Skip to Content

Lleihau

Beth yw ystyr lleihau?

Ystyr hyn yw i leihau faint o bethau rydych chi’n
eu defnyddio yn y lle cyntaf fel bod gennych
lai i’w daflu i ffwrdd.

Awgrymiadau defnyddiol

Mae digon o bethau y gallwch eu gwneud yn yr
ysgol ac yn y cartref i helpu.

Dyma rai syniadau:

 • Peidiwch â phrynu pethau nad oes wir eu hangen arnoch.
 • Dewiswch bethau o ansawdd a fydd yn para.
 • Defnyddiwch fatris y gallwch eu defnyddio dro ar ôl tro.
 • Peidiwch â thaflu pethau os byddant yn torri. Ceisiwch eu trwsio.
 • Prynwch fwyd sydd heb lawer o ddeunydd pecynnu. Er enghraifft, prynwch ffrwythau a llysiau sydd ddim mewn bagiau.
 • Defnyddiwch botel neu fflasg y gallwch eu hailddefnyddio yn hytrach na chartonau neu ganiau
 • Defnyddiwch gynwysyddion bwyd y gallwch eu hailddefnyddio ar gyfer eich cinio yn hytrach na ffoil neu ‘cling film’.
 • Peidiwch â defnyddio pethau y byddwch yn eu taflu'n syth ar ôl eu defnyddio. Er enghraifft:
  • defnyddiwch gamera arferol yn hytrach na chamera untro
  • defnyddiwch hances boced yn lle hancesi papur
  • defnyddiwch gyllyll a ffyrc metel yn lle rhai plastig
 • Ceisiwch annog eich teulu i fynd â’u bagiau eu hunain pan fyddant yn mynd i siopa. Bydd hyn yn lleihau nifer y bagiau plastig rydych yn eu gwastraffu ac yn arbed 5c i chi am bob bag wrth y til!