Drama & Plays

Wednesday, 13 June, 2018 - 18:00 to 19:00

Amser: 6 – 7pm
 
Disgrifiad: Mewn perthynas â phrosiect  “Kids in Museums” gyda disgyblion o Ysgol Aberbargod. Mae archebu’n anghenrheidiol. Ffoniwch Sefydliad y Glowyr ar 01495 227206.  Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01443 864201. 
Cost: £5 i oedolion ac am ddim i blant
Safle: Amffitheatr ym Mharc Cwm Darran 
 
Time: 6 – 7pm
 
Description: In collaboration with “kidsinmuseum” project with pupils from Aberbargoed school. Booking is essential.  Please call Blackwood Miners on 01495 227206.  For more information please call 01443 864201. 
Charge: £5 per Adult and free for children. 
Venue: Amphitheatre at Parc Cwm Darran.