Alternative content

Get Adobe Flash player

Achlysuron

Mae Llancaiach Fawr yn lleoliad gwych am unrhyw fath o ddathliad. Wedi'i osod yng nghefn gwlad yn edrych dros Gwm Rhymni ni allai lleoliad fod yn well.

Mae'r Bwyty Ystafell Wydr yn lleoliad delfrydol am grwpiau o hyd at 70 person ac am niferoedd mwy mae lle i 120 person yn y Neuadd Mansell a lle am lawr ddawnsio.

Bottle of Champagne and glasses

Trefnwch barti er mwyn dathlu:

  • Pen-blwydd arbennig
  • Pen-blwydd priodas
  • Enwi babi 
  • Ymddeoliad
  • Cyngerdd Promenâd Ysgol Uwchradd
  • Bwyd rhywun annwyl

Dewiswch o ystod eang o opsiynau arlwyo:

  • Bwffe bys a bawd syml
  • Bwffe fforc boeth
  • Mochyn Rhost 
  • Pryd o fwyd pum cwrs 

Mae gennym ni drwydded lawn ac mae bar un Neuadd Mansell gydag amrywiaeth o gwrw, lager a seidr o'r gasgen

Mae ystod o opsiynau bwydlen ar gael a bydd y Rheolwraig Achlysuron, Victoria Scullin, yn eich arwain drwy'r holl drefniadau.

Cynlluniwch yr achlysur perffaith drwy gysylltu â'n Rheolwraig Achlysuron: 01443 412248 neu  e-bostiwch llancaiachfawr@caerphilly.gov.uk

Sylwadau cwsmer:

Llancaiach Fawr conservatory

Pen-blwydd 60 oed fy chwaer Parti o 12 person. Cawsom ni amser bendigedig. Roedd y bwyd yn wych a'r staff yn gyfeillgar iawn. Mrs Val Aull

Unwaith eto cawsom ginio hyfryd. Diolch i bawb am yr hyn a wnaethant fel y gall ein haelodau ymlacio a threulio ychydig o oriau hyfryd gyda'i gilydd. J Lewis

Diolch yn fawr iawn am fod mor dda wrth edrych ar ein hôl ni ddoe mewn parti ymddeol - fe gawsom ni amser hyfryd. Mrs Allford.

Fe wnaeth Mrs Berry a'i staff edrych ar ein hôl yn dda iawn - roedd y bwrdd wedi ei osod yn hyfryd yn yr ystafell achlysur a wnaethom deimlo'n arbennig iawn. M Williams grŵp U3A .

I Victoria a'r holl staff a oedd yn rhan o'r Noswaith Llofruddiaeth Ddirgel 13.9.14- Diolch. Roedd y noson yn anhygoel. Roedd yr ystafell yn brydferth, ac roedd y staff i gyd yn wych ac yn gyfeillgar iawn.  Roedd y bwyd yn wych, ac fe wnaeth bawb fwynhau. Roedd pob un o'm gwesteion wedi mwynau'r noson ac roeddent wedi canmol y gwasanaeth a'r ystafell. Elizabeth.