Skip to Content

Ailgylchu CDs a DVDs

Peidiwch â thaflu hen CDs a DVDs i ffwrdd
Gellir eu hailgylchu nhw i gyd, drwy fynd â
nhw i’ch siop elusen leol neu i un
o’n Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref.

Pa fath o bethau a dderbynnir?

Derbynnir popeth, hyd yn oed os oes difrod iddynt.

Beth sy’n digwydd i’r disgiau?

Mae’r cwbl yn cael ei gasglu gan yr elusennau, sydd wedyn yn eu didoli mewn depo canolog
Mae eitemau sydd o safon dda yn cael eu hailwerthu drwy siopau elusen ar hyd y lled y DU a gellir gwerthu neu gyfrannu eitemau nad ydyn nhw o safon gystal