Live Music

Thursday, 23 May, 2019 - 13:00

Gyda Lee Gilbert
 
Bydd Lee Gilbert yn dod â band tri darn a chanwr gwadd i dref Coed Duon am brynhawn pleserus o ganeuon gorau'r 50au, 60au a 70au.
 
Mae Lee yn ffigur adnabyddus ym myd celfyddydol de Cymru. Mae'n gyson yn arwain y band 17 darn, DB Big Band ac fe'i gwelwyd ar BBC 1 Wales, Channel 4 ac S4C fel perfformiwr unigol. Mae'n ymddangos yn rheolaidd ar BBC Radio Cymru lle enwebwyd ei albwm 'All Of Me' yn albwm diweddar o'r wythnos. 
 
Ymunwch â Lee am brynhawn hygyrch o atgofion cerddorol gyda chaneuon o bobl fel The Rat Pack, Elton John, Billy Joel, Tom Jones ac Elvis! 
Starring Lee Gilbert
 
Lee Gilbert brings a three piece band and guest singer to Blackwood for an enjoyable afternoon of 50’s, 60’s and 70’s hits.
 
Lee is a well-known figure on the South Wales arts scene. He regularly fronts the 17 piece DB Big Band and has been seen on BBC 1 Wales, Channel 4 and S4C as a solo performer. He regularly appears on BBC Radio Wales where his album ‘All Of Me’ was a recent album of the week. 
 
Join Lee for an accessible afternoon of musical memories with songs from the likes of The Rat Pack, Elton John, Billy Joel, Tom Jones and Elvis! 
 
TOCYNNAU / TICKETS: £5.00 Price includes tea and cake / Mae'r pris yn cynnwys te a chacen.
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 75c y tocyn / Prices include a booking fee of 75p per ticket
 
 
 

Saturday, 1 June, 2019 - 19:30

Mae sioe un dyn Bob Drury yn un rhaid i unrhyw ffan Neil Diamond ei gweld heb os nac oni bai. Paratowch i gael eich syfrdanu gan ei debygrwydd lleisiol sydd wedi bod yn difyrru cynulleidfaoedd ledled y byd.
 
Mae'r cyngerdd yn cynnwys yr holl ffefrynnau megis Cracklin’ Rosie, America, Love on the Rocks, Play Me, Hello Again, Forever in Blue Jeans, Beautiful Noise, I’m a Believer, Red Red Wine ac wrth gwrs, Sweet Caroline, a llwyddiant DU Neil Diamond sef Pretty Amazing Grace ac ychydig o ganeuon llai adnabyddus sy'n si┼Ár o ddod yn eich ffefrynnau.
 
 
Bob Drury’s one-man show is an absolute ‘must-see’ for any Neil Diamond fans. Prepare to be blown away by his vocal likeness which has been delighting audiences around the world.
 
The concert includes all the favourites such as Cracklin’ Rosie, America, Love on the Rocks, Play Me, Hello Again, Forever in Blue Jeans, Beautiful Noise, I’m a Believer, Red Red Wine and of course Sweet Caroline, plus Neil Diamond’s UK hit Pretty Amazing Grace and a few lesser known songs that are sure to become your favourites. 
 
TOCYNNAU | TICKETS: £15.50
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket
 

Saturday, 8 June, 2019 - 19:30

Yn mynd â chi ar wibdaith o galon tir theatr Llundain i swyn  Broadway, mae 'Mad About The Musicals', sy'n cael ei chanmol yn feirniadol, yn dathlu'r caneuon gorau o'r sioeau rydym i gyd yn eu hadnabod ac yn eu caru!

Gyda llu o'ch hoff ganeuon a ysgrifennwyd gan Rodgers a Hammerstein, Andrew Lloyd Webber a Boublil a Schonberg, mae'r cast talentog yn ysgogi gwir ysbryd y llwyfan, gyda lleisiau gwych, gwisgoedd trawiadol a sioe goleuadau trawiadol, er mwyn dod â'r sioe orau yn y dref i chi!


Taking you on a whistle stop tour from the heart of London's theatre land to the glitz of Broadway, the critically acclaimed Mad About The Musicals celebrates the very best songs from the shows we all know and love!

With a host of your favourite numbers from the pen of Rodgers & Hammerstein, Andrew Lloyd Webber and Boublil & Schonberg, the talented cast evoke the true spirit of the stage, with brilliant vocals, stunning costumes and a spectacular light show, to bring you the very best show in town!

'Outstanding!' (The Stage)

TOOCYNNAU | TICKETS £17.00 / £15.00
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 75c y tocyn
Prices include a booking fee of 75p per ticket

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...

Thursday, 13 June, 2019 - 19:30

Dathlu cerddoriaeth cenhedlaeth!
 
Paratowch ar gyfer y caneuon Motown gorau, gwisgoedd disglair, dawnsfeydd syfrdanol a doniau cerddorol ardderchog. Sioe sy’n dathlu cerddoriaeth Marvin Gaye, Diana Ross, Stevie Wonder, The Temptations, The Supremes, The Four Tops, Jackson 5, Lionel Richie a mwy. Eisoes wedi’i mwynhau gan dros filiwn o bobl ledled y byd. 
 
Mae hon yn sioe deyrnged ac nid yw'n gysylltiedig o gwbl ag unrhyw artistiaid/ystadau/cwmnïau rheoli gwreiddiol na sioeau tebyg.

Celebrating the sound of a generation!

Prepare yourself for classic Motown hits, glittering costume changes, dazzling dance moves and outstanding musicianship. Celebrating the incredible music of Marvin Gaye, Diana Ross, Stevie Wonder, The Temptations, The Supremes, The Four Tops, Jackson 5, Lionel Richie and more. Now seen by over 1 million people worldwide.
 
This is a tribute show and is no way affiliated with any original artists/estates/management companies or similar shows.
 
Time: 7.30pm
Price: £26.00
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 75c y tocyn | Prices include a booking fee of 75p per ticket
 

 

Saturday, 22 June, 2019 - 19:30

Yn dychwelyd yn dilyn galw mawr!
 
Mwynhewch ddathliad o gerddoriaeth Jeff Lynne a Electric Light Orchestra gan y Band Teyrnged ELO gorau sy'n teithio ledled y DU ac Ewrop ar hyn o bryd. 
 
Yn ennill clod beirniadol, mae Explosive Light Orchestra yn rhoi bywyd ffres i'r clasuron Mr Blue Sky, Evil Woman, Livin’ Thing, Wild West Hero, Don’t Bring Me Down, Sweet Talkin’ Woman, Turn to Stone, Hold on Tight a llawer, llawer mwy. 
 
Peidiwch â cholli'r noson wych hon o glasuron ELO ....

 

Back by popular demand.
 
Enjoy a celebration of the music of Jeff Lynne and Electric Light Orchestra by the best ELO Tribute Band currently touring the UK and Europe. 
 
Gaining critical acclaim, Explosive Light Orchestra give fresh life to the classic hits Mr Blue Sky, Evil Woman, Livin’ Thing, Wild West Hero, Don’t Bring Me Down, Sweet Talkin’ Woman, Turn to Stone, Hold on Tight and many, many more. 
 
Don't miss this great evening of classic ELO....
 
 
TOCYNNAU / TICKETS: £19.00 / £18.00
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 75c y tocyn
Prices include a booking fee of 75p per ticket
 
 

 

Tuesday, 3 September, 2019 - 19:30

“Two of the most extraordinary musicians, a phenomenal duo” - BBC Radio 2
 
Weithiau cerddoriaeth werin, weithiau ddim. Mae India Electric Company yn defnyddio offerynnau traddodiadol mewn arddulliau cyfoes i archwilio themâu amrywiol o Ddwyrain Ewrop, traddodiadau Gwyddelig a dieithrio trefol modern i greu rhywbeth “quirky and glittery - a veritable musical magpie’s nest.” - BBC Radio 3.
 
Yma, byddant yn cyflwyno eu hail daith unigryw yn y DU ar ôl cynnal a chefnogi Midge Ure yn helaeth ledled Ewrop, Awstralia, Seland Newydd a Scandinafia. Gyda sesiynau byw diweddar ar BBC Radio 2 a 6 Music, mae'n daith sy'n addo bod yn “Bursting with invention and full of surprises.”  - The Telegraph

Sometimes folk, sometimes not. India Electric Company use traditional instruments in contemporary styles to explore diverse themes from Eastern Europe, Irish traditions and modern urban alienation to end up with something “quirky and glittery - a veritable musical magpie’s nest.” - BBC Radio 3.

Here they will present their unique second headline UK tour having been extensively supporting and accompanying Midge Ure throughout Europe, Australia, New Zealand and Scandinavia. With recent live sessions on BBC Radio 2 and 6 Music, it's a tour that promises to be “Bursting with invention and full of surprises.”  - The Telegraph
 
TOCYNNAU / TICKETS: £12.00 / £10.00
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 75c y tocyn
Prices include a booking fee of 75p per ticket

Wednesday, 11 September, 2019 - 19:30

Yn dathlu cerddoriaeth y Bee Gees
 
Paratowch i brofi sain arbennig un o'r bandiau mwyaf i ymddangos ar y llwyfan mewn cyngerdd bythgofiadwy ac ysblennydd. 
 
Ymgollwch yng ngherddoriaeth y brodyr Gibb drwy'r chwedegau, saithdegau ac wythdegau - gan gynnwys caneuon poblogaidd y maent wedi'u hysgrifennu ar gyfer artistiaid eraill fel Celine Dion a Dolly Parton.
 
Peidiwch â cholli'r daith gerddoriaeth anhygoel hon drwy bob un o'ch hoff ganeuon, gan gynnwys
Night Fever, Stayin’ Alive, Jive Talkin’, Tragedy a llawer mwy!
 
Mae hon yn sioe deyrnged ac nid yw'n gysylltiedig ag unrhyw artistiaid gwreiddiol/ystadau/cwmnïau rheoli neu sioeau tebyg.
Celebrating the Music of the Bee Gees
 
Prepare to experience the distinct sound of one of the greatest bands to have graced the stage in an unforgettable concert spectacular. 
 
Immerse yourself in the Gibb brothers’ music through the sixties, seventies and eighties – including hits of artists they wrote for such as Celine Dion and Dolly Parton.
 
Don’t miss this amazing musical journey through all your favourite songs including
Night Fever, Stayin’ Alive, Jive Talkin’, Tragedy and many more!
 
This is a tribute show and is no way affiliated with any original artists/estates/management companies or similar shows.
 
 
£25.00
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 75c y tocyn
Prices include a booking fee of 75p per ticket
 

 

Saturday, 12 October, 2019 - 19:30

Yn  dathlu cerddoriaeth Frankie Valli & The Four Seasons. 
 
Yn dathlu degawd o "Big Girls Don't Cry" yn cynnwys The East Coast Boys
 
Profwch synau eiconig Frankie Valli & the Four Seasons yn cael eu hail-greu yn ddilys gan gast a band byw anhygoel.
 
Yn ystod y chwedegau a'r saithdegau, canfu Frankie Valli & the Four Seasons enwogrwydd gyda llawer o ganeuon rhif un fel Sherry, December 1963 (Oh What a Night) a Big Girls Don’t Cry.
 
Ar ôl gwerthu 100 miliwn o recordiau anhygoel ledled y byd, mae yna gân y Four Seasons sy'n rhannu lle arbennig yng nghalon pawb.
 
Mae hon yn sioe deyrnged ac nid yw'n gysylltiedig ag unrhyw artistiaid gwreiddiol/ystadau/cwmnïau rheoli neu sioeau tebyg.

 
Celebrating the music of Frankie Valli & The Four Seasons 
 
Celebrating a decade of Big Girls Don’t Cry featuring The East Coast Boys
 
Experience the iconic sounds of Frankie Valli & The Four Seasons authentically recreated by a phenomenal cast and live band.
 
During the sixties and seventies number one hits Sherry, December 1963 (Oh What a Night) and Big Girls Don’t Cry helped propel the Four Seasons and Frankie Valli to stardom.
 
After selling an incredible 100 million records worldwide, there’s a Four Seasons song that shares a special place in everyone’s heart.
 
This is a tribute show and is no way affiliated with any original artists/estates/management companies or similar shows.
 
TICKETS £24.50 / £22.50

Saturday, 19 October, 2019 - 19:30

Teyrnged i Syr Elton John
 
Ymunwch â ni ar daith gerddorol, yn dilyn trywydd i enwogrwydd un o'r artistiaid mwyaf poblogaidd erioed. 
 
Yn cyfuno perfformiadau lleisiol a phiano syfrdanol, gwisgoedd lliwgar dros ben, sioe oleuadau ddisglair - i gyd gyda band a lleisiau cefndir rhagorol. 
 
Mwynha ganeuon enwog fel Crocodile Rock, Philadelphia Freedom, Saturday Night’s Alright for Fighting, Are You Ready for Love, I’m Still Standing, Your Song ac wrth gwrs Rocket Man.
 
Mae hon yn sioe deyrnged ac nid yw'n gysylltiedig ag unrhyw artistiaid gwreiddiol/ystadau/cwmnïau rheoli neu sioeau tebyg.
 
A Tribute to Sir Elton John
 
Join us on a musical journey, charting the rise to fame of one of the biggest selling artiste of all time. 
 
Combining breath-taking vocal and piano performances, flamboyant costumes, a dazzling light show - all accompanied by an outstanding band and backing vocals. 
 
Enjoy hits such as Crocodile Rock, Philadelphia Freedom, Saturday Night’s Alright for Fighting, Are You Ready for Love, I’m Still Standing, Your Song and of course Rocket Man.
 
TOCYNNAU / TICKETS £
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 75c y tocyn
Prices include a booking fee of 75p per ticket
 
 
This is a tribute show and is no way affiliated with any original artists/estates/management companies or similar shows.
 
 

Thursday, 14 November, 2019 - 19:30

Bydd pedwar o brif hyrwyddwyr treftadaeth gerddorol Gogledd Ddwyrain Lloegr yn ymweld â Sefydliad y Glowyr Coed Duon fel rhan o'u taith derfynol.
 
Bydd cyn-ganwr a chyfansoddwr Lindisfarne Billy Mitchell; cymeriad y "Songman" yn "War Horse"’, Bob Fox; prif hyrwyddwr caneuon Tyneside Benny Graham a'r cyfansoddwr caneuon o Durham Jez Lowe yn unigol, ac ar y cyd, yn dathlu llwyddiannau, trasiedi, hiwmor ac amserau caled traddodiad cloddio glo Gogledd-ddwyrain Lloegr mewn noson o gerddoriaeth, caneuon a geiriau llafar.
 
Four of North East England’s leading champions of its musical heritage visit Blackwood Miners’ Institute as part of their final tour.
 
Ex-Lindisfarne singer and songwriter Billy Mitchell, Warhorse Songman Bob Fox, leading exponent of Tyneside song Benny Graham and Durham songwriter Jez Lowe individually and collectively celebrate the triumphs, tragedy, humour and hard times of North-East England's coal mining tradition in an evening of music, song and spoken word.
 
 
TOCYNNAU / TICKETS £21.00
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 75c y tocyn
Prices include a booking fee of 75p per ticket