Skip to Content

Ailgylchu Caniau

Gellir ailgylchu caniau metel fel caniau diodydd a bwyd
drwy’ch bin/blwch ailgylchu gartref

 

Beth sy’n cael ei gasglu?

Mae’r Cyngor yn casglu caniau o’ch cartref bob wythnos.

 

Beth ellir ei Ailgylchu?

 Gyhyd â’ch bod yn eu golchi..

Le i…  

  • Caniau bwyd
  • Caniau diod

 

Na i...
  • Metel Sgrap
  • Cyllyll, ffyrc, llwyau ac ati
  • Padelli a phaniau

 

I ble mae’n mynd?

Ar ôl i ni gasglu’r deunyddiau i’w hailgylchu o’ch cartref, bydd cwmni Rheoli Gwastraff yn mynd â nhw i’w didoli a’u troi’n bethau newydd.