Skip to Content

Llwyddiant Ailgylchu

Mae cyfradd Ailgylchu a Chompostio Caerffili wedi cyrraedd 58% anhygoel, llawer yn uwch na tharged stadudol Llywodraeth Cymru o 52% am 2012/13 - da iawn wir i'r holl drigolion, ysgolion a busnesau! 

Mae Cymru wedi'i lleoli'n gyntaf yn y DU ac yn ail yn Ewrop o ran ailgylchu gwastraff y cartref

Rhagor o newyddion o’r domen sbwriel

Mae Menter Ailgylchu Batris Ysgolion wedi bod yn rhedeg er 2010. Da iawn i'r holl ysgolion sydd wedi cofrestru i...

Mae'r Tîm Rheoli Gwastraff yng Nghyngor Caerffili unwaith eto wedi derbyn y wobr 'Tîm Gwasanaeth y...