Skip to Content

Ffeithiau bwyd

Bob blwyddyn yng Nghymru rydyn ni’n cynhyrchu
tua 400,000 tunnell o wastraff bwyd a diod.

Mae bwyd sy’n cael ei wastraffu yn cael effaith
fawr ar newid yn yr hinsawdd.

Os caiff ei anfon i safle tirlenwi bydd yn pydru ac yn
rhyddhau Methan (nwy tŷ gwydr niweidiol) i’r amgylchedd.

Y peth gorau i’w wneud gyda’n bwyd yw ei fwynhau.

COFIWCH: Nid yw pobl yn bwyta pethau fel plisgyn wy, croen banana a bagiau te.

Yr eitem o fwyd sy'n cael ei wastraffu fwyaf yn y cartrefyw bara. Rydym yn gwastraffu ooddeutu 25 miliwn o dafellau'r dydd sy'n adio i fyny i oddeutu 9 milliwn o dafellau'r flwyddyn.

Mae compostio yn y cartref yn ffordd wych o atal gwastraff cegin sydd heb ei goginio rhag cael ei anfon i safle tirlenwi, a bydd ein gerddi yn diolch i ni am hyn! Os nad oes gennych ardd, cofiwch ddefnyddio eich gwasanaeth ailgylchu gwastraff bwyd wythnosol i ailgylchu unrhyw fwyd dros ben.

Am awgrymiadau ar sut i leihau gwastraff bwyd a bod yn greadigol gyda bwyd dros ben, ewch i www.lovefoodhatewaste.com

 

Wyddech chi...?

  • Gallai gwastraff bwyd gostio hyd at £50 y mis i’r teulu cyffredin!

  • Mae 40% o’r bwyd da a daflwn i ffwrdd yn ffrwythau a llysiau.

  • Maen bron 1 biliwn o bobl yn y byd nad ydynt yn cael digon i’w fwyta.

  • Mae tua 7.2 miliwn tunnell o fwyd yn cael ei daflu i ffwrdd gan gartrefi yn y DU bob blwyddyn, a gallai pobl fod wedi bwyta’r rhan fwyaf ohono.

  • Pe bai pawb yn stopio gwastraffu bwyd da, byddai gyfystyr â thynnu 1 o bob 5 car oddi ar ffyrdd y DU o ran effeithiau CO2.

  • Caiff bwyd sy’n cael ei ailgylchu ei roi mewn cyflyrwyr a gwrteithiau pridd.

  •  Mae 250,000 o dunelli o fwyd sy'n mynd i wastraff bob blwyddyn yn dal yn fwytadwy