Live Music

Tuesday, 27 November, 2018 - 19:30

Caiff Cynyrchiadau Leeway eu cefnogi gan Ganolfan Mileniwm Cymru ac mewn partneriaeth â Sefydliad y Glowyr Coed Duon.
 
Ysgrifennwyd a chyfansoddwyd gan JASON ROBERT BROWN 
 
Mae’r sioe gerdd enwog a rhyngwladol hon yn ddoniol, yn deimladwy ac yn llawn caneuon cofiadwy. Dilyna’r sioe berthynas angerddol pum mlynedd Cathy a Jamie o Efrog Newydd, ac mae’n hanes cariadus am gael a cholli cariad.
 
Yn y cynhyrchiad arloesol hwn, mae’r sgôr bwerus ac emosiynol wedi ei chyplysu ag Iaith Arwyddion Prydain a symudiadau hyfryd gan y coreograffydd byddar arobryn, Mark Smith.
 
Cefnogwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a’r Loteri Genedlaethol. 
 
Yn hygyrch i aelodau o’r gynulleidfa sy’n F/fyddar, wedi eu byddaru ac sy’n drwm eu clyw, gyda chapsiynau agored ac iaith arwyddo integredig er mwyn i bawb allu mwynhau.
 
Cynhyrchwyd yn wreiddiol ar gyfer y llwyfan yn Efrog Newydd gan Arielle Tepper a Marty Bell
Cynhyrchwyd yn wreiddiol ar gyfer Northlight Theatre, Chicago, UDA 
Caiff ei berfformio drwy drefniant â Theatr Gerddoriaeth Ryngwladol (Ewrop) Cyfyngedig
Leeway Productions supported by Wales Millennium Centre and in partnership with Blackwood Miners’ Institute
 
Written and composed by JASON ROBERT BROWN 
 
Funny, poignant and alive with memorable tunes, this international hit musical charting New Yorkers Cathy and Jamie’s passionate five-year relationship is an affecting tale of love found and lost.
 
In this ground-breaking production, the emotionally powerful score is coupled with British Sign Language and beautiful movement by award-winning deaf choreographer Mark Smith.
 
Supported by the Arts Council of Wales, Welsh Government and the National Lottery.
 
Accessible to D/deaf, deafened and hard of hearing audience members, with open captioning and integrated sign language to be enjoyed by all. 
 
 
Originally Produced for the New York stage by Arielle Tepper and Marty Bell 
Originally Produced by Northlight Theatre, Chicago, USA 
Performed by arrangement with Music Theatre International (Europe) Limited 
 
TOCYNNAU / TICKETS:14.50 9£12.50)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
 
 

Wednesday, 28 November, 2018 - 13:30

Caiff Cynyrchiadau Leeway eu cefnogi gan Ganolfan Mileniwm Cymru ac mewn partneriaeth â Sefydliad y Glowyr Coed Duon.
 
Ysgrifennwyd a chyfansoddwyd gan JASON ROBERT BROWN 
 
Mae’r sioe gerdd enwog a rhyngwladol hon yn ddoniol, yn deimladwy ac yn llawn caneuon cofiadwy. Dilyna’r sioe berthynas angerddol pum mlynedd Cathy a Jamie o Efrog Newydd, ac mae’n hanes cariadus am gael a cholli cariad.
 
Yn y cynhyrchiad arloesol hwn, mae’r sgôr bwerus ac emosiynol wedi ei chyplysu ag Iaith Arwyddion Prydain a symudiadau hyfryd gan y coreograffydd byddar arobryn, Mark Smith.
 
Cefnogwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a’r Loteri Genedlaethol. 
 
Yn hygyrch i aelodau o’r gynulleidfa sy’n F/fyddar, wedi eu byddaru ac sy’n drwm eu clyw, gyda chapsiynau agored ac iaith arwyddo integredig er mwyn i bawb allu mwynhau.
 
