Amateur & Community Events

Tuesday, 30 April, 2019 - 18:30

Bydd myfyrwyr o Gwmni Dawns Ieuenctid Coed Duon, Transform Dance a rhai gwesteion arbennig iawn yn camu ar y llwyfan i godi arian ar gyfer 'Yr Apêl Fawr'.  
 
Fe'i sefydlwyd ym 1995, mae Apêl Fawr Wallace a Gromit wedi codi £50 miliwn i gefnogi babanod a phlant sâl a'u teuluoedd yn Ysbyty Plant Bryste.

Students from Blackwood Youth Dance, Transform Dance and some very special guests take to the stage to raise funds for The Grand Appeal.  

Established in 1995, Wallace & Gromit’s Grand Appeal has raised £50 million to support sick babies and children and their families in Bristol Children’s Hospital.
 
TOCYNNAU | TICKETS £7.50 (£5.00 dan 18 oed / under 18's)
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 
 
 

Thursday, 16 May, 2019 - 19:15

Dyma ddwy noson o ddathlu goreuon byd adloniant cerddorol, gyda chaneuon a chipluniau o lyfr caneuon hanesyddol y cwmni, a llawer mwy.
Bydd cyngerdd dydd Iau yn cynnwys Côr Heddlu Gwent, sy'n dathlu ei hanner canmlwyddiant yn 2019. Bydd gwesteion dydd Gwener yn cael eu cyhoeddi maes o law.

 

Two nights of the very best in musical entertainment with songs and snapshots from the company's historical songbook and much, much more.
Thursday's concert features The Gwent Police Choir, celebrating their 50th anniversary in 2019. Friday guests will be announced in due course.
 
TOCYNNAU / TICKETS £10.50
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket
 
 

 

Friday, 17 May, 2019 - 19:15

Dyma ddwy noson o ddathlu goreuon byd adloniant cerddorol, gyda chaneuon a chipluniau o lyfr caneuon hanesyddol y cwmni, a llawer mwy.
Bydd cyngerdd dydd Iau yn cynnwys Côr Heddlu Gwent, sy'n dathlu ei hanner canmlwyddiant yn 2019. Bydd gwesteion dydd Gwener yn cael eu cyhoeddi maes o law.

 

Two nights of the very best in musical entertainment with songs and snapshots from the company's historical songbook and much, much more.
Thursday's concert features The Gwent Police Choir, celebrating their 50th anniversary in 2019. Friday guests will be announced in due course.
 
TOCYNNAU / TICKETS £10.50
Mae prisiau’n cynnwys ffi archebu o 50c y tocyn
Prices include a booking fee of 50p per ticket