Skip to Content

Ffeithiau am ganiau

Mae llawer o’r bwyd a diod a brynwn yn dod
mewn caniau alwminiwm neu ddur.

Wyddech chi y gellir ailgylchu caniau alwminiwm
a dur droeon a thro?

Felly ailgylchu eich caniau yw un o’r pethau gorau y gallwch chi ei wneud i’r amgylchedd.

Caniau wedi’u hailgylchu

Gellir ailgylchu caniau diod alwminiwm yn ganiau newydd sy'n cael eu llenwi a’u rhoi nôl ar y silff mewn siop ymhen chwe wythnos.

Gellir ailgylchu dur dro ar ôl tro a gellir ei ddefnyddio i wneud llawer iawn o wahanol bethau. Yn eu plith mae:

 • Fframiau beic
 • Pibelli
 • Rheilffyrdd
 • Cragen llong
 • Ceir
 • Pontydd
 • Clipiau papur
 • Caniau bwyd a diod

Wyddech chi...?

 

 • Gall pob can dur gael ei ailgylchu’n gyfan gwbl. Gall gael ei ailgylchu dro ar ôl tro.

 • Mae ailgylchu un can alwminiwm yn arbed digon o ynni i bweru teledu am 3 awr neu oleuo bwlb golau 100 wat am 20 awr!

 • Pe bai pawb yn ailgylchu eu caniau alwminiwm byddai gwerth 14 miliwn bin yn llai o wastraff yn cael ei anfon i safleoedd tirlenwi bob blwyddyn!

 • Cynhyrchir 13 biliwn o ganiau dur yn y DU bob blwyddyn. Pe baech yn eu pentyrru, un ar ben y llall, byddai’r tŵr yn ddigon tal i gyrraedd y lleuad deirgwaith!

 • Mae 2.5 bilwn o ganiau yn cael eu haligylchu bob blwyddyn