Skip to Content

Ailddefnyddio

Beth yw ystyr ailddefnyddio?

Ystyr ailddefnyddio yw defnyddio pethau eto.

Os na allwch arbed, ceisiwch ailddefnyddio.

Gellir ailddefnyddio llawer o bethau.

Os na allwch ailddefnyddio rhywbeth eich
hun, ceisiwch ddod o hyd i rywun a all wneud hynny.

Awgrymiadau defnyddiol

Dyma rai pethau y gallwch eu gwneud:

 • Yn lle prynu pethau newydd, prynwch bethau
 • ail law o siop elusen, sêl cist car
 • neu ffair sborion. Yn ogystal â helpu’r amgylchedd
 • byddwch yn arbed llawer o arian. 
 • Pan fyddwch wedi gorffen â llyfr, rhowch ef i’ch ffrindiau. 
 • Addurnwch gynwysyddion gwydr neu blastig a’u hailddefnyddio i storio pethau. Bydd hyn yn eich helpu i fod yn drefnus. 
 • Ailddefnyddiwch botiau iogwrt neu hanner gwaelod poteli plastig fel potiau planhigion. 
 • Ailddefnyddiwch amlenni drwy osod label dros y cyfeiriad gwreiddiol. Bydd hyn yn arbed arian i chi ac yn lleihau nifer yr amlenni sy’n cael eu taflu i ffwrdd. 
 • Gellir ailddefnyddio bagiau plastig sawl gwaith fel bagiau siopa, a gellir eu defnyddio hefyd fel bagiau bin. 
 • Pan fyddwch yn tyfu'n rhy fawr i'ch hen feic, rhowch y beic i gyfaill neu aelod o’r teulu neu ei werthu i rywun arall a all wneud defnydd ohono. 
 • Awgrymwch i’ch rhieni brynu llaeth mewn poteli gwydr gan y dyn llefrith. Gellir rhoi’r poteli hyn yn ôl iddo i’w hailddefnyddio. Mae hyn yn lleihau nifer y cynwysyddion llaeth plastig neu gardfwrdd a fyddai'n cael eu taflu i ffwrdd fel arall.