Skip to Content

Beth alla i ei ailgylchu?

Gellir Ailgylchu’r rhan fwyaf o’r gwastraff
rydyn ni’n ei gynhyrchu.

Mae’r cyngor yn casglu llawer o’r eitemau
hyn fel rhan o’r gwasanaeth casglu wythnosol.

 When is your collection day?

Biniau brown (neu flwch ailgylchu)

Mae’r cyngor yn casglu’r eitemau canlynol o’ch cartref bob wythnos, a dylech eu rhoi yn eich bin brown (neu flwch ailgylchu).

 

Cans Cardboard Paper Glass Plastic

Caniau

Cardfwrdd

Papur

Gwydr

Plastig

 

Gwastraff bwyd a gwastraff yr ardd

 

Mae’r cyngor hefyd yn casglu gwastraff bwyd a gwastraff yr ardd o’ch cartref bob wythnos. Rhowch eich gwastraff bwyd yn y cadi bwyd, a rhowch wastraff yr ardd yn eich sachau gwyrdd. Mae'n bwysig iawn i beidio a rhoi gwastraff bwyd a gardd yn y biniau brown oherwydd ni fyddant yn cael eu casglu ar y diwnodau casglu arferol.

 

Food Garden Waste

Gwastraff Bwyd

Gwastraff Gardd

 

 

Eitemau eraill y gellir eu hailgylchu

 

Gallwch ailgylchu eitemau eraill nad ydynt yn cael eu casglu gan y cyngor. Os gallwch Ailddefnyddio’r eitemau, rhowch nhw i’ch ffrindiau, eich teulu neu elusen. Os nad oes modd i’w hailddefnyddio gallwch fynd â nhw i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref neu Safle Anfon Gwastraff.

 

Batteries CD & DVD Electricals Textiles
Batris CDau & DVDau Eitemau trydanol Tecstiliau