Skip to Content

Ffeithiau plastig

Mae plastig yn ddeunydd poblogaidd, defnyddiol,
ond rydyn ni’n defnyddio llawer ohono.

Erbyn hyn rydyn ni’n defnyddio 20 gwaith cymaint
o blastig ag yr oeddem yn ei ddefnyddio 50 mlynedd yn ôl.

Felly, mae’n bwysig i ni Ailddefnyddio ac Ailgylchu plastig cymaint â phosibl.

Ceisiwch wneud eich rhan chi dros yr amgylchedd drwy fynd â bagiau gyda chi i’r archfarchnad neu ddefnyddio ‘bag am oes’.

 

Defnyddir plastig sy’n cael ei ailgylchu i wneud:

  • bagiau bin a bagiau plastig
  • poteli plastig newydd
  • casys fideo a chryno ddisg
  • blychau hadau
  • siacedi
  • llenwad ffibr mewn sachau cysgu a dwfês

 

 

 Wyddech chi...?

  • Gall yr ynni sy’n cael ei arbed drwy ailgylchu un botel blastig bweru bwlb golau 100 wat am bron awr.

  • Mae archfarchnadoedd yn rhoi 17 biliwn o fagiau plastig i gwsmeriaid bob blwyddyn - mae hynny'n cyfateb i 290 bag i bob person!

  • Dim ond 25 o boteli pop sydd eu hangen i greu siaced!

  • Bob blwyddyn, defnyddir tua 17½ biliwn o fagiau plastig gan archfarchnadoedd. Mae hyn yn cyfateb i dros 290 o fagiau i bob person yn y DU. Os awn yn ôl 17½ biliwn eiliad, y flwyddyn fyddai 1449.

 

Gwyliwch y fideo isod gan National Geographic i weld sut y gellir troi poteli plastig yn ddillad: