Talks

Saturday, 19 May, 2018 - 20:00

Ymunwch â ni am noson gydag un o bêl-droedwyr gorau Lloegr, Paul ‘Gazza’ Gascoigne.

Mae Gazza wedi chwarae i Newcastle United, Tottenham Hotspur, Lazio, Rangers, Middlesbrough ac Everton ac mae ganddo 57 o gapiau Lloegr o dan ei wregys.

Rhoddodd e'r gorau i chwarae am y tro olaf yn 2004 ac mae wedi cael trafferth â phroblemau emosiynol ac alcoholiaeth ers ymddeol o bêl-droed proffesiynol.

Mae Gazza yn siaradwr naturiol sydd yn aml yn ddoniol, mae ganddo rai straeon gwych i'w hadrodd. Dyma'ch


Join us for an evening with one of England's greatest footballers, Paul ‘Gazza’ Gascoigne.

Gazza has played for Newcastle United, Tottenham Hotspur, Lazio, Rangers, Middlesbrough and Everton and has 57 England caps under his belt.

He finally hung up his boots in 2004 and has struggled with emotional problems and alcoholism since retiring from professional football.

Gazza is a natural and often funny speaker, he has some great tales to tell. Here’s your chance to get up close and personal at this intimate on stage interview. 

TOCYNNAU | TICKETS:

Gold tickets:  £75.50 Includes photo opportunity and a professionally taken photo . Arrive at 7.30pm

Silver tickets: £40.50
 

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn

Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

 

 

 

Tuesday, 12 June, 2018 - 19:30

Mae Steve (Stavros) Parrish yn rasiwr beiciau modur sydd wedi ennill pencampwriaethau, yn bencampwr rasio tryciau, yn sylwebydd blaengar, yn gastiwr drwg-enwog ac yn chwedl gyffredinol ym myd chwaraeon modur. 
 
 bywyd yn llawn helyntion, methiannau agos a digwyddiadau difyr, gan gynnwys llenwi ystafelloedd sy'n llawn pobl enwog o'r byd chwaraeon gyda brogaod byw,  ceir hurio yn neidio oddi ar ail lawr meysydd parcio i'r traeth yn Daytona, bydd Steve yn datgelu popeth yn y noson hon o chwerthin a hanesion.

Steve (Stavros) Parrish is a championship-winning motorcycle racer, truck racing champion, top commentator, notorious practical joker and all-round motorsport legend.

With a life full of scrapes, near misses and funnies, including filling rooms of sports personalities with live frogs, jumping hire cars from second floor car parks onto the beach in Daytona, Steve will reveal all in this evening of laughter and anecdotes.

£20.50, £19.00

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket