Live Music

Saturday, 4 May, 2019 - 19:30

Dawnsiwch yn ôl i gyfnod cyffrous disgo!
 
Mae cast gwych o gantorion o safon fyd-eang a band byw 'funktastic' yn perfformio caneuon mwyaf poblogaidd Diana Ross, Joni Sledge a'r frenhines ddiamau o ddisgo - Donna Summer.
 
Mae'r sioe ysblennydd hon yn cynnwys llawer o'u caneuon adnabyddus gan gynnwys: "Ain’t No Mountain High Enough", "Last Dance", "Frankie", "I Feel Love", "Chain Reaction", "Upside Down" a llawer, llawer mwy.
 
Cymerwch eich esgidiau platfform, rhowch eich trowsus llydan ymlaen a mwynhewch deyrnged syfrdanol i rai o ddifas disgo mwyaf llwyddiannus y byd.

Boogie back to the decadent age of disco!

A fabulous cast of world class singers and a ‘funktastic’ live band perform the greatest hits of Diana Ross, Joni sledge & the undisputed queen of disco - Donna Summer.
 
This spectacular show features many of their classic hits including: Ain’t No Mountain High Enough, Last Dance, Frankie, I Feel Love, Chain Reaction, Upside Down and many, many more.
 
Grab your platform shoes, put on your flares and enjoy a sensational tribute to some of the world's most successful disco divas.
 

£19.00 (£18.00)

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 75c y tocyn | Prices include a booking fee of 75p per ticket
 

Saturday, 11 May, 2019 - 19:30

Yn mynd â chi ar daith hudolus drwy gyfnod a newidiodd y byd cerddoriaeth am byth, lle bydd nifer anhygoel o sêr roc a rol yn camu ar y llwyfan ym mhob sioe. Wrth i’r jiwcbocs gwneud ei ddewis, ni fydd dau berfformiad yr un peth.  Bydd pob sioe yn llawn o deyrngedau gorau'r wlad i sêr roc a rol yn perfformio'r caneuon gorau wedi'u cefnogi gan y band anhygoel o ddeinamig, Paradise Band.
 
Ymhlith y sêr roc a rol mae'r sioe yn talu teyrnged iddynt yw Gene Vincent, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, The Big Bopper, Carl Perkins, Del Shannon, Eddie Cochran, the Everly Brothers, Ricky Nelson, Duane Eddy, Neil Sedaka, Connie Francis, Brenda Lee a'r Brenin ei hun – Elvis. 
 

Taking you on a magical mystery tour through an era that changed the music world forever, where an amazing number of rock ‘n’ roll stars will be hitting the stage at each show. As the jukebox makes its selection, no two performances will be the same.  Each show will be packed with the country's finest tributes to rock 'n' roll's stars performing the very best songs, supported by the explosively dynamic Paradise Band.
 
Among the great rock ‘n’ roll legends the show pays tribute to are Gene Vincent, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, The Big Bopper, Carl Perkins, Del Shannon, Eddie Cochran, the Everly Brothers, Ricky Nelson, Duane Eddy, Neil Sedaka, Connie Francis, Brenda Lee and the King himself – Elvis. 
 
 
TOCYNNAU | TICKETS: £22.50
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

Thursday, 23 May, 2019 - 13:00

Gyda Lee Gilbert
 
Bydd Lee Gilbert yn dod â band tri darn a chanwr gwadd i dref Coed Duon am brynhawn pleserus o ganeuon gorau'r 50au, 60au a 70au.
 
Mae Lee yn ffigur adnabyddus ym myd celfyddydol de Cymru. Mae'n gyson yn arwain y band 17 darn, DB Big Band ac fe'i gwelwyd ar BBC 1 Wales, Channel 4 ac S4C fel perfformiwr unigol. Mae'n ymddangos yn rheolaidd ar BBC Radio Cymru lle enwebwyd ei albwm 'All Of Me' yn albwm diweddar o'r wythnos. 
 
Ymunwch â Lee am brynhawn hygyrch o atgofion cerddorol gyda chaneuon o bobl fel The Rat Pack, Elton John, Billy Joel, Tom Jones ac Elvis! 
Starring Lee Gilbert
 
Lee Gilbert brings a three piece band and guest singer to Blackwood for an enjoyable afternoon of 50’s, 60’s and 70’s hits.
 
Lee is a well-known figure on the South Wales arts scene. He regularly fronts the 17 piece DB Big Band and has been seen on BBC 1 Wales, Channel 4 and S4C as a solo performer. He regularly appears on BBC Radio Wales where his album ‘All Of Me’ was a recent album of the week. 
 
Join Lee for an accessible afternoon of musical memories with songs from the likes of The Rat Pack, Elton John, Billy Joel, Tom Jones and Elvis! 
 
TOCYNNAU / TICKETS: £5.00 Price includes tea and cake / Mae'r pris yn cynnwys te a chacen.
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 75c y tocyn / Prices include a booking fee of 75p per ticket
 
 
 

Saturday, 1 June, 2019 - 19:30

Mae sioe un dyn Bob Drury yn un rhaid i unrhyw ffan Neil Diamond ei gweld heb os nac oni bai. Paratowch i gael eich syfrdanu gan ei debygrwydd lleisiol sydd wedi bod yn difyrru cynulleidfaoedd ledled y byd.
 
Mae'r cyngerdd yn cynnwys yr holl ffefrynnau megis Cracklin’ Rosie, America, Love on the Rocks, Play Me, Hello Again, Forever in Blue Jeans, Beautiful Noise, I’m a Believer, Red Red Wine ac wrth gwrs, Sweet Caroline, a llwyddiant DU Neil Diamond sef Pretty Amazing Grace ac ychydig o ganeuon llai adnabyddus sy'n si┼Ár o ddod yn eich ffefrynnau.
 
 
Bob Drury’s one-man show is an absolute ‘must-see’ for any Neil Diamond fans. Prepare to be blown away by his vocal likeness which has been delighting audiences around the world.
 
The concert includes all the favourites such as Cracklin’ Rosie, America, Love on the Rocks, Play Me, Hello Again, Forever in Blue Jeans, Beautiful Noise, I’m a Believer, Red Red Wine and of course Sweet Caroline, plus Neil Diamond’s UK hit Pretty Amazing Grace and a few lesser known songs that are sure to become your favourites. 
 
TOCYNNAU | TICKETS: £15.50
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket
 

Saturday, 8 June, 2019 - 19:30

Yn mynd â chi ar wibdaith o galon tir theatr Llundain i swyn  Broadway, mae 'Mad About The Musicals', sy'n cael ei chanmol yn feirniadol, yn dathlu'r caneuon gorau o'r sioeau rydym i gyd yn eu hadnabod ac yn eu caru!

Gyda llu o'ch hoff ganeuon a ysgrifennwyd gan Rodgers a Hammerstein, Andrew Lloyd Webber a Boublil a Schonberg, mae'r cast talentog yn ysgogi gwir ysbryd y llwyfan, gyda lleisiau gwych, gwisgoedd trawiadol a sioe goleuadau trawiadol, er mwyn dod â'r sioe orau yn y dref i chi!


Taking you on a whistle stop tour from the heart of London's theatre land to the glitz of Broadway, the critically acclaimed Mad About The Musicals celebrates the very best songs from the shows we all know and love!

With a host of your favourite numbers from the pen of Rodgers & Hammerstein, Andrew Lloyd Webber and Boublil & Schonberg, the talented cast evoke the true spirit of the stage, with brilliant vocals, stunning costumes and a spectacular light show, to bring you the very best show in town!

'Outstanding!' (The Stage)

TOOCYNNAU | TICKETS £17.00 / £15.00
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 75c y tocyn
Prices include a booking fee of 75p per ticket

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...

Thursday, 13 June, 2019 - 19:30

Dathlu cerddoriaeth cenhedlaeth!
 
Paratowch ar gyfer y caneuon Motown gorau, gwisgoedd disglair, dawnsfeydd syfrdanol a doniau cerddorol ardderchog. Sioe sy’n dathlu cerddoriaeth Marvin Gaye, Diana Ross, Stevie Wonder, The Temptations, The Supremes, The Four Tops, Jackson 5, Lionel Richie a mwy. Eisoes wedi’i mwynhau gan dros filiwn o bobl ledled y byd. 
 
Mae hon yn sioe deyrnged ac nid yw'n gysylltiedig o gwbl ag unrhyw artistiaid/ystadau/cwmnïau rheoli gwreiddiol na sioeau tebyg.

Celebrating the sound of a generation!

Prepare yourself for classic Motown hits, glittering costume changes, dazzling dance moves and outstanding musicianship. Celebrating the incredible music of Marvin Gaye, Diana Ross, Stevie Wonder, The Temptations, The Supremes, The Four Tops, Jackson 5, Lionel Richie and more. Now seen by over 1 million people worldwide.
 
This is a tribute show and is no way affiliated with any original artists/estates/management companies or similar shows.
 
Time: 7.30pm
Price: £26.00
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 75c y tocyn | Prices include a booking fee of 75p per ticket
 

 

Saturday, 22 June, 2019 - 19:30

Back by popular demand.
 
Enjoy a celebration of the music of Jeff Lynne and Electric Light Orchestra by the best ELO Tribute Band currently touring the UK and Europe. 
 
Gaining critical acclaim, Explosive Light Orchestra give fresh life to the classic hits Mr Blue Sky, Evil Woman, Livin’ Thing, Wild West Hero, Don’t Bring Me Down, Sweet Talkin’ Woman, Turn to Stone, Hold on Tight and many, many more. 
 
Don't miss this great evening of classic ELO....
 
 
TICKETS: £19.00 / £18.00
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

 

Friday, 5 July, 2019 - 17:00

DOORS OPEN 5.00pm

ON SALE FROM 10AM ON WEDNESDAY 3RD OCTOBER

AT CAERPHILLY CASTLE

The Stranglers will kick off a summer of live music at Caerphilly Castle in South Wales when they play Wales’ largest Castle on Friday the 5th of July 2019. Support comes from fellow punk rockers Ruts DC. Tickets will go on general sale Wednesday the 3rd of October at 10am through Ticketmaster.co.uk, Gigantic.com, Seetickets.com, Blackwood Miners’ Institute or by calling 0844 844 0444.

Wales’ largest independent music promoter and finalist in the upcoming Live UK Music Awards 2018 as Best Regional Promoter, Orchard Entertainment returns to this stunning historic venue, with a fantastic  line up of The Stranglers and Ruts DC.

During a hectic 2018 touring the Southern Hemisphere, Europe and the UK, which included a stellar sell out performance at Tramshed Cardiff, The Stranglers have also been busy writing and rehearsing new material. Audiences at the famous castle can expect to experience some of these new cuts, alongside classic favourites and lesser performed numbers drawn from their eloquent and extensive catalogue.

First formed in 1974, the band's attitude was embraced by the punk movement of the late 70s, with their first three albums - Rattus Norvegicus, No More Heroes and Black And White - being released within an astonishing 13 months of each other, scoring hit singles such as Peaches, No More Heroes and Walk On By. Further success was to follow with Always The Sun, Strange Little Girl and the mercurial Golden Brown, amongst many others, earning the group 24 Top 40 singles and 18 Top 40 albums.

Masters of their own highly original sound that combines a brilliant melodic touch with dark aggression and effortless cool. The Stranglers are now recognised as one of the most credible and influential bands to have emerged from the punk era.

Special guests Ruts DC are a reggae-influenced British punk rock band, formed in 1977 at the height of the Punk revolution. They released their first single In A Rut in early 1979 on the People Unite label, which was championed by the legendary John Peel. From then on and over the years, the record rightly became what can be considered to be a Punk anthem.

There were more to follow, with the singles Babylon’s Burning, Something That I Said, Jah War (all from the debut album The Crack) and Staring at the Rude Boys, West One (both featured on the album Grin And Bear It).

This show has an age restriction of 14+

Tickets £40.50 

Tickets include booking fee of £3 per ticket.

BOOK ONLINE...

 

 

 

Saturday, 6 July, 2019 - 17:00

Doors 5.00pm
 
STANDING ONLY
 
aGES 14+
 
Public Service Broadcasting have had a hugely successful 2018, building upon their 2017’s #4 charting album Every Valley – which was recorded in Ebbw Vale; they released their White Star Liner EP to coincide with their BBC Music Big Weekend in Belfast; headlined the opening night of Greenman Festival; a summer of major festival slots including Primavera Sound, Bluedot, All Points East, and a sold out tour across Wales and the Royal Albert Hall. 
 
Public Service Broadcasting is the corduroy-clad brainchild of London-based J. Willgoose, Esq. who, along with drumming companion Wrigglesworth and multi-instrumentalist JF Abraham, is on a quest to inform, educate and entertain audiences around the globe.
 
Tickets will go on general sale Friday the 15th of March at 10am.
Tickets are also available through Ticketmaster.co.uk or by calling 0844 844 0444. 
 
TOCYNNAU / TICKETS £38.00
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o £3 y tocyn | Prices include a booking fee of £3 per ticket

 

Friday, 12 July, 2019 - 16:00

Plus Special Guests The Subways 
 
Age Restrictions: 14+
Doors: 4:00PM
 
The Zutons are the latest band to be announced at Caerphilly Castle, South Wales when they play Wales’ largest Castle on Friday the 12th of July 2019. The band will perform their seminal album ‘Who Killed The Zutons’ to coincide with its 15th anniversary. 
 
The album, which spawned the hit singles ‘Pressure Point’, ‘Remember Me’, ‘Confusion’ and ‘You Will You Won’t’, was first released in 2004 to critical acclaim, with BBC Music calling it “an ambitious but fully accomplished debut” and NME hailing it as “a fine debut that hints at a finer future.” It garnered a Mercury Prize nomination, and went on to sell over 600,000 copies (Double Platinum) in the UK alone.
 
The band recorded a further two albums, ‘Tired of Hanging Around’ (including their song ‘Valerie’, which has become one of the biggest songs of this millennium) and their last album ‘You Can Do Anything’ in 2008. 
 
 
Tickets will go on general sale Friday the 15th of February at 10am.
Tickets are also available through Ticketmaster.co.uk or by calling 0844 844 0444. 
 
TOCYNNAU / TICKETS £38.00
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o £3 y tocyn | Prices include a booking fee of £3 per ticket

Saturday, 20 July, 2019 - 15:00

Doors Open 3.00pm

July 20 2019 welcomes a brand new music event for Wales when Orchard Live, current Live UK Regional Promoter of the Year, hosts Feels Like Summer. The new event which promises to be one of best parties of the summer will have music from headliners Bananarama, very special guest Bonnie Tyler, a workout with Mr Motivator, a Roller Disco and a host of street food and drink at Sophia Gardens Front Lawn, Cardiff.

TOCYNNAU | TICKETS:

Oedolion | adults: £48.00

Plant | Children: £25.50 

Under 5’s free)

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o £3 y tocyn | Prices include a booking fee of £3 per ticket

Tuesday, 3 September, 2019 - 19:30

“Two of the most extraordinary musicians, a phenomenal duo” - BBC Radio 2
 
Weithiau cerddoriaeth werin, weithiau ddim. Mae India Electric Company yn defnyddio offerynnau traddodiadol mewn arddulliau cyfoes i archwilio themâu amrywiol o Ddwyrain Ewrop, traddodiadau Gwyddelig a dieithrio trefol modern i greu rhywbeth “quirky and glittery - a veritable musical magpie’s nest.” - BBC Radio 3.
 
Yma, byddant yn cyflwyno eu hail daith unigryw yn y DU ar ôl cynnal a chefnogi Midge Ure yn helaeth ledled Ewrop, Awstralia, Seland Newydd a Scandinafia. Gyda sesiynau byw diweddar ar BBC Radio 2 a 6 Music, mae'n daith sy'n addo bod yn “Bursting with invention and full of surprises.”  - The Telegraph

Sometimes folk, sometimes not. India Electric Company use traditional instruments in contemporary styles to explore diverse themes from Eastern Europe, Irish traditions and modern urban alienation to end up with something “quirky and glittery - a veritable musical magpie’s nest.” - BBC Radio 3.

Here they will present their unique second headline UK tour having been extensively supporting and accompanying Midge Ure throughout Europe, Australia, New Zealand and Scandinavia. With recent live sessions on BBC Radio 2 and 6 Music, it's a tour that promises to be “Bursting with invention and full of surprises.”  - The Telegraph
 
TOCYNNAU / TICKETS: £12.00 / £10.00
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 75c y tocyn
Prices include a booking fee of 75p per ticket

Wednesday, 11 September, 2019 - 19:30

Yn dathlu cerddoriaeth y Bee Gees
 
Paratowch i brofi sain arbennig un o'r bandiau mwyaf i ymddangos ar y llwyfan mewn cyngerdd bythgofiadwy ac ysblennydd. 
 
Ymgollwch yng ngherddoriaeth y brodyr Gibb drwy'r chwedegau, saithdegau ac wythdegau - gan gynnwys caneuon poblogaidd y maent wedi'u hysgrifennu ar gyfer artistiaid eraill fel Celine Dion a Dolly Parton.
 
Peidiwch â cholli'r daith gerddoriaeth anhygoel hon drwy bob un o'ch hoff ganeuon, gan gynnwys
Night Fever, Stayin’ Alive, Jive Talkin’, Tragedy a llawer mwy!
 
Mae hon yn sioe deyrnged ac nid yw'n gysylltiedig ag unrhyw artistiaid gwreiddiol/ystadau/cwmnïau rheoli neu sioeau tebyg.
Celebrating the Music of the Bee Gees
 
Prepare to experience the distinct sound of one of the greatest bands to have graced the stage in an unforgettable concert spectacular. 
 
Immerse yourself in the Gibb brothers’ music through the sixties, seventies and eighties – including hits of artists they wrote for such as Celine Dion and Dolly Parton.
 
Don’t miss this amazing musical journey through all your favourite songs including
Night Fever, Stayin’ Alive, Jive Talkin’, Tragedy and many more!
 
This is a tribute show and is no way affiliated with any original artists/estates/management companies or similar shows.
 
 
£25.00
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 75c y tocyn
Prices include a booking fee of 75p per ticket
 

 

Saturday, 12 October, 2019 - 19:30

Yn  dathlu cerddoriaeth Frankie Valli & The Four Seasons. 
 
Yn dathlu degawd o "Big Girls Don't Cry" yn cynnwys The East Coast Boys
 
Profwch synau eiconig Frankie Valli & the Four Seasons yn cael eu hail-greu yn ddilys gan gast a band byw anhygoel.
 
Yn ystod y chwedegau a'r saithdegau, canfu Frankie Valli & the Four Seasons enwogrwydd gyda llawer o ganeuon rhif un fel Sherry, December 1963 (Oh What a Night) a Big Girls Don’t Cry.
 
Ar ôl gwerthu 100 miliwn o recordiau anhygoel ledled y byd, mae yna gân y Four Seasons sy'n rhannu lle arbennig yng nghalon pawb.
 
Mae hon yn sioe deyrnged ac nid yw'n gysylltiedig ag unrhyw artistiaid gwreiddiol/ystadau/cwmnïau rheoli neu sioeau tebyg.

 
Celebrating the music of Frankie Valli & The Four Seasons 
 
Celebrating a decade of Big Girls Don’t Cry featuring The East Coast Boys
 
Experience the iconic sounds of Frankie Valli & The Four Seasons authentically recreated by a phenomenal cast and live band.
 
During the sixties and seventies number one hits Sherry, December 1963 (Oh What a Night) and Big Girls Don’t Cry helped propel the Four Seasons and Frankie Valli to stardom.
 
After selling an incredible 100 million records worldwide, there’s a Four Seasons song that shares a special place in everyone’s heart.
 
This is a tribute show and is no way affiliated with any original artists/estates/management companies or similar shows.
 
TICKETS £24.50 / £22.50

Saturday, 19 October, 2019 - 19:30

Teyrnged i Syr Elton John
 
Ymunwch â ni ar daith gerddorol, yn dilyn trywydd i enwogrwydd un o'r artistiaid mwyaf poblogaidd erioed. 
 
Yn cyfuno perfformiadau lleisiol a phiano syfrdanol, gwisgoedd lliwgar dros ben, sioe oleuadau ddisglair - i gyd gyda band a lleisiau cefndir rhagorol. 
 
Mwynha ganeuon enwog fel Crocodile Rock, Philadelphia Freedom, Saturday Night’s Alright for Fighting, Are You Ready for Love, I’m Still Standing, Your Song ac wrth gwrs Rocket Man.
 
Mae hon yn sioe deyrnged ac nid yw'n gysylltiedig ag unrhyw artistiaid gwreiddiol/ystadau/cwmnïau rheoli neu sioeau tebyg.
 
A Tribute to Sir Elton John
 
Join us on a musical journey, charting the rise to fame of one of the biggest selling artiste of all time. 
 
Combining breath-taking vocal and piano performances, flamboyant costumes, a dazzling light show - all accompanied by an outstanding band and backing vocals. 
 
Enjoy hits such as Crocodile Rock, Philadelphia Freedom, Saturday Night’s Alright for Fighting, Are You Ready for Love, I’m Still Standing, Your Song and of course Rocket Man.
 
TOCYNNAU / TICKETS £
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 75c y tocyn
Prices include a booking fee of 75p per ticket
 
 
This is a tribute show and is no way affiliated with any original artists/estates/management companies or similar shows.
 
 

Thursday, 14 November, 2019 - 19:30

Bydd pedwar o brif hyrwyddwyr treftadaeth gerddorol Gogledd Ddwyrain Lloegr yn ymweld â Sefydliad y Glowyr Coed Duon fel rhan o'u taith derfynol.
 
Bydd cyn-ganwr a chyfansoddwr Lindisfarne Billy Mitchell; cymeriad y "Songman" yn "War Horse"’, Bob Fox; prif hyrwyddwr caneuon Tyneside Benny Graham a'r cyfansoddwr caneuon o Durham Jez Lowe yn unigol, ac ar y cyd, yn dathlu llwyddiannau, trasiedi, hiwmor ac amserau caled traddodiad cloddio glo Gogledd-ddwyrain Lloegr mewn noson o gerddoriaeth, caneuon a geiriau llafar.
 
Four of North East England’s leading champions of its musical heritage visit Blackwood Miners’ Institute as part of their final tour.
 
Ex-Lindisfarne singer and songwriter Billy Mitchell, Warhorse Songman Bob Fox, leading exponent of Tyneside song Benny Graham and Durham songwriter Jez Lowe individually and collectively celebrate the triumphs, tragedy, humour and hard times of North-East England's coal mining tradition in an evening of music, song and spoken word.
 
 
TOCYNNAU / TICKETS £21.00
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 75c y tocyn
Prices include a booking fee of 75p per ticket