Skip to Content

Wardeiniaid Cyngor Gwastraff

Mae gan y cyngor dîm o Wardeiniaid Cyngor Gwastraff.  Eu swydd yw monitro cyfranogiad ac annog pobl sydd ddim yn ailgylchu ar hyn o bryd i wneud hynny. Byddant yn ymweld â phobl sydd ddim yn ailgylchu yn rheolaidd i ddysgu pam, ac i siarad â nhw am bwysigrwydd ailgylchu.

Eu rôl yw:

  • Gwneud yn siŵr fod cartrefi’n ailgylchu ac ymweld â nhw os nad ydyn nhw’n cymryd rhan 
  • Ymweld â chartrefi ac ysgolion i godi ymwybyddiaeth, addysgu, cefnogi a chynnig arweiniad o ran ailgylchu 
  • Anfon llythyrau a rhybuddion i bobl sydd ddim yn ailgylchu dro ar ôl tro 
  • Cynnal ymchwiliadau i wneud yn siŵr fod pobl yn ailgylchu ar ôl cael rhybudd

Mae rhai pobl yn taflu gwastraff na ellir ei ailgylchu yn y bin brown; Gelwir hyn yn "halogiad". Mae cyngor Caerffili yn delio a'r mater hwn trwy beidio a chasglu biniau halogedig ac ar ol sawl rhybudd bydd y cyngor yn tynnu'r biniau o'r eiddo ac yn rhoi bagiau ailgylchadwy i'w defnyddio.