Skip to Content

Ffeithiau trydanol

Efallai bod hen Gyfarpar Trydanol ac
Electronig Gwastraff (WEEE) yn ymddangos
yn ddiwerth i chi, ond maen nhw’n llawn
deunyddiau gwerthfawr cudd.

Mae cyngor Caerffili yn cesio annog ailgylchu nwyddau trydanol drwy gynnal cynlluniau gwobrwyo.Yn ystod y blynyddoedd diwethaf,mae'r gwobrau wedi cynnwys talebau Amazon a thalebau'r Stryd Fawr.

Beth allwch chi ei ailgylchu?

Os oes ganddo blwg, os yw’n defnyddio batris neu os oes logo
bin olwynion â chroes arno, gellir ei ailgylchu.

Maent yn cynnwys:

 • Sychwyr gwallt
 • Brwshys dannedd trydanol
 • Cyfrifiaduron
 • Ffonau symudol
 • Tegell
 • Tostwyr
 • Haearn smwddio
 • Oergelloedd a rhewgelloedd
 • Peiriannau golchi dillad, peiriannau sychu dillad a pheiriannau golchi llestri
 • Unrhyw beth arall sydd â phlwg neu fatris

Os yw’r eitem wedi torri, gallwch fynd â hi i'w hailgylchu yn un o Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

 

Beth arall y gallech chi ei wneud â hi?

Os yw’r eitem yn gweithio, gallech:

 • gysylltu â’r Fenter Dodrefn Cymunedol (CFE), eich canolfan ailddefnyddio leol yn Rhymni
 • gofyn i berthnasau neu ffrindiau os hoffent gael yr eitem
 • ei chyfnewid â ffrindiau
 • ei rhoi i elusen

 

Beth sy’n digwydd i fy eitemau trydanol pan gânt eu casglu?

Caiff eitemau trydanol nad oes eu hangen eu datgymalu mewn ffatri ailbrosesu lle cânt eu torri'n ddarnau bach i'w hailgylchu.

Mae deunyddiau crai fel dur, plastig, sinc ac aur yn werthfawr iawn, a chânt eu troi’n bethau newydd.

 

Wyddech chi...?

 • Gellir defnyddio sinc o ffonau symudol i adeiladu llongau.

 • Gellir defnyddio aur o beiriannau gemau cyfrifiadurol i greu gemwaith.

 • Ar gyfartaledd, rydyn ni’n prynu tair eitem drydanol newydd bob blwyddyn.

 • Dim ond 1 o bob 5 o’n heitemau trydanol sy’n cael eu Hailgylchu.

 • Mae eitemau trydanol yn cynnwys deunyddiau crai gwerthfawr fel Aur ac Arian.

 • Mae un haearn smwddio yn cynnwys digon o ddur i wneud 13 can dur, a digon o blastig i wneud 95 pot iogwrt.

 • Gellir Ailddefnyddio plastig a ailgylchir o degellau i wneud peiriannau gemau cyfrifiadurol neu sychwyr gwallt.