Skip to Content

Ailgylchu Tecstilau

Gellir ailddefnyddio bron popeth a wneir o ffabrig os ydyw mewn cyflwr da. Os nad yw mewn cystal cyflwr gellir ei ailgylchu’n gynnyrch newydd

Ble galla i ailgylchu?

Nid yw’r cyngor yn casglu tecstilau fel rhan o’r gwasanaeth casglu wythnosol ond mae banciau dillad yn ein Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref

Mae gennym hefyd gyfleusterau ailgylchu tecstilau yn ein Safleoedd Gwastraff (safleoedd ailgylchu bach). Dilynwch y ddolen isod i weld lleoliadau sy’n derbyn hen decstilau.

Safleoedd Gwastraff

Gallech hefyd fynd â dillad i’ch siop elusen leol.

Efallai’ch bod wedi sylwi bod elusennau yn aml yn postio bagiau elusen drwy’ch blwch llythyrau.

Gofynnwch i’ch rheini sicrhau bod yr elusen yn un swyddogol.

 

Beth ellir ei ailgylchu?

Le i…

 • Dillad
 • Esgidiau (mewn parau)
 • Teganau meddal
 • Bagiau a gwregysau
 • Hetiau, sgarffiau a menig
 • Tywelion
 • Cynfasau, gorchuddion duvet a blancedi
 • Gorchuddion clustogau a gobenyddion
 • Llenni
Na i…
 • Deunyddiau brwnt
 • Duvets
 • Gobenyddion
 • Carpedi a matiau