Talks

Wednesday, 7 February, 2018 - 19:30

Presented in association with Clive Conway Productions.

7 Chwefror / 7 February

Yn 2012 roedd Kate yn rhan o fideo priodas 'flashmob' a aeth yn firaol ar YouTube. Arweiniodd hyn at ei rôl fel un o'r cyflwynwyr rheolaidd ar gyfres lwyddianus Channel 4, Gogglebox.

Mae Kate hefyd wedi cyflwyno rhaglen ddogfen flaenllaw ar BBC Un am y Pasg,  'In the Footsteps of Judas’, ac mae'n cyfrannu'n aml at ‘Pause for Thought’ ar Sioe Frecwast Radio 2 Chris Evans yn ogystal ag ysgrifennu ar gyfer nifer o gyhoeddiadau gan gynnwys The Guardian, The Independent a'r Radio Times.

Mae 'An audience with Rev Kate Bottley' yn trafod ei bywyd a'i gyrfa, yn ogystal â'i milgi achub, Buster, a beth yw ei hoff gân karaoke!

In 2012 Kate was part of a wedding  flashmob video which went viral on YouTube. This led to her role as one of the regular presenters on Channel 4's hit series Gogglebox.

Kate has also presented BBC One’s flagship Easter documentary In the Footsteps of Judas’ and is a frequent contributor to the ‘Pause for Thought’ on Chris Evans’ Radio 2 Breakfast Show as well as writing for various publications including The Guardian, The Independent and Radio Times.

An audience with Rev Kate Bottley discusses her life and career, as well as all her rescue greyhound Buster, and what her karaoke song of choice is!

7.30pm

£18.00
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn / Prices include a booking fee of 50p per ticket

Book tickets