last year’s One Man, Two Guvnors present a wickedly delicious, original version of Joe Orton’s dark comic masterpiece.
 
 Dennis works for an undertaker. Hal's old Mum has just died. Ludicrous slapstick meets dubious morals as the two young friends stash the proceeds of a bank robbery in Mum’s occupied coffin, all whilst trying to avoid a crazed policeman, a gold-digging nurse and a grieving widower.
 
With the money safely hidden, there's no place for Mum whose body keeps re-appearing at the most inopportune times and our reprehensible thieves stumble their way through with hilarious consequences.
 
Orton’s classic farce is a glorious mix of lunacy, political incorrectness and macabre humour. Sometimes shocking, sometimes baffling but at all times uproariously funny, this is a theatrical experience not to be missed!
 
Age Guide 14+
 
Contains adult themes & sexual references
 
Supported by Arts Council Wales
 
£14.50 (£12.50)
 
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

Wednesday, 3 October, 2018 - 19:30

Black RAT Productions a Sefydliad y Glowyr Coed Duon yn cyflwyno cyd-gynhyrchiad o
 
LOOT
 
Gan Joe Orton
Cyfarwyddwyd gan Richard Tunley
Dyluniwyd gan Sean Crowley
 
Mae'r tîm a oedd tu ôl i One Man, Two Guvnors y llynedd yn cyflwyno fersiwn wreiddiol, ddiddorol a direidus o gampwaith comig tywyll Joe Orton.
 
Mae Dennis yn gweithio i drefnydd angladdau. Mae mam Hal newydd farw. Mae slapstic digrif yn cwrdd â moesau amheus wrth i'r ddau ffrind ifanc cuddio enillion lladrad banc yn arch y Fam, a hi ynddi, a hyn i gyd wrth geisio osgoi plismon gwallgof, nyrs ariangar a gŵr gweddw galarus.
 
Gyda'r arian wedi’i guddio'n ddiogel, nid oes lle i Mam ac mae ei chorff yn ail-ymddangos ar yr adegau mwyaf anffodus ac mae ein lladron teilwng o gerydd yn baglu’u ffordd trwy ganlyniadau mwyaf rhyfeddol.
 
Mae ffars glasurol Orton yn gymysgedd gogoneddus o wallgofrwydd, anghywirdeb gwleidyddol a hiwmor tywyll. Weithiau'n syfrdanol, weithiau'n ddryslyd, ond bob amser yn ddoniol iawn, mae hwn yn brofiad theatrig i chi beidio â cholli!
 
Oedrannau 14+
 
Yn cynnwys themâu oedolion a chyfeiriadau rhywiol
 
Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru
 
____________________________________________________________________________________________________________
 
Black RAT Productions and Blackwood Miners’ Institute present a co-production of
LOOT
By Joe Orton
Directed by Richard Tunley
Designed by Sean Crowley
 
The team behind last year’s One Man, Two Guvnors present a wickedly delicious, original version of Joe Orton’s dark comic masterpiece.
 
 Dennis works for an undertaker. Hal's old Mum has just died. Ludicrous slapstick meets dubious morals as the two young friends stash the proceeds of a bank robbery in Mum’s occupied coffin, all whilst trying to avoid a crazed policeman, a gold-digging nurse and a grieving widower.
 
With the money safely hidden, there's no place for Mum whose body keeps re-appearing at the most inopportune times and our reprehensible thieves stumble their way through with hilarious consequences.
 
Orton’s classic farce is a glorious mix of lunacy, political incorrectness and macabre humour. Sometimes shocking, sometimes baffling but at all times uproariously funny, this is a theatrical experience not to be missed!
 
Age Guide 14+
 
Contains adult themes & sexual references
 
Supported by Arts Council Wales
 
£14.50 (£12.50)
 
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

Thursday, 4 October, 2018 - 19:30

Black RAT Productions a Sefydliad y Glowyr Coed Duon yn cyflwyno cyd-gynhyrchiad o
 
LOOT
 
Gan Joe Orton
Cyfarwyddwyd gan Richard Tunley
Dyluniwyd gan Sean Crowley
 
Mae'r tîm a oedd tu ôl i One Man, Two Guvnors y llynedd yn cyflwyno fersiwn wreiddiol, ddiddorol a direidus o gampwaith comig tywyll Joe Orton.
 
Mae Dennis yn gweithio i drefnydd angladdau. Mae mam Hal newydd farw. Mae slapstic digrif yn cwrdd â moesau amheus wrth i'r ddau ffrind ifanc cuddio enillion lladrad banc yn arch y Fam, a hi ynddi, a hyn i gyd wrth geisio osgoi plismon gwallgof, nyrs ariangar a gŵr gweddw galarus.
 
Gyda'r arian wedi’i guddio'n ddiogel, nid oes lle i Mam ac mae ei chorff yn ail-ymddangos ar yr adegau mwyaf anffodus ac mae ein lladron teilwng o gerydd yn baglu’u ffordd trwy ganlyniadau mwyaf rhyfeddol.
 
Mae ffars glasurol Orton yn gymysgedd gogoneddus o wallgofrwydd, anghywirdeb gwleidyddol a hiwmor tywyll. Weithiau'n syfrdanol, weithiau'n ddryslyd, ond bob amser yn ddoniol iawn, mae hwn yn brofiad theatrig i chi beidio â cholli!
 
Oedrannau 14+
 
Yn cynnwys themâu oedolion a chyfeiriadau rhywiol
 
Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru
 
____________________________________________________________________________________________________________
 
Black RAT Productions and Blackwood Miners’ Institute present a co-production of
LOOT
By Joe Orton
Directed by Richard Tunley
Designed by Sean Crowley
 
The team behind last year’s One Man, Two Guvnors present a wickedly delicious, original version of Joe Orton’s dark comic masterpiece.
 
 Dennis works for an undertaker. Hal's old Mum has just died. Ludicrous slapstick meets dubious morals as the two young friends stash the proceeds of a bank robbery in Mum’s occupied coffin, all whilst trying to avoid a crazed policeman, a gold-digging nurse and a grieving widower.
 
With the money safely hidden, there's no place for Mum whose body keeps re-appearing at the most inopportune times and our reprehensible thieves stumble their way through with hilarious consequences.
 
Orton’s classic farce is a glorious mix of lunacy, political incorrectness and macabre humour. Sometimes shocking, sometimes baffling but at all times uproariously funny, this is a theatrical experience not to be missed!
 
Age Guide 14+
 
Contains adult themes & sexual references
 
Supported by Arts Council Wales
 
£14.50 (£12.50)
 
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

Thursday, 11 October, 2018 - 15:00

Canoe Theatre and Theatrau Sir Gâr  
 
Comedi twymgalon am y cof gan y dramodydd arobryn, Alan Harris. 
 
Mae Mab wedi treulio ei bywyd yn adrodd straeon. Straeon anhygoel. Roedd hi’n newyddiadurwraig lwyddiannus, yn cyhoeddi hanesion pobl. Credai Robert, ei nai, bob gair pan oedd yn fachgen ifanc. Ond nid yw’n gwrando bellach.
 
Mewn cyfnod pan fo newyddion ffug yn ymdreiddio i’n hiaith feunyddiol, a phan fo’r llinell rhwng ffaith a ffuglen yn fwyfwy aneglur, pa mor bwysig yw’r gwirionedd?
 
Gadewch i gomedi diweddaraf Harris eich ysgubo oddi ar eich traed â cherddoriaeth fyw, ffilm a stori a fydd yn codi eich hwyliau ac yn cynhesu eich calon, yn arddull MGM. 
 
Bydd y Gymdeithas Alzheimers a sefydliadau eraill yno drwy’r dydd. Bydd stondinau gwybodaeth, lluniaeth a gweithdai creadigol o 11am ymlaen. Dewch draw i ddysgu rhagor am yr hyn sy’n digwydd yn y Coed Duon er mwyn gwneud ein gofodau yn dementia gyfeillgar
 
A warm-hearted comedy about memory from prize winning Welsh playwright Alan Harris. 
 
Mab has spent her life telling stories. Incredible stories. She was a jet-setting journalist, putting people’s lives into print. As a young boy, her nephew Robert, hung on her every word. He doesn’t listen anymore.  
 
In a time when fake news has made it into our everyday language, and the line between fact and fiction becomes blurred, does truth really matter? 
Let Harris’ latest comedy sweep you off your feet with live music, film and a story that will lift the spirits and warm your heart, MGM style.
 
The Alzheimer's Society and fellow organisations with be in residence all day. There will be information stations, refreshments and creative workshops from 11am. Please come along to find out more about what is happening in Blackwood to make our spaces dementia friendly. 
 
TICKETS: £10.50
 
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
 

Thursday, 18 October, 2018 - 19:30

Theatr na nÓg
 
Roedd Aneurin Bevan a Jennie Lee yn gymrodyr, wedi rhannu fflat, ac wedi eiriol a brwydro dros sosialaeth; ef o Dredegar, ac yn un o feincwyr cefn penboeth y Blaid Lafur, a hithau’n ferch i löwr o Fife, ac yn AS Sosialaidd cyn bod yn ddigon hen i bleidleisio.
 
Wedyn, bu priodas; ef mewn cariad angerddol, a hithau’n ceisio dygymod â charwriaeth arall oedd newydd ddod i ben.  Ill dau’n cael eu caru a’u casáu gan eu cyd-aelodau seneddol; ef oedd y ‘Bollinger Bolshevik’; hithau ei Arglwyddes Macbeth, yr angel dywyll ar ei ysgwydd. Datblygodd eu perthynas yn ystod blynyddoedd didostur y rhyfel, drwy anawsterau sefydlu’r GIG, gelyniaeth fileinig y 1950au, gyda’u cariad yn aeddfedu a dyfnhau. Dyma stori am bartneriaeth unigryw - un o briodasau gwleidyddol mwyaf eithriadol yr ugeinfed ganrif. 
 
Stori NYE & JENNIE
 
Perfformiadau uniaith Saesneg
Aneurin Bevan and Jennie Lee were comrades and flatmates who together fought and preached for socialism as they saw it; he the Tredegar firebrand on the Labour backbenches, she the miner’s daughter from Fife who became a Socialist MP before she was old enough to vote.
 
Then they were married; he deeply in love with her; she on the rebound from a tragic love affair. Both of them were loved and loathed by their fellow MP’s; he the Bollinger Bolshevik; she his Lady Macbeth, the dark angel at his shoulder. Life together unfolded through the desolate war years, the trials of founding the NHS, and the vicious internal feuds of the 1950’s. But as it did so their love deepened and matured. This is the story of a partnership that became one of the outstanding political marriages of the twentieth century. 
 
This is the story of NYE & JENNIE
 
Performed in English
 
www.nyeandjennie.com

£14.50 (£12.50)

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn / Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
 

Wednesday, 24 October, 2018 - 19:00

Cydweithrediad creadigol gydag Ysgol Lewis Pengam a Chynyrchiadau ChainWorks
 
Gan Laurence Allan
 
Mae bwganod yn Gilfach a gwrachod yn Wattsvile yn cyfarfod ag ysbrydion dau arwr ymadawedig ac anghofiedig o’r Rhyfel Byd Cyntaf, dau gyn-ddisgybl yn Ysgol Lewis Pengam, a laddwyd yng nghyflafan y rhyfel.
 
Mae Broken Harp yn dilyn eu taith o’r brwydrau yn Ffrainc i fryniau brawychus Cwm Rhymni a’r straeon a’r chwedlau lleol y gwnaethant eu darganfod pan oeddent yn fechgyn. Mae grŵp o bobl ifanc heddiw yn dod wyneb yn wyneb â’u gorffennol ac yn gorfod dewis rhwng newyddion ffug neu ffantasi, ffaith neu ffuglen. 

A creative collaboration with Lewis School Pengam and ChainWorks Productions

Gan | by Laurence Allan
 
Goblins in Gilfach and witches in Wattsville meet the ghosts of two fallen and forgotten heroes from World War 1, two ex-pupils of Lewis School, Pengam, killed in the carnage of war. 
 
Broken Harp follows their journey from the killing fields of France to the haunted hills of the Rhymney valley and the myths and local legends they discovered as boys. A group of young people today are confronted with their past and are faced with the choice of fake news or fantasy, fact or fiction.
 
TOCYNNAU | TICKETS: £5.50 (£3.50, £0 dan 16 oed | under 16's)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

 

Thursday, 25 October, 2018 - 13:30

Cydweithrediad creadigol gydag Ysgol Lewis Pengam a Chynyrchiadau ChainWorks
 
Gan Laurence Allan
 
Mae bwganod yn Gilfach a gwrachod yn Wattsvile yn cyfarfod ag ysbrydion dau arwr ymadawedig ac anghofiedig o’r Rhyfel Byd Cyntaf, dau gyn-ddisgybl yn Ysgol Lewis Pengam, a laddwyd yng nghyflafan y rhyfel.
 
Mae Broken Harp yn dilyn eu taith o’r brwydrau yn Ffrainc i fryniau brawychus Cwm Rhymni a’r straeon a’r chwedlau lleol y gwnaethant eu darganfod pan oeddent yn fechgyn. Mae grŵp o bobl ifanc heddiw yn dod wyneb yn wyneb â’u gorffennol ac yn gorfod dewis rhwng newyddion ffug neu ffantasi, ffaith neu ffuglen. 

A creative collaboration with Lewis School Pengam and ChainWorks Productions

Gan | by Laurence Allan
 
Goblins in Gilfach and witches in Wattsville meet the ghosts of two fallen and forgotten heroes from World War 1, two ex-pupils of Lewis School, Pengam, killed in the carnage of war. 
 
Broken Harp follows their journey from the killing fields of France to the haunted hills of the Rhymney valley and the myths and local legends they discovered as boys. A group of young people today are confronted with their past and are faced with the choice of fake news or fantasy, fact or fiction.
 
TOCYNNAU | TICKETS: £5.50 (£3.50, £0 dan 16 oed | under 16's)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

 

Thursday, 25 October, 2018 - 19:00

Cydweithrediad creadigol gydag Ysgol Lewis Pengam a Chynyrchiadau ChainWorks
 
Gan Laurence Allan
 
Mae bwganod yn Gilfach a gwrachod yn Wattsvile yn cyfarfod ag ysbrydion dau arwr ymadawedig ac anghofiedig o’r Rhyfel Byd Cyntaf, dau gyn-ddisgybl yn Ysgol Lewis Pengam, a laddwyd yng nghyflafan y rhyfel.
 
Mae Broken Harp yn dilyn eu taith o’r brwydrau yn Ffrainc i fryniau brawychus Cwm Rhymni a’r straeon a’r chwedlau lleol y gwnaethant eu darganfod pan oeddent yn fechgyn. Mae grŵp o bobl ifanc heddiw yn dod wyneb yn wyneb â’u gorffennol ac yn gorfod dewis rhwng newyddion ffug neu ffantasi, ffaith neu ffuglen. 

A creative collaboration with Lewis School Pengam and ChainWorks Productions

Gan | by Laurence Allan
 
Goblins in Gilfach and witches in Wattsville meet the ghosts of two fallen and forgotten heroes from World War 1, two ex-pupils of Lewis School, Pengam, killed in the carnage of war. 
 
Broken Harp follows their journey from the killing fields of France to the haunted hills of the Rhymney valley and the myths and local legends they discovered as boys. A group of young people today are confronted with their past and are faced with the choice of fake news or fantasy, fact or fiction.
 
TOCYNNAU | TICKETS: £5.50 (£3.50, £0 dan 16 oed | under 16's)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

 

Friday, 26 October, 2018 - 19:30

Theatr Motherlode | Motherloade Theatre
 
Gan |Rachael Boulton 
 
Aberdâr, De Cymru. 
 
Noson cau’r ffatri olaf.
 
