Skip to Content

Cyllid

Mae Menter Ailgylchu Batris Ysgolion wedi bod yn rhedeg er 2010. Da iawn i'r holl ysgolion sydd wedi cofrestru i gymryd rhan drwy gasglu hen fatris o'r cartref ar gyfer y gystadleuaeth. Bydd yr ysgolion sydd wedi ennil yn cael eu cyhoeddiar ar ddiwedd y flwyddyn ysgol ym Mehefin/Gorffenaf 2019 i ennil gwobrau cyffrous.