Children, Families & Schools

Saturday, 25 May, 2019 - 10:00

Gan / by Andy Manley and Ian Cameron
Cynhyrchwyd gan / Produced by Red Bridge Arts
 
When I wake up
you are there 
Ready? 
Let’s run, play, hide 
Follow me 
Don’t get lost
I will stick by you
If you will Stick by me
 
 
Mae "Stick by Me" yn 'sioe lawen a doniol' (The Guardian) am gyfeillgarwch a chwarae, a'r pwysigrwydd o drysori pethau bach. Crëwyd y 'sioe swynol, hyfryd, ddyfeisgar' hon (The Wee Review) gan Andy Manley ac Ian Cameron, cyd-grewyr y sioe boblogaidd yn rhyngwladol, "White".
 
Comisiynwyd yn wreiddiol gan Gulbenkian.
 
Stick by Me is ‘a joyful and funny show’ (The Guardian) about friendship and play, and the importance of treasuring little things. This ‘Charming, delightful, inventive show’ (The Wee Review) is created by Andy Manley and Ian Cameron, co-creators of international hit show White.
 
Originally commissioned by Gulbenkian.
 
Hyd y sioe: 40 mun a 10 mun o amser chwarae
Running time: 40 mins plus 10 minutes play time
 
OED / AGE 4 - 6

TOCYNNAU / TICKETS: £5.50 / £4.00

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 75c y tocyn

Prices include a booking fee of 75p per ticket
 
 
 
 

Saturday, 25 May, 2019 - 12:00

Gan / by Andy Manley and Ian Cameron
Cynhyrchwyd gan / Produced by Red Bridge Arts
 
When I wake up
you are there 
Ready? 
Let’s run, play, hide 
Follow me 
Don’t get lost
I will stick by you
If you will Stick by me
 
 
Mae "Stick by Me" yn 'sioe lawen a doniol' (The Guardian) am gyfeillgarwch a chwarae, a'r pwysigrwydd o drysori pethau bach. Crëwyd y 'sioe swynol, hyfryd, ddyfeisgar' hon (The Wee Review) gan Andy Manley ac Ian Cameron, cyd-grewyr y sioe boblogaidd yn rhyngwladol, "White".
 
Comisiynwyd yn wreiddiol gan Gulbenkian.
 
Stick by Me is ‘a joyful and funny show’ (The Guardian) about friendship and play, and the importance of treasuring little things. This ‘Charming, delightful, inventive show’ (The Wee Review) is created by Andy Manley and Ian Cameron, co-creators of international hit show White.
 
Originally commissioned by Gulbenkian.
 
Hyd y sioe: 40 mun a 10 mun o amser chwarae
Running time: 40 mins plus 10 minutes play time
 
OED / AGE 4 - 6

TOCYNNAU / TICKETS: £5.50 / £4.00

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 75c y tocyn

Prices include a booking fee of 75p per ticket
 
 
 
 

Friday, 14 June, 2019 - 10:00

Mae ein "Little Festival of Big Feelings" yn cyfuno dau gynhyrchiad arobryn a gynlluniwyd yn benodol i helpu pawb i archwilio emosiynau mewn modd chwareus, synhwyraidd, cerddorol a rhyngweithiol. Mae 'Little Meerkat’s Big Panic’, yn seiliedig ar y llyfr gan Jane Evans, yn ymwneud â phryder a thawelwch. Mae 'Crabby' yn antur benigamp ar lan y môr am granc piwis iawn sydd angen ffyrdd newydd o ymddwyn â'i ddicter.
 
Mae'r holl sioeau'n ddigyffro, wedi eu harwyddo gan eiriau allweddol ym Makaton ac yn cynnwys amser chwarae synhwyraidd ynghyd â gwybodaeth ar gyfer oedolion.

Our Little Festival of Big Feelings combines two award-winning productions specifically designed to help everyone explore emotions in a playful, sensory, musical, and interactive way. ‘Little Meerkat’s Big Panic’, based on the book by Jane Evans, is all about anxiety and calm; ‘Crabby’ is a vintage seaside adventure about a very grumpy crab who needs some new ways to handle his anger.

All shows are relaxed, keyword signed in Makaton and include sensory play time plus information for grown-ups.

