Yn mynd yn ôl llawer o flynyddoedd, mae hanes Bwrdeistref Sirol Caerffili i’w weld ym mhob cornel o’r ardal.

Mae'n debyg y byddwch wedi clywed am Gastell Caerffili, un o Gestyll Canoloesol mawr Gorllewin Ewrop a chaws enwog Caerffili ond mae llawer o atyniadau eraill i chi ymweld â nhw. Felly os ydych yn aros am awr, am ddiwrnod, am wythnos neu fwy mae lleoedd i chi eu gweld ac mae gweithgareddau i chi eu gwneud.

Am wybodaeth am y digwyddiadau, atyniadau, gweithgareddau, parciau a chanolfannau siopa yn yr ardal, dilynwch y dolenni isod.

SEFYDLIAD Y GLOWYR COED DUON

Mae Sefydliad Y Glowyr Coed Duon yn cyflwyno nifer o ddigwyddiadau adloniant a chelfyddydol gan gynnwys enwau cyfarwydd o fyd cerddoriaeth ac adloniant ysgafn.

CEFN GWLAD

Os ydych chi'n chwilio am le ar gyfer picnic neu rywle i gicio pêl, coed i grwydro ynddyn nhw, neu lannau afon i fynd am dro, yna nid oes angen edrych ymhellach nag un o’r pum parc gwledig yn y fwrdeistref sirol.

COEDWIG CWMCARN

Coedwig Cwmcarn yw’r lleoliad perffaith i gerdded, beicio, am ddigwyddiadau, bywyd gwyllt, pysgota, archwilio neu feicio mynydd ar un o’r llwybrau traws gwlad neu lawr allt bwrpasol yn erbyn cefndir o fryniau a mynyddoedd gwyrdd yn un o goedwigoedd trefol mwyaf y wlad.

Ynghyd â phedwar safle gwersylla ar lannau Nantcarn, Coedwig Cwmcarn yw’r lleoliad perffaith ar gyfer tripiau hamdden, pleser a gwyliau.

MAENORDY LLANCAIACH FAWR

Wedi’i adeiladu ar ddechrau’r unfed ganrif ar bymtheg, Maenordy Llancaiach Fawr yw un o’r enghreifftiau gorau o faenordy lled-gaerog yng Nghymru.

Mae’r Maenordy yn agored i’r cyhoedd a gwahoddir ymwelwyr i fynd yn ôl mewn amser a chael blas ar olygfeydd, synau ac arogleuon 1645.

LOOPS AND LINKS

Yn cyflwyno’r cefn gwlad ysblennydd a’r atyniadau ymwelwyr sydd ar hyd llwybr y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol.

PARKLIFE

Mae rhywbeth yma i bawb gan gynnwys meysydd chwarae i blant, caeau chwaraeon, lawntiau bowlio ac ardaloedd gemau aml-ddefnydd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithgareddau llai egnïol y parc yw’r lle perffaith i fynd am dro hamddenol gyda'r teulu.

Y TŶ WEINDIO

Y Tŷ Weindio yw’r amgueddfa ar gyfer Bwrdeistref Sirol Caerffili. Tu mewn i’r adeilad trawiadol hwn gallwch ddatgelu hanes cudd Bwrdeistref Sirol Caerdydd. 

Y Tŷ Weindio yw’r man perffaith i ymwelwyr archwilio’r gorffennol, dysgu sgiliau newydd a chyfarfod pobl newydd.