Skip to Content

Ailgylchu batris

Pam ailgylchu batris?

Mae batris wedi’u gwneud o adnoddau a chemegau pwysig.
Caiff pob batri sy’n cael ei ailgylchu ei ddatgymalu a bydd
llawer o’r deunyddiau’n cael eu defnyddio i wneud batris newydd
neu bethau eraill.

Os byddwch yn rhoi eich batris mewn bin sbwriel cânt eu
cymryd i safleoedd tirlenwi a chaiff yr adnoddau eu colli.

 

Pa fatris alla i eu hailgylchu?

Gallwch ailgylchu pob math o fatri (batris untro a batris y gellir eu gwefru), gan gynnwys:

  • AAA ac AA
  • Meintiau C a D
  • Batris botwm (e.e. batri oriawr neu gymorth clyw)
  • Batri ffôn symudol
  • Batri gliniadur
  • Batris driliau ac ati

 

 

 

Ble alla i ailgylchu batris?

Nid yw’r cyngor yn casglu batris o’ch cartref fel rhan o’r gwasanaeth ailgylchu wythnosol. Felly, mae gennym amrywiaeth o gyfleusterau i ailgylchu batris yng Nghanolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref ac mewn rhai Safleoedd Anfon Gwastraff.

Fel arall, nodwch eich Cod Post yn y chwilotwr lleoliad isod i ddod o hyd i’r cyfleusterau Ailgylchu agosaf atoch chi.

Rydyn ni’n annog ysgolion i gymryd rhan yn y Fenter Ailgylchu Batris sy’n fenter syml ac addysgol a redir gan Gyngor Caerffili mewn partneriaeth â Llwyfan Ailgylchu Ewrop (ERP).

Mae ysgolion yn cystadlu yn erbyn ei gilydd i ennill gwobrau cyffrous yn seiliedig ar bwysau’r batris y mae’r disgyblion yn eu casglu.

Cymerwch olwg i weld a yw eich ysgol chi’n cymryd rhan ar hyn o bryd. Os nad ydyw, gall eich ysgol gofrestru.

Os yw eich ysgol yn cymryd rhan, dewch â hen fatris o’r cartref i’r ysgol a rhowch nhw yn y blwch coch (llun isod) i’w hailgylchu.

 

 
 
 
Bydd gan eich ysgolion gynhwysydd – edrychwch am y blwch coch llachar sy’n dweud “Ailgylchwch eich batris yma" .
 
 

 
Mae llai na 50% o fatris y DU yn cael eu hailgylchu. Gallwch chi helpu i newid hyn.