Live Music

Tuesday, 25 October, 2016 - 19:30

HERITAGE OPERA
Following a magnificent performance of Madame Butterfly in 2015, Heritage Opera return with Mozart's celebrated masterpiece, the dramatic comedy Don Giovani.
 
The impulsive and charismatic Don Giovanni travels through Europe seducing women, accompanied by his long-suffering servant Leporello. But when his actions lead to murder, he unleashes vengeance from beyond the grave…
 
Performed by a cast of 9 professional singers and accompanied by 6 piece orchestral ensemble.
 
Sung in Italian with English Surtitles.
 
“A riveting, spine-tingling performance which had the capacity audience totally spellbound throughout. “  Michael Cookson, Lancashire Evening Post
 
TICKETS £18 / £17
 
 

Thursday, 27 October, 2016 - 19:30

A stunning celebration of the music and life of one of the greatest singers of our time. This award winning production features a stellar line-up with rising West End star Rebecca Freckleton delivering a powerhouse and breathtaking performance as Whitney. Taking us on a magical rollercoaster ride through three decades of classic hit’s that include, I Wanna Dance With Somebody, One Moment In Time, I’m Every Woman, Greatest Love of All, My Love is Your Love, So Emotional Baby, Run to You, I will Always Love You, That’s What Friends Are For, and many more, the show beautifully remembers the most highly awarded female artiste in the world ever!
 
Whitney’s one true legacy was her music which touched most of us at some time in our lives. Get ready for the Queen of the Night.
 
TICKETS £22

Thursday, 10 November, 2016 - 19:30

Yn enwog am eu perfformiadau byw, heintus, mae’r chwechawd aml-offerynnol a lleisiol hwn yn neidio o fersiynau bywiog newydd o gerddoriaeth Gymreig draddodiadol i’w cyfansoddiadau eu hunain, gan swyno eich calon a’ch enaid.
 
Gan harneisio holl rym a dirgelwch y traddodiad Celtaidd ac yn llawn egni, bydd cyfuniad Allan yn y Fan o gerddoriaeth hwyliog a’u tynnu coes ysgafn yn difyrru cynulleidfaoedd ifanc a hen. 
 
www.ayyf.co.uk 
 
Cyd-gynhyrchiad Steam Pie/Gwasanaeth Celfyddydau & Diwylliant Hamdden Aneurin a gefnogir gan Sefydliad Glowyr y Coed Duon. 
 
Renowned for their infectious, live performances this multi-instrumental and vocal sextet effortlessly switch between spirited new versions of Welsh traditional music and their own compositions, captivating your heart and soul.
 
Harnessing all the power and mystery of Celtic tradition and brimming with energy, Allan Yn Y Fan’s blend of joyous toe-tapping music and lively, light-hearted banter will delight audiences young and old.
 
www.ayyf.co.uk 
 
A Steam Pie/Aneurin Leisure  Arts & Culture Service co-production supported by Blackwood Miner’s Institute.

TOCYNNAU / TICKETS £12 / £10

ARCHEBWCH AR LEIN  |  BOOK ONLINE

 

Thursday, 17 November, 2016 - 19:30

Mae’r sioe ffantastig hwn, sy’n cynnwys holl ganeuon enwog Buddy a llawer, llawer mwy, yn siŵr o gael pawb i ganu gyda’r gerddoriaeth ac i ddawnsio yn eu seddi. 
 
Mae rhai o actorion a cherddorion gorau’r DU yn serennu yn y sioe, gan gynnwys sêr sydd wedi perfformio yng nghynyrchiadau ‘Buddy’, ‘Lennon’, ‘Forbidden Planet’ a ‘Jailhouse Rock’ yn y West End. 
 
Featuring all Buddy’s hits and much, much more, this fantastic show is guaranteed to have everyone singing along to the music and dancing in the aisles.
 
Starring some of the finest actor-musicians in the UK whose combined West End credits include Buddy, Lennon, Forbidden Planet and Jailhouse Rock. 

Tocynnau / Tickets £15 / £13

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...

