Live Music

Saturday, 28 April, 2018 - 19:30

CELEBRATING THE MUSIC OF THE BEE GEES
 
Following its West End debut, You Win Again – Celebrating The Music of the Bee Gee’s will be embarking on its first ever UK tour.
 
Prepare to experience the distinct sound of one the greatest bands to have graced the stage, in this unforgettable concert spectacular. Immerse yourself into the brother’s music through the Sixties, Seventies & Eighties – including hits of artists they wrote for such as Celine Dion, Diana Ross & Dolly Parton.
Join us in this breath-taking concert spectacular taking you on a musical journey through all your favorite songs, including: Night Fever, Stayin’ Alive, More Than A Woman, You Should Be Dancing, How Deep is Your Love?, Jive Talkin’, Tragedy, Massachusetts, Words, I’ve Got to Get a Message to You, Too Much Heaven, Islands in the Stream, Grease, If I Can’t Have You and many more!
This fabulously authentic production ensures the Gibb brothers’ incredible legacy of classic hit songs is well and truly stayin’ alive.
You Win Again – Celebrating The Music of the Bee Gees, touring the UK from January 2017.
www.entertainers.co.uk
 
£23.50 / £22.50
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket

 

Saturday, 5 May, 2018 - 19:30

Nawr yn ei 17eg flwyddyn olynol, mae'r sioe fyw drawiadol hon yn cyfuno cerddoriaeth o'r radd flaenaf gyda'r goreograffeg orau a band gwych, i gyflwyno'r profiad Motown gorau a gewch erioed!

Bydd y sioe hon yn gwneud i chi Ddawnsio ar y Nenfwd, gyda chaneuon gan artistiaid enwog fel Lionel Richie, The Temptations, Stevie Wonder, The Four Tops, Smokey Robinson, Marvin Gaye, The Jackson Five, The Isley Brothers, Edwin Starr a llawer iawn mwy

Now in its 17th successive year, this stunning live show combines first class music with the slickest choreography and an amazing band, to deliver the best Motown experience you will ever have!

This show will have you Dancing On The Ceiling, with songs from legendary artistes such as Lionel Richie, The Temptations, Stevie Wonder, The Four Tops, Smokey Robinson, Marvin Gaye, The Jackson Five, The Isley Brothers, Edwin Starr and many, many more.

7.30pm
£24.00

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket.

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...
 

Saturday, 12 May, 2018 - 14:30

Gyda Band Byw + Gwesteion Arbennig. 
 
Yn dilyn ei record llwyddiannus a gyrhaeddodd y Deg Uchaf dros y Nadolig a'r EP a gyrhaeddodd brig y siartiau, mae'r cyn-aelod Only Men Aloud a'r cyflwynydd BBC Radio Wales, sef Ross Leadbeater, yn eich tywys ar daith gerddorol yn anrhydeddu gyrfaoedd rhai o'r chwedlau piano mwyaf llwyddiannus erioed!
 
Yn cynnwys y clasuron tragwyddol gan Neil Sedaka, Barry Manilow, Billy Joel ac Andrew Lloyd Webber, ochr yn ochr â rhai caneuon gwreiddiol, mae rhywbeth at ddant bawb yn y dathliad anhygoel hwn o ganeuon enfawr a gemau anghofiedig.
With Live Band + Special Guest X Factor finalist Holly Tandy  
 
Following his Top Ten Christmas hit single and chart-topping debut EP, former Only Men Aloud member turned BBC Radio Wales presenter Ross Leadbeater takes you on a musical journey honouring the careers of some of the biggest selling piano legends of all time!
 
Featuring the timeless classics of Neil Sedaka, Barry Manilow, Billy Joel and Andrew Lloyd Webber, alongside some original material, there is something for everyone in this unmissable celebration of massive hits and forgotten gems.
 
“An extremely entertaining evening!” - BBC Radio 2
“A very talented young man” - Paul O’Grady
 
£15, (£13)
 
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

Saturday, 12 May, 2018 - 19:30

Gyda Band Byw + Gwesteion Arbennig. 
 
Yn dilyn ei record llwyddiannus a gyrhaeddodd y Deg Uchaf dros y Nadolig a'r EP a gyrhaeddodd brig y siartiau, mae'r cyn-aelod Only Men Aloud a'r cyflwynydd BBC Radio Wales, sef Ross Leadbeater, yn eich tywys ar daith gerddorol yn anrhydeddu gyrfaoedd rhai o'r chwedlau piano mwyaf llwyddiannus erioed!
 
Yn cynnwys y clasuron tragwyddol gan Neil Sedaka, Barry Manilow, Billy Joel ac Andrew Lloyd Webber, ochr yn ochr â rhai caneuon gwreiddiol, mae rhywbeth at ddant bawb yn y dathliad anhygoel hwn o ganeuon enfawr a gemau anghofiedig.
With Live Band + Special Guest X Factor finalist Holly Tandy  
 
Following his Top Ten Christmas hit single and chart-topping debut EP, former Only Men Aloud member turned BBC Radio Wales presenter Ross Leadbeater takes you on a musical journey honouring the careers of some of the biggest selling piano legends of all time!
 
Featuring the timeless classics of Neil Sedaka, Barry Manilow, Billy Joel and Andrew Lloyd Webber, alongside some original material, there is something for everyone in this unmissable celebration of massive hits and forgotten gems.
 
“An extremely entertaining evening!” - BBC Radio 2
“A very talented young man” - Paul O’Grady
 
£15, (£13)
 
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

Friday, 18 May, 2018 - 19:30

Yn ôl ar gais poblogaidd!
Mae sioe un-dyn Bob Drury yn un sy’n rhaid ei weld i unrhyw gefnogwyr Diamond.
Mae’r sioe eleni yn cynnwys pob un o'r ffefrynnau megis Cracklin’ Rosie, America, Love on the Rocks, Play Me, Hello Again, Forever in Blue Jeans, Beautiful Noise, I’m a Believer, Red Red Wine a Sweet Caroline; ynghyd ag ambell i syrpreis pellach.
Gwarentir noson wych!
Back by Popular demand!
Bob Drury's one-man show is an absolute 'must-see' for any Diamond fans.  
This year's show includes all the favourites such as Cracklin' Rosie, America, Love on the Rocks, Play Me, Hello Again, Forever in Blue Jeans, Beautiful Noise, I'm a Believer, Red Red Wine Sweet Caroline; plus some further surprises.
A fantastic evening guaranteed!
 
TOCYNNAU | TICKETS £15.50
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket.
 
 
 

Friday, 25 May, 2018 - 14:30

Mae'r canwr arobryn Robert Habermann yn canu caneuon ac yn adrodd hanes deuawd dawnsio gorau y 1930’s – Fred Astaire a Ginger Rogers.
Mae'r sioe yn cwmpasu'r wyth ffilm fawr iddyn nhw ymddangos gyda'i gilydd ynddynt ynghyd â cherddoriaeth Fred Astaire ar ôl i Ginger Rogers fynd ymlaen i ddatblygu ei gyrfa ei hun.
 
Felly, eisteddwch yn ôl, ymlacio a mwynhau prynhawn o hiraeth hudolus gyda chaneuon sy'n cynnwys Top Hat, The Continental, A Fine Romance aDay and Night.
 
Mae'r prisiau'n cynnwys te a theisen am ddim
 

Award-winning singer Robert Habermann sings the songs and tells the story of the greatest dancing duo of the 1930’s – Fred Astaire and Ginger Rogers.

The show covers the eight great films they appeared in together along with the music of Fred Astaire after Ginger Rogers went on to develop her own career.

So, sit back, relax and enjoy an afternoon of blissful nostalgia with songs including Top Hat, The Continental, A Fine Romance and Day and Night.

Prices include complimentary tea and cake

TOCYNNAU / TICKETS £12.50, £10.50, £10 plant | children, £10 groups of 10+

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
 
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

 

Saturday, 2 June, 2018 - 19:30

Dathliad cyffrous o'r gorau o theatr gerddorol a gyflwynir mewn pecyn dengar a difyr gan un o gwmnïau cynhyrchu gorau'r wlad.

Nawr yn ei unfed flwyddyn ar ddeg lwyddiannus, perfformir y cymysgedd gwefreiddiol hwn o gerddoriaeth fyw, symud a ffraethineb gan wyth perfformiwr proffesiynol o'r West End; gan gynnwys tri actor sy'n canu a dawnsio a phum cerddor. Bydd cynulleidfaoedd yn cael eu hudo gan eu medrusrwydd lleisiol a'u hystwythder cerddorol yn ogystal ag amrywiaeth disglair o wisgoedd a synau dros ddwsin o offerynnau.

An uplifting celebration of the best of musical theatre presented in an engaging and entertaining package by one of the country’s finest production companies.

Now in its eleventh successful year, this thrilling mix of live music, movement and wit is performed by eight versatile West End professionals; comprising three all–singing, all-dancing actors accompanied by five musicians. Audiences will be captivated by their vocal dexterity and musical agility added to a dazzling array of costumes and the sounds of over a dozen instruments.

7.30pm
£16.50 (£14.50)

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket.

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...

Friday, 8 June, 2018 - 19:30

Mae'r sêr ffidlera a dawnsio camau Canadaidd Tom, Kerry a Julie Fitzgerald yn Bencampwyr Ffidl Uchel Feistr 3-gwaith Canada ac yn Bencampwyr Dawnsio Camau Agored Ontario.

Y Fitzgeralds yw rhai o'r perfformwyr mwyaf talentog, egnïol, sionc a dilys y byddwch chi erioed yn dod ar eu traws, yn chwarae amrywiaeth o gerddoriaeth yn cynnwys Celtaidd, jazz, canu'r Tir Glas, Ffrengig-Ganadaidd, a phop.

Dyma'r cyfuniad prin o dawn gerddorol eithriadol, dawnsio camau anhygoel, rhyngweithio â'r gynulleidfa a chysylltiad dilys rhwng brawd a chwaer sy'n atseinio â chynulleidfaoedd o bob oed ac yn gosod y grŵp hwn ar wahân.


Canadian fiddling and step dancing sensations Tom, Kerry & Julie Fitzgerald are 3-time Canadian Grandmaster Fiddle Champions and Ontario Open Step Dance Champions.
 
The Fitzgeralds are some of the most talented, energetic, animated, and genuine performers you will ever come across, playing play a range of music including Celtic, jazz, bluegrass, French-Canadian, and pop.
 
It’s the rare combination of exceptional musicianship, incomparable step dancing, audience interaction and genuine sibling connection that resonates with audiences of all ages and sets this group apart.
 
TOCYNNAU | TICKETS: £16.50, £14.50
 
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

Friday, 15 June, 2018 - 17:00

Please note: this event takes place at Caerphilly Castle.

Orchard Entertainment will kick off the summer season with the world’s premier fab four tribute, The Bootleg Beatles performing at Caerphily Castle following a sold-out show at St. David’s Hall, Cardiff earlier in 2017.

2018 sees a landmark for the band, with the 50th anniversary of The Beatles’ self-titled double album (known universally as ‘The White Album’), which went 19x Platinum in the USA and has sold over 10.7 million copies worldwide. The album is regarded highly amongst fans and critics, having given us such classics as ‘Ob-La-Di, Ob-La-Da’, ‘Back in the U.S.S.R.’, ‘Dear Prudence’ and ‘While My Guitar Gently Weeps’. 1968 also saw the band release their mega-hit ‘Hey Jude’ which went straight to #1 on both sides of the Atlantic.

Support comes from The Bowie Collective.

Tickets: £34.50

Book your tickets

Saturday, 16 June, 2018 - 16:00

Celebrating their 30th anniversary in 2018, Brighton folk-punk band Levellers are touring in the Spring around the release of an acoustic album recorded at Abbey Road Studios with legendary producer John Leckie.

Emerging victorious through the ups and downs of label deals, spats with the music press and the wear and tear of touring, the Levellers are still going strong after 30 years in the game. They have long been and still are, one of the best live bands around but, often overlooked is their impressive back catalogue of recorded music.

The Levellers will be playing at Caerphilly Castle on Saturday 16th June 2018. 

Tickets £41.50 (includes £2 booking fee)

Doors open at 4pm

Saturday, 16 June, 2018 - 19:30

Dathliad o gerddoriaeth Jeff Lynne a’r ‘Electric Light Orchestra’ gan y Band Teyrnged ELO orau sydd ar hyn o bryd ar daith dros y DU ac Ewrop.  Wedi ei ganmol yn fawr, mae ‘Explosive Light Orchestra’ yn dod a bywyd o’r newydd  i glasuron fel  Mr Blue Sky, Evil Woman, Livin’ Thing, Wild West Hero, Don’t Bring Me Down, Sweet Talkin’ Woman, Turn to Stone, Hold on Tight a llawer mwy.
 
Noson heb ei hail…
A Celebration of the music of Jeff Lynne and Electric light orchestra by the best ELO Tribute Band currently touring the UK and Europe. Gaining critical acclaim, Explosive light orchestra give fresh life to the classic hits Mr Blue Sky, Evil Woman, Livin’ Thing, Wild West Hero, Don’t Bring Me Down, Sweet Talkin’ Woman, Turn to Stone, Hold on Tight and many, many more.
 
A night not to be missed...
 
TOCYNNAU | TICKETS £17.50 ( £16.50)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn / Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
 

Saturday, 23 June, 2018 - 19:30

Bydd y band gwych hwn yn dychwelyd i’r ’Stute fel rhan o’i ddathliad penblwydd 28ain.
 
Bydd y band 11 aelod yn perfformio sioe llawn ynni i gynnwys clasuron o’r Chwechdegau a chaneuon Tamla Motown. Mae hyn yn gerddoriaeth fawr, llawn offerynnau pres, a llawn enaid ar ei orau. Mae’n ddigon i wneud i bawb godi i fyny a dawnsio!

This legendary band will be making a welcome return to the ‘Stute as part of their 28th anniversary celebrations.  

The fantastic eleven piece band will give a high energy delivery of non- stop classic Sixties Soul and Tamla Motown hits. This is big, brassy soul music at its finest. It’s enough to make anyone get up and dance!

TOCYNNAU | TICKETS £14.50 

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn

Prices include a booking fee of 50p per ticket

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...

 

 

Friday, 13 July, 2018 - 18:00

Yn Castell Caerffili | At Caerphilly Castle

Drysau'n Agor | Doors Open 16:00

TOCYNNAU / TICKETS £31.50

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn / Prices include a booking fee of 50p per ticket

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE..

Saturday, 14 July, 2018 - 16:00

DRYSAU 4.00pm

YNG NGHASTELL CAERFFILI
 
Ers eu ffurfio ym 1989, mae ‘Thunder’ wedi sefydlu eu hunain o flaen y gad ym myd roc y Deyrnas Unedig, gan gynhyrchu  ugain o senglau yn y pumdeg uchaf a dwy albwm aur. Mae sain y band yn briodas o alawon fythgofiadwy a phŵer roc.
AR WERTH 10.00am ddydd Mercher 28 Mawrth
 
Am ragor o wybodaeth, ewch i www.orchardentertainment.co.uk

DOORS 4.00pm

AT CAERPHILLY CASTLE

Since forming in 1989, Thunder have established themselves at the top table of UK rock, notching up some twenty Top Fifty singles and two Gold albums. The band’s sound is a timeless marriage of unforgettable melodies and sheer rock power.  

For more information, please visit www.orchardentertainment.co.uk

TOCYNNAU | TICKETS £41.50

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o £2 y tocyn | Prices include a booking fee of £2 per ticket

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...

Anyone under the age of 14, needs to be accompanied by a ticket holding adult (18+)

 

Saturday, 21 July, 2018 - 19:30

Mae'r Bluejays (Enillwyr y Wobr Dyddiau Cynnar Cenedlaethol ar gyfer y 'Band Gorau') yn cyflwyno teyrnged drydanol a dilys i'r oes pan newidiodd cerddoriaeth y byd am byth.
 
Rhwng 1955 a 1959, trawsnewidiodd artistiaid megis Elvis Presley, Buddy Holly, Chuck Berry, The Everly Brothers, Eddie Cochran a Little Richard nid yn unig y dirwedd gerddorol, ond hefyd y ffordd yr ydym yn parhau i edrych ar y byd heddiw.
 
Yn llawer mwy na dim ond sioe gyngerdd, mae’r Bluejays yn eich dwyn ar daith hanesyddol drwy ddatganiadau syfrdanol o ganeuon gorau'r cyfnod (Rock Around The Clock, That's All Right, That'll Be The Day, Tutti Frutti, Summertime Blues, Johnny B. Goode, Wake Up Little Susie, La Bamba, A Teenager In Love a llawer mwy) ac yn datgelu sut y bu i’r mudiad Rock 'n' Roll, yn hytrach na bod yn "afiechyd trosglwyddadwy", greu breuddwyd o gydraddoldeb a rhyddid sydd yn parhau yn nod inni hyd heddiw.

The Bluejays (Winners of the National Vintage Award for 'Best Band') present an electrifying and authentic tribute to the era when music changed the world forever.

Between 1955 and 1959, artists such as Elvis Presley, Buddy Holly, Chuck Berry, The Everly Brothers, Eddie Cochran and Little Richard not only transformed the musical landscape but
also the way we continue to look at the world today.
 
Much more than just a concert show, The Bluejays take you on a historical journey via breathtaking renditions of the biggest hits of the era (Rock Around The Clock, That's All Right, That'll Be The Day, Tutti Frutti, Summertime Blues, Johnny B. Goode, Wake Up Little Susie, La Bamba, A Teenager In Love and many more) and reveal how the Rock 'n' Roll movement, rather than being “a communicable disease”, brought about a dream of equality and freedom that we still chase to this day.
 
TOCYNNAU | TICKETS £21 | £19
 
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

Saturday, 15 September, 2018 - 19:30

Cerddoriaeth Dolly Parton a Kenny Rogers
 
Gadewch eich pryderon 9 i 5 wrth y drws a pharatowch am noson yng nghwmni Brenhindod Cerddoriaeth  Gwlad a Gwerin!
 
Mae'r sioe lwyfan llawn hwyl hon yn cyfuno ymroddiad a phersonoliaeth Dolly gyda charisma ac egni Kenny. Mwynhewch gerddoriaeth a chanu gwych gyda chymaint o ganeuon poblogaidd, gan gynnwys: Jolene, Ruby, 9 to 5, Lucille, Here You Come Again, The Gambler, I Will Always Love You, Coward of the County, yn ogystal â'r gân boblogaidd iawnIslands in the Stream.
 
Mae hon yn sioe deyrnged ac nid yw'n gysylltiedig ag unrhyw artist / ystâd / cwmni rheoli gwreiddiol neu sioeau tebyg.

The Music of Dolly Parton & Kenny Rogers

Leave your 9 to 5 worries at the door and get ready for a night in the company of Country Music Royalty!
 
This thigh-slapping stage show combines the glamour and personality of beloved Dolly with Kenny’s charisma and energy. Enjoy a superb score and supreme musicianship with hit after hit including: Jolene, Ruby, 9 to 5, Lucille, Here You Come Again, The Gambler, I Will Always Love You, Coward of the County, plus the smash hit Islands in the Stream.
 
This is a tribute show and is no way affiliated with any original artists/estates/management companies or similar shows.
 
***** As seen on Sky TV
***** Featuring Stars in Their Eyes’ Kenny Rogers 
 
£23.50 | £22.50
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
 

Friday, 12 October, 2018 - 19:30

Tynnwch y llwch oddi ar eich gitarau aer am noson o’r anthemau roc clasurol gorau gan berfformwyr o’r gorffennol a phresennol!
 
Dewch ac ail-fyw'r anthemau clasurol roc mwyaf a berfformir yn fyw gan sioe roc deyrnged gorau sydd gan y DU i’w gynnig.
Gan berfformio dwy awr o anthemau roc clasurol gan artistiaid gan gynnwys Eric Clapton, Led Zeppelin, Queen, Pink Floyd, Deep Purple, Free, The Eagles a Jimi Hendrix i enwi ond rhai!
 
Mae’r Sioe Roc Clasurol Fwyaf yn cael ei pherfformio gan gerddorion a chanwyr talentog ac egnïol iawn sydd â chyfoeth o brofiad yn y diwydiant gerddoriaeth a’r Byd adloniant ac maent bob amser yn boblogaidd iawn! Gyda’i gilydd maent yn ail-greu’r anthemau roc clasurol gorau a mwyaf yn fyw yn llawn egni a chywirdeb syfrdanol!

Dust off your air guitars for an evening of the very best classic rock anthems from legends past and present!

Come and relive the biggest rock classic anthems performed live by the best classic rock tribute show the UK has to offer.
Performing two hours of classic rock anthems from artists including Eric Clapton, Led Zeppelin, Queen, Pink Floyd, Deep Purple, Free, The Eagles and Jimi Hendrix to name but a few!
 
The Ultimate Classic Rock Show is performed by highly talented and energetic musicians and singers that have a wealth of experience in the music industry and entertainment World and are always in high demand! Together they recreate live, the biggest and best classic rock anthems with outstanding energy and stunning accuracy!
 
TOCYNNAU / TICKETS £15.50
 
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket
 

 

Tuesday, 30 October, 2018 - 19:30

Starring Dominic Kirwan

This wonderful show brings together the very best of both Irish and Scottish artists, with their own style of Country music – plus a hint of American Country – which all emanated from Scotland and Ireland.

The show stars Ireland’s international recording star Dominic Kirwan, with son Barry Kirwan, Ireland’s Newest Country Star. From Scotland our very Special Guest EVE GRAHAM, the original lead singer of The New Seekers who’s hits included  “I’d Like To Teach The World To Sing” “Beg Steal Or Borrow” plus many more along with special guest – Scotland’s international recording star, from BBC TV’s The Voice – Colin Chisholm.

A show not to be missed for all Celtic country lovers!

TOCYNNAU / TICKETS £24, £22)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 

Saturday, 9 February, 2019 - 19:30

 ‘TAITH GYNGERDD I FFARWELIO’ | ‘FAREWELL CONCERT TOUR’

Heb os, roedd y 60au yn amser arbennig iawn fydd yn cael ei gofio mewn hanes fel y cyfnod mwyaf dychmygus o greadigrwydd a mynegiant mewn cerddoriaeth.

Mae ‘The Searchers’ wedi cyfrannu’n helaeth at sefydlu lle’r DU ar frig y byd yn y diwydiant cerddoriaeth â llwyddiannau ysgubol fel Sweets For My Sweet; Needles and Pins; Don’t Throw Your Love Away; Sugar and Spice and When You Walk In The Room.

Gan werthu mwy na 50 miliwn o recordiadau, mae The Searchers bellach wedi bod yn teithio’r byd ac yn adlonni cynulleidfaoedd o bob oedran am fwy na hanner canrif.

Mae nhw bellach wedi penderfynu ymddeol a bydd y Cyngerdd i Ffarwelio hwn yn cynnwys llawer o draciau albwm a ffefrynnau yn ogystal â’u caneuon adnabyddus i gyd. Byddant hefyd yn adrodd straeon ac atgofion o’u gyrfa syfrdanol.

Peidiwch â cholli’r CYNGERDD I FFARWELIO gan The Searchers!


There is no doubt that the swinging 60’s was a very special time and will go down in history as being the most imaginative period of music creativity and expression.

With such classic hits as, Sweets For My Sweet; Needles and Pins; Don’t Throw Your Love Away; Sugar and Spice and When You Walk In The Room, THE SEARCHERS have contributed enormously in establishing the UK as the world’s leading country in the music industry.

With total record sales of more than 50 million, The Searchers have been touring the globe, entertaining audiences of all ages for more than 50 years. 

They have now decided to retire and this Farewell ‘solo’ Concert will not only include all their famous hits, but also many album tracks and well-known favourites, as well as anecdotes and reminiscences of their remarkable career.

Don’t miss The Searchers FAREWELL CONCERT!

£23.50

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
 

 

Saturday, 23 March, 2019 - 19:30

Showaddywaddy wedi byw hyd at y teitl hwnnw gan eu bod yn dathlu eu 40fed pen-blwydd.
 
Mae eu sioe fyw yn ddeinamig a dyrchafol ac yn cynnwys eu holl ganeuon mwyaf poblogaidd, gyda llawer ohonynt wedi cyrraedd rhif un yn siartiau pop Ewrop. 
 
Yn cynnwys Under The Moon of Love, Three Steps to Heaven, Hey Rock & Roll, When, Blue Moon, ‘Pretty Little Angel Eyes’ a llawer mwy.
Felly dewch i ymuno â'r ‘Dancing Party’… ‘You’ve Got What It Takes’!

‘The Greatest Rock & Roll Band In The World’ is a bold statement but Showaddywaddy has lived up to that title as they recently celebrated their 40th anniversary.

Formed in the 1970s in Leicester from several local bands, they have sold more than 20 million records and have toured the world.
Their live show is dynamic and uplifting featuring all of their biggest hits, many of which reached number one in the pop charts of Europe. 
 
‘Under The Moon of Love’, ‘Three Steps to Heaven’, ‘Hey Rock & Roll’, ‘When’, ‘Blue Moon’, ‘Pretty Little Angel Eyes’ and many, many more.
So come and join the ‘Dancing Party’… ‘You’ve Got What It Takes’! 
 
TICKETS £25.50
 
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket