Live Music

Saturday, 20 October, 2018 - 19:30

Mae WALK LIKE A MAN yn mynd â chi’n ôl mewn amser ar daith gerddorol drwy yrfa anhygoel Frankie Valli & The Four Seasons, sydd wedi cael ei hanfarwoli yn awr yn y sioe aml-wobrwyol, Jersey Boys, sydd wedi bod yn llenwi theatrau ledled y byd ers i’r sioe gychwyn yn 2005. Dominyddodd llais anymwybodol Valli y radio am fwy na dau ddegawd gyda chlasuron fel Sherry, Let's Hang On, Don’t Cry, Can’t Take My Eyes Off You, My Eyes Adored You, December 63 (Oh What A Night), Bye Bye Baby, Who Loves You a llawer, llawer mwy.
 
Gyda repertoire nad oes angen unrhyw gyflwyniad, mae WALK LIKE A MAN yn cyfuno personoliaethau anorchfygol, lleisiau anhygoel, harmonïau gwych a symudiadau dawnsio sydd hyd yn oed yn well i greu sioe lawn egni a hwyl a fydd yn gwneud i chi ofyn am fwy! Peidiwch â cholli'r dathliad pennaf o un o fandiau Roc a Rôl mwyaf y byd!

WALK LIKE A MAN’ pays tribute to the West End smash hit musical The Jersey Boys.

WALK LIKE A MAN takes you back in time on a musical journey through the incredible career of Frankie Valli & The Four Seasons, now immortalised in the multi-award winning show Jersey Boys, which has been packing theatres worldwide since its debut in 2005. Valli’s unmistakable voice dominated the airwaves for more than two decades with classics such as Sherry, Let’s Hang On, Big Girls Don’t Cry, Can’t Take My Eyes Off You, My Eyes Adored You, December 63 (Oh What A Night), Bye Bye Baby, Who Loves You and many, many more.

 
With a repertoire which needs no introduction, WALK LIKE A MAN combines infectious personalities, amazing vocals, slick harmonies and even slicker dance moves to deliver a show full of energy and nostalgia which will leave you wanting more!  Don’t miss the ultimate celebration of one of the world’s greatest Rock & Roll bands!
 
£23.50 (£21.50)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

Saturday, 27 October, 2018 - 19:30

Tickets for all shows go on general sale at 10am on Friday 8 June

 
Public Service Broadcasting are pleased to announce a 5-date run across the country where Every Valley was recorded in early 2017.
 
Speaking about the dates, founder J. Willgoose, Esq. said: “We're really looking forward to finishing our Every Valley album run with what promises to be a special set of shows. It's great to be saying a final thanks to Wales, and the Valleys in particular, for all the support and encouragement we've received since starting to research, write, record and then launch the album in Wales, and then to land up in the Royal Albert Hall a few days later seems like the best possible way to finish things off.”
 
Having already appeared at Primavera Sound, BBC Biggest Weekend and the inaugural All Points East, PSB also have a busy summer ahead of them with slots at, among others, Bluedot, Larmer Tree, Leopallooza & Green Man.
 
Their final run of dates in Wales culminating with a big night at the Royal Albert Hall in London promises to be a grand send off to Every Valley.
 
AGES 16 +
TICKETS £20.50
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 

PLEASE NOTE THIS PERFORMANCE IS STANDING ONLY

CUSTOMERS MAY ONLY PURCHASE A MAXIMUM OF 4 TICKETS EACH.

 
Public Service Broadcasting – Ticket Purchase Terms and Conditions
 
The Ticket Purchase Terms and Conditions applicable to the purchase and resale of tickets for Public Service Broadcasting are as follows:
 
1.) Ticket purchases to be limited to four tickets per person.
 
2.) Twickets are the official and only approved ticketing resell partner – www.twickets.live    Apart from purchasing via official primary ticket outlets, to remain valid tickets can only be bought/sold via the Twickets platform. Apart from tickets purchased through official primary sellers and Twickets, any tickets bought or sold through any other platforms / companies will be cancelled.
 
3.) The event ticket is a personal, revocable license and at all times remains the property of the Promoters. The ticket must be surrendered to the Promoters upon request.
 
4.) The event ticket is sold by the Promoters directly to the Consumer. Any tickets purchased by business or traders in breach of the Terms and Conditions of Ticket Sale will be cancelled. 
 
5.) The event ticket will immediately become invalid if resold or offered for sale unless the sale is through our official face-value resale partner Twickets.
 
