Skip to Content

Ble mae popeth yn mynd?

Caiff deunyddiau sy'n cael eu casglu i’w hailgylchu ledled Cymru eu hanfon i Gyfleusterau Adfer Deunyddiau (CAD).
 
Mae CAD yn ffatri enfawr lle caiff deunyddiau ailgylchadwy sy'n cael eu cymryd o'ch cartref eu cludo i'w trefnu a'u gwahanu’n ‘fathau’ neu’n ‘ffrydiau’ gwahanol (papur, gwydr, plastig, cardfwrdd a chaniau). Rhaid i’r deunyddiau gael eu gwahanu wrth iddynt gael eu casglu o’ch cartref yn eich bin neu flwch ailgylchu brown.
 
Unwaith i’r deunyddiau gael eu gwahanu, cânt eu hanfon i’w hailbrosesu a’u gwneud yn eitemau newydd sbon.
 
Weithiau ni fydd CAD yn gallu delio ag eitemau sy'n cael eu rhoi mewn biniau ailgylchu. Caiff yr eitemau hyn eu gwrthod a'u galw'n 'halogiad'. Dyna pam ei bod hi mor bwysig sicrhau mai dim ond deunyddiau a gesglir gan y cyngor (papur, tybiau, poteli a photiau plastig, poteli a jariau gwydr, cardfwrdd a chaniau) sy’n cael eu rhoi allan i’w casglu.
Mae ailgylchu yn bwysig dros ben – Caiff rhywfaint o'r ynni a fyddai wedi cael ei ddefnyddio i greu deunyddiau newydd ei Lleihau gan fod cartrefi yn ailgylchu mwy o'u gwastraff.