Skip to Content

Llwyddiant Ailgylchu

Mae cyfradd Ailgylchu a Chompostio Caerffili wedi cyrraedd 58% anhygoel, llawer yn uwch na tharged stadudol Llywodraeth Cymru o 52% am 2012/13 - da iawn wir i'r holl drigolion, ysgolion a busnesau! 

Mae Cymru wedi'i lleoli'n gyntaf yn y DU ac yn ail yn Ewrop o ran ailgylchu gwastraff y cartref