Lluniau’r Digwyddiad

Bydd lluniau 2019 ar gael gan Huw Fairclough Photography o ddydd Mawrth 21 Mai – 2 gilomedr neu 10 cilomedr 2k neu 10k.

Canlyniadau

Gallwch ganfod eich amser gorffen ar gyfer digwyddiad 2019 gan ddefnyddio ein gwasanaeth Gwirio Canlyniadau.
 

Prif Nodweddion:

  • 15 mlwydd oed ar y diwrnod yw’r oedran ieuengaf ar gyfer y 10k ac 8 mlwydd oed ar y diwrnod ar gyfer y 2k
  • Trefnwyd o dan reolau Athletau’r DU
  • Mesuriadau cwrs cywir
  • Amseru drwy sglodion (ar gyfer y rhai sy’n cymryd rhan yn y 10k)
  • Medal am ddim i bawb sy’n gorffen
  • 2,500 yw’r mwyaf all gofrestru
  • Amser dechrau - 10am i 10k Caerffili a 9.15am i 2k Caerffili.

Amserlen y digwyddiad

8.00yb Cyfleusterau newid a bagiau yn agor
9.10yb Y sawl sy’n rhedeg y 2k yn dod at ei gilydd
9.15yb Amser dechrau’r 2k
9.30yb Gweithgareddau cynhesu
9.45yb Agor llinell ddechrau’r 10k er mwyn ymgasglu
10.00yb Amser cychwyn 10k

 

 

Croeso i 10K Caerffili

Oherwydd coronafeirws, bydd ras 10 Cilomedr Caerffili Bryn Meadows 2020 yn cael ei ohirio tan ddydd Sul 13 Medi.

Gyda 2500 o redwyr o bob gallu yn dod i Gaerffili o ledled y wlad i fwynhau’r achysur, rydym yn gobeithio gwneud digwyddiad 2020 yn fwy ac yn well wrth i dros 2500 o redwyr a chynifer o wylwyr baratoi i redeg ac ymgasglu ar hyd y llwybr.

Yng nghysgod arbennig Castell Caerffili, bydd 10k Caerffili yn cychwyn ac yn gorffen ar Heol Cilgant. Bydd rhedwyr yn cael cyfle i redeg amser da ar gwrs cymharol wastad gyda rhai mannau bryniog. Bydd y cwrs yn arwain y sawl sydd yn cymryd rhan i mewn ac o amgylch y dref, gan basio tirnodau eiconig gan gynnwys y cerflun anferth o gaws a cherflun Tommy Cooper ar hyd y ffordd ac mae’n cynnig golygfeydd arbennig o’r castell canoloesol, sy’n gefndir trawiadol i’r digwyddiad.

Gosodwyd record y cwrs gan Mathew Clowes yn 2018 a lwyddodd i groesi’r llinell derfyn wedi 30 munud ac 33 eiliad ac mae disgwyl i nifer o redwyr elite a chystadleuol geirio torri’r record ar gyfer 2018.

Trefnwyd y digwyddiad gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ac mae’n cael ei noddi gan Athletau Cymru a Chwaraeon Cymru.

Caerphilly 10k route map

Cynllun y daith

Bydd y cwrs 6.2 milltir yn arwain y sawl sy’n cymryd rhan i ganol y dref ac o’i hamgylch, gyda’r llinell ddechrau a’r llinell derfyn ar Heol Cilgant.

 

Gwybodaeth i Gyfranogwyr

Er mwyn eich helpu gyda chynllunio eich ymweliad, ewch i weld Gwybodaeth i’r Sawl sy’n Cymryd Rhan am lawer o wybodaeth ar deithio i’r digwyddiad, cyfleusterau ar y safle a gwybodaeth gyffredinol am y digwyddiad.

 

Atyniadau lleol

Os ydych yn aros am awr, am ddiwrnod, am wythnos neu fwy mae lleoedd i chi eu gweld ac mae gweithgareddau i chi eu gwneud.