Skip to Content

Ffeithiau gwastraff yr ardd

Ailgylchu gwastraff yr ardd

Os bydd gwastraff yr ardd yn cael ei roi mewn bin sbwriel
caiff ei gludoi safle tirlenwi lle bydd yn dadelfennu ac yn
rhyddhau nwyon tŷ gwydr niweidiol.

Bydd yn llygru'r amgylchedd a bydd yr adnodd wedi'i golli am byth.

Cofiwch roi gwastraff yr ardd yn eich bagiau gwyrdd. Yna caiff ei gludo i gyfleuster
compostio lle caiff ei drawsnewid yn gyflyrydd pridd sy’n llawn maeth.

Mae’r broses hon yn cymryd rhwng 8 ac 16 wythnos, yn dibynnu ar sut caiff y compost ei ddefnyddio yn y pen draw.

 

Gellir defnyddio’r compost newydd hwn mewn sawl ffordd:

 • mewn gerddi
 • ar safleoedd tir llwyd
 • tirlunio
 • amaethyddiaeth
 • gwella pridd
 • tomwellt
 • tyfu glaswellt

 

Wyddech chi...?

 • Gellir compostio hyd at 30% o’r deunyddiau sy’n cael eu rhoi yn y bin sbwriel

 • Mae hyd yn oed compostwyr rheolaidd yn anfon bron 70kg o wastraff y gellir ei gompostio i safleoedd tirlenwi bob blwyddyn – mae hynny’n cyfateb i bwysau oedolyn cyffredin!

 • Y ffordd orau o ddelio â gwastraff yr ardd yw ei gompostio yn y cartref

 • • Os caiff ei anfon i safleoedd tirlenwi, bydd gwastraff yr ardd yn rhyddhau Methan, sydd 23 gwaith yn fwy niweidiol fel nwy tŷ gwydr na Charbon Deuocsid.