Skip to Content

Ailgylchu Bwyd

Gellir ailgylchu gweddillion bwyd drwy’ch cadi
gwastraff bwyd gartref

Beth sy’n cael ei gasglu?

Mae’r cyngor yn casglu gwastraff bwyd o’ch cartref bob wythnos

Pa fwydydd y gellir eu rhoi yn y cadi gwastraff bwyd?

Le i…

 • Ffrwythau
 • Llysiau
 • Pliciadau llysiau
 • Bara wedi llwydo
 • Bagiau te
 • Plisg wyau
 • Cig a physgod
 • Esgyrn
 • Caws
 • Reis
 • Pasta
 • Grawnfwyd
 • Gweddillion bwyd o’ch plât
Na i…
 • Unrhyw beth nad yw’n wastraff bwyd
 • Olew coginio sydd wedi ei ddefnyddio (Gellir ailgylchu hyn mewn Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref)

I ble mae’n mynd?

Ar ôl iddo gael ei gasglu o’ch cartref, mae gwastraff bwyd yn cael ei gludo i Bryn Compost, Gelligaer i’w droi’n gompost.