Children, Families & Schools

Monday, 25 February, 2019 - 14:30

Tessa Bide & Soap Soup Theatre
 
Camwch i mewn i fyd theatraidd lle cewri yw eich cymdogion ac mae gardd oedd unwaith yn brydferth nawr mewn gaeaf tragwyddol. Archwiliwch gyfeillgarwch anghyffredin a sut y gall hyd yn oed calon y cawr mwyaf drwg ei dymer ymdoddi pan ddaw'r gwanwyn o’r diwedd....
 
Mae Sefydliad y Glowyr Coed Duon yn falch iawn o gyflwyno addasiad newydd hudolus o stori fer o fri Oscar Wilde. Mae'r fersiwn dychmygus hwn i dwymo’r galon yn cyfuno straeon gafaelgar â phypedau swynol, cerddoriaeth wreiddiol ac ychydig o hud a lledrith.

Step into a theatrical world where giants are your neighbours and a once beautiful garden is stuck in everlasting winter. Explore an extraordinary friendship and how even the grumpiest giant’s heart can melt when spring finally comes...

Blackwood Miners' Institute is delighted to present an enchanting new adaptation of Oscar Wilde’s celebrated short story. This heart-warming reimagining combines captivating storytelling with spellbinding puppetry, original music and a sprinkling of magic.
 
TOCYNNAU | TICKETS £5.00 (£4.00)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

Wednesday, 10 April, 2019 - 10:00

A 'WE MADE THIS' PRODUCTION
 
10/04 - 10.00am, 1.30pm a 4.30pm - Yn Saesneg
11/04 - 10.00am a 1.30pm - Yn Gymraeg
 
Wedi'i hysbrydoli gan y stori tylwyth teg, bydd ‘The Girl With Incredibly Long Hair’ yn mynd â chi i galon y goedwig... i gael eich trochi yn ei golygon, ei synau a'i aroglau ... gyda'r stori'n datblygu o'ch cwmpas.
 
Peidiwch â cholli'r sioe deuluol hon sy'n ail-ddychmygu stori Rapunzel am ein cyfnod ni ac yn addo profiad bythgofiadwy i'r teulu cyfan.
 
Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Sefydliad y Glowyr Coed Duon, a Chapter. Fe'i gwnaed yn wreiddiol mewn partneriaeth â Sefydliad y Glowyr Coed Duon a Chanolfan Mileniwm Cymru, ac fe'i cefnogir gan Creu Cymru.

 

10/04 - 10.00am, 1.30pm & 4.30pm - In English
11/04 - 10.00am & 1.30pm - In Welsh
 
Inspired by the much-loved fairy story, The Girl With Incredibly Long Hair will take you to the heart of the forest...to be immersed in its sights, sounds and smells...with the story unfolding all around you.
 
Don't miss this family show which re-imagines the story of Rapunzel for our times and promises an unforgettable experience for the whole family.
 
Supported by Arts Council of Wales, Blackwood Miners Institute & Chapter. Originally made in partnership with Blackwood Miners' Institute and Wales Millennium Centre, and supported by Creu Cymru.
 
TOOCYNNAU | TICKETS £6.50 (£5.00)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 

 

Wednesday, 10 April, 2019 - 13:30

A 'WE MADE THIS' PRODUCTION
 
10/04 - 10.00am, 1.30pm a 4.30pm - Yn Saesneg
11/04 - 10.00am a 1.30pm - Yn Gymraeg
 
Wedi'i hysbrydoli gan y stori tylwyth teg, bydd ‘The Girl With Incredibly Long Hair’ yn mynd â chi i galon y goedwig... i gael eich trochi yn ei golygon, ei synau a'i aroglau ... gyda'r stori'n datblygu o'ch cwmpas.
 
Peidiwch â cholli'r sioe deuluol hon sy'n ail-ddychmygu stori Rapunzel am ein cyfnod ni ac yn addo profiad bythgofiadwy i'r teulu cyfan.
 
Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Sefydliad y Glowyr Coed Duon, a Chapter. Fe'i gwnaed yn wreiddiol mewn partneriaeth â Sefydliad y Glowyr Coed Duon a Chanolfan Mileniwm Cymru, ac fe'i cefnogir gan Creu Cymru.

 

10/04 - 10.00am, 1.30pm & 4.30pm - In English
11/04 - 10.00am & 1.30pm - In Welsh
 
Inspired by the much-loved fairy story, The Girl With Incredibly Long Hair will take you to the heart of the forest...to be immersed in its sights, sounds and smells...with the story unfolding all around you.
 
Don't miss this family show which re-imagines the story of Rapunzel for our times and promises an unforgettable experience for the whole family.
 
Supported by Arts Council of Wales, Blackwood Miners Institute & Chapter. Originally made in partnership with Blackwood Miners' Institute and Wales Millennium Centre, and supported by Creu Cymru.
 
