Skip to Content

Ymweliadau Ysgolion

Mae staff y Tîm Gwastraff yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol
Caerffili bob amser yn barod i ddod i’ch ysgol/coleg i
siarad â’r plant am Lleihau, Ailddefnyddio ac Ailgylchu.

Rydyn ni wedi rhoi nifer o gyflwyniadau PowerPoint a nifer o
weithdai i ysgolion a cholegau ledled y fwrdeistref sirol.

Mae'r gweithdai hyn yn cynnwys:

  • Dylunio bag am oes
  • Creu ac addurno llyfrnod allan o hen focsys grawnfwyd
  • Creu dalwyr pennau ar gyfer desgiau yn yr ystafell ddosbarth

Os hoffech i chi ymweld â’ch ysgol cysylltwch â ni.