 

Friday, 2 December, 2016 - 19:30

ARWYR A GELYNION
 
Cyflwynir ac arweinir gan Michael Bell
 
Yn dychwelyd ar ôl perfformiad a werthodd allan fis Tachwedd 2015, bydd Cerddorfa Philharmonig Caerdydd yn perfformio detholiad o gerddoriaeth o ffilmiau, yn seiliedig ar y thema ‘Arwyr a Gelynion.’ Yn cynnwys cerddoriaeth o…Indiana Jones, Robin Hood, Superman, Harry Potter, Gladiator, Pirates of the Caribbean, Thunderbirds, Those Magnificent Men in their Flying Machines a Star Wars!
 
Noson wych i’r teulu cyfan!
 
HEROES & VILLAINS
 
Introduced and conducted by Michael Bell
 
Back following a sell-out performance in November 2015, Cardiff Philharmonic Orchestra will perform a selection of movie music magic, based on the theme ‘Heroes & Villains’.  Includes music from….Indiana Jones, Robin Hood, Superman, Harry Potter, Gladiator, Pirates of the Caribbean, Thunderbirds, Those Magnificent Men in their Flying Machines and Star Wars! 
 
A great night for the whole family!

Tocynnau / Tickets £14 / £12 / £40 Teulu (Family)

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...

 

Saturday, 3 December, 2016 - 19:30

Un o hoff fandiau Sefydliad y Glowyr gyda chwmni Ysgol leol i berfformio eu cyngerdd flynyddol boblogaidd.
 
One of the 'Stute's favourite bands are joined by a local School to present their popular annual concert.

Tocynnau / Tickets £8 / £7

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...

 

Friday, 27 January, 2017 - 19:30

Gordon Davis is known as one of the best Elvis tribute artist in the world after winning Images of the King in Memphis Tennessee 2012.
 
This success continues by winning the European Championship that was held in the Hilton, Birmingham 2013 .
 
Gordon brings the majesty of the voice and the electrifying power of Elvis’s performance back to life. Gordon is performing with his live band singing well known songs such as Blue Suede Shoes, Suspious Minds and much more ...
 
He was invited on the ITV News and interviewed asking about his success.
 
This young man now well established in the UK, will grow from strength to strength, encouraged by his ever growing UK and International Fan Base.
 
TICKETS: £16
 

Saturday, 28 January, 2017 - 19:30

Gordon Davis is known as one of the best Elvis tribute artist in the world after winning Images of the King in Memphis Tennessee 2012.
 
This success continues by winning the European Championship that was held in the Hilton, Birmingham 2013 .
 
Gordon brings the majesty of the voice and the electrifying power of Elvis’s performance back to life. Gordon is performing with his live band singing well known songs such as Blue Suede Shoes, Suspious Minds and much more ...
 
He was invited on the ITV News and interviewed asking about his success.
 
This young man now well established in the UK, will grow from strength to strength, encouraged by his ever growing UK and International Fan Base.
 
TICKETS: £16
 

Friday, 10 February, 2017 - 19:30

Showaddywaddy wedi byw hyd at y teitl hwnnw gan eu bod yn dathlu eu 40fed pen-blwydd.
 
Mae eu sioe fyw yn ddeinamig a dyrchafol ac yn cynnwys eu holl ganeuon mwyaf poblogaidd, gyda llawer ohonynt wedi cyrraedd rhif un yn siartiau pop Ewrop. 
 
Yn cynnwys Under The Moon of Love, Three Steps to Heaven, Hey Rock & Roll, When, Blue Moon, ‘Pretty Little Angel Eyes’ a llawer mwy.
Felly dewch i ymuno â'r ‘Dancing Party’… ‘You’ve Got What It Takes’!

‘The Greatest Rock & Roll Band In The World’ is a bold statement but Showaddywaddy has lived up to that title as they recently

 celebrate their 40th anniversary.
 