TOOCYNNAU | TICKETS £6.50 (£5.00)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 

Wednesday, 10 April, 2019 - 16:30

A 'WE MADE THIS' PRODUCTION
 
10/04 - 10.00am, 1.30pm a 4.30pm - Yn Saesneg
11/04 - 10.00am a 1.30pm - Yn Gymraeg
 
Wedi'i hysbrydoli gan y stori tylwyth teg, bydd ‘The Girl With Incredibly Long Hair’ yn mynd â chi i galon y goedwig... i gael eich trochi yn ei golygon, ei synau a'i aroglau ... gyda'r stori'n datblygu o'ch cwmpas.
 
Peidiwch â cholli'r sioe deuluol hon sy'n ail-ddychmygu stori Rapunzel am ein cyfnod ni ac yn addo profiad bythgofiadwy i'r teulu cyfan.
 
Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Sefydliad y Glowyr Coed Duon, a Chapter. Fe'i gwnaed yn wreiddiol mewn partneriaeth â Sefydliad y Glowyr Coed Duon a Chanolfan Mileniwm Cymru, ac fe'i cefnogir gan Creu Cymru.

 

10/04 - 10.00am, 1.30pm & 4.30pm - In English
11/04 - 10.00am & 1.30pm - In Welsh
 
Inspired by the much-loved fairy story, The Girl With Incredibly Long Hair will take you to the heart of the forest...to be immersed in its sights, sounds and smells...with the story unfolding all around you.
 
Don't miss this family show which re-imagines the story of Rapunzel for our times and promises an unforgettable experience for the whole family.
 
Supported by Arts Council of Wales, Blackwood Miners Institute & Chapter. Originally made in partnership with Blackwood Miners' Institute and Wales Millennium Centre, and supported by Creu Cymru.
 
TOOCYNNAU | TICKETS £6.50 (£5.00)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 

Thursday, 11 April, 2019 - 10:00

A 'WE MADE THIS' PRODUCTION
 
10/04 - 10.00am, 1.30pm a 4.30pm - Yn Saesneg
11/04 - 10.00am a 1.30pm - Yn Gymraeg
 
Wedi'i hysbrydoli gan y stori tylwyth teg, bydd ‘The Girl With Incredibly Long Hair’ yn mynd â chi i galon y goedwig... i gael eich trochi yn ei golygon, ei synau a'i aroglau ... gyda'r stori'n datblygu o'ch cwmpas.
 
Peidiwch â cholli'r sioe deuluol hon sy'n ail-ddychmygu stori Rapunzel am ein cyfnod ni ac yn addo profiad bythgofiadwy i'r teulu cyfan.
 
Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Sefydliad y Glowyr Coed Duon, a Chapter. Fe'i gwnaed yn wreiddiol mewn partneriaeth â Sefydliad y Glowyr Coed Duon a Chanolfan Mileniwm Cymru, ac fe'i cefnogir gan Creu Cymru.

 

10/04 - 10.00am, 1.30pm & 4.30pm - In English
11/04 - 10.00am & 1.30pm - In Welsh
 
Inspired by the much-loved fairy story, The Girl With Incredibly Long Hair will take you to the heart of the forest...to be immersed in its sights, sounds and smells...with the story unfolding all around you.
 
Don't miss this family show which re-imagines the story of Rapunzel for our times and promises an unforgettable experience for the whole family.
 
Supported by Arts Council of Wales, Blackwood Miners Institute & Chapter. Originally made in partnership with Blackwood Miners' Institute and Wales Millennium Centre, and supported by Creu Cymru.
 
TOOCYNNAU | TICKETS £6.50 (£5.00)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 

Thursday, 11 April, 2019 - 13:30

A 'WE MADE THIS' PRODUCTION
 
10/04 - 10.00am, 1.30pm a 4.30pm - Yn Saesneg
11/04 - 10.00am a 1.30pm - Yn Gymraeg
 
Wedi'i hysbrydoli gan y stori tylwyth teg, bydd ‘The Girl With Incredibly Long Hair’ yn mynd â chi i galon y goedwig... i gael eich trochi yn ei golygon, ei synau a'i aroglau ... gyda'r stori'n datblygu o'ch cwmpas.
 
Peidiwch â cholli'r sioe deuluol hon sy'n ail-ddychmygu stori Rapunzel am ein cyfnod ni ac yn addo profiad bythgofiadwy i'r teulu cyfan.
 
Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Sefydliad y Glowyr Coed Duon, a Chapter. Fe'i gwnaed yn wreiddiol mewn partneriaeth â Sefydliad y Glowyr Coed Duon a Chanolfan Mileniwm Cymru, ac fe'i cefnogir gan Creu Cymru.

 

10/04 - 10.00am, 1.30pm & 4.30pm - In English
11/04 - 10.00am & 1.30pm - In Welsh
 
Inspired by the much-loved fairy story, The Girl With Incredibly Long Hair will take you to the heart of the forest...to be immersed in its sights, sounds and smells...with the story unfolding all around you.
 
