Skip to Content

Ailgylchu Gwydr

Gellir ailgylchu gwydr yn eich bin/blwch ailgylchu gartref.

Dim ots pa liw ydyw, gyhyd â’i fod yn fotel neu’n jar.

Beth sy’n cael ei gasglu?

Mae’r Cyngor yn casglu gwydr o’ch cartref bob wythnos

Beth ellir ei ailgylchu?

Le i… 

Na i…
  • Gwydr ffenestri
  • Gwydrau yfed
  • Cwpanau, platiau, powlenni
  • Bylbiau golau
  • Gwydr a cherameg ffwrn

I ble mae’n mynd?

Ar ôl i ni gasglu’r deunyddiau i’w hailgylchu o’ch cartref, bydd cwmni Rheoli Gwastraff yn mynd â nhw i’w didoli a’u troi’n bethau newydd.