Skip to Content

Pam Ailgylchu?

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targed i Gymru
ailgylchu o leiaf 70% o wastraff erbyn 2025
gyda’r nod o beidio ag anfon unrhyw wastraff
i safleoedd tirlenwi erbyn 2050.

Mae Ailgylchu’n bwysig.
Bob dydd rydyn ni’n taflu pethau gwag,
eitemau sydd wedi torri, pethau rydyn
ni wedi’u defnyddio neu eitemau
nad oes eu hangen arnom mwyach.

Mae Ailgylchu’n trawsnewid yr hen bethau hyn yn bethau newydd, defnyddiol.

Mae Ailgylchu’n rhad ac yn ein galluogi i arbed arian ac adnoddau naturiol y Ddaear.

Effeithiau Amgylcheddol Safleoedd Tirlenwi

Os na fyddwn yn ailgylchu bydd ein sbwriel yn cael ei gymryd i safle tirlenwi. Dyma dwll mawr yn y ddaear lle caiff y sbwriel ei wasgaru a’i wasgu.

Mae hyn yn difetha ein cefn gwlad ac yn wael iawn i’r amgylchedd. Mae cemegau'n cronni o dan y wyneb, a gallant ddianc. Gall hylif gwenwynig o’r enw Trwytholch lifo allan ac achosi difrod a niwed i blanhigion, bywyd gwyllt a dŵr.

Yn y dyfodol agos ni fydd digon o dir ar ôl i adeiladu safleoedd tirlenwi newydd, felly mae angen i ni sicrhau nad ydym yn anfon deunyddiau yno drwy Arbed, Ailddefnyddio ac Ailgylchu.

 

Lleihau’r angen i gloddio deunyddiau crai newydd

 

Mae llawer o’r sbwriel rydyn ni’n ei daflu yn ddeunydd pecynnu. Mae hwn yn cael ei wneud o ddeunyddiau crai gwahanol:

  • Mae pren o goed yn cael ei ddefnyddio i wneud papur a bocsys cardfwrdd
  • Caiff olew ei echdynnu a’i brosesu i greu plastig
  • Caiff mwynau eu cloddio i wneud caniau
  • Defnyddir tywod a mwynau eraill i wneud gwydr.

Drwy Ailgylchu gallwn leihau defnydd deunyddiau crai, sy’n arbed yr amgylchedd y bydden ni wedi’i ddefnyddio i gloddio’r deunyddiau hyn. Mae Ailgylchu yn lleihau’r ynni sydd ei angen i gael gafael ar ddeunyddiau crai, a'r llygredd a fyddai wedi cael ei gynhyrchu drwy brosesau echdynnu a chludo.

Os darllenwch labeli ar becynnau fe welwch fod y rhan fwyaf o eitemau yn cael eu gwneud o ddeunydd sydd wedi'i Ailgylchu erbyn hyn.

Mae cyngor Caerffili yn ceisio annog y cyhoedd i ailgychu drwy gynnig gwobrau am fwyd a nwyddau trydanol. Yn y gorffennol, mae'r gwobrau wedi cynnwys telebau Amazon a thalebau'r Stryd Fawr.