Skip to Content

Her Di-Wastraff

Mae Sialens 'Di-wastraff' yn fenter newydd sy'n cael ei rhedeg gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Er mwyn cymryd rhan, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw lleihau faint o wastraff yr ydych yn ei gynhyrchu.  Mae hi'n hawdd gwneud newidiadau bach a all, gyda'i gilydd, wneud gwahaniaeth mawr i faint o wastraff byddwch yn rhoi allan i gael ei gasglu. 

Trwy ddewis eitemau gyda llai o ddeunydd pacio, rhoi cynnig ar ddefnyddio cewynnau golchadwy yn lle rhai tafladwy, compostio gartref a gwastraffu llai o fwyd, gallwch leihau'ch gwastraff yn sylweddol.

Os hoffech herio'ch hunan dros gyfnod o 4 wythnos, gallwch ddadlwytho  Llyfryn y Sialens 'Di-wastraff'

Tu mewn, byddwch yn gweld Taflen Gofnodi 4 wythnos a Dyddiadur Sialens Di-wastraff, y gallwch eu cwblhau a'u hanfon trwy:

E-bost: kirken@caerffili.gov.uk

Drwy’r Post: Nicole Kirke, Rheoli Gwastraff, Uned B5, Depo Tir-y-berth, Heol Newydd, Hengoed, CF82 8AU.

Am syniadau gwych, gwyliwch y fideo isod o'n 3 theulu sydd wedi bod mor garedig â gwirfoddoli i gymryd rhan yn y sialens arbrofol.

Rydym yn deall bod amgylchiadau pawb yn wahanol ac mae'n iawn os ydych chi'n dal i gynhyrchu rhywfaint o wastraff. Fodd bynnag, rydym yn gobeithio y gwelwch ostyngiad dramatig ym maint o wastraff rydych chi'n ei daflu i ffwrdd: mae hyd oed newidiadau bach yn gwneud gwahaniaeth mawr!