Skip to Content

Find out why it is so important to Recycle as much as you can.

 

 

The Schools Battery Recycling Initiative has been running since 2010. Well done to all schools who have signed up to take part collecting household batteries for the competition. The winning schools will be announced at the end of the school year in June / July 2019  to win exciting prizes.

Discover the wonderful world of Recycling and find out what can be Recycled

 

Cyllid

Mae Menter Ailgylchu Batris Ysgolion wedi bod yn rhedeg er 2010. Da iawn i'r holl ysgolion sydd wedi cofrestru i gymryd rhan drwy gasglu hen fatris o'r cartref ar gyfer y gystadleuaeth. Bydd yr ysgolion sydd wedi ennil yn cael eu cyhoeddiar ar ddiwedd y flwyddyn ysgol ym Mehefin/Gorffenaf 2019 i ennil gwobrau cyffrous.

Funding

Funding has been recieved from WRAP for the provision of new Recycling on the Go facilities and Welsh Government for more environmental education road shows for schools

Gwobrau

Mae'r Tîm Rheoli Gwastraff yng Nghyngor Caerffili unwaith eto wedi derbyn y wobr 'Tîm Gwasanaeth y Flwyddyn - Rheoli Gwastraff ac Ailgylchu' am yr ail flwyddyn yn olynol, gan y Gymdeithas Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cyhoeddus (APSE)

Rhoddwyd Gwobr Ailgylchu Gwastraff Bwyd i'r Tîm hefyd yn 2012 ac 'Awdurdod Lleol y Flwyddyn 2013' yn Sioe Ailgylchu Planhigion a Gwastraff (PAWRS)

Awards

The Waste Management Team at Caerphilly Council have once again been awarded Service Team of the Year - Waste Management and Recycling for the second year in a row at the Association for Public Service (APSE) Awards

The team were also awarded a Food Waste Recycling Award in 2012 and 'Local Authority of the Year 2013' at the Plant and Waste Recycling Show (PAWRS)

In addition, Bronze and Silver Awards have been achieved for waste minimisation and recycling at the Zero Waste Awards and the National Recycling Stars Awards

Llwyddiant Ailgylchu

Mae cyfradd Ailgylchu a Chompostio Caerffili wedi cyrraedd 58% anhygoel, llawer yn uwch na tharged stadudol Llywodraeth Cymru o 52% am 2012/13 - da iawn wir i'r holl drigolion, ysgolion a busnesau! 

Mae Cymru wedi'i lleoli'n gyntaf yn y DU ac yn ail yn Ewrop o ran ailgylchu gwastraff y cartref

Recycling Success

Caerphilly's Recycling and Composting rate has reached an amazing 68%, well above the Welsh Government statutory target of 52% for 2012/13 - a big well done to all residents, schools and businesses!

Wales is ranked first in the UK, Second in Europe in household recycling.

Mentrau

Mae Menter Ailgylchu Batris Ysgolion 2013/14 yn rhedeg am y 3edd flwyddyn. Da iawn i'r holl ysgolion sydd wedi cofrestru i gymryd rhan trwy gasglu hen fatris o'r cartref ar gyfer y gystadleuaeth. Bydd yr ysgolion sydd wedi ennill yn cael eu cyhoeddi ar ddiwedd y flwyddyn ysgol ym Mehefin/Gorffennaf 2014, i ennill gwobrau cyffrous.

Initiatives

The Schools Battery Recycling Initiative has been running since 2010. Well done to all schools who have signed up to take part collecting household batteries for the competition. The winning schools will be announced at the end of the school year in June / July 2019  to win exciting prizes.

Yw eich ymennydd yn llawn sothach?

Questions:8
Attempts allowed:Unlimited
Available:Always
Pass rate:75 %
Backwards navigation:Allowed

Dewch i weld faint rydych chi’n ei wybod am Leihau, Ailddefnyddio ac Ailgylchu!

 
Atebwch yr 8 cwestiwn i brofi eich gwybodaeth am wastraff a sut y dylid ei drin.
 
 

 

Start quiz
Syndicate content