Live Music

Saturday, 21 July, 2018 - 19:30

Mae'r Bluejays (Enillwyr y Wobr Dyddiau Cynnar Cenedlaethol ar gyfer y 'Band Gorau') yn cyflwyno teyrnged drydanol a dilys i'r oes pan newidiodd cerddoriaeth y byd am byth.
 
Rhwng 1955 a 1959, trawsnewidiodd artistiaid megis Elvis Presley, Buddy Holly, Chuck Berry, The Everly Brothers, Eddie Cochran a Little Richard nid yn unig y dirwedd gerddorol, ond hefyd y ffordd yr ydym yn parhau i edrych ar y byd heddiw.
 
Yn llawer mwy na dim ond sioe gyngerdd, mae’r Bluejays yn eich dwyn ar daith hanesyddol drwy ddatganiadau syfrdanol o ganeuon gorau'r cyfnod (Rock Around The Clock, That's All Right, That'll Be The Day, Tutti Frutti, Summertime Blues, Johnny B. Goode, Wake Up Little Susie, La Bamba, A Teenager In Love a llawer mwy) ac yn datgelu sut y bu i’r mudiad Rock 'n' Roll, yn hytrach na bod yn "afiechyd trosglwyddadwy", greu breuddwyd o gydraddoldeb a rhyddid sydd yn parhau yn nod inni hyd heddiw.

The Bluejays (Winners of the National Vintage Award for 'Best Band') present an electrifying and authentic tribute to the era when music changed the world forever.

Between 1955 and 1959, artists such as Elvis Presley, Buddy Holly, Chuck Berry, The Everly Brothers, Eddie Cochran and Little Richard not only transformed the musical landscape but
also the way we continue to look at the world today.
 
Much more than just a concert show, The Bluejays take you on a historical journey via breathtaking renditions of the biggest hits of the era (Rock Around The Clock, That's All Right, That'll Be The Day, Tutti Frutti, Summertime Blues, Johnny B. Goode, Wake Up Little Susie, La Bamba, A Teenager In Love and many more) and reveal how the Rock 'n' Roll movement, rather than being “a communicable disease”, brought about a dream of equality and freedom that we still chase to this day.
 
TOCYNNAU | TICKETS £21 | £19
 
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
 
 

Saturday, 15 September, 2018 - 19:30

Cerddoriaeth Dolly Parton a Kenny Rogers
 
Gadewch eich pryderon 9 i 5 wrth y drws a pharatowch am noson yng nghwmni Brenhindod Cerddoriaeth  Gwlad a Gwerin!
 
Mae'r sioe lwyfan llawn hwyl hon yn cyfuno ymroddiad a phersonoliaeth Dolly gyda charisma ac egni Kenny. Mwynhewch gerddoriaeth a chanu gwych gyda chymaint o ganeuon poblogaidd, gan gynnwys: Jolene, Ruby, 9 to 5, Lucille, Here You Come Again, The Gambler, I Will Always Love You, Coward of the County, yn ogystal â'r gân boblogaidd iawnIslands in the Stream.
 
Mae hon yn sioe deyrnged ac nid yw'n gysylltiedig ag unrhyw artist / ystâd / cwmni rheoli gwreiddiol neu sioeau tebyg.

The Music of Dolly Parton & Kenny Rogers

Leave your 9 to 5 worries at the door and get ready for a night in the company of Country Music Royalty!
 
This thigh-slapping stage show combines the glamour and personality of beloved Dolly with Kenny’s charisma and energy. Enjoy a superb score and supreme musicianship with hit after hit including: Jolene, Ruby, 9 to 5, Lucille, Here You Come Again, The Gambler, I Will Always Love You, Coward of the County, plus the smash hit Islands in the Stream.
 
This is a tribute show and is no way affiliated with any original artists/estates/management companies or similar shows.
 
***** As seen on Sky TV
***** Featuring Stars in Their Eyes’ Kenny Rogers 
 
£23.50 | £22.50
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
 

Thursday, 20 September, 2018 - 19:00

 
Bydd Côr Meibion Mynyddislwyn yn dychwelyd i Sefydliad y Glowyr Coed Duon ar gyfer noson wych o gerddoriaeth ac adloniant, wrth iddynt berfformio eu 48fed cyngerdd blynyddol!
 
Bydd y tenor o Only Men Aloud, Ben Smith, yn ymuno â’r côr fel gwestai arbennig. 
The wonderful Mynyddislwyn Male Choir return to Blackwood Miners’ Institute for a great evening of music and entertainment, as they perform in their impressive 48th annual concert! 
 
The choir will joined by special guest Ben Smith, Tenor of Only Men Aloud fame.
 
TOCYNNAU/ TICKETS £8.50
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 

ARCHEBWCH AR LEIN...  |  BOOK ONLINE...

 

Tuesday, 9 October, 2018 - 19:30

Gan | by Wolfgang Amadeus Mozart

Mae Heritage Opera yn dychwelyd i’r Coed Duon gydag un o’r operâu mwyaf poblogaidd a ysgrifennwyd erioed – campwaith comedi Mozart sy’n ymdrin â thwyll, celu a dymuniad.

Pa mor bell fyddech chi’n mynd i ennill bet? Wedi eu hannog gan ffrind sinigaidd, mae dau ddyn yn gwneud bet ffôl ar gariad pa un o’r ddau fydd fwyaf ffyddlon. Mae’r hyn sy’n dechrau fel gêm wirion yn dwysau’n gyflym wrth i’r pedwar carwr ddechrau cwestiynu pa mor ddifrifol yw eu perthynas mewn gwirionedd. Mae pethau’n poethi pan gyhoeddir priodas ddwbl, ond pwy fydd yn priodi pwy?

Cenir y perfformiad hwn mewn cyfieithiad Saesneg newydd gan gast o 6 o gantorion proffesiynol i gyfeiliant y piano.


 
Heritage Opera return to Blackwood with one of the most popular operas ever written - Mozart's comedy masterpiece of deceit, disguise and desire. 
 
How far would you go to win a bet? Egged on by a cynical friend, two men make a foolish wager on whose girlfriend will be the more faithful. What starts as a silly game quickly escalates as all four lovers begin to question just how serious their relationships really are. Things really begin to heat up when a double wedding is announced, but just who will be marrying whom? 
 
This performance is sung in a new English translation by a cast of 6 professional singers, accompanied by piano. 
 
TOCYNNAU | TICKETS: £19 (£18, £5 dan 16 oed | under 16’s)
 
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
 

Friday, 12 October, 2018 - 19:30

Tynnwch y llwch oddi ar eich gitarau aer am noson o’r anthemau roc clasurol gorau gan berfformwyr o’r gorffennol a phresennol!
 
Dewch ac ail-fyw'r anthemau clasurol roc mwyaf a berfformir yn fyw gan sioe roc deyrnged gorau sydd gan y DU i’w gynnig.
Gan berfformio dwy awr o anthemau roc clasurol gan artistiaid gan gynnwys Eric Clapton, Led Zeppelin, Queen, Pink Floyd, Deep Purple, Free, The Eagles a Jimi Hendrix i enwi ond rhai!
 
Mae’r Sioe Roc Clasurol Fwyaf yn cael ei pherfformio gan gerddorion a chanwyr talentog ac egnïol iawn sydd â chyfoeth o brofiad yn y diwydiant gerddoriaeth a’r Byd adloniant ac maent bob amser yn boblogaidd iawn! Gyda’i gilydd maent yn ail-greu’r anthemau roc clasurol gorau a mwyaf yn fyw yn llawn egni a chywirdeb syfrdanol!

Dust off your air guitars for an evening of the very best classic rock anthems from legends past and present!

