Dance

Saturday, 18 November, 2017 - 19:30

Pedair dawns fer, afaelgar, gan Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru
 
Bydd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn eich tywys trwy noson o ddarganfod gyda detholiad o waith cyfoes, cyffrous, wedi'i berfformio gan rai o ddawnswyr gorau'r byd. Yn llawn ffraethineb, cymeriad a symudiadau trawiadol, bydd y noson hefyd yn cynnwys trafodaeth a hanesion gan yr artistiaid.
4 short, sharp dances by NDCWales
 
Wales’ National dance company lead you through an evening of discovery with a selection of exciting contemporary works performed by some of the world’s best dancers. Full of wit, character and stunning movement, the night will also include discussion and anecdotes from the artists.
 
TICKETS £12.50 / £10.50
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket