Children, Families & Schools

Monday, 29 October, 2018 - 14:00

Cynhyrchiad ar y cyd rhwng Theatrau Rhondda Cynon Taf a Flossy and Boo
 
Dewch i weld llefydd rhyfedd, osgoi’r efeilliaid Trotwood drewllyd, hedfan fyny fry gyda’r Clackerjacks ac ymuno â’r daith gerddorol hudol hon am fachgen a’i forfil. 
 
Bydd yr antur pysgodlyd hon yn eich codi a’ch hudo ymaith ar daith i helpu Ned i ddod o hyd i’w ddewrder, a darganfod y gwirionedd y tu ôl i Deyrnas Ddirgel yr Ysbiwyr... 
 
Mae Flossy and Boo yn defnyddio eu ffordd hudolus eu hunain o adrodd straeon er mwyn eich caniatáu i neidio’n ddibryder i mewn i gorneli pell eich dychymyg.
 
Cefnogwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru 
An RCT Theatres and Flossy and Boo co-production
 
Encounter strange lands, dodge the incredibly smelly Trotwood twins, soar the sky with the Clackerjacks and jump feet first into this magical, musical journey of a boy and his whale.
 
This fishy adventure will scoop you up and sail you away on a quest to help Ned find his courage, and discover the truth behind the mysterious Kingdom of Spies…  
 
Flossy and Boo use their own magical brand of storytelling to allow you to leap fearlessly into the far reaches of your imagination.
 
Supported by Arts Council of Wales 
 
OED/ AGE: 4+
 
TOCYNNAU / TICKETS £5 (£4)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
 
 
 
 

Wednesday, 14 November, 2018 - 19:00

Mae Sefydliad Ysgolion Shakespeare yn falch o gyflwyno gŵyl ddrama ieuenctid fwyaf y byd yn Sefydliad y Glowyr Coed Duon. 
 
Ymunwch â ni ar gyfer noson arbennig, yn cynnwys cyfres o gynyrchiadau cryno, unigryw Shakespeare gan ysgolion lleol. 
 
Dewch i weld perfformiadau unigryw o straeon diamser Shakespeare, a chefnogi pobl ifanc eich cymuned wrth iddynt berfformio ar y llwyfan.
Gweler manylion am yr ysgolion sy’n perfformio yn Sefydliad y Glowyr Coed Duon ar www.shakespeareschools.org.
 
Ymunwch â’r sgwrs drwy ddefnyddio @SSF_UK #OurStage
Tocynnau ar werth ar 10 Medi 10.00am
Shakespeare Schools Foundation is proud to present the world’s largest youth drama festival at Blackwood Miners’ Institute.
 
Join us for an exhilarating evening, featuring a series of unique abridged Shakespeare productions by local schools.
 
See Shakespeare’s timeless stories brought to life like never before and support young people from your community as they take to the stage.
Details of the schools performing at Blackwood Miners’ Institute can be found at www.shakespeareschools.org.
 
Join in the conversation using @SSF_UK #OurStage
Tickets on sale 10 September, 10am
 
TOCYNNAU | TICKETS £9.75, £7.75, £6.50 grwpiau | groups 20+
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket