Live Music

Friday, 27 January, 2017 - 19:30

Gordon Davis is known as one of the best Elvis tribute artist in the world after winning Images of the King in Memphis Tennessee 2012.
 
This success continues by winning the European Championship that was held in the Hilton, Birmingham 2013 .
 
Gordon brings the majesty of the voice and the electrifying power of Elvis’s performance back to life. Gordon is performing with his live band singing well known songs such as Blue Suede Shoes, Suspious Minds and much more ...
 
He was invited on the ITV News and interviewed asking about his success.
 
This young man now well established in the UK, will grow from strength to strength, encouraged by his ever growing UK and International Fan Base.
 
TICKETS: £16
 

Saturday, 28 January, 2017 - 19:30

Gordon Davis is known as one of the best Elvis tribute artist in the world after winning Images of the King in Memphis Tennessee 2012.
 
This success continues by winning the European Championship that was held in the Hilton, Birmingham 2013 .
 
Gordon brings the majesty of the voice and the electrifying power of Elvis’s performance back to life. Gordon is performing with his live band singing well known songs such as Blue Suede Shoes, Suspious Minds and much more ...
 
He was invited on the ITV News and interviewed asking about his success.
 
This young man now well established in the UK, will grow from strength to strength, encouraged by his ever growing UK and International Fan Base.
 
TICKETS: £16
 

Friday, 10 February, 2017 - 19:30

Showaddywaddy wedi byw hyd at y teitl hwnnw gan eu bod yn dathlu eu 40fed pen-blwydd.
 
Mae eu sioe fyw yn ddeinamig a dyrchafol ac yn cynnwys eu holl ganeuon mwyaf poblogaidd, gyda llawer ohonynt wedi cyrraedd rhif un yn siartiau pop Ewrop. 
 
Yn cynnwys Under The Moon of Love, Three Steps to Heaven, Hey Rock & Roll, When, Blue Moon, ‘Pretty Little Angel Eyes’ a llawer mwy.
Felly dewch i ymuno â'r ‘Dancing Party’… ‘You’ve Got What It Takes’!

‘The Greatest Rock & Roll Band In The World’ is a bold statement but Showaddywaddy has lived up to that title as they recently

 celebrate their 40th anniversary.
 
Formed in the 1970s in Leicester from several local bands, they have sold more than 20 million records and have toured the world.
Their live show is dynamic and uplifting featuring all of their biggest hits, many of which reached number one in the pop charts of Europe. 
 
‘Under The Moon of Love’, ‘Three Steps to Heaven’, ‘Hey Rock & Roll’, ‘When’, ‘Blue Moon’, ‘Pretty Little Angel Eyes’ and many, many more.
So come and join the ‘Dancing Party’… ‘You’ve Got What It Takes’! 
 
TICKETS £19.00

Saturday, 25 February, 2017 - 19:30

2017!!!
RECREATING THE FULL CAREER OF ELVIS PRESLEY
40 years after his untimely passing, the legend of Elvis Presley Continues to grow. Everyone has their own special Memories of Elvis, whether it’s the Aloha from Hawaii via satellite, the NBC ’68 Comeback Special, or the unforgettable experience of having seen a live concert by the “King of Rock ‘n’ Roll”.
 
“The Definitive Elvis Experience” is the most authentic live stage show produced to honour Elvis Presley’s legacy. For those who missed the opportunity to see Elvis Live on stage you will have Such a Night…
 
The show encapsulates all Elvis’ eras, from the ’56 explosion that sky rocketed his dynamic career, through to his gospel roots, Hollywood years and ’68 comeback all the way through to the later iconic concert years.
 
Ben Thompson is one of few tributes that can replicate every era of Elvis, with the exhilarating pinpoint movement of the ’50s as well as the overwhelming charisma of the ’60s and ’68 NBC special, through to the phenomenal stage presence of the ’70s, with his superb vocal range emulating the greatest entertainer of all time.
 
This show will leave you… All Shook Up!
 
TICKETS: £19.50 / £18.50
 

 

Thursday, 2 March, 2017 - 19:30

Enydau o hyd o lyfr caneuon Burt Bacharach
 
Mae Burt Bacharach yn un o arwyr mwyaf cerddoriaeth boblogaidd ac mae ei ganeuon wedi cael eu recordio gan lawer o artistiaid llwyddianus ar hyd y blynyddoedd. 
 
Mae'r cyngerdd cyffrous, yn llawn o ganeuon poblogaidd yn cynnwys rhai o gantorion gorau'r West End a band byw gwych. Ymunwch â nhw wrth iddynt ail-greu campweithiau Burt Bacharach gan gynnwys Alfie, What The World Needs Now, The Look Of Love, Close To You, I Say A Little Prayer, What's New Pussycat, Raindrops Keep Falling On My Head a llawer mwy!

Magic Moments from the Burt Bacharach songbook

Burt Bacharach is a legend of popular music whose songs have been recorded by many successful artists throughout the years. 
 
This exhilarating, hit-filled concert features some of the finest West End vocalists and a fabulous live band. Join them as they recreate Burt Bacharach’s timeless masterpieces including Alfie, What The World Needs Now, The Look Of Love, Close To You, I Say A Little Prayer, What's New Pussycat, Raindrops Keep Falling On My Head and many, many more!
 
TOCYNNAU | TICKETS £20
 

Saturday, 25 March, 2017 - 19:30

Mae The Denmark Street Big Band yn gerddorfa swing a jazz proffesiynol o fri, sy'n cynnwys yn bennaf rhai o'r cyn-bersonél milwrol cerddorol gorau o rengoedd Catrodau  Coldstream, Cymreig ac Albanaidd.
 
Wedi'i sefydlu yn y West End yn Llundain, mae galw cyson am y band gwych yma i chwarae gydag amrywiaeth o artistiaid rhyngwladol enwog.  
 
Ymunwch â hwy am noson o swyn Hollywood wrth iddynt ail-greu synau jazz cyfnod y bandiau mawr, yn perfformio cyfansoddiadau sy'n rhychwantu canrif gyfan o gerddoriaeth!

The Denmark Street Big Band are a highly esteemed professional swing and jazz orchestra, chiefly made up of some of our finest former military musical personnel from the ranks of the Coldstream, Welsh and Scots Guard Regiments.

 
Based in London's West End, this sensational band are constantly in demand to play with numerous international celebrity guest artistes.  
 
Join them for an evening of Hollywood glitz and glamour as they recreate the swinging jazz sounds of the Big Band era, performing compositions that span an entire century of music!
 
TOCYNNAU | TICKETS £20 / £18
 
 

Thursday, 30 March, 2017 - 19:30

Cerddoriaeth James Taylor a Carole King
 
Gan grewyr y sioe WEST END, ‘The Simon & Garfunkel Story’. 
 
Dathlwch ddau o'r cyfansoddwyr caneuon gorau erioed - James Taylor a Carole King. Teimlwch gynhesrwydd y cyfeillgarwch cerddorol sydd yn ymblethu rhai o'r caneuon gorau a gyfansoddwyd erioed gan gynnwys I Feel The Earth Move, Will You Still Love Me Tomorrow, How Sweet It Is (To Be Loved By You), Fire & Rain, You Make Me Feel (Like A Natural Woman) a'r brydferth You've Got A Friend. 
The Music of James Taylor & Carole King
 
From the creators of the smash hit WEST END show ‘The Simon & Garfunkel Story’. 
 
Celebrate two of the greatest songwriters of all time - James Taylor and Carole King. Feel the warmth of musical friendship that intertwines some of the greatest songs ever written including I Feel The Earth Move, Will You Still Love Me Tomorrow, How Sweet It Is (To Be Loved By You), Fire & Rain, You Make Me Feel (Like A Natural Woman) and the beautiful You've Got A Friend. 
 
TOCYNNAU: £19.50 / £18.50
TICKETS: £19.50 / £18.50
* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
 

Saturday, 22 April, 2017 - 19:30

Dathlu cerddoriaeth Frankie Valli & The Four Seasons.
 
Roedd sŵn ganddynt, nad oedd wedi cael ei glywed o’r blaen. Doedd y radio ddim yn gallu cael digon ohonynt na ni chwaith. Ymunwch â Big Girls Don’t Cry wrth i ni ddathlu cerddoriaeth pedwar dyn cyffredin o New Jersey sydd wedi newid y byd cerddorol fel roeddwn yn ei nabod.
 
Mae’r sioe yn adfywio harddwch harmonïau sydd wedi adeiladu a chyfansoddi’r caneuon wnaeth hedfan drwy’r siartiau yn y 60au a’r 70au fel Sherry, December 1963 (Oh What a Night), Walk Like a Man, Rag Doll a Big Girls Don’t Cry. Mae’r grŵp anhygoel wedi gwerthu dros 100 miliwn o recordiau ar draws y byd, mae gan gân “Four Seasons” lle yng nghalon pawb .
 
Ymunwch â’r bechgyn mewn sioe newydd sbon ar gyfer 2017, ar gyfer noson o gerddoriaeth yn llawn caneuon fydd yn eich gweld yn dawnsio ar eich traed. Mae Big Girls Don’t Cry yn gynhyrchiad Easy Theatres –  sydd wedi ennill clod ac sydd wedi profi yn boblogaidd iawn yn y DU. easytheatres.com
Celebrating the music of Frankie Valli & The Four Seasons.
 
They had a sound, that had never been heard before. The Radio just could not get enough of them and neither can we. Join Big Girls Don’t Cry as we celebrate the music of four ordinary guys from New Jersey that change the musical world as we knew it.
 
The show revives the beauty of harmonies that built and made the hits that flew through the charts in the 60’s & 70s such as Sherry, December 1963 (Oh What a Night), Walk Like a Man, Rag Doll and Big Girls Don’t Cry. This super group sold over 100 million records worldwide, there’s a four seasons song that has a place in everyone’s heart.
 
Join the boys in an all new show for 2017, for a musical night stack with hits that will have you dancing in the aisles. Big Girls Don’t Cry another Easy Theatres Production – the critically-acclaimed spectacular that is taking the UK by storm.    easytheatres.com
 
 
TICKETS £22 / £20