Formed in the 1970s in Leicester from several local bands, they have sold more than 20 million records and have toured the world.
Their live show is dynamic and uplifting featuring all of their biggest hits, many of which reached number one in the pop charts of Europe. 
 
‘Under The Moon of Love’, ‘Three Steps to Heaven’, ‘Hey Rock & Roll’, ‘When’, ‘Blue Moon’, ‘Pretty Little Angel Eyes’ and many, many more.
So come and join the ‘Dancing Party’… ‘You’ve Got What It Takes’! 
 
TICKETS £19.00

Saturday, 25 February, 2017 - 19:30

2017!!!
RECREATING THE FULL CAREER OF ELVIS PRESLEY
40 years after his untimely passing, the legend of Elvis Presley Continues to grow. Everyone has their own special Memories of Elvis, whether it’s the Aloha from Hawaii via satellite, the NBC ’68 Comeback Special, or the unforgettable experience of having seen a live concert by the “King of Rock ‘n’ Roll”.
 
“The Definitive Elvis Experience” is the most authentic live stage show produced to honour Elvis Presley’s legacy. For those who missed the opportunity to see Elvis Live on stage you will have Such a Night…
 
The show encapsulates all Elvis’ eras, from the ’56 explosion that sky rocketed his dynamic career, through to his gospel roots, Hollywood years and ’68 comeback all the way through to the later iconic concert years.
 
Ben Thompson is one of few tributes that can replicate every era of Elvis, with the exhilarating pinpoint movement of the ’50s as well as the overwhelming charisma of the ’60s and ’68 NBC special, through to the phenomenal stage presence of the ’70s, with his superb vocal range emulating the greatest entertainer of all time.
 
This show will leave you… All Shook Up!
 
TICKETS: £19.50 / £18.50
 

 

Saturday, 22 April, 2017 - 19:30

Dathlu cerddoriaeth Frankie Valli & The Four Seasons.
 
Roedd sŵn ganddynt, nad oedd wedi cael ei glywed o’r blaen. Doedd y radio ddim yn gallu cael digon ohonynt na ni chwaith. Ymunwch â Big Girls Don’t Cry wrth i ni ddathlu cerddoriaeth pedwar dyn cyffredin o New Jersey sydd wedi newid y byd cerddorol fel roeddwn yn ei nabod.
 
Mae’r sioe yn adfywio harddwch harmonïau sydd wedi adeiladu a chyfansoddi’r caneuon wnaeth hedfan drwy’r siartiau yn y 60au a’r 70au fel Sherry, December 1963 (Oh What a Night), Walk Like a Man, Rag Doll a Big Girls Don’t Cry. Mae’r grŵp anhygoel wedi gwerthu dros 100 miliwn o recordiau ar draws y byd, mae gan gân “Four Seasons” lle yng nghalon pawb .
 
Ymunwch â’r bechgyn mewn sioe newydd sbon ar gyfer 2017, ar gyfer noson o gerddoriaeth yn llawn caneuon fydd yn eich gweld yn dawnsio ar eich traed. Mae Big Girls Don’t Cry yn gynhyrchiad Easy Theatres –  sydd wedi ennill clod ac sydd wedi profi yn boblogaidd iawn yn y DU. easytheatres.com
Celebrating the music of Frankie Valli & The Four Seasons.
 
They had a sound, that had never been heard before. The Radio just could not get enough of them and neither can we. Join Big Girls Don’t Cry as we celebrate the music of four ordinary guys from New Jersey that change the musical world as we knew it.
 
The show revives the beauty of harmonies that built and made the hits that flew through the charts in the 60’s & 70s such as Sherry, December 1963 (Oh What a Night), Walk Like a Man, Rag Doll and Big Girls Don’t Cry. This super group sold over 100 million records worldwide, there’s a four seasons song that has a place in everyone’s heart.
 
Join the boys in an all new show for 2017, for a musical night stack with hits that will have you dancing in the aisles. Big Girls Don’t Cry another Easy Theatres Production – the critically-acclaimed spectacular that is taking the UK by storm.    easytheatres.com
 
 
TICKETS £22 / £20