Come and relive the biggest rock classic anthems performed live by the best classic rock tribute show the UK has to offer.
Performing two hours of classic rock anthems from artists including Eric Clapton, Led Zeppelin, Queen, Pink Floyd, Deep Purple, Free, The Eagles and Jimi Hendrix to name but a few!
 
The Ultimate Classic Rock Show is performed by highly talented and energetic musicians and singers that have a wealth of experience in the music industry and entertainment World and are always in high demand! Together they recreate live, the biggest and best classic rock anthems with outstanding energy and stunning accuracy!
 
TOCYNNAU / TICKETS £15.50
 
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket
 

 

Saturday, 20 October, 2018 - 19:30

Mae WALK LIKE A MAN yn mynd â chi’n ôl mewn amser ar daith gerddorol drwy yrfa anhygoel Frankie Valli & The Four Seasons, sydd wedi cael ei hanfarwoli yn awr yn y sioe aml-wobrwyol, Jersey Boys, sydd wedi bod yn llenwi theatrau ledled y byd ers i’r sioe gychwyn yn 2005. Dominyddodd llais anymwybodol Valli y radio am fwy na dau ddegawd gyda chlasuron fel Sherry, Let's Hang On, Don’t Cry, Can’t Take My Eyes Off You, My Eyes Adored You, December 63 (Oh What A Night), Bye Bye Baby, Who Loves You a llawer, llawer mwy.
 
Gyda repertoire nad oes angen unrhyw gyflwyniad, mae WALK LIKE A MAN yn cyfuno personoliaethau anorchfygol, lleisiau anhygoel, harmonïau gwych a symudiadau dawnsio sydd hyd yn oed yn well i greu sioe lawn egni a hwyl a fydd yn gwneud i chi ofyn am fwy! Peidiwch â cholli'r dathliad pennaf o un o fandiau Roc a Rôl mwyaf y byd!

WALK LIKE A MAN takes you back in time on a musical journey through the incredible career of Frankie Valli & The Four Seasons, now immortalised in the multi-award winning show Jersey Boys, which has been packing theatres worldwide since its debut in 2005. Valli’s unmistakable voice dominated the airwaves for more than two decades with classics such as Sherry, Let’s Hang On, Big Girls Don’t Cry, Can’t Take My Eyes Off You, My Eyes Adored You, December 63 (Oh What A Night), Bye Bye Baby, Who Loves You and many, many more.

 
With a repertoire which needs no introduction, WALK LIKE A MAN combines infectious personalities, amazing vocals, slick harmonies and even slicker dance moves to deliver a show full of energy and nostalgia which will leave you wanting more!  Don’t miss the ultimate celebration of one of the world’s greatest Rock & Roll bands!
 
£23.50 (£21.50)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

Saturday, 27 October, 2018 - 19:30

Tickets for all shows go on general sale at 10am on Friday 8 June

 
Public Service Broadcasting are pleased to announce a 5-date run across the country where Every Valley was recorded in early 2017.
 
Speaking about the dates, founder J. Willgoose, Esq. said: “We're really looking forward to finishing our Every Valley album run with what promises to be a special set of shows. It's great to be saying a final thanks to Wales, and the Valleys in particular, for all the support and encouragement we've received since starting to research, write, record and then launch the album in Wales, and then to land up in the Royal Albert Hall a few days later seems like the best possible way to finish things off.”
 
Having already appeared at Primavera Sound, BBC Biggest Weekend and the inaugural All Points East, PSB also have a busy summer ahead of them with slots at, among others, Bluedot, Larmer Tree, Leopallooza & Green Man.
 
Their final run of dates in Wales culminating with a big night at the Royal Albert Hall in London promises to be a grand send off to Every Valley.
 
AGES 16 +
TICKETS £20.50
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 

PLEASE NOTE THIS PERFORMANCE IS STANDING ONLY

CUSTOMERS MAY ONLY PURCHASE A MAXIMUM OF 4 TICKETS EACH.

 
Public Service Broadcasting – Ticket Purchase Terms and Conditions
 
The Ticket Purchase Terms and Conditions applicable to the purchase and resale of tickets for Public Service Broadcasting are as follows:
 
1.) Ticket purchases to be limited to four tickets per person.
 
2.) Twickets are the official and only approved ticketing resell partner – www.twickets.live    Apart from purchasing via official primary ticket outlets, to remain valid tickets can only be bought/sold via the Twickets platform. Apart from tickets purchased through official primary sellers and Twickets, any tickets bought or sold through any other platforms / companies will be cancelled.
 
3.) The event ticket is a personal, revocable license and at all times remains the property of the Promoters. The ticket must be surrendered to the Promoters upon request.
 
4.) The event ticket is sold by the Promoters directly to the Consumer. Any tickets purchased by business or traders in breach of the Terms and Conditions of Ticket Sale will be cancelled. 
 
5.) The event ticket will immediately become invalid if resold or offered for sale unless the sale is through our official face-value resale partner Twickets.
 
6.) To gain admission to the concert, the attendee must bring their ticket plus one of the following 3 items:-
 
i) A printed or digital copy of the booking confirmation
 
ii) The credit card used for the purchase and shown on the booking confirmation (or a photo or photocopy of it)
 
iii) A valid photo ID matching the customer name on the booking confirmation.
 

BOOK ONLINE

 
 
 
 
 
 
 
 

Tuesday, 30 October, 2018 - 19:30

Dominic Kirwan yn Serennu
 
Mae’r sioe wych hon yn dod â’r goreuon gan artistiaid Gwyddelig ac Albanaidd ynghyd, gyda’u  dull eu hunain o ganu gwlad - yn ogystal ag awgrym o ganu gwlad Americanaidd - sydd i gyd yn deillio o’r Alban ac Iwerddon.
Mae’r sioe yn cynnwys seren recordio genedlaethol Iwerddon  Dominic Kirwan, gyda’i fab Barry Kirwan, Seren Fwyaf Newydd Iwerddon. 
 
Bydd dau westai arbennig iawn yn ymuno â nhw:  EVE GRAHAM, prif ganwr gwreiddiol The New Seekers y mae ei chaneuon yn cynnwys  “I’d Like To Teach The World To Sing” “Beg Steal Or Borrow”  a seren rhaglen The Voice ar y BBC- Colin Chisholm.
 
Sioe na ddylid ei cholli ar gyfer yr holl gefnogwyr gwledig Celtaidd!
 
Nodwch fod newid i’r bobl a ddewiswyd yn wreiddiol. Nid yw Brandon McPhee yn gallu perfformio mwyach ac mae Eve Graham wedi cymryd ei le. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Starring Dominic Kirwan

This wonderful show brings together the very best of both Irish and Scottish artists, with their own style of Country music – plus a hint of American Country – which all emanated from Scotland and Ireland.
The show stars Ireland’s international recording star Dominic Kirwan, with son Barry Kirwan, Ireland’s Newest Country Star. 
 
They’ll be joined by two very special guests :  EVE GRAHAM, the original lead singer of The New Seekers who’s hits included  “I’d Like To Teach The World To Sing” “Beg Steal Or Borrow”  and star of BBC TV’s The Voice – Colin Chisholm.
 
A show not to be missed for all Celtic country lovers!
 
Please note that there is a change to the original line-up. Brandon McPhee is no longer able to perform and has been replaced by Eve Graham. We apologise for any inconvenience.
 

TOCYNNAU / TICKETS £24, £22)

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
 

Thursday, 1 November, 2018 - 19:30

Bydd ffidlau, gitâr, acordion, pibau Cymreig a chlocsio yn ffrwydro ar y llwyfan pan fydd Calan, y band Cymreig sydd wedi ennill gwobrau rhyngwladol, yn perfformio yn Sefydliad y Glowyr Coed Duon am y tro cyntaf. Ymunwch â nhw wrth iddynt ddathlu deng mlynedd ers rhyddhau eu halbwm cyntaf â chasgliad newydd o ganeuon, ‘Deg’. 
 
Mae gan Calan sŵn ffres a bywiog â churiad pendant i chwarae hen ganeuon traddodiadol. Mae eu caneuon yn cynnwys caneuon chwedlonol Cymreig â thamaid o hud, chwedloniaeth a direidi, ynghyd â rhai o’r alawon mwyaf prydferth a hudolus. 
Fiddles, guitar, accordion, Welsh bagpipes and step dancing will explode on stage when Calan, the international award-winning band from Wales make their Blackwood Miners’ Institute debut. Join them as they celebrate ten years since the release of their first album with a brand new compilation recording called Deg or 10.
 
Calan have a fresh and vibrant sound with a pounding beat set against the backdrop of old traditions. Songs include the legend of Wales’ very own fairy realm with a tale of magic, myth and mischief along with some of the most beautiful and haunting melodies.
 
£16.50 (£14.50)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket
 

Saturday, 10 November, 2018 - 19:30

Gyda gwisgoedd trawiadol, band byw saith-darn, taflunio fideo rhyngweithiol, hiwmor tafod-mewn-boch o Sweden, ac wrth gwrs harmoniau nodweddiadol ABBA - dyma barti llawn hwyl o sioe!
 
Yn cynnwys pob un o ganeuon mwyaf adnabyddus ABBA, Dancing Queen, Waterloo, Mamma Mia, Take A Chance On Me, Gimme! Gimme! Gimme!,Super Trouper a llawer mwy!
 
Mae gwisg ffansi ABBA a'r 1970au yn ddewisol .. ond fe'i hanogir!

Grab your platforms and flares for a journey back in time to when ABBA dominated the charts and ruled the airwaves! Thank ABBA For The Music is a two-hour theatre spectacular that captures all of the magic and excitement of one of pop history's most successful and entertaining live bands.

 
Featuring all of ABBA's greatest hits, including Dancing Queen, Waterloo, Mamma Mia, Take A Chance On Me, Gimme! Gimme! Gimme! Knowing Me Knowing You, Fernando, Super Trouper and many more!
 
With stunning costumes, a seven-piece live band, interactive video projection, some tongue-in-cheek Swedish humour, and of course ABBA’s spectacular trademark harmonies - this is the ultimate feel-good party show!
 
ABBA and 70’s fancy dress optional … but encouraged!
www.thankabbaforthemusic.co.uk
 
TOCYNNAU | TICKETS £22.50 / £20.50
* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...

Thursday, 29 November, 2018 - 19:30

Bydd ‘Buddy Holly and the Cricketers’ unwaith eto yn croesawu’r dathliadau Nadolig gyda ‘Holly at Christmas’, y sioe sydd bellach mor draddodiadol â gwin poeth sbeislyd a mins peis!
 
Bydd caneuon poblogaidd Holly, clasuron cyfoes eraill a rhai craceri  Nadolig i gyd yn cael eu cynnwys mewn gwledd gyflym, ffyrnig a doniol o adloniant i wneud yr anrheg berffaith i'r teulu cyfan.
 
Beth bynnag yw'r tymor, beth bynnag yw'r esgus i gael parti, gwnewch i’ch calon guro ychydig yn gyflymach gyda'r sioe sy’n gwneud i filoedd o gefnogwyr y byd ddweud: "Ni allaf gredu nad Buddy yw e!"
 

Buddy Holly and the Cricketers once again herald in the Yuletide festivities with Holly at Christmas, the show that is now as traditional as mulled wine and mince pies!

Holly’s hits, other contemporary classics and some Christmas crackers are all wrapped up in a fast, furious and funny feast of entertainment to make the perfect gift for all the family. 

