Skip to Content

Ffeithiau gwydr

Ar gyfartaledd mae pob teulu yn defnyddio tua
330 o boteli a jariau gwydr bob blwyddyn.

Gellir ailgylchu poteli a jariau gwydr yn hawdd i
greu poteli a jariau gwydr newydd neu drwy eu
defnyddio mewn diwydiant fel deunydd adeiladu neu dywod.

Mae’r DU yn Ailgylchu tua 50% o gynwysyddion gwydr ar
hyn o bryd (fel poteli a jariau), ac mae’r ffigur hwn wedi
dyblu dros y 5 mlynedd ddiwethaf.

Fodd bynnag, mae llawer o waith i’w wneud o hyd – mae gwledydd fel y Swistir a’r Ffindir yn Ailgylchu mwy na 90% o’u gwydr.

 

 

Defnyddir gwydr sy’n cael ei ailgylchu i wneud:

  • Poteli a jariau newydd
  • 'Tywod wedi’i brosesu’ – mae gwydr mân iawn yn cael ei ddefnyddio mewn bynceri ar gyrsiau golff
  • Asffalt gwydr ar gyfer arwynebau ffyrdd

 

Wyddech chi...?

  • Mae potel wydr yn cynnwys dros 25% o wydr sydd wedi'i ailgylchu ar gyfartaledd, ond gall poteli gwyrdd gynnwys hyd at 90% o wydr sydd wedi'i ailgylchu!

  • Mae ailgylchu 2 botel yn arbed digon o ynni i ferwi dŵr ar gyfer pum paned o de neu i bweru cyfrifiadur am 50 munud

  • Mae'r ynni sy'n cael ei arbed drwy ailgylchu un botel wydr yn ddigon i bweru cyfrifiadur am 25 munud!

  • Gall yr ynni sy’n cael ei arbed drwy ailgylchu un botel bweru bwlb golau 100 wat am bron awr, neu deledu am 20 munud