 

Little Meerkat’s Big Panic 

Dydd Gwener 14 Mehefin | Friday 14 June
10.00am/ 11.30am/ 1.00pm/ 4.30pm
20 munud am y perfformiad, 30 munud o chwarae/gweithdy | 20 mins performance, 30 mins play/workshop 10am | 11.30am | 1pm 
 

Crabby

Dydd Sadwrn 15 Mehefin| Saturday 15 June
10.00am | 11.30am | 1.00pm 
35 munud am y perfformiad, 15 munud o chwarae | 35 mins performance, 15 mins play
 
*PLEASE NOTE THAT YOU MUST BOOK EACH SHOW INDIVIDUALLY 
 
TOCYNNAU / TICKETS: £5.50 (£4.50)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 75c y tocyn
Prices include a booking fee of 75p per ticket
 
Addas ar gyfer 0–7 oed yn gronolegol neu'n ddatblygiadol | Suitable for 0-7’s chronologically or developmentally
 
 

Friday, 14 June, 2019 - 11:30

Mae ein "Little Festival of Big Feelings" yn cyfuno dau gynhyrchiad arobryn a gynlluniwyd yn benodol i helpu pawb i archwilio emosiynau mewn modd chwareus, synhwyraidd, cerddorol a rhyngweithiol. Mae 'Little Meerkat’s Big Panic’, yn seiliedig ar y llyfr gan Jane Evans, yn ymwneud â phryder a thawelwch. Mae 'Crabby' yn antur benigamp ar lan y môr am granc piwis iawn sydd angen ffyrdd newydd o ymddwyn â'i ddicter.
 
Mae'r holl sioeau'n ddigyffro, wedi eu harwyddo gan eiriau allweddol ym Makaton ac yn cynnwys amser chwarae synhwyraidd ynghyd â gwybodaeth ar gyfer oedolion.

Our Little Festival of Big Feelings combines two award-winning productions specifically designed to help everyone explore emotions in a playful, sensory, musical, and interactive way. ‘Little Meerkat’s Big Panic’, based on the book by Jane Evans, is all about anxiety and calm; ‘Crabby’ is a vintage seaside adventure about a very grumpy crab who needs some new ways to handle his anger.

All shows are relaxed, keyword signed in Makaton and include sensory play time plus information for grown-ups.

 

Little Meerkat’s Big Panic 

Dydd Gwener 14 Mehefin | Friday 14 June
10.00am/ 11.30am/ 1.00pm/ 4.30pm
20 munud am y perfformiad, 30 munud o chwarae/gweithdy | 20 mins performance, 30 mins play/workshop 10am | 11.30am | 1pm 
 

Crabby

Dydd Sadwrn 15 Mehefin| Saturday 15 June
10.00am | 11.30am | 1.00pm 
35 munud am y perfformiad, 15 munud o chwarae | 35 mins performance, 15 mins play
 
*PLEASE NOTE THAT YOU MUST BOOK EACH SHOW INDIVIDUALLY 
 
TOCYNNAU / TICKETS: £5.50 (£4.50)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 75c y tocyn
Prices include a booking fee of 75p per ticket
 
Addas ar gyfer 0–7 oed yn gronolegol neu'n ddatblygiadol | Suitable for 0-7’s chronologically or developmentally
 
 

Friday, 14 June, 2019 - 13:00

Mae ein "Little Festival of Big Feelings" yn cyfuno dau gynhyrchiad arobryn a gynlluniwyd yn benodol i helpu pawb i archwilio emosiynau mewn modd chwareus, synhwyraidd, cerddorol a rhyngweithiol. Mae 'Little Meerkat’s Big Panic’, yn seiliedig ar y llyfr gan Jane Evans, yn ymwneud â phryder a thawelwch. Mae 'Crabby' yn antur benigamp ar lan y môr am granc piwis iawn sydd angen ffyrdd newydd o ymddwyn â'i ddicter.
 
Mae'r holl sioeau'n ddigyffro, wedi eu harwyddo gan eiriau allweddol ym Makaton ac yn cynnwys amser chwarae synhwyraidd ynghyd â gwybodaeth ar gyfer oedolion.

Our Little Festival of Big Feelings combines two award-winning productions specifically designed to help everyone explore emotions in a playful, sensory, musical, and interactive way. ‘Little Meerkat’s Big Panic’, based on the book by Jane Evans, is all about anxiety and calm; ‘Crabby’ is a vintage seaside adventure about a very grumpy crab who needs some new ways to handle his anger.

All shows are relaxed, keyword signed in Makaton and include sensory play time plus information for grown-ups.

 

Little Meerkat’s Big Panic 

Dydd Gwener 14 Mehefin | Friday 14 June
10.00am/ 11.30am/ 1.00pm/ 4.30pm
20 munud am y perfformiad, 30 munud o chwarae/gweithdy | 20 mins performance, 30 mins play/workshop 10am | 11.30am | 1pm 
 

Crabby

Dydd Sadwrn 15 Mehefin| Saturday 15 June
10.00am | 11.30am | 1.00pm 
35 munud am y perfformiad, 15 munud o chwarae | 35 mins performance, 15 mins play
 
*PLEASE NOTE THAT YOU MUST BOOK EACH SHOW INDIVIDUALLY 
 
TOCYNNAU / TICKETS: £5.50 (£4.50)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 75c y tocyn
Prices include a booking fee of 75p per ticket
 
Addas ar gyfer 0–7 oed yn gronolegol neu'n ddatblygiadol | Suitable for 0-7’s chronologically or developmentally
 
 

Friday, 14 June, 2019 - 16:30

Mae ein "Little Festival of Big Feelings" yn cyfuno dau gynhyrchiad arobryn a gynlluniwyd yn benodol i helpu pawb i archwilio emosiynau mewn modd chwareus, synhwyraidd, cerddorol a rhyngweithiol. Mae 'Little Meerkat’s Big Panic’, yn seiliedig ar y llyfr gan Jane Evans, yn ymwneud â phryder a thawelwch. Mae 'Crabby' yn antur benigamp ar lan y môr am granc piwis iawn sydd angen ffyrdd newydd o ymddwyn â'i ddicter.
 
Mae'r holl sioeau'n ddigyffro, wedi eu harwyddo gan eiriau allweddol ym Makaton ac yn cynnwys amser chwarae synhwyraidd ynghyd â gwybodaeth ar gyfer oedolion.

Our Little Festival of Big Feelings combines two award-winning productions specifically designed to help everyone explore emotions in a playful, sensory, musical, and interactive way. ‘Little Meerkat’s Big Panic’, based on the book by Jane Evans, is all about anxiety and calm; ‘Crabby’ is a vintage seaside adventure about a very grumpy crab who needs some new ways to handle his anger.

All shows are relaxed, keyword signed in Makaton and include sensory play time plus information for grown-ups.

 

Little Meerkat’s Big Panic 

Dydd Gwener 14 Mehefin | Friday 14 June
10.00am/ 11.30am/ 1.00pm/ 4.30pm
20 munud am y perfformiad, 30 munud o chwarae/gweithdy | 20 mins performance, 30 mins play/workshop 10am | 11.30am | 1pm 
 

Crabby

Dydd Sadwrn 15 Mehefin| Saturday 15 June
10.00am | 11.30am | 1.00pm 
35 munud am y perfformiad, 15 munud o chwarae | 35 mins performance, 15 mins play
 
*PLEASE NOTE THAT YOU MUST BOOK EACH SHOW INDIVIDUALLY 
 
TOCYNNAU / TICKETS: £5.50 (£4.50)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 75c y tocyn
Prices include a booking fee of 75p per ticket
 
Addas ar gyfer 0–7 oed yn gronolegol neu'n ddatblygiadol | Suitable for 0-7’s chronologically or developmentally
 
 

Saturday, 15 June, 2019 - 10:00

Mae ein "Little Festival of Big Feelings" yn cyfuno dau gynhyrchiad arobryn a gynlluniwyd yn benodol i helpu pawb i archwilio emosiynau mewn modd chwareus, synhwyraidd, cerddorol a rhyngweithiol. Mae 'Little Meerkat’s Big Panic’, yn seiliedig ar y llyfr gan Jane Evans, yn ymwneud â phryder a thawelwch. Mae 'Crabby' yn antur benigamp ar lan y môr am granc piwis iawn sydd angen ffyrdd newydd o ymddwyn â'i ddicter.
 
Mae'r holl sioeau'n ddigyffro, wedi eu harwyddo gan eiriau allweddol ym Makaton ac yn cynnwys amser chwarae synhwyraidd ynghyd â gwybodaeth ar gyfer oedolion.

Our Little Festival of Big Feelings combines two award-winning productions specifically designed to help everyone explore emotions in a playful, sensory, musical, and interactive way. ‘Little Meerkat’s Big Panic’, based on the book by Jane Evans, is all about anxiety and calm; ‘Crabby’ is a vintage seaside adventure about a very grumpy crab who needs some new ways to handle his anger.

All shows are relaxed, keyword signed in Makaton and include sensory play time plus information for grown-ups.

 

Little Meerkat’s Big Panic 

Dydd Gwener 14 Mehefin | Friday 14 June
10.00am/ 11.30am/ 1.00pm/ 4.30pm
20 munud am y perfformiad, 30 munud o chwarae/gweithdy | 20 mins performance, 30 mins play/workshop 10am | 11.30am | 1pm 
 

Crabby

Dydd Sadwrn 15 Mehefin| Saturday 15 June
10.00am | 11.30am | 1.00pm 
35 munud am y perfformiad, 15 munud o chwarae | 35 mins performance, 15 mins play
 
*PLEASE NOTE THAT YOU MUST BOOK EACH SHOW INDIVIDUALLY 
 
TOCYNNAU / TICKETS: £5.50 (£4.50)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 75c y tocyn
Prices include a booking fee of 75p per ticket
 
Addas ar gyfer 0–7 oed yn gronolegol neu'n ddatblygiadol | Suitable for 0-7’s chronologically or developmentally
 
 

Saturday, 15 June, 2019 - 11:30

Mae ein "Little Festival of Big Feelings" yn cyfuno dau gynhyrchiad arobryn a gynlluniwyd yn benodol i helpu pawb i archwilio emosiynau mewn modd chwareus, synhwyraidd, cerddorol a rhyngweithiol. Mae 'Little Meerkat’s Big Panic’, yn seiliedig ar y llyfr gan Jane Evans, yn ymwneud â phryder a thawelwch. Mae 'Crabby' yn antur benigamp ar lan y môr am granc piwis iawn sydd angen ffyrdd newydd o ymddwyn â'i ddicter.
 
Mae'r holl sioeau'n ddigyffro, wedi eu harwyddo gan eiriau allweddol ym Makaton ac yn cynnwys amser chwarae synhwyraidd ynghyd â gwybodaeth ar gyfer oedolion.

Our Little Festival of Big Feelings combines two award-winning productions specifically designed to help everyone explore emotions in a playful, sensory, musical, and interactive way. ‘Little Meerkat’s Big Panic’, based on the book by Jane Evans, is all about anxiety and calm; ‘Crabby’ is a vintage seaside adventure about a very grumpy crab who needs some new ways to handle his anger.

All shows are relaxed, keyword signed in Makaton and include sensory play time plus information for grown-ups.

 

Little Meerkat’s Big Panic 

Dydd Gwener 14 Mehefin | Friday 14 June
10.00am/ 11.30am/ 1.00pm/ 4.30pm
20 munud am y perfformiad, 30 munud o chwarae/gweithdy | 20 mins performance, 30 mins play/workshop 10am | 11.30am | 1pm 
 

Crabby

Dydd Sadwrn 15 Mehefin| Saturday 15 June
10.00am | 11.30am | 1.00pm 
35 munud am y perfformiad, 15 munud o chwarae | 35 mins performance, 15 mins play
 
*PLEASE NOTE THAT YOU MUST BOOK EACH SHOW INDIVIDUALLY 
 
TOCYNNAU / TICKETS: £5.50 (£4.50)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 75c y tocyn
Prices include a booking fee of 75p per ticket
 
Addas ar gyfer 0–7 oed yn gronolegol neu'n ddatblygiadol | Suitable for 0-7’s chronologically or developmentally
 
 

Saturday, 15 June, 2019 - 13:00

Mae ein "Little Festival of Big Feelings" yn cyfuno dau gynhyrchiad arobryn a gynlluniwyd yn benodol i helpu pawb i archwilio emosiynau mewn modd chwareus, synhwyraidd, cerddorol a rhyngweithiol. Mae 'Little Meerkat’s Big Panic’, yn seiliedig ar y llyfr gan Jane Evans, yn ymwneud â phryder a thawelwch. Mae 'Crabby' yn antur benigamp ar lan y môr am granc piwis iawn sydd angen ffyrdd newydd o ymddwyn â'i ddicter.
 
Mae'r holl sioeau'n ddigyffro, wedi eu harwyddo gan eiriau allweddol ym Makaton ac yn cynnwys amser chwarae synhwyraidd ynghyd â gwybodaeth ar gyfer oedolion.

Our Little Festival of Big Feelings combines two award-winning productions specifically designed to help everyone explore emotions in a playful, sensory, musical, and interactive way. ‘Little Meerkat’s Big Panic’, based on the book by Jane Evans, is all about anxiety and calm; ‘Crabby’ is a vintage seaside adventure about a very grumpy crab who needs some new ways to handle his anger.

All shows are relaxed, keyword signed in Makaton and include sensory play time plus information for grown-ups.

 

Little Meerkat’s Big Panic 

Dydd Gwener 14 Mehefin | Friday 14 June
10.00am/ 11.30am/ 1.00pm/ 4.30pm
20 munud am y perfformiad, 30 munud o chwarae/gweithdy | 20 mins performance, 30 mins play/workshop 10am | 11.30am | 1pm 
 

Crabby

Dydd Sadwrn 15 Mehefin| Saturday 15 June
10.00am | 11.30am | 1.00pm 
35 munud am y perfformiad, 15 munud o chwarae | 35 mins performance, 15 mins play
 
*PLEASE NOTE THAT YOU MUST BOOK EACH SHOW INDIVIDUALLY 
 
TOCYNNAU / TICKETS: £5.50 (£4.50)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 75c y tocyn
Prices include a booking fee of 75p per ticket
 
Addas ar gyfer 0–7 oed yn gronolegol neu'n ddatblygiadol | Suitable for 0-7’s chronologically or developmentally