Whatever the season, whatever the excuse to party, make your Heartbeat a little faster with the show that has thousands of fans the world over saying:  “I can’t believe it’s not Buddy!”

TOCYNNAU | TICKETS £18.50

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn

Prices include a booking fee of 50p per ticket

Saturday, 9 February, 2019 - 19:30

 ‘TAITH GYNGERDD I FFARWELIO’ | ‘FAREWELL CONCERT TOUR’

Heb os, roedd y 60au yn amser arbennig iawn fydd yn cael ei gofio mewn hanes fel y cyfnod mwyaf dychmygus o greadigrwydd a mynegiant mewn cerddoriaeth.

Mae ‘The Searchers’ wedi cyfrannu’n helaeth at sefydlu lle’r DU ar frig y byd yn y diwydiant cerddoriaeth â llwyddiannau ysgubol fel Sweets For My Sweet; Needles and Pins; Don’t Throw Your Love Away; Sugar and Spice and When You Walk In The Room.

Gan werthu mwy na 50 miliwn o recordiadau, mae The Searchers bellach wedi bod yn teithio’r byd ac yn adlonni cynulleidfaoedd o bob oedran am fwy na hanner canrif.

Mae nhw bellach wedi penderfynu ymddeol a bydd y Cyngerdd i Ffarwelio hwn yn cynnwys llawer o draciau albwm a ffefrynnau yn ogystal â’u caneuon adnabyddus i gyd. Byddant hefyd yn adrodd straeon ac atgofion o’u gyrfa syfrdanol.

Peidiwch â cholli’r CYNGERDD I FFARWELIO gan The Searchers!


There is no doubt that the swinging 60’s was a very special time and will go down in history as being the most imaginative period of music creativity and expression.

With such classic hits as, Sweets For My Sweet; Needles and Pins; Don’t Throw Your Love Away; Sugar and Spice and When You Walk In The Room, THE SEARCHERS have contributed enormously in establishing the UK as the world’s leading country in the music industry.

With total record sales of more than 50 million, The Searchers have been touring the globe, entertaining audiences of all ages for more than 50 years. 

They have now decided to retire and this Farewell ‘solo’ Concert will not only include all their famous hits, but also many album tracks and well-known favourites, as well as anecdotes and reminiscences of their remarkable career.

Don’t miss The Searchers FAREWELL CONCERT!

£23.50

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
 

 

Saturday, 23 March, 2019 - 19:30

Showaddywaddy wedi byw hyd at y teitl hwnnw gan eu bod yn dathlu eu 40fed pen-blwydd.
 
Mae eu sioe fyw yn ddeinamig a dyrchafol ac yn cynnwys eu holl ganeuon mwyaf poblogaidd, gyda llawer ohonynt wedi cyrraedd rhif un yn siartiau pop Ewrop. 
 
Yn cynnwys Under The Moon of Love, Three Steps to Heaven, Hey Rock & Roll, When, Blue Moon, ‘Pretty Little Angel Eyes’ a llawer mwy.
Felly dewch i ymuno â'r ‘Dancing Party’… ‘You’ve Got What It Takes’!

‘The Greatest Rock & Roll Band In The World’ is a bold statement but Showaddywaddy has lived up to that title as they recently celebrated their 40th anniversary.

Formed in the 1970s in Leicester from several local bands, they have sold more than 20 million records and have toured the world.
Their live show is dynamic and uplifting featuring all of their biggest hits, many of which reached number one in the pop charts of Europe. 
 
‘Under The Moon of Love’, ‘Three Steps to Heaven’, ‘Hey Rock & Roll’, ‘When’, ‘Blue Moon’, ‘Pretty Little Angel Eyes’ and many, many more.
So come and join the ‘Dancing Party’… ‘You’ve Got What It Takes’! 
 
TICKETS £25.50
 
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket