Croeso

Rydym yn falch iawn eich bod am ddysgu mwy am raglen mor gyffrous a gobeithiwn, gyda’ch help chi, y byddwn yn gwneud gwahaniaeth mawr i’n cymunedau gwledig yn ardal Caerffili a Blaenau Gwent.

Cymerwn, gan eich bod yn chwilio amdanom, eich bod yn awyddus i gymryd rhan yn ein rhaglen ac i ymuno â rhwydwaith cynyddol o brosiectau gwledig ysbrydoledig.

 

Menywod sy'n Gweithio

Menywod sy'n Gweithio

Mae Menywod sy’n Gweithio yn grŵp rhwydwaith cefnogol a deinamig i fenywod ym myd busnes boed eich bod yn gyflogwr, yn weithiwr neu’n rhedeg eich menter eich hun. Mae’r grŵp yn rhoi cyfle i chi gwrdd a gweithio gyda menywod sydd o’r un meddylfryd â chi, rhannu eich straeon o lwyddo , hyrwyddo eich gwaith a gwneud ffrindiau newydd.

 

Llysgenhadon Gwledig

Llysgenhadon Gwledig

Mae pob ardal yn penodi Grŵp Gweithredu Lleol sy’n cynnwys pobl frwd, angerddol ac sydd o’r un meddylfryd o’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector (cymunedol a gwirfoddol) i sicrhau bod gennym gynrychiolaeth deg o’n cymuned wledig.

 

Pleidiol wyf i'm Cefn Gwlad - cefnogaeth LEADER

Pleidiol wyf i'm Cefn Gwlad

Rydym yn chwilio am brosiectau gwledig cyffrous, creadigol ac arloesol! Rydym am roi cefnogaeth i i wahanol grwpiau, rhwydweithiau a chymunedau sy’n dymuno peilota syniadau.

 

 

Rhwydwaith Amaeth

Rhwydwaith Amaeth

Mae’r Rhwydwaith y Diwydiant Amaeth yn cynnwys ffermwyr a diwydiannau ym myd amaeth sy’n ymgysylltu’n weithredol â diwydiant amaeth gwledig ardal Caerffili a Blaenau Gwent ac yn cynghori arno gan gynnwys datblygu’r diwydiant yn y ddwy sir ac ehangu ei fudd economaidd.

 

Strategaeth Datblygu Lleol

Strategaeth Datblygu Lleol

Mae’r Strategaeth Datblygu Lleol yn cyflwyno strategaeth, cynllun gweithredu ac amcanion cyflenwi cyfredol ein Grŵp Gweithredu Lleol. Cafodd ei llunio at ddibenion cymryd rhan ym mesur LEADER Cynllun Datblygu Gwledig Cymru 2020.

 

Website by Andy Grant