Amateur & Community Events

Saturday, 6 April, 2019 - 19:00

Gwledd o gerddoriaeth gorawl
 
Mae cantorion Oakdale yn gôr aml-genhedlaeth sydd wedi'i seilio ar Gôr Ifanc Oakdale a Chôr Plant a Phobl Ifanc Caerffili arobryn. Mae'r arweinydd Nigel Jones wedi dod â'r grwpiau hyn at ei gilydd ar gyfer cyngerdd aduniad cyffrous yn perfformio detholiad sy'n cynnwys bron i 500 o flynyddoedd o gerddoriaeth gorawl o Thomas Tallis i Paul Simon.

A Feast of Choral Music

Oakdale Singers is a multi-generational choir based on the award-winning Oakdale Youth Choir and Caerphilly Children’s Choir & Youth Singers. Conductor Nigel Jones has brought these groups together for an exciting reunion concert performing a repertoire covering almost 500 years of choral music from Thomas Tallis to Paul Simon.
 
TOCYNNAU | TICKETS £7.50 (£5.00 dan 18 oed / under 18's)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

 

Saturday, 13 April, 2019 - 18:30

Mae Emerald Academy yn falch o ddod â'i bedwaredd sioe flynyddol i'r llwyfan. A hithau'n llawn canu, dawnsio ac actio gan gast rhwng 4 oed ac 16 oed, mae'n sioe sy'n addas i'r teulu cyfan ac sy'n cynnwys golygfeydd o Oliver, Rock of Ages, The Greatest Showman, Trolls, a llawer mwy – dyma sioe adloniant unigryw. Eisteddwch yn ôl, ymlaciwch a mwynhewch!

Emerald Academy is proud to bring their fourth annual show to the stage. Packed with singing, dancing and acting from a cast aged four to sixteen, it is suitable for the whole family. Featuring scenes from Oliver, Rock of Ages, The Greatest Showman, Trolls and many more, this is a variety show like no other. Sit back, relax and enjoy!

TOOCYNNAU | TICKETS £7.50
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

Thursday, 16 May, 2019 - 19:15

Dyma ddwy noson o ddathlu goreuon byd adloniant cerddorol, gyda chaneuon a chipluniau o lyfr caneuon hanesyddol y cwmni, a llawer mwy.
Bydd cyngerdd dydd Iau yn cynnwys Côr Heddlu Gwent, sy'n dathlu ei hanner canmlwyddiant yn 2019. Bydd gwesteion dydd Gwener yn cael eu cyhoeddi maes o law.

 

Two nights of the very best in musical entertainment with songs and snapshots from the company's historical songbook and much, much more.
Thursday's concert features The Gwent Police Choir, celebrating their 50th anniversary in 2019. Friday guests will be announced in due course.
 
TOCYNNAU / TICKETS £10.50
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
 

 

Friday, 17 May, 2019 - 19:15

Dyma ddwy noson o ddathlu goreuon byd adloniant cerddorol, gyda chaneuon a chipluniau o lyfr caneuon hanesyddol y cwmni, a llawer mwy.
Bydd cyngerdd dydd Iau yn cynnwys Côr Heddlu Gwent, sy'n dathlu ei hanner canmlwyddiant yn 2019. Bydd gwesteion dydd Gwener yn cael eu cyhoeddi maes o law.

 

Two nights of the very best in musical entertainment with songs and snapshots from the company's historical songbook and much, much more.
Thursday's concert features The Gwent Police Choir, celebrating their 50th anniversary in 2019. Friday guests will be announced in due course.
 
TOCYNNAU / TICKETS £10.50
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket