Skip to Content

Cyllid

Mae Menter Ailgylchu Batris Ysgolion wedi bod yn rhedeg er 2010. Da iawn i'r holl ysgolion sydd wedi cofrestru i gymryd rhan drwy gasglu hen fatris o'r cartref ar gyfer y gystadleuaeth. Bydd yr ysgolion sydd wedi ennil yn cael eu cyhoeddiar ar ddiwedd y flwyddyn ysgol ym Mehefin/Gorffenaf 2019 i ennil gwobrau cyffrous.

Rhagor o newyddion o’r domen sbwriel

Mae'r Tîm Rheoli Gwastraff yng Nghyngor Caerffili unwaith eto wedi derbyn y wobr 'Tîm Gwasanaeth y...

Mae cyfradd Ailgylchu a Chompostio Caerffili wedi cyrraedd 58% anhygoel, llawer yn uwch na tharged stadudol Llywodraeth...