Skip to Content

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref a Safleoedd Anfon Gwastraff

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn casglu’r rhan fwyaf o’r pethau
y gellir eu hailgylchu o’ch cartref.

Fodd bynnag, peidiwch â rhoi’r pethau na allwn eu casglu yn y bin.

Os gellir eu hailgylchu gallwch fynd â nhw i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y
Cartref neu Safle Anfon Gwastraff.

 • Mae gennym chwe Chanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn y fwrdeistref sirol. Mae’r cyfleusterau hyn yn cael eu goruchwylio, a gallwch gael gwared ar lawer o wastraff y cartref yma.
 • Hefyd, mae gennym nifer o Safleoedd Anfon Gwastraff yn y fwrdeistref. Mae’r rhain yn safleoedd ailgylchu bach heb oruchwyliaeth. Mae’n bosibl y byddwch wedi'u gweld ym meysydd parcio archfarchnadoedd.

Gallwch fynd â’r eitemau canlynol i Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref:

 • Gwydr, Papur, Plastig, Cardfwrdd a Chaniau
 • Tecstiliau (fel dillad ac esgidiau)
 • Olew
 • CDs, Gemau a DVDs
 • Sgrap
 • Batris cyffredin a batris car
 • Paent a Chemegau
 • Silindrau Nwy
 • Offer trydanol bach a mawr o'r cartref
 • Tiwbiau fflwroleuol
 • Teiars  
 • Bwrdd plastr
 • Asbestos
 • Tetrapack
 • Ffwyl

Nid yw pob un o'r 6 safle dan oruchwhyliaeth yn cymryd yr un math o wastraff. Felly, cyn i chi gyrraedd y safleoedd hyn, gwnewch yn siwr eich bod yn gwirio deunyddiau ailgylchadwr sydd ar wefan Cyngor Caerffili.

Gallwch fynd â'r eitemau canlynol i Safleoedd Anfon Gwastraff( Ar gau bob dydd Iau):

 • Gwydr
 • Caniau
 • Papur
 • Tecstiliau ac Esgidiau
 • Plastig
 • Batris 

Isod ceir rhestr o’r chwe Chanolfan a’u lleoliadau(Ar gau bob dydd Sul)

Safle Amwynder Dinesig Aberbargod(Ar gau bob dydd Iau)

Ystâd Ddiwydiannol Bowen
Aberbargod
Bargod
CF81 9EP
Gallwch gael cyfarwyddiadau ar gyfer Safle
Amwynder Dinesig Aberbargod ar Google Maps

 

Safle Amwynder Dinesig y Lleuad Lawn(Ar gau bob dydd Sul)

Ystâd Ddiwydiannol y Lleuad Lawn
Wattsville
Crosskeys
NP11 7BD
Gallwch gael cyfarwyddiadau ar gyfer Safle
Amwynder Dinesig y Lleuad Lawn ar Google Maps

 

Safle Amwynder Dinesig Penallta(Ar gau bob dydd Mercher) (Dim ond y dyddiau sydd angen eu cyfiethu i'r Gymraeg ar gyfer yr holl safleoedd hyn)
Ystâd Ddiwydiannol Penallta
South Road
Hengoed
CF82 7ST
Gallwch gael cyfarwyddiadau ar gyfer Safle 
 
Safle Amwynder Dinesig Penmaen(Ar gau bob Dydd Mawrth)
Ystâd Ddiwydiannol Penmaen
Heol Penmaen
Pontllan-fraith
Coed Duon
NP12 2XZ
Gallwch gael cyfarwyddiadau ar gyfer Safle 
 
Safle Amwynder Dinesig Trehir(Ar gau bob Dydd Iau)
Lôn y Pandy
Llanbradach
CF83 3RP
Gallwch gael cyfarwyddiadau ar gyfer Safle 
 
Safle Amwynder Dinesig Rhymni(Ar gau bob Dydd Mawrth)
Ystâd Ddiwydiannol y Lawnt
Rhymni
NP22 5PW
Gallwch gael cyfarwyddiadau ar gyfer Safle