Live Music

Friday, 22 September, 2017 - 19:30

Due to unforseen circumstances, this show has been cancelled.
 
Our box office are trying to contact everyone who has booked tickets in order to issue a refund. We apologise for any inconvenience caused.
 

 

Tuesday, 17 October, 2017 - 19:30

Mae’r sêr Cymreig  Rhydian, Richard ac Adam yn dod ynghyd gyda’i band byw i ddod â noswaith llawn hud o arias clasurol a chyfoes. 
Mae  Rhydian, sydd wedi ei hyfforddi’n glasurol, wedi cerfio gyrfa lwyddiannus iddo’i hun fel artist recordio ac hefyd mewn theatr gerddoriaeth, ac mae ei berfformiadau byw swynol yn parhau i hudo cynulleidfaoedd. Mae’r brodyr  Richard ac Adam yn ymuno â Rhydian, un o’r cystadleuwyr mwyaf llwyddiannus i ddod o Britain’s Got Talent.

Welsh stars Rhydian, Richard & Adam come together with their live band to bring you a truly magical evening of classical arias and contemporary songs.

Classically trained Rhydian has carved out a successful career both as a recording artist and in musical theatre, and his entrancing live performances continue to captivate audiences. Rhydian is joined on stage by brothers Richard and Adam, one of the most successful acts to emerge from Britain’s Got Talent.
 
TOCYNNAU £25.50 TOCYNNAU Cyfarfod a chyfarch VIP £75.50
TICKETS £25.50 VIP Meet & Greet £75.50
* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

Saturday, 21 October, 2017 - 19:30

CERDDORFA THEATR CERDD CYMRU YN CYFLWYNO
NOSON YN Y SIOEAU CERDD
 
Mae Sefydliad y Glöwyr Coed-duon yn falch o groesawu'n ôl Gerddorfa Theatr Cerdd Cymru gyda'i chantorion gwych i gyflwyno rhaglen fawreddog o'ch holl ffefrynnau o'r sioeau cerdd. 
 

Gyda'r caneuon poblogaidd o Les Misérables, Wicked a The Phantom of the Opera, mae'r noson hudolus hon yn y theatr yn cynnig rhywbeth i bawb.


 

THE WELSH MUSICAL THEATRE ORCHESTRA PRESENTS
A NIGHT AT THE MUSICALS
 
The Welsh Musical Theatre Orchestra makes a welcome return to Blackwood Miners Institute with their outstanding singers and glittering programme of all your favourites from the musicals. 
 
Including hit songs from Les Misérables, Wicked and The Phantom of the Opera, there is something for everyone in this glamorous night at the theatre. 
 
"...exploding with dynamic energy..."
- SOUTH WALES ARGUS
 
TOCYNNAU | TICKETS: £17, £16, £15.50 Groups (10+) , Premium seats £24 (includes drink & programme) 
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...
 

 

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...

Friday, 27 October, 2017 - 19:30

Gadawodd Karen Carpenter gatalog anhygoel o ganeuon bythgofiadwy ac atgofion euraidd, ac mae'r sioe wefreiddiol hon yn dathlu ei hetifeddiaeth.
 
Mae'r cyngerdd hwn yn cynnwys holl ffefrynnau dilynwyr y Carpenters, gan gynnwys Yesterday Once More, Goodbye To Love, Close To You, Only Yesterday, Top Of The World, a llawer mwy. Gyda llais gwych Carole Gordon a band byw llawn, bydd Voice Of The Heart yn noson wefreiddiol i'w chofio!

Karen Carpenter left an amazing catalogue of hit songs and golden memories and this stunning show celebrates her legacy.

Including Yesterday Once More, Goodbye To Love, Close To You, Only Yesterday, Top Of The World plus many more, this concert features all the hits that every Carpenters fan adores. With superb vocals from Carole Gordon backed by full live band, Voice Of The Heart promises to be a sparkling night to remember!
 
TICKETS £17 / £15
 
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket

Saturday, 28 October, 2017 - 19:30

Mae Heritage Opera yn dychwelyd i Sefydliad y Glöwyr Coed-duon gyda fersiwn chwareus hyfryd o The Magic Flute, Mozart.
 
