Dance

Wednesday, 23 May, 2018 - 19:30

Wedi'i goreograffu gan enillydd y Wobr Cymru Greadigol Darius James
 
Mae Ballet Cymru arobryn yn cyflwyno bale ysblennydd ac adfywiol yn seiliedig ar y stori dylwyth teg dragwyddol, Cinderella. 
 
Mae Ballet Cymru yn ymfalchïo ar fod yn wahanol ac ni fydd Cinderella yn eithriad, gyda sgôr gerddoriaeth newydd sbon ac elfennau syrcas ynghyd â'r ddawns glasurol orau. Bydd Ballet Cymru yn gweithio gyda'r cyfansoddwr arobryn Jack White a'r cwmni Syrcas Citrus Arts i greu byd syfrdanol o harddwch, rhyfeddod a hud. 

Choreographed by Creative Wales Award winner Darius James

Award winning Ballet Cymru present a sparkling and refreshing ballet based on the eternal fairytale Cinderella.  
 
Ballet Cymru prides itself on being different and Cinderella will be no exception, with a brand new music score and circus elements combined with the finest classical dance. Ballet Cymru will be working with award winning composer Jack White and Circus company Citrus Arts to conjure a surprising world of beauty, wonder and magic. 
 
TOCYNNAU | TICKETS £15 (£13, £42 Teulu o 4 | Family of 4)
 
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
 

Friday, 8 June, 2018 - 18:00 to 19:30

Amser: 6 – 7:30 pm 
 
Disgrifiad: Bydd “Ballet Cymru” cyflwyno perfformiad cyffrous arall gyda phlant o ysgolion cynradd lleol yn seiliedig ar stori “Cinderella”. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â 01443 864201. Mae archebu’n anghenrheidiol. Ffoniwch Sefydliad y Glowyr ar 01495 227206. 
Cost: £10 i oedolion a £5 i blant. 
Safle: Amffitheatr ym Mharc Cwm Darran. 
 

Time: 6- 7:30 pm

Description: Ballet Cymru will be delivering another exciting performance with children from local primary  schools based on the story of Cinderella. For more information please contact 01443 864201. Booking is essential .Please call Blackwood Miners on 01495 227206. 
Charge: £10 per Adult/£5 for children 
Venue: Amphitheatre at Parc Cwm Darran