Mae pedwar cymydog yn adeiladu awyren mewn rhandir ac yn esgyn o’r brif stryd, heibio i’r cigydd, heibio i’r bwyty cyri, a thros y capel wrth chwilio am fywyd sy’n rhydd o wleidyddiaeth a’r caledi. 
 
Perfformir y ddrama dwymgalon ac eithriadol o ddoniol hon i gyfeiliant cerddoriaeth wreiddiol fyw ac effeithiau gweledol arbennig. Dyma antur newydd o’r cymoedd sy’n gwneud i unrhyw beth ymddangos yn bosib.
 
Cynhyrchiad ar y cyd â Theatrau Rhondda Cynon Taf
Mewn cydweithrediad â Creu Cymru
Cefnogwyd gan Cyngor Celfyddydau Cymru, Bristol Old Vic & Chapter. 
Aberd’air, South Wales. 
 
The night the last factory closed.
 
Four neighbours build a plane in an allotment and take off down the high street, past the butchers, past the curry house, and over the chapel in search of a life free from politics and the grind. 
 
Blisteringly funny, this heart-warming drama accompanied by live original music and tantalising visuals is a new adventure from the valleys that makes anything seem possible.
 
Co-produced with RCT Theatres.
In association with Creu Cymru
Supported by Arts Council of Wales, Bristol Old Vic & Chapter.

TOCYNNAU £12.50 | £10.50
 
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

 

Saturday, 3 November, 2018 - 19:30

Fio Yn Cyflwyno
 
Mae dau ddyn, carcharorion gwleidyddol ac yn ffrindiau annhebygol, yn brwydro drwy ddiwrnodau diystyr, llafurus, yn ymdopi âgyda churo milain oddi wrth y swyddogion ac yn treulio eu nosweithiau yn cofio bywyd tu allan i’w trallod presennol. Maent yn paratoi am berfformiad o Antigone o flaen y carcharorion eraill a’r swyddogion eraill - gweithred herfeiddiol gan bobl sydd wedi colli popeth...
 
Mae’r ddrama wobrwyol hon yn cynnwys straeon sy’n dod o’r carchardy drwg-enwog ar Ynys Robben lle cafodd Nelson Mandela ei garcharu.

Fio Presents

Two men, political prisoners and unlikely friends, stagger through days of pointless, back-breaking labour, coping with vicious beatings from the guards and spending their nights remembering a life outside their current misery. They prepare for a performance of Antigone in front of the other inmates and guards – an act of defiance from people who have lost everything...

This soaring, award-winning drama draws on the stories that linger from the notorious prison on Robben Island where Nelson Mandela was incarcerated.
 
TOCYNNAU | TICKETS: £12.50 (£10.50, £8 Bwndeli dramâu | Drama Bundle)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
 

 

Wednesday, 21 November, 2018 - 19:30

Ventoux yw’r mynydd mwyaf ofnadwy a wynebir ar y Tour de France. Ventoux hefyd yw stori Lance Armstrong a Marco Pantani – dau rasiwr sy’n defnyddio cyffuriau. Eu brwydr yng nghysgod y mynydd yn 2000 yw’r seiclo gorau a welwyd erioed. 
 
Mae Cwmni Theatr 2Magpies yn ail-lwyfannu’r ras gan ddefnyddio fideo anhygoel a phâr o feiciau ffordd, gan gofnodi bywydau cyfochrog y pencampwyr a oroesodd anawsterau mawr, gan ofyn y cwestiwn - pa mor bell y byddwn ni’n mynd er mwyn llwyddo?

Ventoux is the most fearsome mountain encountered on the Tour de France. Ventoux is also the story of Lance Armstrong and Marco Pantani – two drug-fuelled racers whose rivalry in the mountain’s shadow in 2000 was the greatest cycling had ever seen. 
 
Theatre Company 2Magpies re-stage the race using breathtaking video accompaniment and a pair of road bikes, charting the parallel lives of these champions who overcame great adversity and asking the question - just how far will we go to succeed?
 
Oed / Age 12+
 
£12.50 / £10.50 / £8.00 Bwndeli dramâu | Drama Bundle)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket