Skip to Content

Y Ddolen Ailgylchu

Ydych chi erioed wedi gweld y symbol hwn o’r blaen?

Dyma’r ddolen ailgylchu. Yn lle bod y gwastraff yn mynd i'r saffle tirlenwi, mae'n dilyn y broses ailgylchu hon.

Mae'r tair saeth yn y symbol yn cynrychioli'r tri cham yn y broses ailgylchu:

1.  Y cam cyntaf yw casglu deunyddiau y gellir eu hailgylchu o ymyl y ffordd neu mewn cyfleusterau casglu eraill fel Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref neu Safleoedd Anfon Gwastraff.

2.  Yr ail gam yw troi’r hen ddeunyddiau yn gynhyrchion newydd.

3.  Y trydydd cam yw pan fyddwch yn prynu cynhyrchion sydd wedi’u gwneud o ddeunydd sydd wedi’i ailgylchu a fyddai wedi’i daflu i ffwrdd fel arall.