Skip to Content

Ffeithiau papur

Papur a cherdyn yw’r deunyddiau sy’n cael eu taflu i
ffwrdd fwyaf.
Maen nhw’n cynrychioli dros draean o’r sbwriel rydyn
ni’n ei gynhyrchu.
Mae’n hawdd gwneud papur a cherdyn newydd
drwy ailgylchuhen bapur a hen gerdyn.

Mae’n ffaith...

 • Mae’n cymryd 7 diwrnod i bapur newydd sy’n cael ei ailgylchu gael ei droi’n bapur newydd newydd!
 • Mae 67% o’r papur a’r cardfwrdd sy’n cael eu defnyddio yn y DU yn cael eu hailgylchu
 • Cafodd 11 miliwn tunnell o allyriadau cyfwerth â CO2 eu hosgoi drwy ailgylchu papur a chardfwrdd yn 2008. Byddai hyn yr un peth â chymryd tua 3½ miliwn o geir oddi ar y ffordd.

 

Defnyddir papur sy’n cael ei ailgylchu at y dibenion canlynol:

 • Mae’r holl bapur newydd sy’n cael ei wneud yn y DU bellach yn cael ei wneud o bapur sydd wedi’i ailgylchu
 • Mae llawer o’n papur toiled yn cael ei wneud o bapur sydd wedi’i ailgylchu
 • Mae deunydd pecynnu cardfwrdd rhychog wedi’i wneud bron yn llwyr o ddeunydd sydd wedi’i ailgylchu.

Wyddech chi...?

 • Amcangyfrifir bod pob tunnell o bapur sy’n cael ei ailgylchu yn arbed digon o ynni i bweru cartref yn y DU am flwyddyn gyfan!

 • Mae papur sy’n cael ei greu o ddeunyddiau crai yn defnyddio llawer mwy o ynni a dŵr na phe baem yn ailgylchu papur

 • Drwy ailgylchu eich papur newydd bob dydd gallwch arbed mwy na phwysau eich corff mewn papur mewn blwyddyn!

 • Ar gyfer pob tunnell o bapur sy’n cael ei ailgylchu, mae 17 coeden yn cael eu harbed

 • Mae’r teulu cyffredin yn defnyddio gwerth 6 choeden o bapur bob blwyddyn

 • Mae angen coedwig maint Cymru i greu digon o bapur ar gyfer y DU bob blwyddyn!