Mae'r gwaith hudol a dramatig hwn yn llawn creaduriaid gwych, Tywysog a Thywysoges, Brenhines ffyrnig, Athronydd doeth, offerynnau cerdd hudol, draig a hyd yn oed môr-forynion cymwynasgar!
 
Gyda'i gyfuniad o gomedi twymgalon, cerddoriaeth wych, a gwir arwriaeth, mae'r campwaith doniol, hardd, hwn wedi bod yn diddanu plant ac oedolion, fel ei gilydd, ers dros ddau gant o flynyddoedd!
 
Dyma fersiwn Saesneg newydd, i gyfeiliant ensemble cerddorfaol arbennig o chwe cherddor. 
Heritage opera return to Blackwood Miners’ Institute with a delightfully playful version of Mozart’sThe Magic Flute.
 
This magical and dramatic work is full of fantastic creatures, a Prince and Princess, a fierce Queen, a wise Philosopher, magical musical instruments, a dragon and even some helpful mermaids!
 
With its combination of heart-warming comedy, sublime music and true heroism, this beautiful comic masterpiece has been delighting children and adults alike for over two hundred years!
 
Sung in a new English version, and accompanied by a special orchestral ensemble of 6 musicians.
 
TOCYNNAU| TICKETS: £18.50 / £17.50 CONCESSIONS / £13.50 O DAN 16 OED UNDER 16’S
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 

Saturday, 4 November, 2017 - 19:30

A Celebration Of The Music of Jimi Hendrix & Cream
 
Paying homage to these first Super Groups of Classic Blues/Rock are ‘Voodoo Room.’
 
Voodoo Room are a new and exciting classic Power Trio, featuring some of the UKs finest musicians.
Hoping to carry the mantle of the Hamsters well on in to the future, but with a twist...
 
Just like the Hamsters did, they feature all your favourite "Hendrix" tunes, played with true heart and passion.
 
But, Voodoo Room balance their set brilliantly, by also working majestically through the best of "Cream."
 
Performing a kick ass show that brilliantly integrates these two massive influences on the world of classic blues/rock.
 
"INCREDIBLE MUSICIANS!" - Neneh Cherry.
 
"THEY SOUND FANTASTIC" - Judi Spiers BBC Radio.
 
"OUTSTANDING” - Blues In The South Magazine.
 
TICKETS £15.50
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket

 

Saturday, 11 November, 2017 - 19:30

25 Years of Rock ’n’ Rolling The World!
 
Am chwarter canrif, mae'r sioe syfrdanol hon wedi bod yn hudo cynulleidfaoedd ym mhob cwr o'r byd. Ynddi, mae rhai o actor-gerddorion gorau'r DU yn serennu, y mae eu gwaith yn y West End yn cynnwys Buddy, Lennon, Forbidden Planet a Jailhouse Rock. 
 
Prin y mae'r sioe'n tynnu anadl ac, yn syml iawn, dyma'r cyngerdd mwyaf grymus o'i fath. Mae'r caneuon poblogaidd yn ddi-ben-draw – That’ll Be The Day, Peggy Sue, Heartbeat, It Doesn’t Matter Anymore, Raining In My Heart, Oh Boy! a llawer, llawer mwy ...

25 Years of Rock ’n’ Rolling The World!

For quarter of a century, this breath-taking show has rock ’n’ rolled audiences across the globe. It stars some of the finest actor-musicians in the UK whose combined West End credits include Buddy, Lennon, Forbidden Planet and Jailhouse Rock. 
 
The show rarely pauses for breath and is, quite simply, the most compelling concert of its kind. The hits just keep on coming - That’ll Be The Day, Peggy Sue, Heartbeat, It Doesn’t Matter Anymore, Raining In My Heart, Oh Boy! and much, much more..
 
TOCYNNAU | TICKETS £16 / £14
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket

Friday, 24 November, 2017 - 19:30

THE WORLDS GREATEST DAVID BOWIE SHOW
 
O Rebel Rebel i China Girl, Let’s Dance i Young Americans. Ashes to Ashes, Life On Mars, Changes, Heroes, Sound And Vision, All The Young Dudes, mae'r rhestr yn un faith. 
 
