Dance

Wednesday, 14 February, 2018 - 10:00 to 11:15

Yn seiliedig ar repertoire gyfoes a chlasurol Bale Cenedlaethol Lloegr, dengys bod y dosbarth hwn yn llwyddo i gefnogi pobl sy’n dioddef o gyflwr Parkinson’s
i ddatblygu hyder a chryfder, gan leddfu rhai o’r symptomau beunyddiol dros dro i rai o’r cleifion. Mae’r dosbarthiadau’n llawn mynegiant, yn greadigol ac yn
ennyn teimladau o ryddid rhag cyfyngiadau corfforol a chymdeithasol Parkinson’s.
 
Bydd lluniaeth ar gael yn ein ar ôl y sesiwn i’r rhai sy’n dymuno aros.
Based on English National Ballet’s contemporary and classical repertoire, this class is proven to support people with Parkinson’s to develop confidence and
strength, whilst temporarily relieving some participants of symptoms in everyday life. Classes are expressive, creative and promote feelings of freedom from the physical and social constraints of having Parkinson’s.
 
Refreshments are also provided after the session for those that would like to stay.
 

A collaboration between CCBC Arts Development, Blackwood Miners' Institute, National Dance Company Wales and English National Ballet.


Pris | Price £3.50
 
CYSYLLTWCH | CONTACT
Arts Development | 01495 224425

 

Wednesday, 28 February, 2018 - 10:00 to 11:15

Yn seiliedig ar repertoire gyfoes a chlasurol Bale Cenedlaethol Lloegr, dengys bod y dosbarth hwn yn llwyddo i gefnogi pobl sy’n dioddef o gyflwr Parkinson’s
i ddatblygu hyder a chryfder, gan leddfu rhai o’r symptomau beunyddiol dros dro i rai o’r cleifion. Mae’r dosbarthiadau’n llawn mynegiant, yn greadigol ac yn
ennyn teimladau o ryddid rhag cyfyngiadau corfforol a chymdeithasol Parkinson’s.
 
Bydd lluniaeth ar gael yn ein ar ôl y sesiwn i’r rhai sy’n dymuno aros.
Based on English National Ballet’s contemporary and classical repertoire, this class is proven to support people with Parkinson’s to develop confidence and
strength, whilst temporarily relieving some participants of symptoms in everyday life. Classes are expressive, creative and promote feelings of freedom from the physical and social constraints of having Parkinson’s.
 
Refreshments are also provided after the session for those that would like to stay.
 

A collaboration between CCBC Arts Development, Blackwood Miners' Institute, National Dance Company Wales and English National Ballet.


Pris | Price £3.50
 
CYSYLLTWCH | CONTACT
Arts Development | 01495 224425

 

Wednesday, 7 March, 2018 - 10:00 to 11:15

Yn seiliedig ar repertoire gyfoes a chlasurol Bale Cenedlaethol Lloegr, dengys bod y dosbarth hwn yn llwyddo i gefnogi pobl sy’n dioddef o gyflwr Parkinson’s
i ddatblygu hyder a chryfder, gan leddfu rhai o’r symptomau beunyddiol dros dro i rai o’r cleifion. Mae’r dosbarthiadau’n llawn mynegiant, yn greadigol ac yn
ennyn teimladau o ryddid rhag cyfyngiadau corfforol a chymdeithasol Parkinson’s.
 
Bydd lluniaeth ar gael yn ein ar ôl y sesiwn i’r rhai sy’n dymuno aros.
Based on English National Ballet’s contemporary and classical repertoire, this class is proven to support people with Parkinson’s to develop confidence and
strength, whilst temporarily relieving some participants of symptoms in everyday life. Classes are expressive, creative and promote feelings of freedom from the physical and social constraints of having Parkinson’s.
 
Refreshments are also provided after the session for those that would like to stay.
 

A collaboration between CCBC Arts Development, Blackwood Miners' Institute, National Dance Company Wales and English National Ballet.


Pris | Price £3.50
 
CYSYLLTWCH | CONTACT
Arts Development | 01495 224425

 

Wednesday, 14 March, 2018 - 10:00 to 11:15

Yn seiliedig ar repertoire gyfoes a chlasurol Bale Cenedlaethol Lloegr, dengys bod y dosbarth hwn yn llwyddo i gefnogi pobl sy’n dioddef o gyflwr Parkinson’s
i ddatblygu hyder a chryfder, gan leddfu rhai o’r symptomau beunyddiol dros dro i rai o’r cleifion. Mae’r dosbarthiadau’n llawn mynegiant, yn greadigol ac yn
ennyn teimladau o ryddid rhag cyfyngiadau corfforol a chymdeithasol Parkinson’s.
 
Bydd lluniaeth ar gael yn ein ar ôl y sesiwn i’r rhai sy’n dymuno aros.
Based on English National Ballet’s contemporary and classical repertoire, this class is proven to support people with Parkinson’s to develop confidence and
strength, whilst temporarily relieving some participants of symptoms in everyday life. Classes are expressive, creative and promote feelings of freedom from the physical and social constraints of having Parkinson’s.
 
Refreshments are also provided after the session for those that would like to stay.
 

A collaboration between CCBC Arts Development, Blackwood Miners' Institute, National Dance Company Wales and English National Ballet.


Pris | Price £3.50
 
CYSYLLTWCH | CONTACT
Arts Development | 01495 224425

 

Wednesday, 21 March, 2018 - 10:00 to 11:15

Yn seiliedig ar repertoire gyfoes a chlasurol Bale Cenedlaethol Lloegr, dengys bod y dosbarth hwn yn llwyddo i gefnogi pobl sy’n dioddef o gyflwr Parkinson’s
i ddatblygu hyder a chryfder, gan leddfu rhai o’r symptomau beunyddiol dros dro i rai o’r cleifion. Mae’r dosbarthiadau’n llawn mynegiant, yn greadigol ac yn
ennyn teimladau o ryddid rhag cyfyngiadau corfforol a chymdeithasol Parkinson’s.
 
Bydd lluniaeth ar gael yn ein ar ôl y sesiwn i’r rhai sy’n dymuno aros.
Based on English National Ballet’s contemporary and classical repertoire, this class is proven to support people with Parkinson’s to develop confidence and
strength, whilst temporarily relieving some participants of symptoms in everyday life. Classes are expressive, creative and promote feelings of freedom from the physical and social constraints of having Parkinson’s.
 
Refreshments are also provided after the session for those that would like to stay.
 

A collaboration between CCBC Arts Development, Blackwood Miners' Institute, National Dance Company Wales and English National Ballet.


Pris | Price £3.50
 
CYSYLLTWCH | CONTACT
Arts Development | 01495 224425

 

Wednesday, 21 March, 2018 - 10:00

Yn seiliedig ar repertoire gyfoes a chlasurol Bale Cenedlaethol Lloegr, dengys bod y dosbarth hwn yn llwyddo i gefnogi pobl sy’n dioddef o gyflwr Parkinson’s i ddatblygu hyder a chryfder, gan leddfu rhai o’r symptomau beunyddiol dros dro i rai o’r cleifion. Mae’r dosbarthiadau’n llawn mynegiant, yn greadigol ac yn ennyn teimladau o ryddid rhag cyfyngiadau corfforol a chymdeithasol Parkinson’s.
 
Bydd lluniaeth ar gael yn ein ar ôl y sesiwn i’r rhai sy’n dymuno aros.

Based on English National Ballet’s contemporary and classical repertoire, this class is proven to support people with Parkinson’s to develop confidence and strength, whilst temporarily relieving some participants of symptoms in everyday life. Classes are expressive, creative and promote feelings of freedom from the physical and social constraints of having Parkinson’s.

 
Refreshments are also provided after the session for those that would like to stay.
 
A collaboratioin between CCBC Arts Development, Blackwood Miners' Institute, National Dance Company Wales and English National Ballet.

CONTACT | CYSYLLTWCH

Arts Development | 01495 224425
artsdevelopment@caerphilly.gov.uk
 
AM DDIM | FREE