Drama & Plays

Tuesday, 4 October, 2016 - 19:30 to Thursday, 6 October, 2016 - 19:30

Gan John Godber
Cyfarwyddwyd gan Richard Tunley.
Yn dychwelyd yn dilyn galw mawr!
Yn dilyn llwyddiant The 39 Steps yn 2016, mae Black RAT Productions yn dychwelyd gyda'u cynnig theatraidd diweddaraf - fersiwn â diweddariad amserol, llawn egni o sioe glasurol boblogaidd gan John Godber.
 
Dewch i gwrdd â Les, Judd, Ralph a Lucky Eric, goruchwylwyr drysau mewn clwb nos lleol wrth iddynt baratoi ar gyfer ymosodiad meddwdod nos Wener. Mae bechgyn yn gobeithio byddant yn lwcus, mae'r merched yn barod i bartïo ac mae'r cwrw yn llifo. Mae'r hyn sy'n dilyn yn wledd theatrig tra bod y pedwar goruchwyliwr drysau yn chwarae rôl POB cymeriad gyda chanlyniadau gorffwyll.
 
Gyda chast talentog o rai o actorion comedi gorau Cymru mae'r sioe gomedi di-stop hon yn un na ddylid ei golli.  
 
‘Mae Bouncers yn darparu mwy na thaith i'r theatr. Mae'n brofiad. Mae'n noson go lew!’
 
Cynhyrchiad ar y cyd gan Black RAT Productions, Sefydliad y Glowyr Coed Duon, Theatrau RhCT ac wedi ei gefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru.
 
By John Godber
Directed by Richard Tunley.
 
Back by popular demand!
Following the success of The 39 Steps in 2016, Black RAT Productions are back with their latest theatrical offering - a topically updated, energy-packed version of John Godber’s well-loved classic.
 
Meet Les, Judd, Ralph and Lucky Eric, the bouncers at a local night club, as they prepare for the onslaught of a Friday night’s debauchery. Lads are on the pull, girls are on the razzle and the beer is flowing free. What follows is a theatrical feast as the four bouncers play ALL the characters with hysterical consequences.
 
With a talented cast of some of Wales’ finest comedy actors this non-stop comedy is definitely one not to be missed. 
 
‘Bouncers provides more than trip to the theatre. It’s an experience. It’s a bloody good night out!’
 

A Black RAT Productions, Blackwood Miners' Institute and RCT Theatres co-production supported by Arts Council Wales


Tocynnau / Tickets £14.00 / £12.00 

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...

 

 

Black RAT Productions : BOUNCERS 2016 from Black RAT Productions on Vimeo.

Tuesday, 11 October, 2016 - 19:30

Motherlode and RCT Theatres
Cyfarwyddwyd gan / Directed by Rachael Boulton
Cyfarwyddyd Cerddorol gan / Musical Direction Max Mackintosh
 
Stori newydd Gymreig am ymladd dros gymuned – mae The Good Earth yn ddrama drawiadol newydd wedi’i hysbrydoli gan ddigwyddiadau go iawn. Daw’r stori’n fyw drwy theatr gorfforol, hen ganeuon gwerin ac ysgrifennu newydd, gan roi bywyd I gwm a chwalwyd gan y cyngor, busnes mawr ac yn y pen draw, nhw eu hunain.
 
Inspired by true events, The Good Earth is the explosive new story of a Welsh village fighting to save their homes and mountain unravelled through physical theatre, new writing and song, bringing to life a valley torn apart by their council, big business and eventually themselves.
 
Mewn cydweithrediad ȃ Chapter, Canolfan Mileniwm Cymru a Sefydliad y Glowyr Coed Duon Cefnogwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru. 
In association with Chapter, Wales Millennium Centre and Blackwood Miners Institute. Supported by Arts Council of Wales.
 
***** “ A hilarious and thought provoking piece that is not to be missed” Wales Online
 
www.motherlodetheatre.com

Tocynnau / Tickets £10 / £8

Oed / Age 14+

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...

 

Friday, 21 October, 2016 - 14:00

Ysgrifennwyd gan Neil Anthony Docking ( 'Casualty', 'Emmerdale')
Cyfarwyddwyd gan Maxine Evans ( 'Stella', 'Call the Midwife')
 
Yn dilyn canmoliaeth uchel ar ôl ei llwyfannu yn y West End yn Llundain mae'r ddrama deimladwy a myfyrgar hon yn dod adref i Gymru.
 
Yn seiliedig ar ddigwyddiadau go iawn yn dilyn trychineb Aberfan ym 1966, mae The Revlon Girl yn adrodd stori grŵp o famau mewn profedigaeth a gynhaliodd gyfarfodydd yn dilyn y drychineb i wylo a rhannu a hyd yn oed chwerthin.
 
