Alternative content

Get Adobe Flash player

Corfforaethol

Dewch yma i ymlacio, meddwl, myfyrio a chynllunio. Mae Llancaiach Fawr yn darparu lleoliad hyfryd am amrywiaeth o opsiynau corfforaethol o ddiddanu ymwelwyr tramor sy'n ystyried De Cymru fel cyfle i fuddsoddi i ddigwyddiadau gyda'r nos fel rhan o becyn cynhadledd i gynrychiolwyr. Byddwn yn rhoi blas o'r hanes a diwylliant unigryw'r ardal i'ch cleientiaid. Mae'r cyfuniad o leoliad y maenordy hanesyddol a'r cyfleusterau modern yn y Ganolfan Ymwelwyr am gynadleddau, cyfarfodydd, seminarau a gweithdai yn gwneud Llancaiach Fawr yn lleoliad delfrydol ar gyfer eich anghenion corfforaethol.

Gellir darparu amrywiaeth o adloniant i fynd gyda'ch pryd yn ystod y dydd neu gyda'r nos yn ein bwyty tŷ gwydr sydd yn cynnig lle i 70 person ac yn edrych allan dros Gwm Rhymni neu yn y Neuadd Mansell helaeth sydd yn cynnig lle i 120 o westeion ac yn cynnwys bar.

Gallwn drefnu adloniant i'ch cynrychiolwyr gan gynnwys cerddoriaeth, taith o amgylch y Maenordy gyda'r gweision 17eg ganrif mewn gwisgoedd traddodiadol neu deithiau ysbryd yng ngolau cannwyll. Gall adloniant gyda'r nos draddodiadol, hanesyddol neu fodern cyd fynd gyda bwyd wedi'i goginio'n ffres gyda thema Gymreig neu thema hanesyddol.

Mae'r Ganolfan Addysg ar gael ar y penwythnosau ac yn ystod gwyliau'r ysgol ac yn darparu 3 ardal wrthsain unigol i greu mannau ymneilltuo ar gyfer gweithdai, seminarau neu gyflwyniadau llai. Mae ystod eang o gyfarpar sain a gweledol ar gael

Gallwn ddarparu lluniaeth o de a choffi hyd brydau gyda'r nos o 5 cwrs i gynrychiolwyr gan ddefnyddio cynhwysion ffres lleol i sicrhau bod eich cleientiaid yn cael blas o Gymru a lletygarwch Cymreig.