Skip to Content

Ailgylchu

Beth yw ystyr ailgylchu?

Ystyr ailgylchu yw defnyddio pethau sydd
wedi’udefnyddio i wneud pethau newydd.

Dylid ond ailgylchu pan na allwch arbed neu
ailddefnyddio.

 

Awgrymiadau defnyddiol

Dyma rai pethau y gallwch eu gwneud:

  • Annog eich rhieni i ddefnyddio’r gwasanaeth ailgylchu wythnoso
    l a gynigir gan y cyngor.
  • Mae’r Awdurdod yn casglu gwastraff bwyd, gwastraff yr ardd, papur, cardfwrdd, gwydr, cynwysyddion/poteli plastig a chaniau.   Biniau – beth sy’n mynd ym mhob bin?
  • Peidiwch â thaflu hen ddillad, teganau, llyfrau, CDs neu fideos.
  • Ewch â nhw i siop elusen, sêl cist car neu ffair sborion. Fel hyn gall rhywun arall eu defnyddio.
  • Dylech annog eich rhieni i wneud neu brynu bin compost neu gompostiwr mwydod. Defnyddiwch y rhain i gompostio gwastraff cegin sydd heb ei goginio a gwastraff yr ardd. Gallwch ddefnyddio’r compost i dyfu bwyd newydd neu flodau.
  • Prynwch bethau sydd wedi’u hailgylchu. Dim ond drwy brynu pethau sydd wedi’u gwneud o ddeunydd sydd wedi’i ailgylchu y gallwn ddangos bod ailgylchu’n werth chweil.
Felly cofiwch Leihau, Ailddefnyddio ac Ailgylchu. Po fwyaf y lleihewch yn y lle cyntaf, y lleiaf o wastraff y bydd angen i chi ddelio ag ef. Ailddefnyddio yw’r dewis gorau ond un, oherwydd ni fydd angen i chi brynu cymaint o bethau newydd. Ar ôl i chi Leihau ac Ailddefnyddio cymaint â phosibl, dylech Ailgylchu.
 
Y peth olaf y dylech ei wneud yw rhoi rhywbeth yn y bin!