6.) To gain admission to the concert, the attendee must bring their ticket plus one of the following 3 items:-
 
i) A printed or digital copy of the booking confirmation
 
ii) The credit card used for the purchase and shown on the booking confirmation (or a photo or photocopy of it)
 
iii) A valid photo ID matching the customer name on the booking confirmation.
 

BOOK ONLINE

 
 
 
 
 
 
 
 

Tuesday, 30 October, 2018 - 19:30

Due to unforseen circumstances, this show has been cancelled.
 
Our box office are trying to contact everyone who has booked tickets in order to issue a refund. If you would like to speak to our box office, please call 01495 227206. We apologise for any inconvenience caused.

 

 

Thursday, 1 November, 2018 - 19:30

Bydd ffidlau, gitâr, acordion, pibau Cymreig a chlocsio yn ffrwydro ar y llwyfan pan fydd Calan, y band Cymreig sydd wedi ennill gwobrau rhyngwladol, yn perfformio yn Sefydliad y Glowyr Coed Duon am y tro cyntaf. Ymunwch â nhw wrth iddynt ddathlu deng mlynedd ers rhyddhau eu halbwm cyntaf â chasgliad newydd o ganeuon, ‘Deg’. 
 
Mae gan Calan sŵn ffres a bywiog â churiad pendant i chwarae hen ganeuon traddodiadol. Mae eu caneuon yn cynnwys caneuon chwedlonol Cymreig â thamaid o hud, chwedloniaeth a direidi, ynghyd â rhai o’r alawon mwyaf prydferth a hudolus. 
Fiddles, guitar, accordion, Welsh bagpipes and step dancing will explode on stage when Calan, the international award-winning band from Wales make their Blackwood Miners’ Institute debut. Join them as they celebrate ten years since the release of their first album with a brand new compilation recording called Deg or 10.
 
Calan have a fresh and vibrant sound with a pounding beat set against the backdrop of old traditions. Songs include the legend of Wales’ very own fairy realm with a tale of magic, myth and mischief along with some of the most beautiful and haunting melodies.
 
£16.50 (£14.50)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket
 

Thursday, 8 November, 2018 - 19:30

Due to unforseen circumstances, this show has been cancelled.
 
Our box office are trying to contact everyone who has booked tickets in order to issue a refund. If you would like to speak to our box office, please call 01495 227206. We apologise for any inconvenience caused.

 

Saturday, 10 November, 2018 - 19:30

Gyda gwisgoedd trawiadol, band byw saith-darn, taflunio fideo rhyngweithiol, hiwmor tafod-mewn-boch o Sweden, ac wrth gwrs harmoniau nodweddiadol ABBA - dyma barti llawn hwyl o sioe!
 
Yn cynnwys pob un o ganeuon mwyaf adnabyddus ABBA, Dancing Queen, Waterloo, Mamma Mia, Take A Chance On Me, Gimme! Gimme! Gimme!,Super Trouper a llawer mwy!
 
Mae gwisg ffansi ABBA a'r 1970au yn ddewisol .. ond fe'i hanogir!

Grab your platforms and flares for a journey back in time to when ABBA dominated the charts and ruled the airwaves! Thank ABBA For The Music is a two-hour theatre spectacular that captures all of the magic and excitement of one of pop history's most successful and entertaining live bands.

 
Featuring all of ABBA's greatest hits, including Dancing Queen, Waterloo, Mamma Mia, Take A Chance On Me, Gimme! Gimme! Gimme! Knowing Me Knowing You, Fernando, Super Trouper and many more!
 
With stunning costumes, a seven-piece live band, interactive video projection, some tongue-in-cheek Swedish humour, and of course ABBA’s spectacular trademark harmonies - this is the ultimate feel-good party show!
 
ABBA and 70’s fancy dress optional … but encouraged!
www.thankabbaforthemusic.co.uk
 
TOCYNNAU | TICKETS £22.50 / £20.50
* Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket

ARCHEBWCH AR LEIN... | BOOK ONLINE...

Tuesday, 27 November, 2018 - 19:30

Caiff Cynyrchiadau Leeway eu cefnogi gan Ganolfan Mileniwm Cymru ac mewn partneriaeth â Sefydliad y Glowyr Coed Duon.
 
Ysgrifennwyd a chyfansoddwyd gan JASON ROBERT BROWN 
 
Mae’r sioe gerdd enwog a rhyngwladol hon yn ddoniol, yn deimladwy ac yn llawn caneuon cofiadwy. Dilyna’r sioe berthynas angerddol pum mlynedd Cathy a Jamie o Efrog Newydd, ac mae’n hanes cariadus am gael a cholli cariad.
 
Yn y cynhyrchiad arloesol hwn, mae’r sgôr bwerus ac emosiynol wedi ei chyplysu ag Iaith Arwyddion Prydain a symudiadau hyfryd gan y coreograffydd byddar arobryn, Mark Smith.
 
Cefnogwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a’r Loteri Genedlaethol. 
 
Yn hygyrch i aelodau o’r gynulleidfa sy’n F/fyddar, wedi eu byddaru ac sy’n drwm eu clyw, gyda chapsiynau agored ac iaith arwyddo integredig er mwyn i bawb allu mwynhau.
 
Cynhyrchwyd yn wreiddiol ar gyfer y llwyfan yn Efrog Newydd gan Arielle Tepper a Marty Bell
Cynhyrchwyd yn wreiddiol ar gyfer Northlight Theatre, Chicago, UDA 
Caiff ei berfformio drwy drefniant â Theatr Gerddoriaeth Ryngwladol (Ewrop) Cyfyngedig
Leeway Productions supported by Wales Millennium Centre and in partnership with Blackwood Miners’ Institute
 
Written and composed by JASON ROBERT BROWN 
 
Funny, poignant and alive with memorable tunes, this international hit musical charting New Yorkers Cathy and Jamie’s passionate five-year relationship is an affecting tale of love found and lost.
 
In this ground-breaking production, the emotionally powerful score is coupled with British Sign Language and beautiful movement by award-winning deaf choreographer Mark Smith.
 
Supported by the Arts Council of Wales, Welsh Government and the National Lottery.
 
Accessible to D/deaf, deafened and hard of hearing audience members, with open captioning and integrated sign language to be enjoyed by all. 
 
 
Originally Produced for the New York stage by Arielle Tepper and Marty Bell 
Originally Produced by Northlight Theatre, Chicago, USA 
Performed by arrangement with Music Theatre International (Europe) Limited 
 
TOCYNNAU / TICKETS:14.50 9£12.50)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
 
 

Wednesday, 28 November, 2018 - 13:30

Caiff Cynyrchiadau Leeway eu cefnogi gan Ganolfan Mileniwm Cymru ac mewn partneriaeth â Sefydliad y Glowyr Coed Duon.
 
Ysgrifennwyd a chyfansoddwyd gan JASON ROBERT BROWN 
 
Mae’r sioe gerdd enwog a rhyngwladol hon yn ddoniol, yn deimladwy ac yn llawn caneuon cofiadwy. Dilyna’r sioe berthynas angerddol pum mlynedd Cathy a Jamie o Efrog Newydd, ac mae’n hanes cariadus am gael a cholli cariad.
 
Yn y cynhyrchiad arloesol hwn, mae’r sgôr bwerus ac emosiynol wedi ei chyplysu ag Iaith Arwyddion Prydain a symudiadau hyfryd gan y coreograffydd byddar arobryn, Mark Smith.
 
Cefnogwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a’r Loteri Genedlaethol. 
 
Yn hygyrch i aelodau o’r gynulleidfa sy’n F/fyddar, wedi eu byddaru ac sy’n drwm eu clyw, gyda chapsiynau agored ac iaith arwyddo integredig er mwyn i bawb allu mwynhau.
 
Cynhyrchwyd yn wreiddiol ar gyfer y llwyfan yn Efrog Newydd gan Arielle Tepper a Marty Bell
Cynhyrchwyd yn wreiddiol ar gyfer Northlight Theatre, Chicago, UDA 
Caiff ei berfformio drwy drefniant â Theatr Gerddoriaeth Ryngwladol (Ewrop) Cyfyngedig
Leeway Productions supported by Wales Millennium Centre and in partnership with Blackwood Miners’ Institute
 
Written and composed by JASON ROBERT BROWN 
 
Funny, poignant and alive with memorable tunes, this international hit musical charting New Yorkers Cathy and Jamie’s passionate five-year relationship is an affecting tale of love found and lost.
 
In this ground-breaking production, the emotionally powerful score is coupled with British Sign Language and beautiful movement by award-winning deaf choreographer Mark Smith.
 
Supported by the Arts Council of Wales, Welsh Government and the National Lottery.
 
Accessible to D/deaf, deafened and hard of hearing audience members, with open captioning and integrated sign language to be enjoyed by all. 
 
 
Originally Produced for the New York stage by Arielle Tepper and Marty Bell 
Originally Produced by Northlight Theatre, Chicago, USA 
Performed by arrangement with Music Theatre International (Europe) Limited 
 
TOCYNNAU / TICKETS:14.50 9£12.50)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
 
 

Thursday, 29 November, 2018 - 19:30

Bydd ‘Buddy Holly and the Cricketers’ unwaith eto yn croesawu’r dathliadau Nadolig gyda ‘Holly at Christmas’, y sioe sydd bellach mor draddodiadol â gwin poeth sbeislyd a mins peis!
 
Bydd caneuon poblogaidd Holly, clasuron cyfoes eraill a rhai craceri  Nadolig i gyd yn cael eu cynnwys mewn gwledd gyflym, ffyrnig a doniol o adloniant i wneud yr anrheg berffaith i'r teulu cyfan.
 
Beth bynnag yw'r tymor, beth bynnag yw'r esgus i gael parti, gwnewch i’ch calon guro ychydig yn gyflymach gyda'r sioe sy’n gwneud i filoedd o gefnogwyr y byd ddweud: "Ni allaf gredu nad Buddy yw e!"
 

Buddy Holly and the Cricketers once again herald in the Yuletide festivities with Holly at Christmas, the show that is now as traditional as mulled wine and mince pies!

Holly’s hits, other contemporary classics and some Christmas crackers are all wrapped up in a fast, furious and funny feast of entertainment to make the perfect gift for all the family. 

Whatever the season, whatever the excuse to party, make your Heartbeat a little faster with the show that has thousands of fans the world over saying:  “I can’t believe it’s not Buddy!”

TOCYNNAU | TICKETS £18.50

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn

Prices include a booking fee of 50p per ticket

 
 

Friday, 30 November, 2018 - 19:30

Arweinydd: Michael Bell MBE
 
Mae Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd yn dychwelyd i’r Stiwt am noson wych arall o gerddoriaeth boblogaidd o’r ffilmiau. Mae’r casgliad eleni yn cynnwys cerddoriaeth o Star Wars, gan gynnwys y ffilm ddiweddaraf i’r casgliad - The Last Jedi. Dewch i fwynhau cerddoriaeth hynod o boblogaidd Back to the Future gan Michael J Fox, yn ogystal â Star Trek a Jurassic World.
 
Bydd sgorau poblogaidd gan Henry Mancini i The Blues Brothers, The Pink Panther a Breakfast at Tiffany yn ogystal â cherddoriaeth o glasuron Disney megis Mary Poppins, Beauty and the Beast a The Lion King. 
Michael Bell MBE conductor
 
Cardiff Philharmonic Orchestra returns to the ‘Stute for another great evening of popular film music. This year’s selection includes music from Star Wars, including the most recent addition to saga - The Last Jedi. Enjoy the title music of Michael J Fox’s hugely popular Back to the Future, as well as Star Trek and Jurassic World.
 
There’ll be popular scores by Henry Mancini for The Blues Brothers, The Pink Panther and Breakfast at Tiffany’s plus music from Disney classics such as Mary Poppins, Beauty and the Beast and The Lion King. 
 
TOCYNNAU £15.00 (£13.00, £44.00 teulu o 4 | family of 4)
 
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
 
 
 

Saturday, 19 January, 2019 - 19:30

Yn syth o’r West End yn Llundain!
 
Paratowch eich hun ar gyfer noson fythgofiadwy i ddathlu seren fyd-enwog yn sioe deyrnged George Michael gorau’r DU. 
 
Mae’r sioe yn llawn anthemau poblogaidd o glasuron Wham i’r caneuon oedd ar frig y siartiau o’r albwm o’r wythdegau, Faith, yn ogystal â chaneuon gwych o’r nawdegau a’r 20G.
 
Dyma gynhyrchiad hudol sy’n cynnwys eich hoff ganeuon gan gynnwys Careless Whisper, Freedom, Faith, Father Figure, Outside, Jesus to a Child, a llawer mwy.
 
Dewch i ailfyw angerdd, dawn a sensitifrwydd unigryw George yn y gyngerdd anhygoel a pharchus hon. 
 
Mae’r sioe hwn yn sioe deyrnged ac nid yw mewn unrhyw fodd yn gysylltiedig ag unrhyw artistiaid/ystadau, cwmnïau rheoli na sioeau tebyg. 
Direct from London's West End!
 
Get ready for an unforgettable evening celebrating a global superstar with the UK's finest George Michael tribute show.
 
The show is packed with crowd pleasing anthems from the Wham classics to the chart-topping success of the eighties album Faith, plus the awesome tunes of the nineties and noughties.
 
This is a spellbinding production  which features all you favourite songs including Careless Whisper, Freedom, Faith, Father Figure, Outside, Jesus to a Child, and many more.
 
Relive the passion, the flair and the unique sensitivity of George in this incredible and respectful concert sensation.
 
This is a tribute show and is in no way affiliated with any original artists/estates/management companies or similar shows.
 
TOCYNNAU / TICKETS £25.50 (£24.50)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
 
 
 
 

Friday, 25 January, 2019 - 19:30

Gordon Davis is back!
 
Gordon is known as one of the best Elvis tribute artist in the world. In 2012 he won ‘Images of the King’ in Memphis Tennessee 2012 and has continued his success by winning the ‘European Elvis Championships’ in 2013.
 
Gordon will be performing with his live band and singing all your favourite songs, bringing the majesty of the voice and the electrifying power of Elvis’s performance back to life. 
Mae Gordon Davis yn ôl!
 
Mae Gordon yn adnabyddus fel un o artistiaid teyrnged Elvis gorau yn y byd. Yn 2012 enillodd ‘Images of the King’ ym Memphis, Tennessee ac mae wedi parhau i fod yn llwyddiannus drwy ennill ‘Pencampwriaeth Elvis Ewropeaidd’yn 2013.
 
Bydd Gordon yn perfformio gyda’i fand byw ac yn canu eich hoff ganeuon, gan ddod a mawredd y llais a’r pŵer trydanol o berfformio Elvis yn ôl yn fyw.
 
TOCYNNAU | TICKETS: £16.50 
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket
 

 

Saturday, 26 January, 2019 - 19:30

Gordon Davis is back!
 
Gordon is known as one of the best Elvis tribute artist in the world. In 2012 he won ‘Images of the King’ in Memphis Tennessee 2012 and has continued his success by winning the ‘European Elvis Championships’ in 2013.
 
Gordon will be performing with his live band and singing all your favourite songs, bringing the majesty of the voice and the electrifying power of Elvis’s performance back to life. 
Mae Gordon Davis yn ôl!
 
Mae Gordon yn adnabyddus fel un o artistiaid teyrnged Elvis gorau yn y byd. Yn 2012 enillodd ‘Images of the King’ ym Memphis, Tennessee ac mae wedi parhau i fod yn llwyddiannus drwy ennill ‘Pencampwriaeth Elvis Ewropeaidd’yn 2013.
 
Bydd Gordon yn perfformio gyda’i fand byw ac yn canu eich hoff ganeuon, gan ddod a mawredd y llais a’r pŵer trydanol o berfformio Elvis yn ôl yn fyw.
 
TOCYNNAU | TICKETS: £16.50 
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn | Prices include a booking fee of 50p per ticket
 

 

Saturday, 9 February, 2019 - 19:30

 ‘TAITH GYNGERDD I FFARWELIO’ | ‘FAREWELL CONCERT TOUR’

Heb os, roedd y 60au yn amser arbennig iawn fydd yn cael ei gofio mewn hanes fel y cyfnod mwyaf dychmygus o greadigrwydd a mynegiant mewn cerddoriaeth.

Mae ‘The Searchers’ wedi cyfrannu’n helaeth at sefydlu lle’r DU ar frig y byd yn y diwydiant cerddoriaeth â llwyddiannau ysgubol fel Sweets For My Sweet; Needles and Pins; Don’t Throw Your Love Away; Sugar and Spice and When You Walk In The Room.

Gan werthu mwy na 50 miliwn o recordiadau, mae The Searchers bellach wedi bod yn teithio’r byd ac yn adlonni cynulleidfaoedd o bob oedran am fwy na hanner canrif.

Mae nhw bellach wedi penderfynu ymddeol a bydd y Cyngerdd i Ffarwelio hwn yn cynnwys llawer o draciau albwm a ffefrynnau yn ogystal â’u caneuon adnabyddus i gyd. Byddant hefyd yn adrodd straeon ac atgofion o’u gyrfa syfrdanol.

Peidiwch â cholli’r CYNGERDD I FFARWELIO gan The Searchers!


There is no doubt that the swinging 60’s was a very special time and will go down in history as being the most imaginative period of music creativity and expression.

With such classic hits as, Sweets For My Sweet; Needles and Pins; Don’t Throw Your Love Away; Sugar and Spice and When You Walk In The Room, THE SEARCHERS have contributed enormously in establishing the UK as the world’s leading country in the music industry.

With total record sales of more than 50 million, The Searchers have been touring the globe, entertaining audiences of all ages for more than 50 years. 

They have now decided to retire and this Farewell ‘solo’ Concert will not only include all their famous hits, but also many album tracks and well-known favourites, as well as anecdotes and reminiscences of their remarkable career.

Don’t miss The Searchers FAREWELL CONCERT!

£23.50

Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
 

 

Saturday, 23 March, 2019 - 19:30

Showaddywaddy wedi byw hyd at y teitl hwnnw gan eu bod yn dathlu eu 40fed pen-blwydd.
 
Mae eu sioe fyw yn ddeinamig a dyrchafol ac yn cynnwys eu holl ganeuon mwyaf poblogaidd, gyda llawer ohonynt wedi cyrraedd rhif un yn siartiau pop Ewrop. 
 
Yn cynnwys Under The Moon of Love, Three Steps to Heaven, Hey Rock & Roll, When, Blue Moon, ‘Pretty Little Angel Eyes’ a llawer mwy.
Felly dewch i ymuno â'r ‘Dancing Party’… ‘You’ve Got What It Takes’!

‘The Greatest Rock & Roll Band In The World’ is a bold statement but Showaddywaddy has lived up to that title as they recently celebrated their 40th anniversary.

Formed in the 1970s in Leicester from several local bands, they have sold more than 20 million records and have toured the world.
Their live show is dynamic and uplifting featuring all of their biggest hits, many of which reached number one in the pop charts of Europe. 
 
‘Under The Moon of Love’, ‘Three Steps to Heaven’, ‘Hey Rock & Roll’, ‘When’, ‘Blue Moon’, ‘Pretty Little Angel Eyes’ and many, many more.
So come and join the ‘Dancing Party’… ‘You’ve Got What It Takes’! 
 
TICKETS £25.50
 
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

 

Friday, 5 July, 2019 - 17:00

DOORS OPEN 5.00pm

ON SALE FROM 10AM ON WEDNESDAY 3RD OCTOBER

AT CAERPHILLY CASTLE

The Stranglers will kick off a summer of live music at Caerphilly Castle in South Wales when they play Wales’ largest Castle on Friday the 5th of July 2019. Support comes from fellow punk rockers Ruts DC. Tickets will go on general sale Wednesday the 3rd of October at 10am through Ticketmaster.co.uk, Gigantic.com, Seetickets.com, Blackwood Miners’ Institute or by calling 0844 844 0444.

Wales’ largest independent music promoter and finalist in the upcoming Live UK Music Awards 2018 as Best Regional Promoter, Orchard Entertainment returns to this stunning historic venue, with a fantastic  line up of The Stranglers and Ruts DC.

During a hectic 2018 touring the Southern Hemisphere, Europe and the UK, which included a stellar sell out performance at Tramshed Cardiff, The Stranglers have also been busy writing and rehearsing new material. Audiences at the famous castle can expect to experience some of these new cuts, alongside classic favourites and lesser performed numbers drawn from their eloquent and extensive catalogue.

First formed in 1974, the band's attitude was embraced by the punk movement of the late 70s, with their first three albums - Rattus Norvegicus, No More Heroes and Black And White - being released within an astonishing 13 months of each other, scoring hit singles such as Peaches, No More Heroes and Walk On By. Further success was to follow with Always The Sun, Strange Little Girl and the mercurial Golden Brown, amongst many others, earning the group 24 Top 40 singles and 18 Top 40 albums.

Masters of their own highly original sound that combines a brilliant melodic touch with dark aggression and effortless cool. The Stranglers are now recognised as one of the most credible and influential bands to have emerged from the punk era.

Special guests Ruts DC are a reggae-influenced British punk rock band, formed in 1977 at the height of the Punk revolution. They released their first single In A Rut in early 1979 on the People Unite label, which was championed by the legendary John Peel. From then on and over the years, the record rightly became what can be considered to be a Punk anthem.

There were more to follow, with the singles Babylon’s Burning, Something That I Said, Jah War (all from the debut album The Crack) and Staring at the Rude Boys, West One (both featured on the album Grin And Bear It).

This show has an age restriction of 14+

Tickets £40.50 

Tickets include booking fee of £3 per ticket.

BOOK ONLINE...