Cynhyrchwyd yn wreiddiol ar gyfer y llwyfan yn Efrog Newydd gan Arielle Tepper a Marty Bell
Cynhyrchwyd yn wreiddiol ar gyfer Northlight Theatre, Chicago, UDA 
Caiff ei berfformio drwy drefniant â Theatr Gerddoriaeth Ryngwladol (Ewrop) Cyfyngedig
Leeway Productions supported by Wales Millennium Centre and in partnership with Blackwood Miners’ Institute
 
Written and composed by JASON ROBERT BROWN 
 
Funny, poignant and alive with memorable tunes, this international hit musical charting New Yorkers Cathy and Jamie’s passionate five-year relationship is an affecting tale of love found and lost.
 
In this ground-breaking production, the emotionally powerful score is coupled with British Sign Language and beautiful movement by award-winning deaf choreographer Mark Smith.
 
Supported by the Arts Council of Wales, Welsh Government and the National Lottery.
 
Accessible to D/deaf, deafened and hard of hearing audience members, with open captioning and integrated sign language to be enjoyed by all. 
 
 
Originally Produced for the New York stage by Arielle Tepper and Marty Bell 
Originally Produced by Northlight Theatre, Chicago, USA 
Performed by arrangement with Music Theatre International (Europe) Limited 
 
TOCYNNAU / TICKETS:14.50 9£12.50)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
 
 

Thursday, 29 November, 2018 - 19:30

Bydd ‘Buddy Holly and the Cricketers’ unwaith eto yn croesawu’r dathliadau Nadolig gyda ‘Holly at Christmas’, y sioe sydd bellach mor draddodiadol â gwin poeth sbeislyd a mins peis!
 
Bydd caneuon poblogaidd Holly, clasuron cyfoes eraill a rhai craceri  Nadolig i gyd yn cael eu cynnwys mewn gwledd gyflym, ffyrnig a doniol o adloniant i wneud yr anrheg berffaith i'r teulu cyfan.
 
Beth bynnag yw'r tymor, beth bynnag yw'r esgus i gael parti, gwnewch i’ch calon guro ychydig yn gyflymach gyda'r sioe sy’n gwneud i filoedd o gefnogwyr y byd ddweud: "Ni allaf gredu nad Buddy yw e!"
 

Buddy Holly and the Cricketers once again herald in the Yuletide festivities with Holly at Christmas, the show that is now as traditional as mulled wine and mince pies!

Holly’s hits, other contemporary classics and some Christmas crackers are all wrapped up in a fast, furious and funny feast of entertainment to make the perfect gift for all the family. 

Whatever the season, whatever the excuse to party, make your Heartbeat a little faster with the show that has thousands of fans the world over saying:  “I can’t believe it’s not Buddy!”

TOCYNNAU | TICKETS £18.50

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn

Prices include a booking fee of 50p per ticket

 
 

Friday, 30 November, 2018 - 19:30

Arweinydd: Michael Bell MBE
 
Mae Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd yn dychwelyd i’r Stiwt am noson wych arall o gerddoriaeth boblogaidd o’r ffilmiau. Mae’r casgliad eleni yn cynnwys cerddoriaeth o Star Wars, gan gynnwys y ffilm ddiweddaraf i’r casgliad - The Last Jedi. Dewch i fwynhau cerddoriaeth hynod o boblogaidd Back to the Future gan Michael J Fox, yn ogystal â Star Trek a Jurassic World.
 
Bydd sgorau poblogaidd gan Henry Mancini i The Blues Brothers, The Pink Panther a Breakfast at Tiffany yn ogystal â cherddoriaeth o glasuron Disney megis Mary Poppins, Beauty and the Beast a The Lion King. 
Michael Bell MBE conductor
 
Cardiff Philharmonic Orchestra returns to the ‘Stute for another great evening of popular film music. This year’s selection includes music from Star Wars, including the most recent addition to saga - The Last Jedi. Enjoy the title music of Michael J Fox’s hugely popular Back to the Future, as well as Star Trek and Jurassic World.
 
There’ll be popular scores by Henry Mancini for The Blues Brothers, The Pink Panther and Breakfast at Tiffany’s plus music from Disney classics such as Mary Poppins, Beauty and the Beast and The Lion King. 
 
TOCYNNAU £15.00 (£13.00, £44.00 teulu o 4 | family of 4)
 
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
 
 
 

Saturday, 19 January, 2019 - 19:30

Yn syth o’r West End yn Llundain!
 
Paratowch eich hun ar gyfer noson fythgofiadwy i ddathlu seren fyd-enwog yn sioe deyrnged George Michael gorau’r DU. 
 
Mae’r sioe yn llawn anthemau poblogaidd o glasuron Wham i’r caneuon oedd ar frig y siartiau o’r albwm o’r wythdegau, Faith, yn ogystal â chaneuon gwych o’r nawdegau a’r 20G.
 
Dyma gynhyrchiad hudol sy’n cynnwys eich hoff ganeuon gan gynnwys Careless Whisper, Freedom, Faith, Father Figure, Outside, Jesus to a Child, a llawer mwy.
 
Dewch i ailfyw angerdd, dawn a sensitifrwydd unigryw George yn y gyngerdd anhygoel a pharchus hon. 
 
Mae’r sioe hwn yn sioe deyrnged ac nid yw mewn unrhyw fodd yn gysylltiedig ag unrhyw artistiaid/ystadau, cwmnïau rheoli na sioeau tebyg. 
Direct from London's West End!
 
Get ready for an unforgettable evening celebrating a global superstar with the UK's finest George Michael tribute show.
 
The show is packed with crowd pleasing anthems from the Wham classics to the chart-topping success of the eighties album Faith, plus the awesome tunes of the nineties and noughties.
 
This is a spellbinding production  which features all you favourite songs including Careless Whisper, Freedom, Faith, Father Figure, Outside, Jesus to a Child, and many more.
 
Relive the passion, the flair and the unique sensitivity of George in this incredible and respectful concert sensation.
 
This is a tribute show and is in no way affiliated with any original artists/estates/management companies or similar shows.
 
TOCYNNAU / TICKETS £25.50 (£24.50)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
 
 
 
 

Friday, 25 January, 2019 - 19:30

Gordon Davis is back!
 
Gordon is known as one of the best Elvis tribute artist in the world. In 2012 he won ‘Images of the King’ in Memphis Tennessee 2012 and has continued his success by winning the ‘European Elvis Championships’ in 2013.
 
Gordon will be performing with his live band and singing all your favourite songs, bringing the majesty of the voice and the electrifying power of Elvis’s performance back to life. 
Mae Gordon Davis yn ôl!
 
Mae Gordon yn adnabyddus fel un o artistiaid teyrnged Elvis gorau yn y byd. Yn 2012 enillodd ‘Images of the King’ ym Memphis, Tennessee ac mae wedi parhau i fod yn llwyddiannus drwy ennill ‘Pencampwriaeth Elvis Ewropeaidd’yn 2013.
 
Bydd Gordon yn perfformio gyda’i fand byw ac yn canu eich hoff ganeuon, gan ddod a mawredd y llais a’r pŵer trydanol o berfformio Elvis yn ôl yn fyw.
 
TOCYNNAU | TICKETS: £16.50 
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket
 

 

Saturday, 26 January, 2019 - 19:30

Gordon Davis is back!
 
Gordon is known as one of the best Elvis tribute artist in the world. In 2012 he won ‘Images of the King’ in Memphis Tennessee 2012 and has continued his success by winning the ‘European Elvis Championships’ in 2013.
 
Gordon will be performing with his live band and singing all your favourite songs, bringing the majesty of the voice and the electrifying power of Elvis’s performance back to life. 
Mae Gordon Davis yn ôl!
 
Mae Gordon yn adnabyddus fel un o artistiaid teyrnged Elvis gorau yn y byd. Yn 2012 enillodd ‘Images of the King’ ym Memphis, Tennessee ac mae wedi parhau i fod yn llwyddiannus drwy ennill ‘Pencampwriaeth Elvis Ewropeaidd’yn 2013.
 
Bydd Gordon yn perfformio gyda’i fand byw ac yn canu eich hoff ganeuon, gan ddod a mawredd y llais a’r pŵer trydanol o berfformio Elvis yn ôl yn fyw.
 
TOCYNNAU | TICKETS: £16.50 
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket
 

 

Saturday, 9 February, 2019 - 19:30

 ‘TAITH GYNGERDD I FFARWELIO’ | ‘FAREWELL CONCERT TOUR’

Heb os, roedd y 60au yn amser arbennig iawn fydd yn cael ei gofio mewn hanes fel y cyfnod mwyaf dychmygus o greadigrwydd a mynegiant mewn cerddoriaeth.

Mae ‘The Searchers’ wedi cyfrannu’n helaeth at sefydlu lle’r DU ar frig y byd yn y diwydiant cerddoriaeth â llwyddiannau ysgubol fel Sweets For My Sweet; Needles and Pins; Don’t Throw Your Love Away; Sugar and Spice and When You Walk In The Room.

Gan werthu mwy na 50 miliwn o recordiadau, mae The Searchers bellach wedi bod yn teithio’r byd ac yn adlonni cynulleidfaoedd o bob oedran am fwy na hanner canrif.

Mae nhw bellach wedi penderfynu ymddeol a bydd y Cyngerdd i Ffarwelio hwn yn cynnwys llawer o draciau albwm a ffefrynnau yn ogystal â’u caneuon adnabyddus i gyd. Byddant hefyd yn adrodd straeon ac atgofion o’u gyrfa syfrdanol.

Peidiwch â cholli’r CYNGERDD I FFARWELIO gan The Searchers!


There is no doubt that the swinging 60’s was a very special time and will go down in history as being the most imaginative period of music creativity and expression.

With such classic hits as, Sweets For My Sweet; Needles and Pins; Don’t Throw Your Love Away; Sugar and Spice and When You Walk In The Room, THE SEARCHERS have contributed enormously in establishing the UK as the world’s leading country in the music industry.

With total record sales of more than 50 million, The Searchers have been touring the globe, entertaining audiences of all ages for more than 50 years. 

They have now decided to retire and this Farewell ‘solo’ Concert will not only include all their famous hits, but also many album tracks and well-known favourites, as well as anecdotes and reminiscences of their remarkable career.

Don’t miss The Searchers FAREWELL CONCERT!

£23.50

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
 

 

Saturday, 2 March, 2019 - 19:30

Cerddoriaeth anhygoel, lleisiau mawr, gitârs gwych, cyfryngau sgrin fawr a goleuadau Bowie ynghyd â pharch diffuant a gwirioneddol i'r dyn a'i gerddoriaeth. Mae’r holl berfformiad wedi ei berfformio mewn arddull sy'n addas i'r athrylith greadigol, sef David Bowie.
 
Yn syml, perfformiad o gerddoriaeth orau Bowie gan fand Bowie gorau'r byd.
 
Gwisgwch eich esgidiau coch a dawnsio'r ‘blues’ pan fydd y sioe enwog Starman yn dod i'r dref. Yn llawn o ganeuon yn dathlu pob rhan o fywyd Bowie, o Rebel Rebel a China Girl i Let's Dance, Young Americans, Ashes To Ashes a Life On Mars.
 
Yn cael ei berfformio gan 'Blackstar', band Bowie mwyaf pwerus y byd.
Awesome musicianship, great vocals, killer guitars, Bowie big screen media and lighting plus a heartfelt and genuine respect for the man and his music. All performed in a style fitting to the creative genius that is David Bowie.
 
Simply the best Bowie sounds you will hear performed by the world’s finest Bowie band.
 
Put on your red shoes and dance the blues when the highly-charged show Starman comes to town. Packed with songs from all eras of Bowie’s celebrated career from Rebel Rebel and China Girl to Let’s Dance, Young Americans, Ashes To Ashes and Life On Mars.
 
Performed by 'Blackstar' the world's most powerful Bowie band.
 
TOCYNNAU | TICKETS: £19.50
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 

Thursday, 21 March, 2019 - 19:30

Ymunwch â ni yn y Sefydliad am noson gyda'r boi Cymreig anhygoel o dalentog yr enillodd ei lais mawr a'i berfformiadau proffesiynol dan bwysau ganmoliaeth iddo ar Britain's Got Talent yn 2018.
 
Wedi'i ddisgrifio gan Simon Cowell fel 'fersiwn gerddorol Rocky', mae Gruff wedi ymroi ei fywyd i ddilyn ei freuddwyd o fod yn ganwr o'r radd flaenaf. Mae ei waith caled yn talu ar ei ganfed felly peidiwch â cholli'r cyfle hwn i glywed ei gyngerdd yng Nghoed Duon...

Join us at The 'Stute for an evening with the incredibly talented Welsh lad whose big voice and professional performances under pressure won him acclaim on Britain's Got Talent in 2018.

Described by Simon Cowell as 'the musical version of Rocky', Gruff has dedicated his life to following his dream of becoming a world class singer. His hard work is paying off so don't miss this chance to catch him in concert in Blackwood while you still can...
 
TOCYNNAU | TICKETS £22.50
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

Saturday, 23 March, 2019 - 19:30

Showaddywaddy wedi byw hyd at y teitl hwnnw gan eu bod yn dathlu eu 40fed pen-blwydd.
 
Mae eu sioe fyw yn ddeinamig a dyrchafol ac yn cynnwys eu holl ganeuon mwyaf poblogaidd, gyda llawer ohonynt wedi cyrraedd rhif un yn siartiau pop Ewrop. 
 
Yn cynnwys Under The Moon of Love, Three Steps to Heaven, Hey Rock & Roll, When, Blue Moon, ‘Pretty Little Angel Eyes’ a llawer mwy.
Felly dewch i ymuno â'r ‘Dancing Party’… ‘You’ve Got What It Takes’!

‘The Greatest Rock & Roll Band In The World’ is a bold statement but Showaddywaddy has lived up to that title as they recently celebrated their 40th anniversary.

Formed in the 1970s in Leicester from several local bands, they have sold more than 20 million records and have toured the world.
Their live show is dynamic and uplifting featuring all of their biggest hits, many of which reached number one in the pop charts of Europe. 
 
‘Under The Moon of Love’, ‘Three Steps to Heaven’, ‘Hey Rock & Roll’, ‘When’, ‘Blue Moon’, ‘Pretty Little Angel Eyes’ and many, many more.
So come and join the ‘Dancing Party’… ‘You’ve Got What It Takes’! 
 
TICKETS £25.50
 
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

 

Friday, 5 July, 2019 - 17:00

DOORS OPEN 5.00pm

ON SALE FROM 10AM ON WEDNESDAY 3RD OCTOBER

AT CAERPHILLY CASTLE

The Stranglers will kick off a summer of live music at Caerphilly Castle in South Wales when they play Wales’ largest Castle on Friday the 5th of July 2019. Support comes from fellow punk rockers Ruts DC. Tickets will go on general sale Wednesday the 3rd of October at 10am through Ticketmaster.co.uk, Gigantic.com, Seetickets.com, Blackwood Miners’ Institute or by calling 0844 844 0444.

Wales’ largest independent music promoter and finalist in the upcoming Live UK Music Awards 2018 as Best Regional Promoter, Orchard Entertainment returns to this stunning historic venue, with a fantastic  line up of The Stranglers and Ruts DC.

During a hectic 2018 touring the Southern Hemisphere, Europe and the UK, which included a stellar sell out performance at Tramshed Cardiff, The Stranglers have also been busy writing and rehearsing new material. Audiences at the famous castle can expect to experience some of these new cuts, alongside classic favourites and lesser performed numbers drawn from their eloquent and extensive catalogue.

First formed in 1974, the band's attitude was embraced by the punk movement of the late 70s, with their first three albums - Rattus Norvegicus, No More Heroes and Black And White - being released within an astonishing 13 months of each other, scoring hit singles such as Peaches, No More Heroes and Walk On By. Further success was to follow with Always The Sun, Strange Little Girl and the mercurial Golden Brown, amongst many others, earning the group 24 Top 40 singles and 18 Top 40 albums.

Masters of their own highly original sound that combines a brilliant melodic touch with dark aggression and effortless cool. The Stranglers are now recognised as one of the most credible and influential bands to have emerged from the punk era.

Special guests Ruts DC are a reggae-influenced British punk rock band, formed in 1977 at the height of the Punk revolution. They released their first single In A Rut in early 1979 on the People Unite label, which was championed by the legendary John Peel. From then on and over the years, the record rightly became what can be considered to be a Punk anthem.

There were more to follow, with the singles Babylon’s Burning, Something That I Said, Jah War (all from the debut album The Crack) and Staring at the Rude Boys, West One (both featured on the album Grin And Bear It).

This show has an age restriction of 14+

Tickets £40.50 

Tickets include booking fee of £3 per ticket.

BOOK ONLINE...