Treftadaeth

Beth wnaeth y Rhufeiniaid i ni erioed? Pe bai’r cwestiwn hwnnw yn cael ei ofyn yng Ngelligaer "eithaf tipyn mewn gwirionedd!" fyddai’r ymateb.

Ond yn bwysicach, y cwestiwn y gofynnodd tîm Cwm a Mynydd i grwpiau treftadaeth lleol yn ddiweddar oedd ‘Beth mae Cytuniad Rhufain erioed wedi’i wneud i ni?’ ac, unwaith eto, yr ateb i’r cwestiwn hwnnw oedd ‘eithaf tipyn’;

Cytuniad Rhufain oedd y gyfarwyddeb Ewropeaidd a sefydlodd y Rhaglen Datblygu Gwledig a thrwy’r arian hwnnw gall y tîm Cwm a Mynydd weithio gyda rhwydweithiau gan gynnwys y Rhwydwaith Treftadaeth i ddatblygu syniadau prosiect i gefnogi grwpiau lleol.

Mae treftadaeth wledig a diwylliannol yn chwarae rôl sylweddol yn natblygiad yr ardal leol hon. O’r tir hwn sy’n llawn mwynau ac adnoddau naturiol y daeth y chwyldro diwydiannol i fodolaeth gan arwain Cymoedd De Cymru at fod yr allforiwr mwyaf o lo ager yn y byd.

Ar ôl oes y diwydiant trwm mae ardal Caerffili a Blaenau Gwent yn gweld ailddyfodiad tir gwyrdd a hyfryd ein cyndadau ac wrth sefydlu’r Rhwydwaith Treftadaeth newydd, gall syniadau ar gyfer gweithgarwch a phrosiectau hyrwyddo ddod ynghyd.

Bydd y Rhwydwaith Treftadaeth yn ffurfio rhan o gyfarfodydd arferol y grŵp treftadaeth a bydd modd trafod unrhyw syniadau am brosiectau. Cewch wybodaeth bellach am waith Cwm a Mynydd ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol neu drwy ffonio 01443 838632 neu drwy anfon e-bost at lovelp1@caerphilly.gov.uk

Cysylltwch â ni

Tîm Datblygu Gwledig
Fferm Tŷ Fry
Heol Y Bedw Hirion
Bedwellte
NP12 0BE

TFfôn: 01443 838632
E-bost:rdp@caerphilly.gov.uk

 

Like us on facebook

Website by Andy Grant