Skip to Content

Gwastraff Gardd

Gellir ailgylchu gwastraff gardd drwy’ch sach werdd gartref

Beth sy’n cael ei gasglu?

Mae’r Cyngor yn casglu gwastraff gardd o’ch cartref bob wythnos

Beth gellir ei roi’n y sachau ailgylchu gwyrdd?

Le i…

 • Dail
 • Blodau marw
 • Llwyni bychain
 • Chwyn
 • Gwair sy’n weddill ar ôl torri lawntiau
 • Brigau
 • Gweddillion cloddiau ar ôl eu torri
Na i…
 • Clymog Japan
 • Gwastraff bwyd
 • Tyweirch
 • Cerrig
 • Rwbel
 • Pridd
 • Pren
 • Boncyffion a brigau mawr

I ble mae’n mynd?

I Fryn Compost yng Ngelligaer i’w droi’n gompost