Bydd caneuon o bob rhan o yrfa nodedig David Bowie yn cael eu perfformio i berffeithrwydd yn y sioe hynod egnïol hon. Yn cynnwys perfformiad anhygoel gan seren y theatr, Michael King, ynghyd â'r cerddorion a'r cantorion gorau, mae 'STARMAN' yn ddathliad cerddorol hynod ddifyr ac emosiynol, sy'n ysgogi'r meddwl ac y byddwch am ei gweld dro ar ôl tro.
From Rebel Rebel to China Girl, Let’s Dance to Young Americans. Ashes to Ashes, Life On Mars, Changes, Heroes, Sound And Vision, All The Young Dudes, the list goes on and on. 
 
Songs from all eras of David Bowie’s celebrated career are performed to perfection in this highly charged show. Featuring an amazing performance from theatre stage star Michael King and accompanied by the finest musicians and singers, ‘STARMAN’ is a highly entertaining, emotional and thought provoking musical celebration that you will want to see again and again.
 
TOCYNNAU | TICKETS £19.50
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 

Thursday, 30 November, 2017 - 19:30

Daeth Andy Fairweather Low i amlygrwydd fel prif ganwr Amen Corner. Mae caneuon megis  'Bend Me Shape Me' a 'Hello Suzy' yn adnabyddus yn rhyngwladol hyd heddiw! Ers y dyddiau cynnar, mae Andy wedi mynd ymlaen i weithio gydag Eric Clapton, George Harrison, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Elton John ... a channoedd mwy. 
 
Mae'r sioe hon hefyd yn cynnwys y Hi Riders Special Soul Review – adran pres estynedig ac organ Hammond drwyddi draw. 
Andy Fairweather Low came to prominence as the lead singer in Amen Corner. Songs such as 'Bend Me Shape Me' and 'Hello Suzy' are internationally remembered to this day! Since the early days Andy has gone on to work with Eric Clapton, George Harrison, Bob Dylan, Jimi Hendrix, , Elton John... and hundreds more. 
 
This show features an extended line up including the addition of the Hi Riders Special Soul Review – an extended brass section and Hammond organ throughout 
 
TOCYNNAU | TICKETS £20.50
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 

Friday, 1 December, 2017 - 19:30

A Night at the Movies: A Celebration of John Williams
 
Bydd Cerddorfa Ffilharmonig hynod boblogaidd Caerdydd yn dychwelyd i Sefydliad y Glöwyr Coed-duon ym mis Rhagfyr eleni. 
 
John Williams, a ddathlodd ei ben-blwydd yn 85 oed yn 2017, yw'r cyfansoddwr mwyaf toreithiog ac enwog ym myd y ffilmiau cyfoes. Bydd y cyngerdd yn cynnwys detholiad estynedig o ganeuon o Star Wars a ffefrynnau eraill, gan gynnwys The Cowboys (gyda John Wayne yn serennu ynddi), Saving Private Ryan, Jurassic Park ac E.T.  
 
Noson wych i'r teulu cyfan!
The always poplar CPO returns to Blackwood Miners’ Institute this December.
 
Celebrating his 85th birthday in 2017, John Williams is the most prolific and celebrated of all today’s film composers. The concert will feature an extended selection from Star Wars, and other favourites including The Cowboys (starring John Wayne), Saving Private Ryan, Jurassic Park and E.T. 
 
A great night for all the family!
 
TOCYNNAU | TICKETS £15 / £13 / £44 teulu o 4 (family of 4)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

Saturday, 2 December, 2017 - 09:30

Mae Christmas Crooners yn llawn ffefrynnau Nadoligaidd, ynghyd â chlasuron tymhorol Bing Crosby, Nat King Cole a Frank Sinatra.   
 
Bydd cast gwych o gantorion o'r West-End, ynghyd â'r band swing rhagorol a thalentog, ‘The Jazz- All-Stars’, yn perfformio dros 30 o ganeuon Nadoligaidd adnabyddus, gan gynnwys “Chestnuts roasting on an open fire”, “Little Drummer Boy”, “White Christmas”, a nifer o drefniannau swing eraill o emynau a chaneuon Nadoligaidd.  
Christmas Crooners is Jam packed with festive favourites, and the Christmas hits of Bing Crosby, Nat King Cole and Ol’ Blue Eyes himself, Frank Sinatra.   
 
A fantastic cast of West-End Singers, backed by the superb and talented swing band ‘The Jazz- All-Stars’, they  perform over 30 well known Christmas hits including “Chestnuts roasting on an open fire”, “Little Drummer Boy”, “White Christmas” and many other swing arrangements of Christmas hymns and songs.
TOCYNNAU | TICKETS £16.50, £14.50
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

Saturday, 24 February, 2018 - 19:30

YR OL AR GAIS Y CHYOEDD! | BACK BY POPULAR DEMAND!
 
 
Dathlu cerddoriaeth Frankie Valli & The Four Seasons.
 
Roedd sŵn ganddynt, nad oedd wedi cael ei glywed o’r blaen. Doedd y radio ddim yn gallu cael digon ohonynt na ni chwaith. Ymunwch â Big Girls Don’t Cry wrth i ni ddathlu cerddoriaeth pedwar dyn cyffredin o New Jersey sydd wedi newid y byd cerddorol fel roeddwn yn ei nabod.
 
Mae’r sioe yn adfywio harddwch harmonïau sydd wedi adeiladu a chyfansoddi’r caneuon wnaeth hedfan drwy’r siartiau yn y 60au a’r 70au fel Sherry, December 1963 (Oh What a Night), Walk Like a Man, Rag Doll a Big Girls Don’t Cry. Mae’r grŵp anhygoel wedi gwerthu dros 100 miliwn o recordiau ar draws y byd, mae gan gân “Four Seasons” lle yng nghalon pawb .
 
Ymunwch â’r bechgyn mewn sioe newydd sbon ar gyfer 2017, ar gyfer noson o gerddoriaeth yn llawn caneuon fydd yn eich gweld yn dawnsio ar eich traed. Mae Big Girls Don’t Cry yn gynhyrchiad Easy Theatres –  sydd wedi ennill clod ac sydd wedi profi yn boblogaidd iawn yn y DU. easytheatres.com
Celebrating the music of Frankie Valli & The Four Seasons.
 
They had a sound, that had never been heard before. The Radio just could not get enough of them and neither can we. Join Big Girls Don’t Cry as we celebrate the music of four ordinary guys from New Jersey that change the musical world as we knew it.
 
The show revives the beauty of harmonies that built and made the hits that flew through the charts in the 60’s & 70s such as Sherry, December 1963 (Oh What a Night), Walk Like a Man, Rag Doll and Big Girls Don’t Cry. This super group sold over 100 million records worldwide, there’s a four seasons song that has a place in everyone’s heart.
 
Join the boys in an all new show for 2017, for a musical night stack with hits that will have you dancing in the aisles. Big Girls Don’t Cry another Easy Theatres Production – the critically-acclaimed spectacular that is taking the UK by storm.    easytheatres.com
 
 
TICKETS £23.50 / £21.50

Saturday, 28 April, 2018 - 19:30

CELEBRATING THE MUSIC OF THE BEE GEES
 
Following its West End debut, You Win Again – Celebrating The Music of the Bee Gee’s will be embarking on its first ever UK tour.
 
Prepare to experience the distinct sound of one the greatest bands to have graced the stage, in this unforgettable concert spectacular. Immerse yourself into the brother’s music through the Sixties, Seventies & Eighties – including hits of artists they wrote for such as Celine Dion, Diana Ross & Dolly Parton.
Join us in this breath-taking concert spectacular taking you on a musical journey through all your favorite songs, including: Night Fever, Stayin’ Alive, More Than A Woman, You Should Be Dancing, How Deep is Your Love?, Jive Talkin’, Tragedy, Massachusetts, Words, I’ve Got to Get a Message to You, Too Much Heaven, Islands in the Stream, Grease, If I Can’t Have You and many more!
This fabulously authentic production ensures the Gibb brothers’ incredible legacy of classic hit songs is well and truly stayin’ alive.
You Win Again – Celebrating The Music of the Bee Gees, touring the UK from January 2017.
www.entertainers.co.uk
 
£23.50 / £22.50
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket