Comedy & Light Entertainment

Tuesday, 21 May, 2019 - 19:30

Yn y sgwrs hynod o ddiddorol hon, bydd Iolo Williams, cyflwynydd bywyd gwyllt ar y teledu, yn disgrifio gyda hiwmor a ffraethineb yr anturiaethau a gafodd a'r bobl y bu'n cyfarfod ag hwy fel Swyddog Rhywogaeth i'r Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar - o ffermwr bu’n dâl casglwr wyau dros glogwyn o 40 troedfedd i'r bioden môr a stopiodd drên y Tywysog Siarl.

Sgwrs addysgiadol a difyr sy'n disgrifio nid yn unig ei anturiaethau bywyd gwyllt ond hefyd y bygythiadau y mae ein bywyd gwyllt yn eu hwynebu heddiw.


In this fascinating talk, TV wildlife presenter Iolo Williams describes with humour and wit the adventures he had and the people he met as a Species Officer for the RSPB – from a farmer who held an egg collector over a 40-foot cliff to the oystercatcher who held up Prince Charles’ train.

An informative and entertaining talk which describes not only his wildlife adventures but also the threats our wildlife faces today.
 
TOCYNNAU | TICKETS £15 (£13.00)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 75c y tocyn | Prices include a booking fee of 75p per ticket

 

Thursday, 30 May, 2019 - 19:00

*** RINGSIDE SEATS AVAILABLE FROM BOX OFFICE ONLY. CALL 01495 227206***

Paratowch ar gyfer cyffro a sbri sioe reslo fyw!!!

Ymunwch â ni am noson drawiadol, llawn swyn ac anrhefn, wrth i sioe deithiol Reslo Cymru dorri’r llonyddwch am un noson yn unig!   Dewch i weld sêr dros ben llestri’r byd reslo yn gwrthdaro yn ystod y sioe adloniant llawn hwyl a gwallgof hon i’r teulu.

Let’s Get Ready To Rumble!!!

Join us for an evening of glitz, glamour and bodyslam mayhem as the Welsh Wrestling roadshow invades for one night only! Come see the over the top stars of the wrestling world collide in a night of super slamming action at this fun, crazy, family entertainment show.
 
TOCYNNAU | TICKETS £12 / £9 i blant | for children / £35 teulu | family
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 

Friday, 21 June, 2019 - 19:30

Mae'r pedwarawd hwyliog hwn wedi gwerthu allan unwaith ar ddeg yng Ngŵyl Fringe Caeredin ac maent yn un o berfformwyr clybiau comedi mwyaf poblogaidd y wlad. Maent wedi ymddangos ar BBC One, BBC Three, ITV1, BBC Radio 1 a BBC Radio 4 ac maent wedi perfformio ochr yn ochr â sêr fel Michael McIntyre, Al Murray a Harry Hill. 
 
Yn ddiamau, maent yn feistri anhygoel o gomedi o'r frest sy'n trawsnewid awgrymiadau cynulleidfaoedd i olygfeydd a chaneuon doniol dros ben, gyda chyfuniad perffaith o ffraethineb chwim a thalentau comedig cwbl gwreiddiol i gyflwyno cymeriadau chwerthinllyd, jôcs un llinell ffraeth a chomedi corfforol anhygoel.
 

This cheeky quartet are eleven time sell-out veterans of the Edinburgh Fringe Festival and one of the country’s most sought after comedy club headliners. They have appeared on BBC One, BBC Three, ITV1, BBC Radio 1 and BBC Radio 4 and have performed alongside the likes of Michael McIntyre, Al Murray, and Harry Hill. 
 
The undisputed masters of off-the-cuff comedy transform audience suggestions into ferociously funny scenes and songs with a perfect blend of lightning-quick wit and totally original comedic talents to deliver ludicrous characters, witty one-liners and explosive physicality.
 
 
‘Comedy gold’
The Guardian
 
thenoisenextdoor.co.uk
 
Tocynnau | Tickets: £13 (£11)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 75c y tocyn | Prices include a booking fee of 75p per ticket