Skip to Content

Ailgylchu Cardfwrdd

Gellir ailgylchu cardfwrdd drwy’ch bin/blwch
ailgylchu gartref

Beth sy’n cael ei gasglu?

Mae’r Cyngor yn casglu cardfwrdd o’ch cartref bob wythnos.
Os oes gennych lawer o gardfwrdd, gallwch fynd ag ef i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref..

Beth ellir ei Ailgylchu?

Le i…

  • Pecynnau bwyd cardfwrdd e.e. bocsys pizza, grawnfwyd
  • Blychau cardfwrdd e.e. bocsys esgidiau a hancesi poced papur
  • Cardfwrdd tenau e.e. deunyddiau ysgrifennu
  • Cardiau cyfarch a phost
  • Bocsys wyau
  • Tiwbiau cardfwrdd e.e. papur tŷ bach a thywelion cegin papur
Na i…
  • Cardfwrdd sydd â bwyd arno

I ble mae’n mynd?

Ar ôl i ni gasglu’r deunyddiau i’w hailgylchu o’ch cartref, bydd cwmni Rheoli Gwastraff yn mynd â nhw i’w didoli a’u troi’n bethau newydd.