Ond mewn un cyfarfod mae’r mamau’n sylweddoli faint maen nhw wedi gadael i’w hunain fynd. Gan ofni y byddan nhw’n cael eu gweld yn wamal gan y pentref, maen nhw wedi trefnu’n gyfrinachol i gynrychiolydd o Revlon ddod i roi arddangosiad ...
 
 
Written by Neil Anthony Docking (‘Casualty’, ‘Emmerdale’) 
Directed by Maxine Evans (‘Stella’, ‘Call The Midwife’)
 
Critically acclaimed in London’s West End, this sensitive, thought-provoking and deeply moving play is now coming home to Wales.
 
Based on real-life events following the Aberfan mining disaster of 1966, The Revlon Girl tells the story of a group of bereaved mothers who held meetings in the aftermath of the disaster to cry and share and even laugh. 
 
But at one meeting the mothers realize how much they had let themselves go. Afraid they would be thought frivolous by the village, they secretly arranged for a representative from Revlon to come and give a demonstration…
‘The Revlon Girl must surely rank as one of the best pieces of new writing in London at the moment’. 
Ian Foster, There Ought To Be Clowns
 
‘Anyone who questions the ability of theatre to shine a light on the human condition should be afforded the privilege of sitting through a performance of this seminal work’.
Geraint Thomas, South Wales Evening Post

TOCYNNAU / TICKETS £14 / £12

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...

 

 

Friday, 21 October, 2016 - 19:30

Ysgrifennwyd gan Neil Anthony Docking ( 'Casualty', 'Emmerdale')
Cyfarwyddwyd gan Maxine Evans ( 'Stella', 'Call the Midwife')
 
Yn dilyn canmoliaeth uchel ar ôl ei llwyfannu yn y West End yn Llundain mae'r ddrama deimladwy a myfyrgar hon yn dod adref i Gymru.
 
Yn seiliedig ar ddigwyddiadau go iawn yn dilyn trychineb Aberfan ym 1966, mae The Revlon Girl yn adrodd stori grŵp o famau mewn profedigaeth a gynhaliodd gyfarfodydd yn dilyn y drychineb i wylo a rhannu a hyd yn oed chwerthin.
 
Ond mewn un cyfarfod mae’r mamau’n sylweddoli faint maen nhw wedi gadael i’w hunain fynd. Gan ofni y byddan nhw’n cael eu gweld yn wamal gan y pentref, maen nhw wedi trefnu’n gyfrinachol i gynrychiolydd o Revlon ddod i roi arddangosiad ...
 
 
Written by Neil Anthony Docking (‘Casualty’, ‘Emmerdale’) 
Directed by Maxine Evans (‘Stella’, ‘Call The Midwife’)
 
Critically acclaimed in London’s West End, this sensitive, thought-provoking and deeply moving play is now coming home to Wales.
 
Based on real-life events following the Aberfan mining disaster of 1966, The Revlon Girl tells the story of a group of bereaved mothers who held meetings in the aftermath of the disaster to cry and share and even laugh. 
 
But at one meeting the mothers realize how much they had let themselves go. Afraid they would be thought frivolous by the village, they secretly arranged for a representative from Revlon to come and give a demonstration…
‘The Revlon Girl must surely rank as one of the best pieces of new writing in London at the moment’. 
Ian Foster, There Ought To Be Clowns
 
‘Anyone who questions the ability of theatre to shine a light on the human condition should be afforded the privilege of sitting through a performance of this seminal work’.
Geraint Thomas, South Wales Evening Post

TOCYNNAU / TICKETS £14 / £12

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...

 

 

Saturday, 22 October, 2016 - 19:30

Ysgrifennwyd gan Neil Anthony Docking ( 'Casualty', 'Emmerdale')
Cyfarwyddwyd gan Maxine Evans ( 'Stella', 'Call the Midwife')
 
Yn dilyn canmoliaeth uchel ar ôl ei llwyfannu yn y West End yn Llundain mae'r ddrama deimladwy a myfyrgar hon yn dod adref i Gymru.
 
Yn seiliedig ar ddigwyddiadau go iawn yn dilyn trychineb Aberfan ym 1966, mae The Revlon Girl yn adrodd stori grŵp o famau mewn profedigaeth a gynhaliodd gyfarfodydd yn dilyn y drychineb i wylo a rhannu a hyd yn oed chwerthin.
 
Ond mewn un cyfarfod mae’r mamau’n sylweddoli faint maen nhw wedi gadael i’w hunain fynd. Gan ofni y byddan nhw’n cael eu gweld yn wamal gan y pentref, maen nhw wedi trefnu’n gyfrinachol i gynrychiolydd o Revlon ddod i roi arddangosiad ...
 
 
Written by Neil Anthony Docking (‘Casualty’, ‘Emmerdale’) 
Directed by Maxine Evans (‘Stella’, ‘Call The Midwife’)
 
Critically acclaimed in London’s West End, this sensitive, thought-provoking and deeply moving play is now coming home to Wales.
 
Based on real-life events following the Aberfan mining disaster of 1966, The Revlon Girl tells the story of a group of bereaved mothers who held meetings in the aftermath of the disaster to cry and share and even laugh. 
 
But at one meeting the mothers realize how much they had let themselves go. Afraid they would be thought frivolous by the village, they secretly arranged for a representative from Revlon to come and give a demonstration…
‘The Revlon Girl must surely rank as one of the best pieces of new writing in London at the moment’. 
Ian Foster, There Ought To Be Clowns
 
‘Anyone who questions the ability of theatre to shine a light on the human condition should be afforded the privilege of sitting through a performance of this seminal work’.
Geraint Thomas, South Wales Evening Post

TOCYNNAU / TICKETS £14 / £12

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...

 

 

Friday, 18 November, 2016 - 19:30

Gan/ By Mandy Carpenter
 
Diwrnod ysgol arall, athro llanw arall, ond mae gan yr athro yma dipyn o syrpreis i'w ddisgyblion. Gan ddefnyddio rhai dulliau addysgu anarferol, mae'n defnyddio grym dychymyg i'w cludo nôl i faes y gad yn y Rhyfel Byd Cyntaf.
 
Mewn portread o wrthdaro cenhedlaeth, mae'r grŵp yn dysgu gwersi ac etifeddiaeth rhyfel, mantais heddwch a sut i ddod ymlaen a mynd ymlaen.
 
Another school day, another supply teacher but this one has a surprise in store. Using some unusual teaching methods, he uses the power of imagination to transport them back to the battlefields of World War One. 
 
In a portrait of a conflicted generation, the group learn the lesson and legacy of war, the advantage of peace and of how to get along and get on.

Tocynnau / Tickets £10 / £8.00

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...

 

Thursday, 24 November, 2016 - 19:30

I ddathlu 30 mlynedd ers diwedd Streic y Glowyr yn 1984/85, mae’r coreograffydd arobryn Gary Clarke yn falch o gyflwyno COAL, sioe theatr dawns bwerus ac emosiynol am fywyd ar y talcen glo. Mae’n cynnwys cyfuniad o iaith drawiadol corff Clarke a berfformir gan 7 o ddawnswyr proffesiynol, cast o fenywod
lleol a yn cynnwys aelodau Band Tref Tredegar, mewn stori am gymuned, undod a goroesiad.
I weld fideos, cyfweliadau, lluniau a mwy o wybodaeth am y sioe ewch i www.coaltour.co.uk.
 
Sgwrs ar ôl y sioe Dydd Iau 24 Tachwedd.
 
Marking the 30th anniversary of the end of the 1984/85 British Miners’ strike, award winning choreographer Gary Clarke proudly presents COAL, a powerful and emotional dance theatre show about life at the coal face. It brings together Clarke’s striking physical language performed by 7 professional dancers, a local cast of
women and featuring members of Tredegar Town Band, in a story about community, solidarity and survival.
For videos, interviews, photos and full info about the show visit www.coaltour.co.uk
 
Post show talk Thursday 24 November.
 
TOCYNNAU / TICKETS £14 /£12
OED / AGE 12+
★★★★★ The Big Issue 
 
★★★★ The Stage
 
“An absorbing, immediate slice of history rendered with the kind of emotional truth that deepens its impact as popular entertainment.”
★★★★ The Times
 

Friday, 25 November, 2016 - 19:30

I ddathlu 30 mlynedd ers diwedd Streic y Glowyr yn 1984/85, mae’r coreograffydd arobryn Gary Clarke yn falch o gyflwyno COAL, sioe theatr dawns bwerus ac emosiynol am fywyd ar y talcen glo. Mae’n cynnwys cyfuniad o iaith drawiadol corff Clarke a berfformir gan 7 o ddawnswyr proffesiynol, cast o fenywod
lleol a yn cynnwys aelodau Band Tref Tredegar, mewn stori am gymuned, undod a goroesiad.
I weld fideos, cyfweliadau, lluniau a mwy o wybodaeth am y sioe ewch i www.coaltour.co.uk.
 
Sgwrs ar ôl y sioe Dydd Iau 24 Tachwedd.
 
Marking the 30th anniversary of the end of the 1984/85 British Miners’ strike, award winning choreographer Gary Clarke proudly presents COAL, a powerful and emotional dance theatre show about life at the coal face. It brings together Clarke’s striking physical language performed by 7 professional dancers, a local cast of
women and featuring members of Tredegar Town Band, in a story about community, solidarity and survival.
For videos, interviews, photos and full info about the show visit www.coaltour.co.uk
 
Post show talk Thursday 24 November.
 
TOCYNNAU / TICKETS £14 /£12
OED / AGE 12+
★★★★★ The Big Issue 
 
★★★★ The Stage
 
“An absorbing, immediate slice of history rendered with the kind of emotional truth that deepens its impact as popular entertainment.”
★★★★ The Times