Don't miss this family show which re-imagines the story of Rapunzel for our times and promises an unforgettable experience for the whole family.
 
Supported by Arts Council of Wales, Blackwood Miners Institute & Chapter. Originally made in partnership with Blackwood Miners' Institute and Wales Millennium Centre, and supported by Creu Cymru.
 
TOOCYNNAU | TICKETS £6.50 (£5.00)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 

Wednesday, 17 April, 2019 - 14:30

People's Theatre Company
There Was An Old Lady Who Swallowed A Fly
Ysgrifennwyd gan Steven Lee
Cyfarwyddwyd gan Nick Lane
 
Mae cwmni’r People's Theatre Company yn dod ag un o hwiangerddi gorau'r byd yn fyw yn union mewn pryd i ddathlu pen-blwydd 45 oed llyfr llwyddiannus Pam Adams!
 
Mae'r sioe hudol hon wedi cael ei hysgrifennu yn arbennig ar gyfer oedolion i'w mwynhau gyda'u plant, felly dewch i ail-fyw rhyfeddodau'r stori hynod swynol hon gyda gwledd o ganu-ar-y-cyd, cymeriadau anifeiliaid lliwgar a hwyl dwymgalon i’r teulu.
 
Llun © M. Twinn 1973, Child's Play (International) Ltd.

People's Theatre Company

There Was An Old Lady Who Swallowed A Fly
Written by Steven Lee
Directed by Nick Lane
 
The People’s Theatre Company bring one of the world’s best loved nursery rhymes to life just in time to celebrate the 45th anniversary of Pam Adams' best selling book!
 
This magical show has been written especially for grown ups to enjoy with their children, so come and re-live the delights of this most charming of tales complete with a feast of sing-along songs, colourful animal characters and heart-warming family fun.
 
Image © M. Twinn 1973, Child’s Play (International) Ltd.
 
 
TOCYNNAU / TCIKETS £9.00 (£8.50 plant | children)
ae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

Thursday, 18 April, 2019 - 11:30

Mae Louis Pearl wedi bod yn gwefreiddio cynulleidfaoedd ledled y byd ers dros ddeng mlynedd ar hugain gyda chelfyddyd, hud, gwyddoniaeth a hwyl swigod. Yn ffefryn yn yr Edinburgh Fringe, mae wedi gwerthu allan yno am y deuddeng mlynedd diwethaf. 
 
Mae Louis yn archwilio dynameg syfrdanol swigod, gan gyfuno comedi ac artistiaeth gyda chyfranogiad y gynulleidfa a digon o driciau swigod i gadw pawb wedi'u mesmereiddio. O swigod sgwâr i swigod rocedi, swigod tornado i swigod soseri hedfan, mae'r Dyn Swigod Anhygoel yn creu hyrddau o chwerthin ac ebychiadau o syndod gan bawb o bob oed!

Louis Pearl has been thrilling audiences worldwide for over thirty years with the art, magic, science and fun of bubbles. An Edinburgh Fringe favourite, he has sold out there for the last twelve years. 

Louis explores the breathtaking dynamics of bubbles, combining comedy and artistry with audience participation and enough spellbinding bubble tricks to keep everyone mesmerized. From square bubbles to rocket bubbles, tornado bubbles to flying saucer bubbles, the Amazing Bubble Man conjures shrieks of laughter and gasps of amazement from all ages!
 
TOCYNNAU / TICKETS £12.50 (Plant / Children £10.50)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
 

Thursday, 18 April, 2019 - 14:00

Mae Louis Pearl wedi bod yn gwefreiddio cynulleidfaoedd ledled y byd ers dros ddeng mlynedd ar hugain gyda chelfyddyd, hud, gwyddoniaeth a hwyl swigod. Yn ffefryn yn yr Edinburgh Fringe, mae wedi gwerthu allan yno am y deuddeng mlynedd diwethaf. 
 
Mae Louis yn archwilio dynameg syfrdanol swigod, gan gyfuno comedi ac artistiaeth gyda chyfranogiad y gynulleidfa a digon o driciau swigod i gadw pawb wedi'u mesmereiddio. O swigod sgwâr i swigod rocedi, swigod tornado i swigod soseri hedfan, mae'r Dyn Swigod Anhygoel yn creu hyrddau o chwerthin ac ebychiadau o syndod gan bawb o bob oed!

Louis Pearl has been thrilling audiences worldwide for over thirty years with the art, magic, science and fun of bubbles. An Edinburgh Fringe favourite, he has sold out there for the last twelve years. 

Louis explores the breathtaking dynamics of bubbles, combining comedy and artistry with audience participation and enough spellbinding bubble tricks to keep everyone mesmerized. From square bubbles to rocket bubbles, tornado bubbles to flying saucer bubbles, the Amazing Bubble Man conjures shrieks of laughter and gasps of amazement from all ages!
 
TOCYNNAU / TICKETS £12.50 (Plant / Children £10.50)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket