Skip to Content

Awgrymiadau ar leihau gwastraff

Mae Lleihau, Ailddefnyddio ac Ailgylchu yn rhan
o’r Hierarchaeth Wastraff, sy’n rhestru dewisiadau
o ran gwaredu gwastraff ac yn eu graddio yn
ôl pwysigrwydd drwy’r dull mwyaf cynaliadwy.
 
1.(Yffordd orau)-Lleihau neu atal y gwastraff
2. Ailddefnyddio'r gwastraff
3. (Yr opsiwn derbyniol olaf)-Ailgylchu ac adennil gwerth o'r gwastraff.
4. (Pan fetha popeth arall)- Gwaredu gwastraff mewn safleoedd tirlenwi. Nid yw hwn yn opsiwn da oherwydd ei fod yn achos niwed i'r amgylchedd.


Mae'r Hierarchaeth Gwastraff hon yn bwysig iawn o ran lleihau'r gwastraff sy'n mynd i'n safleoedd tirlenwli a chadw

ein cymunedau'n Ian.
 
Cliciwch ar y botymau isod i ddysgu mwy am Arbed, Ailddefnyddio ac Ailgylchu.