Skip to Content

Ailgylchu Plastig

Gellir ailgylchu poteli, tybiau a phecynnau bwyd a diod
plastig drwy’ch bin/blwch ailgylchu gartref.

Ble galla i ailgylchu?

Mae’r Cyngor yn casglu plastig o’ch cartref bob wythnos

Beth ellir ei ailgylchu?

Le i…

  

 • Potiau plastig e.e. potiau iogwrt, nwdls parod
 • Tybiau plastig e.e. tybiau menyn, hufen iâ
 • Pecynnau bwyd plastig
 • Poteli plastig e.e. pop, llaeth, siampŵ, sôs, diodydd
Na i…
 • Llieiniau plastig
 • Potiau paent
 • Poteli cemegau gardd a DIY
 • Polystyren
 • Teganau
 • Bagiau siopa
 • Hangeri cotiau

I ble mae’n mynd?

Ar ôl i ni gasglu’r deunyddiau i’w hailgylchu o’ch cartref, bydd cwmni Rheoli Gwastraff yn mynd â nhw i’w didoli a’u troi’n bethau newydd.